Op 3 oktober 2023 verspreidden vijfhonderd politieagenten van Delhi zich door de hoofdstad van India om bijna honderd journalisten en onderzoekers binnen te vallen en vast te houden. De politie van Delhi – die onder het gezag staat van het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken – heeft laptops, mobiele telefoons en harde schijven in beslag genomen. Het centrale doelwit van deze massale aanval op de media was Nieuwsklikeen nieuwswebsite opgericht in 2009. Aan het eind van de dag werd de politie van Delhi gearresteerd Nieuwsklik‘s oprichter en hoofdredacteur, Prabir Purkayastha, en zijn hoofd menselijke relaties, Amit Chakravarty.

De onderzoekers van de politie van Delhi hadden onder meer één kwestie gefixeerd: de Indiase boerenbeweging, die culmineerde in een massaal protest tussen 2020 en 2021. De politie vroeg de journalisten of ze verslag hadden gedaan van dit protest, toen boeren de wegen naar Delhi bezetten in protest tegen drie wetten die zijn aangenomen door de rechtse regering van de Bharatiya Janata-partij onder leiding van premier Narendra Modi. Als ze verslag deden van deze protesten, vroeg de politie, kregen ze een bonus van hun werkgever? Nieuwsklik? De ondervragingen waren bot en hard. De nadruk lag op wat ze hadden besproken – met name de boerenbeweging en de reactie van de Indiase regering op de COVID-19-pandemie – en niet op eventuele overtredingen van de wet door journalisten of journalisten. Nieuwsklik. Mocht er sprake zijn van misverstanden: hoewel artikel 19, lid 1, van de Indiase grondwet de pers niet rechtstreeks vermeldt, biedt het Indiase burgers wel “vrijheid van meningsuiting en meningsuiting”. Dit ondanks het feit dat India is gedaald naar 161 van de 180 op de World Press Freedom Index (2023). De intimidatie van deze journalisten door de politie van Delhi rechtvaardigt de lage positie van India op deze index.

Kort na de arrestatie werd in het First Information Report (FIR) van de politie – dat de rechterlijke macht gebruikte om de arrestatie van Purkayastha en Chakravarty te rechtvaardigen – het argument uiteengezet dat werd gebruikt om de twee mannen in hechtenis te nemen. De FIR is een hallucinerend document, dat er niet in slaagt de misdaden van de gearresteerden duidelijk uiteen te zetten. Nieuwsklik reageerde krachtig op de FIR en noemde het ‘ex facie onhoudbaar en nep’. Eén van de meest vijandige beweringen is dat Nieuwsklik wordt gefinancierd met particulier en Chinees overheidsgeld. Zoals de publicatie categorisch zei: “Nieuwsklik heeft geen enkele financiering of instructies ontvangen van China of Chinese entiteiten.” Sterker nog, kort daarna Nieuwsklik deze bewering maakte, bracht Jason Pfetcher een verklaring uit namens Worldwide Media Holdings, die de investering in 2019 in Nieuwsklik; Worldwide Media Holdings, aldus Pfetcher, wordt gefinancierd met geld uit de verkoop van een IT-bedrijf aan Apax Partners uit het Verenigd Koninkrijk. De claim van Chinees geld maakt deel uit van de Nieuwe Koude Oorlog mentaliteitongegrond in de feiten.

Te midden van een haast stroom van bewustzijnswandeling zegt de FIR het volgende:

De verdachten hebben ook samengespannen om de leveringen en diensten die essentieel zijn voor het leven van de gemeenschap in India te ontwrichten en de schade en vernietiging van eigendommen aan te moedigen door het protest van boeren te verlengen via dergelijke illegale buitenlandse financiering. Er is vernomen dat voor dit doel een wederzijds voordelige band tot stand werd gebracht tussen enkele Indiase entiteiten en vijandige buitenlandse vestigingen. Het doel van bovenstaande nexus was het promoten, ondersteunen van elkaar met als doel de agitatie van boeren te steunen, ondersteunen en financieren met als doel een enorm verlies van enkele honderden crores te veroorzaken. [a crore is ten million] voor de Indiase economie en zorgen voor interne problemen op het gebied van de openbare orde in India.

In de stroom van ongegronde beschuldigingen komt ook een reeks ernstige beschuldigingen tegen Nieuwsklik en zijn journalisten:

  1. Dat Nieuwsklik en/of haar journalisten namen buitenlandse fondsen van ‘vijandige buitenlandse instellingen’, niet om het verhaal te verslaan, maar om de strijd aan te wakkeren.
  2. Dat Nieuwsklik en/of zijn journalisten verlengden de agitatie om de Indiase economie te schaden en de interne vrede te verstoren.
  3. Dat Nieuwsklik en/of zijn journalisten bedreigden de voedselzekerheid van India door het protest van de boeren te steunen.

Dergelijke beweringen van de regering doen afbreuk aan de feitelijke rol van de boeren in de grote agitatie die plaatsvond in 2020-2021, een agitatie met een lange geschiedenis die – in feite – dateert van vóór de Nieuwsklik‘s oprichting in 2009. Om te zeggen dat dat zo is Nieuwsklik die de boerenopstand heeft bewerkstelligd, is bedoeld om de Indiase boeren, hun families en de bijna een miljard mensen, oftewel 70 procent van de Indiase bevolking, die in plattelandsgebieden wonen, in diskrediet te brengen, van wie de meesten de voortdurende strijd steunden.

Tussen 1995 en 2018 hebben bijna vierhonderdduizend boeren zelfmoord gepleegd in India (een vierde sinds Modi in 2014 premier werd). Dit komt grotendeels door de hoge prijzen van grondstoffen en de lage prijzen van gewassen die het gevolg zijn van het neoliberale landbouwbeleid dat sinds 1991 is ingevoerd en die andere crises (waaronder de klimaatcatastrofe) hebben verergerd. De intrekking van door de overheid gesteunde kredietregelingen om de boeren te ondersteunen, het verdwijnen van het landbouwaankoopprogramma van de overheid (om eerlijke prijzen aan boeren te bieden en redelijk geprijsd voedsel voor de bevolking te bieden) en de toetreding van megabedrijven tot de landbouwsector. economie drukte als een molensteen op de hoop van de Indiase boerengemeenschappen. In deze context begonnen boeren met schulden zelfmoord te plegen door kunstmest te drinken, een van de grondstoffen die duurder waren geworden naarmate de prijs van landbouwproducten daalde.

De afgelopen tien jaar hebben boeren – onder leiding van een reeks organisaties, waaronder de linkse vakbonden van boeren en landarbeiders – echter teruggevochten met grote mobilisaties in het hele land. Een van de eerste emblematische gebeurtenissen vond plaats in maart 2018, toen vijftigduizend boeren – onder leiding van de All India Kisan Sabha – ruim tweehonderd kilometer marcheerden van Nashik naar Mumbai in Maharashtra om te protesteren tegen het gebrek aan hulp toen de gewassen werden vernietigd door de overstromingen van 2017. plagen. Toen de boeren op 11 maart laat in de avond Mumbai binnenkwamen, hoorden ze dat de studenten van de stad de volgende dag een groot examen moesten afleggen. Dus in plaats van overdag uit te rusten en de stad in te lopen, liepen de uitgeputte boeren de hele nacht door om de studenten niet te storen. Toen het nieuws over deze vriendelijkheid de inwoners van de stad bereikte, sloten grote aantallen mensen zich aan bij de boeren in Azad Maidan. Deze lange mars volgde op een reeks monumentale protesten: de landelijke agitatie in 2015 tegen de nieuwe ‘Landroofverordening’, zoals deze door de boeren werd genoemd; de landelijke mars naar het parlement in 2016 om kwijtschelding van leningen, landrechten en hogere pensioenen te eisen; en de boerenstakingen van 2017 in Madhya Pradesh, Maharashtra en Rajasthan vanwege kwijtschelding van leningen.

In de zomer van 2020 heeft de regering van premier Modi drie wetsvoorstellen in het parlement ingediend die de boeren effectief zouden uberiseren. De boeren zagen de drie wetten van Modi terecht als een existentiële bedreiging, en daarom besloten ze op 26 november 2020 deel te nemen aan een algemene staking van 250 miljoen arbeiders en boeren en vanaf de volgende dag in kampen rond Delhi te verblijven op een onbepaald protest. Verslaggevers van een breed scala aan mediaprojecten kwamen verslag doen van deze commune in Delhi, maar de meesten van hen gingen naar huis als de Nieuwsklik verslaggevers bleven ter plaatse en berichtten over elk aspect van het boerenprotest. Bezoeken aan de Nieuwsklik website geometrisch toegenomen, waarbij miljoenen mensen bijvoorbeeld naar de korte video-interviews met de boeren kwamen kijken. Het protest zou niet eindigen. Het duurde ondanks repressie door de politie, vijandigheid en aanvallen van de regering en barre weersomstandigheden. Zevenhonderd mensen stierven in de kampen. Op 19 november 2021, een week voor de eerste verjaardag van het protest, gaf Modi zich over en beloofde hij de wetten in te trekken. Dit was pas de tweede keer in zeven jaar dat de regering-Modi een wet moest intrekken.

In februari 2021 deed het directoraat Handhaving van de Indiase regering een inval in de woning van Nieuwsklik‘s oprichter, Purkayastha, en hield hem vijf dagen vast in zijn appartement. De autoriteiten verwijderden zijn apparaten en namen een enorme hoeveelheid materiaal in beslag. Het was toen duidelijk dat de Indiase regering het doelwit was Nieuwsklik en andere onderzoekers (waaronder Tricontinental Research Services) voor hun berichtgeving en analyse van de boerenopstand. Een paar dagen na deze inval schreef professor Apoorvanand in de Draad,

NieuwsKlik is zeer proactief geweest in het rapporteren van de boerenbeweging. De grondrapporten en analytische video’s worden door miljoenen mensen bekeken. Een regering die erop uit is een zeepbel te creëren waarin geen informatie of gedachten zijn toegestaan, om te voorkomen dat haar nationalistische karakter wordt geschonden, zou haar toevlucht nemen tot alle middelen om een ​​breuk in deze zeepbel te voorkomen.

Het was toen duidelijk dat dit harde optreden niets te maken had met wat de autoriteiten fluisterend begonnen te suggereren: geld witwassen, buitenlandse invloed, Chinese inmenging – maar het had alles te maken met de boerenbeweging.

Een paar dagen nadat de FIR in oktober 2023 begon te circuleren, bracht het centrale organisatiecentrum van de boeren, de Samyukt Kisan Morcha (Verenigd Boerenfront, of SKM), een verklaring uit over de minachting van de boerenbeweging en het harde optreden tegen Nieuwsklik. Boeren, zo schreven ze, creëerden een “vreedzaam protest” onder leiding van de SKM:

Geen enkel aanbod werd verstoord door boeren. Geen eigendommen werd beschadigd door boeren. Er werd geen verlies aan de economie veroorzaakt door de boeren. Er is geen probleem van de openbare orde gecreëerd door de boeren. . . . Boeren moesten dertien lange maanden protesteren, onder de brandende zomerzon, stortregens en ijskoude winterkou. Het is de regering van de Unie en [ruling party] Dat veroorzaakte problemen met de openbare orde door boeren in Lakhimpur Kheri onder rijdende voertuigen neer te maaien, waarbij vier boeren en één journalist omkwamen. . . . Het bagatelliseren van een dergelijk offer door te beweren dat de beweging door het buitenland gefinancierd werd en tot terroristische daden geleid heeft, verraadt de arrogantie, onwetendheid en anti-volksmentaliteit van de regering van de Unie.

De SKM zal landelijke massaprotesten houden tegen de regering vanwege haar minachting voor de boeren en hun voortdurende strijd. Dat de SKM haar strijd heeft gekoppeld aan die van journalisten, zoals die van Nieuwsklikdie de strijdverhalen van de mensen willen vertellen, suggereert dat Nieuwsklik‘s verhaal zal zich niet alleen in de rechtbank ontrafelen. Het zal in heel India plaatsvinden, terwijl boeren zich samen met anderen verontwaardigd uiten over de invallen en arrestaties, over de poging om journalisten te verstikken die verslag willen doen van de grote processen van onze tijd.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter