Franse openbare scholieren mogen niet langer een abaya dragen, een loszittende jurk die populair is in Arabische en moslimgemeenschappen. “Als je een klaslokaal binnenkomt, zou je de religie van leerlingen niet moeten kunnen identificeren door naar ze te kijken”, zei minister van Onderwijs Gabriel Attal op 27 augustus tegen omroep TF1.

Het ministerieel besluit is gebaseerd op de beruchte Franse wet uit 2004 die ‘opvallende’ religieuze symbolen zoals de islamitische sluier, grote en zichtbare christelijke kruisen en keppeltjes op openbare scholen verbiedt. De abaya-jurk geldt nu als zo’n schending van ‘laïcité’, de variant van het secularisme van het land die beweert de neutraliteit van openbare instellingen ten opzichte van religie te handhaven.

Aan de vooravond van het ceremoniële ‘terug naar school’-seizoen in Frankrijk was de aankondiging van Attal perfect getimed om de nieuwscyclus vast te leggen, op een manier waarop alleen uitbarstingen over de immer controversiële ‘moslimkwestie’ van het land voorbereid lijken te zijn. Talkshows analyseerden de vermeende preutsheid van een subgroep van Franse schoolmeisjes. De media berichtten over cijfers dat ruim driehonderd leerlingen de eerste schooldag bij het aanbreken van een abaya bijwoonden, van wie er zevenenzestig naar verluidt weigerden van outfit te wisselen. Televisieploegen kampeerden buiten de schoolpoort en stonden plichtsgetrouw te wachten op de laatste primeurs van schoolbestuurders.

De abaya-affaire verdeelde zich langs platgetreden partijlijnen. Voor de rechtse oppositie werd het besluit van de regering van Emmanuel Macron om het kledingstuk te verbieden aangekondigd als een noodzakelijke, zij het late, stap in de richting van het tegengaan van de zogenaamd sluipende opmars van het islamisme in het schoolsysteem – een altijd groene angst voor een groot deel van de politieke klasse sinds de jaren negentig. .

“Ik vind het moeilijk om enthousiast te zijn over de invoering van een maatregel die in werkelijkheid had moeten worden ingevoerd vanaf de inwerkingtreding van de wet van 2004”, zei Marine Le Pen in haar inaugurele rede van het politieke seizoen op 10 september, waarin ze opriep tot een “echte terugkeer van het gezag op scholen, waardoor ze worden beschermd tegen elke vorm van predatie door de gemeenschap.”

“Het is een opportuun besluit waar we op hebben gewacht, en ik verwelkom deze stap voorwaarts”, zei Éric Ciotti, leider van de centrumrechtse Republikeinen. “We zaten in een onaanvaardbare neerwaartse spiraal.” Nu de pro-Macron-wetgevers geen meerderheid in de Nationale Vergadering hebben, zijn ze wanhopig op zoek naar de steun van Ciotti’s partij.

Zelfs critici met wie ik sprak en die de opportunistische timing van Attals besluit hekelden, suggereren dat het besluit in overeenstemming was met de wet van 2004. De druk ten gunste van een algemene regeling kwam ook van vertegenwoordigers van de Franse schooldirecteuren, die eerder van geval tot geval beslissingen hadden genomen over de abaya: voor één leerling, zo luidde de logica, kon een abaya worden beschouwd als pure stilistische flair, terwijl het voor een ander verboden zou kunnen worden als het een met voorbedachten rade negeren van laïcité zou blijken te zijn.

Lerarenvakbonden waren omzichtiger en benadrukten dat de echte risico’s voor het openbare onderwijssysteem elders lagen. “Door specifiek een bepaalde groep aan te wijzen, loopt het ministerie het risico verdeeldheid te zaaien”, betoogde de Nationale Unie van Autonome Vakbonden (UNSA) in een persbericht. “De aankondiging van de minister lost niets op. Het is een daad van politieke communicatie die de wet- of regelgeving niet versterkt. De mediatisering en instrumentalisering van dit onderwerp zouden tot effecten kunnen leiden die volledig tegengesteld zijn aan wat verwacht wordt.”

Het kan heel goed zijn dat de wet uit 2004 de weg vrijmaakt voor dit soort verbod. Maar voor critici maakt dit deel uit van de bredere ontsporing van laïcité – ooit een systeem om de individuele religieuze vrijheid en de republikeinse staat te beschermen tegen de georganiseerde religie, maar steeds meer een instrument om de Franse moslimminderheid lastig te vallen.

“De CFCM [French Muslim Council] vraagt ​​niet noodzakelijkerwijs om het dragen van een abaya of een lange jurk”, aldus deze instantie in een persbericht van 4 september. “We zijn echter bang dat we in de belachelijke, ongekende en schokkende situatie terechtkomen waarin in dezelfde klas een lange jurk gedragen kan worden door een jong meisje omdat ze duidelijk ‘niet-moslim’ is, terwijl haar klasgenoot dat wel zou kunnen doen. verboden worden dezelfde jurk te dragen, omdat een ‘bepaalde context’ tot het vermoeden leidt dat zij ‘moslim’ is.” Het standpunt van de CFCM is dat de abaya geen religieuze kleding is.

Op 7 september heeft de Raad van State, de hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk, een beroep afgewezen tegen het abaya-verbod, ingediend door de collectieve Action Droits des Musulmans. Op 19 september werden nog twee verzoeken tot schorsing ingediend door studentengroepen Le Poing Levé en La Voix Lycéenne en de lerarenvakbond SUD-Education.

Deze schermutseling in de nazomer was eigenlijk al een tijdje aan de gang. Sinds de tweede helft van vorig jaar is de publieke aandacht met tussenpozen in de ban van een nieuwe trend op sociale mediaplatforms zoals TikTok, waarbij jonge vrouwen video’s delen – vaak met een duidelijke en gewaagde toon van ironie – over hoe ze kleding zoals abaya’s moeten dragen school of werk, en vermijd beschuldigingen dat het religieus is.

Experts en politici wezen op dit epifenomeen als een gecoördineerde campagne om het secularisme te ondermijnen. Dat de statistieken wezen op een toename van het aantal schendingen van de regels van het secularisme – Franse scholen kunnen nu lokale laïcité-commissarissen inschakelen, belast met het afhandelen van overtredingen – leek te bevestigen dat er iets moest worden gedaan om de zaken te bezweren. In één rapport van het ministerie van Onderwijs werd zelfs gesproken over zogenaamde “cyberschendingen” van het secularisme, een vaag en voorheen onbestaand begrip dat deze ironische video’s leek te vergelijken met aanvallen op de staat.

Er kan worden aangenomen dat het bevel van Attal in nauwe samenwerking met president Macron is opgesteld. Het Franse nationale onderwijssysteem is een politieke hete aardappel, het soort ministerie dat is toegewezen aan een ambitieus figuur in opkomst en dat een president nauwlettend in de gaten zal houden. “Onderwijs is het speciale domein van de president”, zei Macron in een interview met het conservatieve weekblad Puntdagen voordat zijn minister het verbod aankondigde.

In dat opzicht zorgt het abaya-besluit ervoor dat Macron zich terugtrekt uit het meer voorzichtige standpunt ten aanzien van laïcité waar hij de voorkeur aan leek te geven voordat hij aan de macht kwam. In een video-interview uit november 2016 met Mediadeel, gehouden toen Macron nog een kandidaat voor het presidentschap was, waarschuwde hij voor de gevaarlijke instrumentalisering van het secularisme, een impliciete aanval op een regerende Socialistische Partij die hij zojuist had verlaten en die toen onder druk stond van harde secularistische druk groepen als Printemps Républicain. “Laïcité gaat over vrijheid”, zei Macron. “In het debat dat we over de islam voeren, halen we vaak alles door elkaar.”

Maar in zijn gezamenlijke poging om samen te werken met de rechtse oppositie heeft Macron alle aanspraken op het verdedigen van een originalistisch en strikt omschreven secularisme laten varen. In een interview op 4 september met YouTuber Hugo Travers waarschuwde Macron voor “een minderheid van mensen die, door een religie te verdraaien, de Republiek komen trotseren en laïcité.” Door het verbod op abaya te verdedigen door het te verwarren met de schokkende moord in 2020 op Samuel Paty – een geschiedenisleraar die cartoons van Mohammed in zijn klas had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting – betoogde de president dat “we niet kunnen doen alsof er geen de terroristische aanslag op en de moord op Samuel Paty geweest.”

De abaya-affaire komt neer op een goedkope belediging. In dit laatste nationale gevecht over de kledinggewoonten van jonge gekleurde vrouwen heeft Macron opnieuw toegegeven aan de druk van rechts en aan de bredere campagne om het publieke debat over de islam te verdelen. Zijn vorige minister van Onderwijs, de zwarte historicus Pap Ndiaye, had geweigerd een algeheel verbod goed te keuren. (Het ontslag van Ndiaye tijdens een kabinetsherschikking deze zomer was een nieuwe olijftak voor de rechtse oppositie.)

Het besluit van zijn vervanger, Attal, komt eveneens na een zomer waarin de staatsautoriteiten werden geconfronteerd met een brede opstand in de arbeidersklasse en de multiculturele banlieues, tijdens de vijf dagen van rellen veroorzaakt door de politiemoord op de zeventienjarige Nahel Merzouk. in de Parijse voorstad Nanterre. Minister van Justitie Éric Dupond-Moretti beloofde een “snelle, krachtige en systematische” reactie van het rechtssysteem op de relschoppers van deze zomer, een drieluik dat hij begin september bijna hergebruikte en waarin hij opriep tot een “krachtige en systematische strafrechtelijke reactie” op schendingen van het secularisme. De kinderen moeten zich weer op hun gemak voelen; er wordt zelfs vaag gesproken over het terugbrengen van schooluniformen.

Het abaya-verbod is ook goedkoop, in de meest letterlijke zin. De echte bedreiging voor het Franse onderwijs komt van binnenuit, of beter gezegd van bovenaf – en heeft uiteindelijk heel weinig te maken met de modesmaak van een marginale minderheid. Het Franse onderwijs, vanaf het basisniveau tot en met de middelbare school en universiteiten, wordt geconfronteerd met een chronische crisis van onderfinanciering en onderinvestering.

Schoolfaculteiten zijn overbelast en hebben moeite met het werven en behouden van fulltime docenten. Macron heeft het aanbod van echte salarisverhogingen achterwege gelaten en heeft in plaats daarvan gekozen voor het combineren van loonbonussen met buitenschools werk. Iedereen die oprecht geïnteresseerd is in het ondersteunen van de ‘republikeinse school’ zou ergens anders zoeken dan de kleding die wordt gedragen door een fractie van de ruim tien miljoen ingeschreven studenten.

‘Parijs is zeker een mis waard’, zou koning Hendrik IV hebben gezegd, waarmee hij zijn bekering tot het katholicisme rechtvaardigde om de troon veilig te stellen van een Frankrijk dat verscheurd wordt door een religieuze oorlog. En Macron, die een relatie met rechts najaagt, of probeert een sluimerende publieke onderwijscrisis onder controle te houden, lijkt te hebben besloten dat het allemaal de moeite waard is om een ​​abaya te verbieden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter