Overheidskantoren kunnen religieuze kleding verbieden, zolang het beleid op gelijke wijze wordt gehandhaafd, heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld

Het hoogste gerechtshof van de EU heeft geoordeeld dat werkgevers bij de overheid het dragen van religieuze kleding kunnen verbieden in het belang van het behoud van een religieuze kledij “volledig neutrale administratieve omgeving.” De beslissing kwam nadat een moslimvrouw haar gemeentelijke werkgever in België had aangeklaagd omdat ze haar had opgedragen haar hijab op het werk af te doen.

Het dinsdag gepubliceerde besluit van het Europese Hof van Justitie (HvJ) bepaalt dat het verbod op het openlijk dragen van religieuze kleding legaal is, op voorwaarde dat het van toepassing is op werknemers van alle religies, en dat de handhaving beperkt blijft tot “wat strikt noodzakelijk is” om een ​​sfeer van neutraliteit te behouden.

De rechtbank voegde eraan toe dat overheidsinstanties ook het recht hebben om werknemers symbolen van religieuze of politieke overtuigingen te laten dragen, zolang hun kledingbeleid zonder onderscheid wordt toegepast.


Land met een moslimmeerderheid overweegt beperkingen op de hijab

De uitspraak is alleen van toepassing op achterkamerwerkers of degenen die normaal gesproken geen interactie hebben met het publiek. In 2021 oordeelde dezelfde rechtbank dat vrouwen in publieke functies ontslagen konden worden omdat ze weigerden hun hoofddoek af te doen.

De laatste zaak werd voor het Hof van Justitie gebracht nadat een moslimvrouw die bij een lokale overheid in de Belgische stad Ans werkte, te horen kreeg dat ze haar hijab niet op het werk mocht dragen, ook al bracht haar functie zelden interactie met het publiek met zich mee. Met dat argument lanceerde zij een juridische procedure tegen de gemeente ‘discrete tekenen van overtuiging’ zoals kruisbeeldoorbellen, werden getolereerd.

De zaak vond zijn weg naar een arbeidsrechtbank in de stad Luik voordat deze werd voorgelegd aan het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie. Vorig jaar deed de rechtbank een soortgelijke uitspraak over particuliere bedrijven, in een zaak die ook was aangespannen door een Belgische moslim.

De kwestie van het toestaan ​​van islamitische kleding op de werkvloer is al jaren een controversieel onderwerp in Europa, als onderdeel van een breder debat over de integratie van moslims in traditioneel christelijke samenlevingen.

LEES VERDER:
Frankrijk verbiedt islamitische kleding op scholen

In Frankrijk, waar de grootste moslimbevolking van de EU woont, schrijft de grondwet een strikte scheiding tussen regering en religie voor. In 2004 verbood het land het dragen van alle islamitische hoofdbedekkingen op scholen, gevolgd door dat besluit met een verbod op volledige gezichtsbedekking zoals de nikab en boerka op openbare plaatsen in 2010.

Sindsdien zijn soortgelijke wetten aangenomen in onder meer België, Denemarken, Oostenrijk, Nederland, verschillende staten in Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland.

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter