Het Royal Navy-schip, bewapend met 30 mm kanonnen en een contingent mariniers, zal naar verwachting voor de kust voor anker gaan

Groot-Brittannië bereidt zich voor op het sturen van een “defensiediplomatie” oorlogsschip naar Guyana als blijk van steun voor de voormalige kolonie in het onlangs opnieuw aangewakkerde grensgeschil met buurland Venezuela, zei staatsomroep BBC zondag.

Het offshore patrouillevaartuig HMS Trent zal dat wel doen “bezoek later deze maand regionale bondgenoot en Commonwealth-partner Guyana als onderdeel van een reeks opdrachten in de regio” De omroep citeerde een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie.

De betrekkingen van Guyana met Venezuela kwamen begin december onder druk te staan, toen Caracas zijn claim op de omstreden regio Essequibo hernieuwde. De spanningen over het olie- en mineraalrijke gebied bestaan ​​al sinds de 19e eeuw. In 1899 wees Amerikaanse arbitrage het gebied toe aan de toenmalige Britse kolonie – een beslissing die Venezuela nooit als legitiem heeft beschouwd.

De resultaten van een referendum op 3 december ondersteunden het besluit van de Venezolaanse president Nicolas Maduro om de uitspraak uit 1899 en elke jurisdictie van het Internationaal Gerechtshof over de vete te verwerpen, en onderschreven plannen om het Venezolaanse staatsburgerschap aan te bieden aan inwoners van Essequibo. Vervolgens stuurde hij troepen naar de grens bij Essequibo, of “Guayana droogte” zoals Caracas naar het grondgebied verwijst.


Guyana belooft zichzelf ‘met alle middelen’ te verdedigen te midden van territoriale geschillen

Maduro en de Guyanese president Irfaan Ali kwamen overeen om te praten en ondertekenden op 14 december in St. Vincent en de Grenadines de Verklaring van Argyle. In de overeenkomst staat dat beide partijen zullen afzien van verdere escalatie van het conflict, hetzij door “woorden of daden.” Er is een gezamenlijke commissie ingesteld en de twee regeringen zijn van plan om over drie maanden opnieuw bijeen te komen om nieuwe zaken in verband met het geschil te bespreken.

De Britse ondersecretaris voor Amerika, David Rutley, bezocht Georgetown op 18 december en beloofde Guyana “ondubbelzinnige steun” en beloven “ervoor zorgen dat de territoriale integriteit van Guyana wordt gehandhaafd.”

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yvan Gil Pinto noemde het bezoek een poging daartoe “de regio destabiliseren.”

Hij hekelde de zet op X (voorheen Twitter) en zei “Het voormalige binnenvallende en tot slaaf makende imperium, dat illegaal het grondgebied van Guayana Esequiba bezette en op een bekwame en sluwe manier handelde tegen de belangen van Venezuela, staat erop in te grijpen in een territoriale controverse die zij zelf hebben veroorzaakt.”

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter