Moeder Jones; Bibliotheek van het Congres; Ontsplashen

Bestrijd desinformatie: meld u gratis aan Moeder Jones dagelijks nieuwsbrief en volg het nieuws dat er toe doet.

Als je aanwezig was Op de middelbare school in de Verenigde Staten heb je waarschijnlijk gehoord over de ‘grote slachting’ van de Amerikaanse buffel: in de 19e eeuw stroomden huidenjagers met behulp van de spoorlijn met duizenden de Great Plains in, waarbij ze zonder onderscheid buffels neerschoten (of, technisch gezien “bizons”) om hun vacht en tongen te verzamelen, die als haarborstels werden verkocht. Tegelijkertijd moedigde het Amerikaanse leger de jagers actief aan, in de hoop dat stammen gemakkelijker tot reservaten zouden worden gedwongen zonder hun voedselvoorziening. Tegen de jaren 1890 hadden jagers zoveel buffels geslacht dat het aantal dieren, ooit in de tientallen miljoenen, was gedaald tot minder dan 1.000 exemplaren.

Het bijna uitsterven van de buffel, samen met het doden van andere westerse zoogdieren zoals elanden en grizzlyberen, is “de grootste moord op dieren in de geschiedenis van de mensheid”, zegt de Amerikaanse documentairemaker Ken Burns. Dit sombere hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis staat centraal in de eerste helft van Burns’ nieuwste tweedelige documentaire, De Amerikaanse Buffeluitgezonden op PBS op 16 en 17 oktober.

Tegenwoordig leven er meer dan 400.000 bizons in het land. Terwijl de meesten zich in commerciële kuddes bevinden, lopen tienduizenden vrij rond. Op papier is dat een duidelijk natuurbehoudsucces. Maar zoals deel twee van Burns’ film onderzoekt, is het verhaal over hoe Amerika de soort redde een stuk ingewikkelder. Zoals Burns laat zien, heeft een collectieve inspanning van Indiaanse families, hervormde bizonjagers, natuurbeschermers en politici geholpen de buffel terug te brengen – maar sommige van de betrokkenen hadden daar twijfelachtige redenen voor.

William T. Hornaday, bijvoorbeeld, een taxidermist en natuurbeschermer, schoot enkele van de laatst overgebleven buffels dood en doodde ze om hun opgezette huiden tentoon te stellen in het Smithsonian, in de hoop op inspirerende natuurbehoudsmaatregelen. Later hielp hij mee met het oprichten van de Bronx Zoo samen met Madison Grant, een vooraanstaand voorstander van eugenetica en auteur van het in diskrediet gebrachte boek, Het voorbijgaan van het grote ras. Hornaday deelde veel van Grants racistische opvattingen: “Het idee dat burgers van de Verenigde Staten deze soort hadden uitgestorven was beledigend voor hem, was een verontwaardiging voor hem”, legt wetenschapsjournalist Michelle Nijhuis uit in de film. “Maar het hield ook verband met zijn sterke gevoel van raciale superioriteit.”

Een ander lid van de save-the-buffalo-club was showman William “Buffel Bill’ Cody, die de wereld rondreisde om ‘heroïsche’ heropvoeringen van avonturen in het Amerikaanse Westen uit te beelden, inclusief gevechten tegen indianen. Cody wordt gecrediteerd voor het helpen vestigen van de aandacht van de wereld op de afnemende aantallen bizons. Maar enkele jaren daarvoor behoorde hij tot de jagers die verantwoordelijk waren voor het decimeren van de soort.

Twee mannen staan ​​met een stapel buffelschedels in 1892.

Burton historische collectie, openbare bibliotheek van Detroit

En dan is er nog Theodore Roosevelt, die de eerste grote herintroducties van bizons in Oklahoma, South Dakota en Montana steunde. Maar Roosevelt schreef ook ooit dat het doden van de bizons een noodzakelijk kwaad was, omdat het ‘de enige manier was om de Indiase kwestie op te lossen’: de verdwijning van de buffel, zo schreef hij, was de ‘enige methode’ om indianen te dwingen ‘om op zijn minst hun woeste levenswijze gedeeltelijk opgeven.”

Deze tegenstrijdigheden maken de val en opkomst van de buffel in de ogen van Burns tot een uniek Amerikaans verhaal. ‘Het vormt de kern van de tragedie van de Verenigde Staten,’ vertelde hij me vorige maand in een gesprek, ‘maar ook van de mogelijkheden.’

Burns hoopt dat kijkers de film zullen zien als “de eerste twee bedrijven van een toneelstuk in drie bedrijven”, zegt hij: “Het derde zal door ons worden geschreven, vooral door de indianen, die eraan werken om de bizons van het land te laten groeien en te herstellen. kuddes.” Hij hoopt dat het kan dienen als een ‘hoopvolle routekaart’ bij het aanpakken van de massale uitstervingen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd.

Portret van Theodore Roosevelt, zittend, in jachtpak van hertenhuid, met geweer in de hand, 1885.

George Grantham Bain/Bibliotheek van het Congres

Hieronder kun je een bewerkte en verkorte versie van mijn gesprek met Burns lezen:

Een van de meest interessante inzichten uit uw docuseries was dat we voor een groot deel slechte mensen – racisten – te danken hebben aan het voortbestaan ​​van de bizons. En ik had zoiets van, wat vind ik daarvan?

Ja, dus je hebt Charlie Goodnight in de panhandle van Texas, een Texas Ranger en een indianenhater die niet tegen buffels kon. Hij heeft de eerste ranch in Palo Duro Canyon, en hij start een buffelkudde voor zijn vrouw omdat ze 110 kilometer verwijderd is van de dichtstbijzijnde buur en eenzaam is. En plotseling ondergaat hij deze verbazingwekkende transformatie: tegen het einde van zijn leven is hij bevriend met Comanche-leider Quanah Parker en helpt hij bij het herintroduceren van buffels.

En zelfs Theodore Roosevelt, zo moeten we erkennen, is iemand met verwerpelijke opvattingen. Hij geloofde wel dat de uitroeiing van de buffel op de lange termijn waarschijnlijk goed zou zijn, omdat het zou helpen bij het oplossen van de ‘Indianenkwestie’, die ineenkrimpen waard is. Dan gaat hij later een lange weg om met name de buffel te redden.

Sommige mensen die hielpen de buffel te redden, waren ook mensen die hem, zoals journaliste Michelle Nijhuis zegt, ‘om de verkeerde redenen’ redden – om een ​​soort suprematie te bewijzen. Het is ‘The White Man’s Burden’, noblesse oblige. Dat is – excuseer mijn Frans – onzin.

Dit ‘succesverhaal’ op het gebied van natuurbehoud voelt ook als een mislukking voor de indianen. Terwijl blanke Amerikanen zich mobiliseerden om de buffel te redden, zoals u opmerkt, werd dezelfde inspanning niet geleverd om de schade ongedaan te maken die de Amerikaanse regering de indianen had aangedaan.

Dat is de essentie van het verhaal. Dit is over de buffel, maar het gaat eigenlijk over de behandeling van indianen door de Amerikaanse regering. En het is schandalig, het is obsceen. Het is een tragedie. 150 jaar lang waren veel Plains-stammen, en nog veel langer voor andere inheemse volkeren, losgekoppeld van een belangrijke bron van levensonderhoud – ze gebruikten alles van de staart tot de snuit – maar ook van een bron voor belangrijke religieuze en spirituele praktijken.

Hoewel het geen officieel beleid van de Amerikaanse regering was, [officials] dacht: “Als je de buffel doodt, dood je de Indiaan.” Ze wisten dat de slachting van de buffel een bijkomend voordeel had, in die zin dat het de inheemse volkeren in de vlakten zou uithongeren en hen volgzamer zou maken en bereid zou zijn om in reservaten te worden gedreven en daar opgesloten en vervolgens veramerikaniseerd te worden. Ik bedoel, de ‘Vrienden van de Indiaan’ zeiden: ‘Dood de Indiaan, red de man.’ Zij zijn degenen-de progressieven– die vonden dat hun cultuur uitgeroeid moest worden, dat hun talen en gewoonten uitgeroeid moesten worden; dat je ze op scholen moet plaatsen en ze moet straffen als ze hun moedertaal spreken; kleedde ze in pakken; knippen hun haar, een belangrijk symbool voor hen. Dit zijn de ‘Vrienden van de Indiaan’.

Inheemse Amerikanen ontbreken niet in het verhaal van de redding van de buffel; op een gegeven moment de meeste [county’s remaining] buffels waren in gevangenschap in dierentuinen en privékuddes. De twee grootste kuddes werden gerund door inheemse stammen. Ik denk dat wat behoorlijk ontroerend en krachtig is aan het einde van het verhaal dat we in onze film vertellen, is dat het zowel hoopvol is (in die zin dat inheemse volkeren beginnen te repatriëren met de buffels) als dat we ons ook afvragen: Wat is de medeplichtigheid en verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten in deze tragedie?

Je beargumenteert dit niet direct. Maar toen ik ernaar keek, had ik het gevoel dat de film een ​​indirecte oproep tot herstelbetalingen voor de inheemse bevolking was. Er is bijvoorbeeld een citaat van antropoloog George Bird Grinnell: ‘Het meest beschamende hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis is dat waarin het verslag is vastgelegd van onze omgang met de Indianen. Het verhaal van de betrekkingen van onze regering met dit ras is een ononderbroken verhaal van gerechtigheid, fraude en diefstal.” Was het de bedoeling dat de film zo zou aanvoelen?

Het is een ingewikkeld verhaal, en daar schuwt ze niet voor. Als mensen zouden interpreteren [the film] Als ik zeg dat dit zonden zijn waarvoor we moeten boeten, vind ik dat prima. Maar we vertellen het de mensen niet: er is geen Wat wil je dat mensen daarvan meekrijgen? Het is een heel ingewikkeld verhaal over ons. En wij zijn er allemaal bij betrokken. En het is een tragedie, en het is ook buitengewoon opbeurend. De buffel zal niet uitsterven. Het was in gevaar. Mogelijk waren er minder dan 25, wild en vrij, in Yellowstone. Nu zijn er honderdduizenden in federale handen, inheemse handen en particuliere eigendommen.

We proberen te suggereren dat er een derde bedrijf is dat door ons allemaal geschreven moet worden. Het is verweven met onze klimaatramp. Het is verweven met onze ongelooflijk pijnlijke geschiedenis. Aan het begin van aflevering twee is er een [Wallace] Citaat van Stegner: “Wij zijn de gevaarlijkste levenssoort op aarde, en elke andere soort, zelfs de aarde zelf, heeft reden om bang te zijn voor onze macht om uit te roeien. Maar wij zijn ook de enige soort die, als hij daarvoor kiest, veel moeite zal doen om te redden wat hij zou kunnen vernietigen.” En dus is de vraag: kun jij de buffel redden? Kun jij de planeet redden?

We maken een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis door. Valt er iets te leren van het bizonverhaal om ons op dit moment voor te bereiden?

We bevinden ons op een moment in de geschiedenis van onze planeet waarop we mogelijk beginnen te zien dat veel grote zoogdieren uitsterven. Het verhaal van de buffel biedt mensen een hoopvolle routekaart voor hoe het eruit zou kunnen zien om dit te keren. Het was een door de mens veroorzaakte slachting die de buffel verkleinde. We bevinden ons op een plek waar wat we met ons milieu hebben gedaan, opnieuw door de mens veroorzaakt, veel grote zoogdieren zal uitroeien, naast duizenden andere soorten. En het lijkt mij dat we verplicht zijn om het verhaal van de buffel – zowel de fouten als de positieve stappen – te gebruiken om ons te helpen in onze poging om niet alleen andere dieren te redden, maar ook onze planeet en dus onszelf.

Zou je zeggen dat het verhaal van de Amerikaanse buffel iets is om je voor te schamen of om te vieren?

Er is een neonreclame die ik twaalf jaar geleden in onze montagekamer heb geplaatst en waarop cursief in kleine letters staat: Het is gecompliceerd, om onszelf eraan te herinneren dat we altijd diep moeten graven en ook moeten opnemen alle delen van een verhaal. Dus laat me daarop terugvallen: het is ingewikkeld.

Ik bedoel, ik heb dezelfde film steeds opnieuw gemaakt. Elke film stelt één bedrieglijk eenvoudige vraag: Wie zijn we? Wie zijn die vreemde en ingewikkelde mensen die zichzelf graag Amerikanen noemen? En wat leert een onderzoek naar het verleden ons niet alleen over waar we zijn geweest, maar ook over waar we nu zijn? En waar mogen we heen?

Wij hebben de taak, zowel individueel, sociaal als nationaal, in brede zin, om verantwoordelijk te zijn voor onze geschiedenis en te proberen beter te worden, wat dan ook. beter is. Dat is de hele klus. Dit is waar ik opereer – tussen de majesteit, complexiteit, tegenstrijdigheid en controverse van de VS en alle intimiteit van de kleine letters ons. En dat is waar dit buffelverhaal zich bevindt.
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter