Het recht op uitgebreid onderwijs is voor zwarte kinderen in Baltimore opgelost in een illusie, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid onder onderwijzers en burgerrechtenactivisten die zeggen dat geletterdheid cruciaal is voor sociale mobilisatie.

Nu de openbare scholen in de regio zwaar ondergefinancierd zijn, is deze pijplijn naar effectief organiseren verbannen naar een historisch stilleven waar docenten zich vandaag de dag nog steeds aan herinneren.

“We willen kinderen leren activisten te zijn”, zegt Joseph Smith, leraar Engels in de negende klas van de Frederick Douglass High School. “Maar [curricula] over hoe ze de wereld kunnen veranderen, vertelt hen dat niet echt.”

Hoewel de traditie van de Black Panther Party van zwarte empowerment door middel van kennis werd voortgezet via lokale activistische groepen, zijn deze middelen nu aan het verdampen.

Onderdrukte groepen hebben onderwijs vaak gezien als een springplank waarop ze op bevrijding gerichte realiteiten konden creëren. De Black Power- en Civil Rights-bewegingen van de 20e eeuw maakten, in een poging om de tekortkomingen van de burgerrechtenwetgeving uit de jaren zestig aan te pakken, een strenge beheersing van de Engelse taal noodzakelijk om de rampen die zwarte mensen wereldwijd te verduren kregen, zo goed mogelijk te begrijpen.

Leden van de Black Panther Party, zoals Marshall ‘Eddie’ Conway, verdedigden door de gemeenschap aangestuurde politieke onderwijsprogramma’s en de verspreiding van Black Panther Intercommunal News, een krant die werd beschreven als ‘een officieel orgaan van de partijopinie’ in een artikel uit 2002, gepubliceerd in ‘Ethnic and Racial Studies”, een collegiaal getoetst academisch tijdschrift op het gebied van de sociale wetenschappen.

Door hun inspanningen leerden zwarte kinderen lezen en schrijven en raakten ze vertrouwd met werken van bevrijdingsgrootheden als Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Franz Fanon en Malcolm X. En hoewel de traditie van de Black Panther Party van zwarte empowerment door kennis voortgezet werd via lokale activistische groeperingen zijn deze hulpbronnen nu aan het verdampen.

Hoe zijn we hier gekomen?

Een rapport uit 2022 van de National Assessment of Educational Progress wees op het afnemende onderwijs en de geletterdheid onder zwarte studenten in de staat: 46% van de zwarte achtste klassers kon niet lezen op een basisniveau en 82% kon niet lezen op een bekwaam niveau.

Academici schrijven deze achteruitgang toe aan de sociaal-economische stratificatie die nog werd verergerd door de COVID-19-pandemie. Gecombineerd met de nadruk op online leren en de massale uittocht van leraren als gevolg van slechte lonen en burn-out, blijven kinderen uit kansarme milieus achter.

“Er waren veel verschillende manieren waarop kinderen en gezinnen met school bezig waren en de manier waarop scholen met hen omgingen tijdens de virtuele leertijd”, zegt Dr. Stephanie Dodman, universitair hoofddocent aan de School of Education van de George Mason University. Voorafgaand aan haar hoogleraarschap gaf Dodman les aan leerlingen van het speciaal onderwijs en de basisschool.

“[COVID-19] heeft die relaties, en het ontbreken van die relaties, die er al waren, vergroot”, zei ze.

Leraren, die vaak een minimale opleiding hadden genoten, hadden moeite met het navigeren door het werk, omdat het beleid en de procedures voortdurend veranderden, en de leerlingen onvoldoende toegang hadden tot computers, stabiele internetverbindingen en lessen in computerinterface-geletterdheid.

Smith, de leraar van de Frederick Douglass High School, kwam in 2019 naar de school na het voltooien van het Baltimore City Teaching Residency-programma, gesteund door de belofte om het leven van zijn studenten te veranderen – maar lesgeven via Zoom tijdens het hoogtepunt van de pandemie maakte hem al snel ontzet.

Voor veel leraren hebben ervaringen als die van Smith de uittocht uit het beroep versneld. Volgens gegevens van het Maryland State Department of Education alleen al verlieten in 2022 ruim 5.500 leraren in Maryland hun baan.

“Ik heb veel onderdrukt [my memories from that time],” hij zei. “Het is onmogelijk om iemand in een paar weken op te leiden tot een effectieve leraar.”

Er was ook geen mandaat van het schooldistrict om camera’s aan te zetten tijdens virtueel onderwijs, dus hij kon geen studenten huisvesten met een handicap en aandachtsproblemen. Deze hachelijke situatie deed zich opnieuw voor in januari toen Frederick Douglass High-studenten gedwongen werden weer online te gaan nadat de leidingen waren gebarsten en de school onder water hadden gezet.

“Kinderen [didn’t] zoveel naar school komen als nodig is [have],” hij zei. “Wat ik van veel van mijn studenten heb gehoord, is dat virtueel gaan betekent… een kans om zich terug te trekken.”

Voor veel leraren hebben ervaringen als die van Smith de uittocht uit het beroep versneld. Volgens gegevens van het Maryland State Department of Education alleen al verlieten in 2022 ruim 5.500 leraren in Maryland hun baan. In februari publiceerde The Real News Network een brief van leraren uit Baltimore County die loonverschillen – oplopend tot $15.000 vergeleken met leraren in aangrenzende provincies zoals Anne Arundel en Howard – als een van de redenen voor hun vertrek noemden.

In maart van dit jaar concludeerde een rechtbank in Maryland bovendien dat Baltimore Public Schools ‘grondwettelijk adequate’ financiering ontvangt als reactie op een rechtszaak uit 2019 waarin werd beweerd dat de Maryland State Board of Education Baltimore-kinderen sinds de jaren negentig bijna 2 miljard dollar aan financiering had ontnomen. .

Het NAACP Legal Defense Fund en de American Civil Liberties Union hebben deze uitspraak in een persbericht verworpen en daarbij aangevoerd dat generaties kinderen gedwongen werden “naar school te gaan in vervallen en onveilige gebouwen zonder de middelen die ze nodig hebben om te slagen.”

“De kinderen van Baltimore City verdienen meer dan basisonderwijs, en de wet eist meer”, zegt Alaizah Koorji, assistent-advocaat van het defensiefonds.

Door dit alles werd de prioriteit van de prestaties onder zwarte kinderen weggenomen, en onderdrukkend beleid dat het belang van de zwarte geschiedenis in de curricula verwaarloosde, verminderde de academische uitmuntendheid nog verder.

Smith zei dat de Engelse curricula die in 2022 werden geïntroduceerd, geen verslag bevatten van de rijke, opvallende geschiedenis van Baltimore. In één geval moesten zijn studenten biografieën lezen van alle blanke mannen toen ze leerden over changemakers in de stad.

“Er was geen ruimte voor zwarte vreugde”, zei hij. “Er was geen ruimte voor studenten om hun gemeenschap te betrekken.”

Dodman beschouwt dit als gevaarlijk.

“Wanneer je hebt [a] leerplan dat niet aansluit bij wie studenten zijn, kinderen weten dat”, zei ze. “Ze weten dat wat hun kennis is en wat de culturele rijkdom van hun gemeenschap is, niet is wat gewaardeerd wordt.”

Justin Hansford, hoogleraar rechten aan Howard University, beschreef dit als ‘een aanval op de zwarte geletterdheid’. Hansford, een bewegingsadvocaat, is tevens uitvoerend directeur van het Thurgood Marshall Civil Rights Center aan Howard University.

Als adolescent was hij meer geneigd onderwerpen over de zwarte geschiedenis te lezen die voor hem ‘relevant en interessant’ waren, en dit bracht hem naar een graad in Afro-Amerikaanse studies aan de universiteit en een carrière als bewegingsadvocaat.

“[There’s] een anti-geletterdheidscampagne om zwarte dingen uit het leerplan te halen, omdat je de prikkel wegneemt voor kinderen die misschien niet alleen om lezen geven, maar die wel om zichzelf en hun mensen geven, en lezen is het mechanisme daarvoor, ‘zei hij.

Hij voegde eraan toe dat vanwege een culturele kloof binnen de zwarte gemeenschap met betrekking tot ‘blank handelen’ het niet vertegenwoordigen van zwarte kinderen in het onderwijs hen buitensluit van hun zwarte leeftijdsgenoten.

Hansford herinnerde zich dat hij gepest werd omdat hij een fervent lezer was en zich als puber ‘wit gedroeg’, maar zijn momenten van uitstel waren toen hij boeken las over Malcolm X.

“Als je iets leest dat pro-zwart is, gedraag je je niet ‘wit’ [so] het wordt cool om te lezen, ‘zei hij. “En wat [some politicians] wat ze doen is dat ze dat verwijderen en nu kunnen die kinderen zeggen: ‘Als je naar school gaat en leest, en ze halen al het zwarte spul eruit, dan moet je zeker het witte spul lezen.’ ”

Dit scenario is een product van de manier waarop leraren studenten behandelden tijdens de integratie in de jaren zestig en zeventig, zei Hansford. Volgens hem moedigden zwarte leraren op geheel zwarte scholen alle leerlingen aan om te lezen om ze sterker te maken. Op geïntegreerde scholen kregen echter alleen goed presterende zwarte leerlingen applaus, waardoor ze uit de zwarte gemeenschap overgingen naar het blanke establishment.

Dit verminderde de kansen op een effectieve organisatie in de zwarte gemeenschap, wat een bedreiging vormde voor de zwarte politieke activiteiten.

‘Ik denk dat er sprake is van een daling [in knowledge],” hij zei. “Maar het is niet zo dat het slechts een blanco lei is, maar wat werd ingevuld waren gespreksonderwerpen van de rechtervleugel…[and] wat we hebben is de indoctrinatie van desinformatie en leugens.”

Is er een weg vooruit?

In zijn boek ‘Pedagogy of the Oppressed’ stelde de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire dat onderdrukte mensen zichzelf niet kunnen humaniseren tenzij ze kennis verwerven. Een onderzoek uit 2022 aan de McGill University ondersteunde dit ook en concludeerde dat een hoger niveau van geletterdheid resulteert in een hoger niveau van eigenwaarde en politieke activiteit.

De African Diaspora Alliance, een non-profitorganisatie uit Baltimore die afstammelingen van Afrika verbindt met de mondiale Afrikaanse diaspora, faciliteert dit via een gevarieerde reeks educatieve programma’s.

ADA, opgericht in 2015, kwam tot leven toen mede-oprichters Moriah Ray en Jasmine Hall “niet bij de pakken neer zaten” na het lynchen van Freddie Gray. In een poging meer te leren over zichzelf, de mondiale zwarte strijd en hoe zij hun gemeenschap het beste konden beïnvloeden, reisden de twee naar Cuba waar ze een casestudy uitvoerden over studenten aan de Cubaanse Latin American School of Medicine.

[Moriah Ray’s] Door haar tijd in Cuba kon ze complexe gesprekken voeren over ras en zwartheid – bijvoorbeeld hoe Cuba Assata Shakur beschermt maar zwarte Cubaanse activisten gevangen zet – die zij en Hall terugbrachten naar de jeugd van Baltimore.

“Toen ik zag hoeveel zwarte mensen er waren van wie ik nog nooit had gehoord… was ik woedend”, zei Ray. “Het uitwissen van zwarte mensen in Amerika maakte me gewoon pissig. Ik dacht: ‘Oh, we zitten hier niet alleen in?’”

Door haar tijd in Cuba kon ze complexe gesprekken voeren over ras en zwartheid – bijvoorbeeld hoe Cuba Assata Shakur beschermt maar zwarte Cubaanse activisten gevangen zet – die zij en Hall terugbrachten naar de jeugd van Baltimore.

Via het jeugdprogramma van ADA komen deelnemers twee keer per week bijeen om te leren over onderwerpen als financiële geletterdheid en geestelijke gezondheid. En, in sommige gevallen, hoe te lezen.

De lezing van het jeugdprogramma van dit jaar was ‘Assata Shakur’, en een van Ray’s studenten vertelde haar dat ze naar het boek hadden geluisterd omdat ze nog nooit een boek in zijn geheel hadden gelezen. Verbijsterd bezocht ze een van de middelbare scholen in Baltimore, waar ze ontdekte dat studenten Sparknotes-samenvattingen kregen van hun toegewezen literatuur, in plaats van hele boeken te lezen.

Desondanks gelooft Ray niet dat de toekomstige generatie activisten zich niet nog steeds zal kunnen organiseren.

“Wat de ervaringen van zwarte mensen in Amerika betreft, is analfabetisme niet nieuw voor ons,” zei ze. ‘Mijn grootvader had een middelbare schoolopleiding gevolgd en kon nauwelijks zelfstandig schrijven, maar hij reisde verder naar het noorden, naar Baltimore, en stierf terwijl hij vier verschillende eigendommen bezat.’

“Ik denk dat geletterdheid absoluut belangrijk en essentieel is, maar ik denk niet dat het historisch gezien… ooit iets is geweest dat we als excuus gebruiken om geen vrijheid te verwerven,” voegde ze eraan toe.

Ray beschouwt geletterdheid als ‘een deel van de taart’ – een sentiment dat vreemd is aan Hansford, de rechtenprofessor van Howard.

Hansford is van mening dat individuen ook gepolitiseerd moeten worden, een concept dat hij leerde van activist Fred Hampton Jr. tijdens een studiereis naar Brazilië tijdens zijn studententijd.

“Toen ik jong was, moest ik inzien dat de resultaten die in de wereld plaatsvonden niet alleen te danken waren aan het feit dat sommige mensen hard werkten en rijk waren, terwijl anderen dat niet deden”, zei hij. “Ik moest zien dat politieke actie tot bepaalde resultaten zou leiden. Gepolitiseerd zijn was de transitie.”

Hij voegde eraan toe dat slavenopstanden plaatsvonden in een tijd waarin het voor zwarte mensen illegaal was om te lezen; analfabetisme mag iemand dus niet uitsluiten van politieke actie. De voordelen ervan zijn echter van onschatbare waarde.

“Het gevaar is dat je gemakkelijker gemanipuleerd kunt worden. Dus als je dat vermogen tot kritisch denken niet hebt, krijg je dingen als ‘Drink geen Kool-Aid’, zei hij.

Dit verhaal is gemaakt als onderdeel van de 2023 POWER-fellowshipeen gezamenlijk project van The Real News Network en Just Media, mogelijk gemaakt met de steun van het Scripps Howard Fund en genereuze individuele donaties.

Publiceer onze artikelen gratis opnieuw, online of in gedrukte vorm, onder een Creative Commons-licentie.

Bron: therealnews.comLaat een antwoord achter