Een kiezer gaat zijn stembureau binnen om te stemmen op de verkiezingsdag op de Martin Luther King Elementary School in de Lower Ninth Ward van New Orleans, 8 november 2022. Gerald Herbert/AP

Bestrijd desinformatie: Meld u gratis aan Moeder Jones dagelijks nieuwsbrief en volg het nieuws dat er toe doet.

Woensdag de Hoge Raad stond een besluit van een lagere rechtbank toe dat een tweede meerderheids-zwart congresdistrict in Louisiana verplichtte om door te gaan voor de verkiezingen van 2024, wat een zeldzame overwinning opleverde voor de vertegenwoordiging van minderheden die ook de kansen van de Democraten vergroot om het Huis van Afgevaardigden te heroveren.

De zaak, Landry v. callis, nam een ​​ingewikkelde weg naar het Hooggerechtshof. In juni 2022 oordeelde een federale districtsrechtbank dat Louisiana, op grond van de Voting Rights Act, een nieuw meerderheids-zwart district moet creëren in een staat waar zwarte kiezers een derde van de bevolking uitmaakten, maar een meerderheid hadden in slechts één van de zes congressen van de staat. districten. Het Hooggerechtshof blokkeerde die uitspraak tijdelijk voor de verkiezingen van 2022, maar na de uitspraak van het Hof in Allen v. Milligan in juni 2023 dat Alabama een tweede meerderheids-zwart congresdistrict moest creëren, kreeg Louisiana de opdracht hetzelfde te doen. De door de Republikeinen gecontroleerde wetgevende macht van de staat hield in januari 2024 met tegenzin een speciale zitting om een ​​nieuw district met een zwarte meerderheid te creëren dat de voorkeur gaf aan de Democraten.

Een groep ‘niet-Afro-Amerikaanse’ kiezers heeft die kaart vervolgens betwist en in april heeft een panel van de federale districtsrechtbank, met twee door Trump aangestelde rechters die voor de meerderheid schreven, de kaart afgewezen, met het argument dat ras de overheersende factor was bij het bepalen van het district – ook al was Louisiana specifiek door een andere federale rechtbank bevolen om het meerderheidszwarte district te creëren.

Burgerrechtenorganisaties en de staat Louisiana gingen vervolgens tegen deze uitspraak in beroep bij het Hooggerechtshof. Het was een onwaarschijnlijk voorbeeld waarin zwarte kiezers en een door de Republikeinen gecontroleerde zuidelijke staat min of meer aan dezelfde kant stonden, en ook een zeldzaam voorbeeld van hoe het Hooggerechtshof een overwinning boekte voor de vertegenwoordiging van minderheden, gezien de goed gedocumenteerde vijandigheid van het Hof tegenover het stemrecht. . Dat houdt onder meer in dat de Voting Rights Act meerdere keren wordt uitgeroeid en dat partijdige gerrymandering niet voor de federale rechtbank kan worden aangevochten.

De 6-3-beslissing van woensdag was echter niet zonder interne controverse. De drie liberale rechters afwijkende mening, niet omdat ze het niet eens waren met de bevinding, maar hoe de rechtbank tot deze conclusie kwam. De conservatieve supermeerderheid beriep zich op het Purcell-principe – het idee dat veranderingen in de stemregels niet te dicht bij verkiezingen mogen plaatsvinden – om de kaart van Louisiana met twee districten met een zwarte meerderheid te herstellen. Maar de liberale rechters waren van mening dat de zaak beslist moest worden zonder te vertrouwen op Purcell, dat vaak door de conservatieve rechters is gebruikt om uitspraken van lagere rechtbanken terzijde te schuiven die discriminerende stemwetten en gerrymander-kaarten afschaften omdat deze naar verluidt te dicht voor een verkiezingsdatum plaatsvonden.

Zoals Steve Vladeck, hoogleraar rechten aan de Universiteit van Texas zet het“Het is een overwinning op de korte termijn voor zwarte kiezers in Louisiana, maar een uitbreiding op de lange termijn van een controversieel principe voor de manier waarop federale rechtbanken in de toekomst stemzaken in het verkiezingsjaar behandelen.”

Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter