Als u op zoek was naar een geschiedenis van extreemlinks politiek geweld in Europa, zou u er goed aan hebben gedaan om afgelopen woensdag in het gerechtsgebouw van Parijs aanwezig te zijn. In zijn slotopmerkingen voor de zogenaamde 8 december-zaak hield staatsadvocaat Benjamin Chambre, van het Nationale Anti-Terrorisme Prosecutor’s Bureau (PNAT), urenlang een preek over de geschiedenis van het ‘ultralinkse terrorisme’.

Met ingrijpende gebaren (en historische correlaties) had Chambre er geen moeite mee om de molotovcocktails die in 2016 naar de Franse ambassade in Athene werden gegooid, gelijk te stellen aan de Action Directe die politieagenten neerschoot op de Avenue Trudaine in 1983. Je zou denken dat de Europese politiek bol stond van de De stedelijke guerrillastrijd ver voorbij het einde van de periode van politiek geweld van de jaren zestig en tachtig, bekend als de Jaren van Lood.

De zeven verdachten in deze zaak (gearresteerd op 8 december 2020) hebben dergelijke gewelddaden niet gepleegd. Maar de afgelopen drie weken staan ​​ze terecht op beschuldiging van terrorisme. En hoewel ze kleine overtredingen hebben begaan, zoals het bezit zonder vergunning van jachtgeweren en experimenten op laag niveau, worden ze collectief beschuldigd van “terroristische criminele vereniging”(AMT), of terroristische samenzwering. Dankzij de wankele logica van de Franse antiterroristische wetten – waarvan de AMT de hoeksteen is – hoeft alleen maar hun bedoeling te worden bewezen om gewelddaden tegen de staat voor te bereiden.

De zaak die het Openbaar Ministerie tegen de zeven verdachten heeft proberen op te hangen draait om Florian D., die voorheen op de ZAD woonde – een van de vele “Te verdedigen gebieden”, een protestkamp dat zich in dit geval verzette tegen de bouw van een dam – in Sivens, en Frans leerde in het migrantenkamp Calais Jungle. Er wordt beweerd dat hij naar Rojava ging om de kneepjes van het guerrillagevecht te leren, zodat hij vervolgens naar Frankrijk kon terugkeren, een terroristencel kon oprichten van mensen met verschillende vormen van gewelddadige expertise, en terreurdaden kon plegen op Frans grondgebied. Een vuurwerkexpert, een jager, een ‘computerwetenschapper’, de oprichter van een Airsoft-pelletgeweergenootschap, riep uiteraard een front op voor vermeende paramilitaire training. . . Dit is hoe de aanklager een deel van Florians kring heeft geprofileerd.

Vanuit onze zetel in het rechtszaalpubliek van de afgelopen weken leken deze gevaarlijke experts echter meer op een welwillende verzameling krakers en hondenpunk, met interesse in revolutionaire bewegingen, het helpen van migranten en een rondreizende levensstijl in busjes of op landbezettingen. We hebben beklaagden horen beschuldigen – op basis van huisinvallen en geplaatste microfoons – van het leiden van ‘clandestiene’ levens met de efemere van samenzwering (de aanwezigheid van USB-sticks, het gebruik van Signal), in pogingen om revoluties te ontketenen (de feministische zines in hun bibliotheek); en het proberen bommen te maken (bevestigd, in de argumenten van de staat, door geluidsopnamen van vermeende explosies en de aanwezigheid van parafernalia zoals jampotten, draden en huishoudelijke chemicaliën).

De zaak viel snel uiteen en de slotargumenten van de aanklager klonken meer als een verdediging van de legitimiteit van de zaak dan als een onthulling van de schuld van de verdachte. Op 25 oktober spraken de twee openbare aanklagers in totaal ruim vijf uur met elkaar, waarbij ze zoveel en zo weinig zeiden. In werkelijkheid zijn veel van de beklaagden geboren lang nadat de historische feiten impliciet tegen hen waren geuit in Chambre’s vurige toespraak. Intellectueel lui maar goed afgeleverd, bestond het voornamelijk uit het ‘context’-gedeelte van het procesdossier. Het punt van de opmerkingen was dus: om het eerdere bestaan ​​van extreemlinks terrorisme aan te tonen, en om te beweren dat deze ongelijksoortige groep van zeven individuen – sommige vrienden, anderen die elkaar voorheen onbekend waren – de heropleving ervan in de jaren twintig vertegenwoordigde.

Het proces tegen de 8 december-groep markeert de eerste antiterrorismezaak tegen linkse activisten sinds de jaren negentig. Het Tarnac-fiasco van 2008, waarbij tien ‘anarcho-autonomen’ terechtstonden wegens vermeende sabotage, bracht tien jaar ingewikkelde juridische procedures met zich mee, en de aanklacht tegen terrorisme werd ingetrokken voordat de zaak in 2018 werd ingetrokken. In de slotargumenten van de aanklager was dat niet het geval. Het is moeilijk om het politieke belang in te zien dat deze zaak met zich meebrengt: het is een wanhopige poging van de staat om angst voor extreem-links aan te wakkeren.

Om de aanklager te parafraseren: veel Fransen die beschuldigd zijn van jihadistische sympathieën en van deelname aan islamistische terroristische cellen hebben voor antiterreurtribunalen gestaan, zoals extreemrechtse agitatoren (het zogenaamde Barjols-proces eindigde in februari 2023, met drie AMT-veroordelingen) , dus het wordt tijd dat uiterst links onder dezelfde hamer wordt berecht. Chambre hekelde zelfs wat hij de ‘clementie’ van de pers noemde in zijn berichtgeving over het proces van 8 december – correspondenten van media zoals de linkse en perfect mainstream-wereld. De wereld En De Ob’s en iets verder links Mediadeel hebben gewezen op de zwakte van de beschuldigingen van de staat.

“Onze samenleving vindt het gemakkelijker om de ogen te sluiten voor de activiteiten van deze beweging”, zei de officier van justitie over een veronderstelde tolerantie voor ultralinks. Hij betreurde wat hij de “dubbele standaarden” van het publiek noemde, waarvan hij hoopte dat de rechtbank deze niet langer zou tolereren.

Maar ondanks alle harde retoriek kun je je afvragen of de slotargumenten blijk gaven van een terugtrekking van de kant van de staat – na drie weken debat over de materiële ‘feiten’, of het ontbreken daarvan. De aandacht van het Openbaar Ministerie was vrijwel volledig gericht op Florian D., voor wie het een verplichte gevangenisstraf van zes jaar had geëist, terwijl het opriep tot een reeks lichtere en gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraffen en boetes voor de andere verdachten.

Waarschuwend voor de dreiging van ‘één gewelddadige en geradicaliseerde man die een netwerk om zichzelf heen opbouwde’, schoot de openbare aanklager terug tegen de verdediging en getuigenis van de groep als een collectieve poging om ‘kameraad te redden’. [Florian] D.”

De obsessie van de staat is het “redden van de [Florian] D. dossier”, antwoordde advocaat Raphaël Kempf op vrijdag 27 oktober in zijn lange slotpleidooi ter verdediging van zijn cliënt. Tijdens de twee laatste dagen van de hoorzittingen afgelopen donderdag en vrijdag kwamen de raadslieden van de zeven beklaagden naar voren om te pleiten voor de vrijspraak van de AMT-aanklacht.

Waar de zaak van de staat op neerkomt, zo betoogden zij, is het aan elkaar rijgen van vele geïsoleerde daden – enkele kleine overtredingen van de Franse wet – tot een horrorverhaal van terroristische samenzwering. Het ‘materiële’ bewijs om deze bewering te staven is echter schaars: bewijs van explosieve experimenten; spelen met airsoftgeweren; en transcripties van opgenomen gesprekken over het haten van agenten en de Franse staat. (Florian D. zou door de inlichtingendiensten zijn afgeluisterd lang voordat anti-terrorisme-aanklager PNAT de zaak in februari 2020 overnam, en de verdediging heeft geklaagd over de onregelmatigheid van die opnames).

Van de materialen die bij arrestatie in december 2020 op verschillende locaties in beslag zijn genomen – en van het soort dat is gebruikt bij twee experimenten met kleine explosieven in februari en april van dat jaar – zei advocaat Alice Becker: “Het was allemaal van het soort dat een pyrotechnicus bij zich zou hebben. thuis.” Het was haar cliënt, Simon G. – een oude vriend van Florian D. en vuurwerkprofessional – die begin 2020 een paar dagen met explosieven had gespeeld in diens busje.

Weekends zoals de ontmoetingsplaats tussen Florian D. en Simon G. in februari 2020, of een Airsoft-middag zoals waaraan vier van de beklaagden deelnamen tijdens de verveling van de COVID-lockdowns van april 2020, werden gepresenteerd als het zogenaamde smoking gun dat bewijst dat radicaal politiek gepraat was niet alleen maar ijdel gepraat. Een andere advocaat spotte met de manier waarop de ‘onzin’ die haar cliënt tijdens de pandemie uithaalde, werd aangeduid als terrorisme. Over een digitale kopie van een Action Directe-brief die in beslag werd genomen bij Camille B., diens advocaat, zei Guillaume Arnoux: “En dat bewijst allemaal dat er een bedoeling was? Dat is gewoon niet serieus.”

“Het zijn allemaal woorden, alleen maar woorden, gewoon dezelfde woorden”, zei een advocaat vrijdag met een ironisch gezicht in een ironisch citaat uit ‘Paroles, paroles’, het iconische nummer van zanger Dalida met Alain Delon. “Niets dan woorden.”

Waar dit proces op neerkwam, was een stel linkse mensen die aan een rechter probeerden uit te leggen wat normaal is in een tegencultuur, en volkomen acceptabel in een vrije samenleving: meningen hebben en praten over ideeën die misschien onsmakelijk zijn voor de gevestigde orde.

De moeilijke taak van de verdediging was het weerleggen van de vermeende deelname van hun cliënten aan een denkbeeldige groep met een denkbeeldige intentie om iets denkbeeldigs te begaan dat nooit heeft plaatsgevonden. De zaak zou kunnen worden teruggebracht tot wat Kempf omschreef als een gevecht om een ​​‘verhaal’, waarbij Becker kritiek uitte op de afhankelijkheid van de staat van voorwaardelijke woorden als ‘zou hebben’.

Zoals veel van de advocaten opmerkten, werden hun cliënten berecht voor gesprekken die ze privé hadden gevoerd, wat een teken was van het gevaarlijke precedent dat zou kunnen worden geschapen als privégesprekken in de ogen van de wet als intenties zouden worden beschouwd. Camille B. werd bijvoorbeeld veroordeeld omdat ze in 2020 uit een bank kwam, in een vlaag van frustratie en lyriek waarin ze zei dat ze ‘alle banken zou willen platbranden’. Dit kwam in het dossier terecht als een duidelijke en actuele bedoeling om banken aan te vallen.

“Mijn cliënt heeft kritische ideeën”, zegt de advocaat van Camille B., verwijzend naar diens goed onderlegde interesse in revolutionaire bewegingen en geschiedenis. “Maar zij heeft het recht.”

‘Ik zou willen zeggen’, zei Camille B. vanuit de bar in haar emotionele slotverklaring: ‘Ik ben geen terrorist, en ik ben ook nooit een terrorist geweest. Integendeel, ik ben behoorlijk trots op alle bewegingen en strijd waaraan ik heb mogen deelnemen.”

De rechtszaal juichte elk van de slotopmerkingen van de beklaagden toe, tot aanhoudende afkeer van de voorzitter. Het vonnis wordt op 22 december uitgesproken.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter