Nu de stablecoin-markt een versnelde groei heeft doorgemaakt, met een toenemend aantal emittenten die nieuwe stablecoins introduceren en een daaropvolgende toename van het aantal faillissementen van deze activa om verschillende redenen, is het voor beleidsmakers en experts duidelijk geworden hoe belangrijk het is om specifieke regelgeving voor stablecoins vast te stellen.

Onlangs heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger Maxine Waters (D-Californië) aangekondigd dat de definitieve versie van het wetsvoorstel voor stablecoins in de VS het potentieel heeft om binnenkort gereed te zijn. “We liggen op koers om op korte termijn een stablecoin-project te realiseren”, vertelde hij Bloomberg op 24 april in de House Financial Services Committee.

Eerder had de parlementariër een versie van de PL al “zeer problematisch en slecht voor Amerika” genoemd. In het rapport benadrukte Waters het belang van het beschermen van investeerders met het nieuwe project: “Het gaat erom ervoor te zorgen dat investeerders en mensen worden beschermd.” De plaatsvervanger voegde eraan toe en zei: “We moeten ervoor zorgen dat ze over deze activa beschikken om de stablecoins te ondersteunen.”

Recente bewegingen in het Amerikaanse Congres met betrekking tot wetgeving rond stablecoins zijn de afgelopen weken geïntensiveerd.

Wat zijn stabiele munten?

Stablecoins vertegenwoordigen een specifieke categorie cryptocurrencies, ontwikkeld met als doel als ruilmiddel te dienen en momenteel gebruikt om crypto-operaties te vereenvoudigen. Als alternatief voor traditionele cryptocurrencies, die bekend staan ​​om hun hoge volatiliteit, hebben stablecoins hun waarde gekoppeld aan activa zoals grondstoffen, fiatvaluta of financiële instrumenten, waardoor een grotere prijsstabiliteit ontstaat. Dit wordt bereikt door de reserves van het basisactivum als zekerheid vast te leggen of door algoritmen die de uitgifte van tokens beheren.

Wat de risico’s betreft die aan stablecoins zijn verbonden, zouden emittenten idealiter voldoende reserves aan basisactiva moeten aanhouden om prijsstabiliteit te garanderen en bijgevolg de waarde van de activa van beleggers op korte termijn te beschermen. Onvoldoende reserves, of de steun van een in waarde dalende cryptocurrency, kunnen ertoe leiden dat de stablecoin wordt ontkoppeld, wat een uitverkoop en waardeverlies tot gevolg kan hebben.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/projeto-de-lei-para-stablecoins-pode-estar-pronto-nos-eua-em-breve/Laat een antwoord achter