Mattheüs Beaumont

Hij schreef Nieuws uit het niets in 1890-1891. Het werd geserialiseerd in Gemenebest, het tijdschrift dat hij destijds voor de Socialistische Liga redigeerde. We moeten de titel letterlijk nemen: het is een bulletin uit de socialistische of communistische toekomst.

Het werd destijds waarschijnlijk niet door een groot aantal arbeiders gelezen, maar het was zeker gericht op arbeiders. Zijn doel als activist in deze periode was, zoals hij het uitdrukte, om ‘socialisten te maken’. Hij hield zich bezig met het maken van socialisten. Dat was zijn zin. Nieuws uit het niets was weer een van zijn pogingen om socialisten te maken, dit keer niet door het kapitalisme te bekritiseren en door uitbuitende fabriekseigenaren te bestrijden, maar door te laten zien hoe de zaken er in een postkapitalistische toekomst uit zouden kunnen zien.

Dat soort discours en aanpak waren tegen die tijd relatief berucht, zelfs in de marxistische traditie, en hij noemde zichzelf een marxist. Men hoeft maar te denken aan het werk van Engels, Socialisme: utopisch en wetenschappelijk, om daar een idee van te krijgen. Maar hij geloofde echt in het belang van utopisch denken.

Nogmaals, misschien maakt het deel uit van zijn romantische erfenis. Hij geloofde in het cultiveren en instrumentaliseren – als ik het in enigszins utilitaire termen mag zeggen – wat hij het ‘verlangen naar vrijheid’ noemde.

Ik denk vaak aan de zin van Walter Benjamin in de “Theses on the Philosophy of History” uit 1940, waar hij vertelt hoe de reformistische partijen van de socialistische beweging te veel tijd besteedden aan het praten over de grote nieuwe dageraad van het socialisme. Voor Benjamin moet de arbeidersklasse vooral geïnspireerd worden door wat hij tot slaaf gemaakte voorouders noemt, in plaats van door bevrijde kleinkinderen.

Morris is een van de weinige mensen in de geschiedenis van de revolutionaire socialistische beweging die erin is geslaagd een krachtig pleidooi te houden voor het richten van onze politiek niet alleen op het verleden – de tot slaaf gemaakte voorouders – maar ook op de toekomst – onze bevrijde kleinkinderen. Daartoe is in Nieuws uit het nietsvalt hij een traditie van reformistisch utopisme aan die eind jaren tachtig vooral werd geassocieerd met een Amerikaanse journalist genaamd Edward Bellamy.

Bellamy schreef in 1888 een utopische roman genaamd Achteruit kijken. Het speelde zich af in Boston in het jaar 2000 en stelde zich voor dat het kapitalisme eenvoudigweg evolueerde naar socialisme. Het was ongelooflijk succesvol: ik denk dat het pas de tweede roman in Amerika in de negentiende eeuw was waarvan meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. De impact ervan was fenomenaal en er ontstonden allerlei organisaties om de ideeën ervan te promoten.

Morris stond er buitengewoon achterdochtig tegenover en was zeer verontrust dat Bellamy’s boek het socialisme en utopisme aan de linkerkant begon te vangen. Nieuws uit het niets was een interventie. Het was een doelbewuste bevestiging van een revolutionair socialistische traditie, die het idee niet losliet dat utopisch verlangen – het verlangen naar vrijheid – een belangrijke motiverende kracht in het activisme was.

Een van de opvallende dingen die het boek deed, waardoor het een zeer innovatieve en ongebruikelijke utopische roman werd, was het in detail beschrijven van het historische proces waarmee het communisme uit het kapitalisme tevoorschijn komt. Belangrijk is dat dit voor Morris niet slechts een saaie, abstract geschetste evolutie van het kapitalisme naar het socialisme is. Het gaat om strijd en klassenoorlog, met veldslagen tussen de politie en het leger aan de ene kant en de arbeidersklasse aan de andere kant in Londen. Het is heel grafisch in zijn weergave van het historische proces.

Het andere waar ik de aandacht op zou kunnen vestigen, is de nadruk op het artistieke. Hij portretteert een ambachtelijke vorm van arbeid, duidelijk schatplichtig aan Ruskin, die effectief fungeert als kritiek op de warenproductie onder het kapitalisme. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Marx geloofde Morris dat werk de sleutel tot de toekomst was. Het ging er niet om het werk te overtreffen, het zo te mechaniseren dat we onszelf de vrijheid gaven om andere dingen te doen: ‘s morgens jagen, ‘s middags vissen en ‘s avonds filosoferen.

Voor Morris was werk de plek waar we het meeste plezier zouden beleven aan de socialistische, egalitaire toekomst waarin iedereen eigenaar was van de rijkdom en hulpbronnen van de samenleving. We zouden plezier beleven aan het werk omdat het niet gemechaniseerd en gecommodificeerd was en omdat we niet werden uitgebuit en daardoor onze meerwaarde werd onttrokken. Het is zeer toegewijd aan het idee van arbeid, niet als iets waar we overheen moeten komen, maar als iets dat we op revolutionaire manieren moeten verzilveren.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter