Raga Makavi

De situatie is zeer nijpend. Gevechten zijn wijdverspreid door de stad en geconcentreerd in buurten waar de RSF de afgelopen vier jaar haar bases heeft opgezet. Bovendien, terwijl de twee gewapende groepen blijven vechten in het midden van woonwijken, kunnen mensen die op hun plaats schuilen, geen toegang krijgen tot levensreddende voedsel- en gezondheidsartikelen. Er is geen veilige doorgang en alle pogingen om tot een staakt-het-vuren op korte termijn te komen, hebben geen stand gehouden. Er is niet genoeg informatie over waar de gevechtsgebieden zijn of hoe de straatoorlog zich ontwikkelt en in welke richting; alles wat we weten is dat het wijdverbreid is en zich heeft ontwikkeld om de hele stad te overspoelen, in sommige gebieden affakkelt en in andere sterft voordat het weer oppakt. Op dag twee van de gevechten zette het leger zijn luchtmacht in en sindsdien bombardeert het de stad lukraak. Deze daad van vijandigheid werd aan de kant van de RSF beantwoord met raketwerpers, allemaal midden in dichtbevolkte woonwijken.

Terwijl de gevechten zich van het ene deel van de stad naar het andere verplaatsen, veroveren en verliezen beide groepen gebieden met een groot verlies aan mensenlevens. Veroverde gebieden worden afgezet en bemand met zwaarbewapende checkpoints, waardoor het moeilijk wordt voor mensen om zich in veiligheid te brengen of de stad te verlaten. Bovendien is de dynamiek van vechten op zichzelf vloeiend. Terwijl zowel de RSF als de SAF hun troepen vanuit de periferieën van het land opnieuw inzetten en hun wapenvoorraad blijven bevoorraden, zijn gebieden die ooit relatief kalm of veroverd waren, het middelpunt van hernieuwde gevechten.

Omdurman en Zuid-Khartoum, eerder deze week relatief veiliger en rustiger, ervaren nu meer gemilitariseerde aanwezigheid en gevechten terwijl vijandige troepen zich hergroeperen en een nieuwe strategie bedenken om elkaar aan te vallen. Gebrek aan informatie en het falen van beide generaals om internationale wetten van betrokkenheid in overweging te nemen, hebben een catastrofe betekend voor de bevolking van Khartoum. Op het moment van schrijven van deze woorden betekenen de oorlogsstrategieën die door beide partijen worden gebruikt, dat het grote publiek wordt gebruikt als menselijk schild terwijl het wordt gegijzeld. Veilige doorgangen vanuit Khartoum die eerder deze week beschikbaar waren, worden gesloten.

De gevechten in de stad hebben ook de skeletachtige infrastructuur van Soedan beschadigd. Decennia van door de staat geleide bezuinigingen en de onrust die het veroorzaakte, hielpen het conflict aan te wakkeren, waarbij de broodnodige financiering van ontwikkeling werd omgeleid naar het betalen van politieke gunsten om de levensduur van de regering te versterken.

Slechts een paar dagen nadat de gevechten uitbraken, meldde een woordvoerder van de Artsenunie dat vijfenvijftig van de achtenzeventig ziekenhuizen in Soedan nu buiten gebruik zijn. Dit betekent een catastrofe, niet alleen voor het toch al hoge en toenemende aantal slachtoffers, maar ook voor de gemeenschappen in aangrenzende satellietsteden die ontvangers zijn van inwoners van Khartoem die naar het zuiden trekken om hun toevlucht te zoeken.

Toegang tot contant geld is een ander probleem. Historisch gezien betekenden sancties dat Soedanezen beperkte toegang hadden tot wereldwijde financiële netwerken en in plaats daarvan moesten vertrouwen op parallelle monetaire systemen, waardoor de greep van de zwarte markt op prijzen en toegang verder werd verstevigd. Vandaag de dag wordt dit probleem nog verergerd: aangezien lokale banksystemen van het net verdwijnen, hebben mensen geen toegang tot hun geld ter plaatse, noch hebben ze mogelijkheden om financiële hulp te krijgen van familie en vrienden in het buitenland. Het rudimentaire systeem voor elektronisch bankieren dat in het afgelopen decennium is gecreëerd en tijdens de korte ambtstermijn van de civiele overgangsregering is uitgebreid, hoe onbetrouwbaar het ook is, heeft de meeste mensen buitengesloten van hun traditionele financiële ondersteuningssysteem. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de ruimte voor handel op de zwarte markt is versterkt en uitgebreid, waarbij de kosten van brandstof, etenswaren en buskaartjes zijn verdrievoudigd.

Midden in deze crisis activeren de burgergroepen die na de revolutie na 2018 zijn voortgekomen hun gemeenschappelijke netwerken voor humanitaire hulp. De verzetscomités hebben via hun coördinerende organen een gezamenlijke politieke verklaring gepubliceerd waarin ze hun anti-oorlogsstandpunt herhalen en weigeren een van beide partijen te legitimeren. Ze hebben ook platforms en apps gecreëerd om het publiek te helpen bij het coördineren van de toegang tot diensten, van medicijnen tot voedselrantsoenen tot en met de verspreiding van nauwkeurige informatie over veilige doorgangen en levensreddende verwijzingsroutes.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter