De heer en mevrouw Saeid* arriveerden in de jaren negentig in Islington, Londen. Als Koerdische vluchtelingen ontvluchtten zij de vervolging in Turkije, op zoek naar een veiliger leven. Niet lang na hun aankomst dreigden immigratieambtenaren hen terug naar huis te sturen. Als parlementslid voor het gebied probeerde ik in beroep te gaan tegen hun deportatie, maar eindeloze brieven, e-mails en telefoontjes waren aan dovemansoren gericht. We hadden geen andere keuze dan ons rechtstreeks te verzetten tegen hun uitzetting. Op de datum van hun geplande deportatie ging een groep van ons naar hun flat in Finsbury Park en vormden een menselijke blokkade buiten hun deur. Na een langdurige confrontatie met het ministerie van Binnenlandse Zaken wonnen ze uiteindelijk hun strijd om het recht om te blijven. Als het ministerie van Binnenlandse Zaken daarin was geslaagd, zouden ze gedwongen zijn geweest een leven van staatloosheid en onderdrukking opnieuw te beleven. In plaats daarvan hebben ze, dankzij de vriendelijkheid van vreemden, een leven voor zichzelf opgebouwd, hier in Islington North.

Vandaag zijn we gedwongen om opnieuw weerstand te bieden aan de wreedheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en te vechten voor de toekomst van degenen die ons land ten goede zullen veranderen. Deze week lanceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een grote operatie om asielzoekers op te pakken en vast te houden, ter voorbereiding op hun deportatie naar Rwanda. In het hele land zullen moeders en vaders denken dat ze komen opdagen voor routinevergaderingen, waar ze in een busje worden gegooid en naar detentiecentra worden vervoerd. Gedwongen om voor onbepaalde tijd in een cel te kwijnen, zullen ze de dagen aftellen tot hun verwijdering, om weggestuurd te worden als bezit, om weggegooid te worden, om vergeten te worden.

Dit valt samen met de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren en is een weerzinwekkende stunt van een regering die trots is op haar ambivalentie ten aanzien van menselijk lijden. Dit zijn mensen die aan oorlog en vervolging zijn ontsnapt; Het is hartverscheurend dat hun komst samenviel met de gestoorde afdaling van deze regering in volslagen barbaarsheid. Ondanks herhaalde waarschuwingen dat zij het internationaal recht schendt, is de regering vastbesloten haar Rwanda-plan na te streven, ongeacht de omvang van de menselijke ellende die het zal ontketenen. Deze laatste zet, die de waardigheid van mensen opoffert voor een paar stemmen, vertegenwoordigt de laatste adem van een stervende regering, vastbesloten haar erfenis te verstevigen als een erfenis die de levens van kwetsbare mensen nog moeilijker heeft gemaakt.

De Conservatieve Partij heeft echter geen monopolie op menselijke wreedheid. In heel Europa hebben regeringen van alle pluimage een gewelddadig systeem van prikkeldraad, kanonneerboten en demonisering in stand gehouden. De Duitse sociaaldemocratische kanselier Olaf Scholz heeft onlangs besloten de uitkeringen voor asielzoekers te beperken en de deportaties te versnellen. Een maand later volgde de partij van president Emmanuel Macron in Frankrijk dit voorbeeld. Eerder dit jaar pochte de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dat ze “erin waren geslaagd de migratie te beheersen door middel van een hard maar eerlijk migratiebeleid” – een hard maar eerlijk beleid dat resulteerde in de dood van meer dan vijfhonderd mensen, waaronder honderd kinderen, toen Vorig jaar zonk een boot voor de Griekse kust.

De afgelopen tien jaar zijn ruim negenentwintigduizend mensen omgekomen of verdwenen toen ze probeerden de Middellandse Zee over te steken. Ze hadden allemaal een naam, een gezicht en een verhaal. Elk leven was een wonder voor degenen die van hen hielden en van hen afhankelijk waren – en elke dood een smet op het collectieve geweten van degenen die mensen hebben gecriminaliseerd die alleen maar probeerden te overleven. Politici in heel Europa weten dat hun harde immigratiebeleid mensen er niet van zal weerhouden de verraderlijke reis over het Kanaal te maken. Dat is niet het punt. Hun bedoeling is haat, verdeeldheid en angst aan te wakkeren.

Voor velen in onze politieke klasse is de massale dood op zee eenvoudigweg de prijs van het volwassen ‘pragmatisme’. Zowel conservatieve als sociaal-democratische regeringen vertellen ons dat dit de enige manier is om de opkomst van extreemrechts af te wenden: het Alternative für Deutschland in Duitsland, Marine Le Pen in Frankrijk, de Vrijheidspartij in Oostenrijk, Vox in Spanje en de Zweedse Democraten. om er een paar te noemen. Regeringen die de anti-migrantenretoriek omarmen neutraliseren extreemrechts echter niet – ze legitimeren en moedigen het alleen maar aan.

Onze eigen premier, Rishi Sunak, heeft een band met de extreemrechtse leider van Italië, Giorgia Meloni. En hij heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, bijgestaan ​​toen zij waarschuwde voor een invasie aan onze zuidkust. Braverman zelf was klaar om vorige maand samen met de Hongaarse extreemrechtse premier Viktor Orbán in Brussel te spreken – een besluit dat Sunak weigerde te blokkeren. Ondertussen blijft hun positie in de peilingen kelderen, omdat ze het publiek er niet van kunnen overtuigen dat vluchtelingen verantwoordelijk zijn voor de afgelopen veertien jaar van economische achteruitgang. Dit zijn geen tekenen dat een partij met tegenzin een electorale strategie hanteert. Dit zijn tekenen dat een partij actief de groei van het extreemrechtse populisme omarmt, ongeacht de verkiezingskosten. Dit zijn tekenen van een land – en zelfs een continent – ​​dat zich op een hellend vlak richting het fascisme bevindt.

Deze term mag niet lichtvaardig worden gebruikt. Er zijn veel acts die op hun eigen voorwaarden angstaanjagend genoeg zijn zonder dat label te rechtvaardigen. Maar pas op: het fascisme komt niet van de ene op de andere dag in uniform. Het komt met geschikte politici, één stuk wetgeving – of één noodadres – tegelijk. Eerder dit jaar beweerde Sunak dat de democratie werd ondermijnd door ‘extremisten’. Hij heeft gelijk. Het wordt ondermijnd door een regering die totale minachting toont voor de mensenrechten in binnen- en buitenland.

De erosie van het recht op asiel maakt deel uit van een veel bredere, grootschalige aanval op de burgerlijke vrijheden, in het bijzonder ons recht om te staken, te stemmen en te protesteren. In heel Europa worden de vrijheden van demonstranten verpletterd door regeringen die wanhopig hun rol in de zich ontvouwende genocide in Gaza willen verbergen – regeringen die binnenkort de vluchtelingen zullen demoniseren die door hun medeplichtigheid zijn gecreëerd. Wat zal er gebeuren met degenen onder ons die zich op straat uitspreken tegen het jongste machtsmisbruik van de regering? Tegenwoordig pakt onze regering asielzoekers op. Wie is de volgende?

We moeten bereid zijn op te komen voor de mensenrechten van iedereen, ongeacht wie deze beknot. De mondiale humanitaire crisis zal niet worden opgelost door vluchtelingen goedkoper te deporteren, vooral als het Britse buitenlandse beleid er een blijft van eindeloze oorlog, een belangrijke bron van ontheemding. In plaats daarvan zal het een systeem verder verankeren dat migranten beschouwt als problemen die moeten worden beheerd, en niet als mensen waar voor moet worden gezorgd. Anti-migrantenretoriek heeft de mondiale politiek al tientallen jaren geïnfecteerd. Zonder een principieel terugvechten kan dit de mondiale politiek de komende decennia blijven besmetten.

Het opofferen van de menselijkheid van anderen voor electoraal gewin is in principe niet alleen maar verkeerd. Het is fundamenteel misleidend. Dat komt omdat het de ergste angsten van de meest loyale basis van de Conservatieven verergert, wat ten goede komt aan populistische leiders die reactionaire oplossingen bieden voor crises die jaren van managerialisme en ongelijkheid niet hebben kunnen oplossen. In plaats van de Conservatieven uit de macht te houden, kan het leunen op anti-migrantenretoriek de weg vrijmaken voor hun rechtse heropleving.

Een andere weg is mogelijk: het opbouwen van duurzame steun voor een immigratiesysteem dat gebaseerd is op respect, waardigheid en zorg. Een Dat Eigenlijk pakt mensenhandel aan met het enige middel om de markt te ondermijnen: het aanbieden van veilige routes. In tegenstelling tot wat je in veel van onze media hoort, wordt het Britse publiek steeds gunstiger tegenover immigratie, en de overgrote meerderheid steunt de rechten van asielzoekers. Het positief pleiten voor immigratie zal niet iedereen van de ene op de andere dag overtuigen, maar een beroep doen op de fundamentele menselijkheid in ons allemaal is een goed beginpunt.

De afgelopen veertig jaar heb ik politici van alle partijen arbeiders en vluchtelingen tegen elkaar zien opzetten. Velen beweren namens de arbeidersklasse te spreken. Dus waarom spreken ze niet voor vluchtelingen die aan de economische armoede zijn ontsnapt, of voor migranten met laagbetaalde en onzekere banen? Door ze op te zetten tegen blanke mensen die vergelijkbare economische omstandigheden delen, helpt niemand, behalve degenen aan de top die profiteren van de verdeeldheid. Degenen die migranten en vluchtelingen uitsluiten van hun klassencoalitie schetsen niet alleen een gebrekkig beeld van de samenleving. Ze belemmeren de weg naar een hoopvoller alternatief. Dat komt omdat gemarginaliseerde groepen niet louter slachtoffers zijn. Zij zijn agenten van transformatieve verandering.

Van de Campaign Against Rassendiscriminatie tot de Indian Workers’ Association, afstammelingen van migrantengemeenschappen hebben ons geleerd hoe we macht kunnen opbouwen op hun werkplekken en in hun gemeenschappen om tastbare veranderingen te bewerkstelligen. In mijn eigen gemeente is er geen enkele voedselbank, onderlinge hulpgroep, huurdersvereniging, gemeenschapstuin of coöperatie die niet afhankelijk is van de toewijding en bijdrage van vluchtelingen en migranten, die samenwerken om de levens van iedereen om hen heen te veranderen. . Migranten en vluchtelingen die bij onze nationale gezondheidszorg, op onze scholen en in ons sociale zorgsysteem werken, zijn het levende bewijs dat de samenleving vaak wordt veranderd door mensen van wie we de naam misschien nooit zullen weten. Ze zijn niet op zoek naar lofbetuigingen. Ze zoeken geen erkenning. In plaats daarvan streven ze ernaar om deel uit te maken van een samenleving die voor elkaar en voor iedereen zorgt.

Links is altijd op zoek naar leiders. Kijk om je heen – en je zult leiders zien in de gemeenschappen die we moeten vertegenwoordigen. Je zult migranten van de eerste, tweede en derde generatie op zoveel mogelijk plaatsen collectieve macht zien opbouwen. Het waren zwarte vrouwen in Hackney die Sistah Space oprichtten, een gemeenschapscentrum ter ondersteuning van Afrikaanse en Caribische vrouwen die getroffen zijn door huiselijk en seksueel misbruik. En het waren de zwarte vrouwen in Hackney – inclusief die van Sistah Space zelf – die spontaan protest organiseerden buiten het stadhuis van Hackney ter ondersteuning van Diane Abbott.

Hier ligt een waardevolle les: we hoeven niet te kiezen tussen het Parlement of directe actie als slagveld voor verandering. In plaats daarvan is de strijd binnen het Parlement nauw verbonden met de strijd daarbuiten. Als een regering wapens verkoopt aan landen die de mensenrechten schenden, zullen wij buiten de fabrieken staan ​​en een blokkade vormen. Als ze onze lonen onder druk zetten, gaan we ons organiseren op onze werkplekken. Als ze vluchtelingen komen halen, zullen we samenkomen om hun deportatie te weerstaan. Binnen en buiten het Parlement zullen we de collectieve kracht bewijzen van een beweging die bestaat uit alle achtergronden, alle talen, alle religies en geen enkele.

De toekomst van onze beweging is onzeker. Het enige wat ik weet is dat het niet van bovenaf kan worden opgelegd. Het kan alleen organisch van onderaf groeien. In mijn eigen kiesdistrict, Islington North, hebben we enorme overwinningen voor elkaar behaald door vast te houden aan onze principes van herverdeling, democratie en vrede. Dat is wat we zullen blijven doen – en ik zal altijd solidair zijn met mensen die van ver zijn gekomen om van dit land hun thuis te maken. We moeten de instellingen en vriendschappen vieren die we samen hebben gecreëerd. In plaats daarvan blijven we rouwen om onze collectieve menselijkheid die verloren is gegaan op zee. Vluchtelingen en migranten mogen niet aan de schandpaal worden genageld of medelijden krijgen. Zij moeten de macht krijgen als de politieke leiders van morgen. Zij moeten centraal staan ​​in de georganiseerde strijd tegen de aanval op onze democratie. Ze zijn het verleden, het heden en de toekomst van een betere wereld.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter