De zon wierp schaduwen op het groene gras van Dunn Meadow aan de Indiana University Bloomington, terwijl een rij politieagenten met wapenstokken en schilden naar voren bewoog.

Tegenover de politie stond een ketting van demonstranten, hun armen met elkaar verbonden voor een nieuw opgericht pro-Palestijns kampement. Het cluster van tenten leek op tientallen andere kampementen die de afgelopen weken op universiteiten in de Verenigde Staten waren opgezet, toen de demonstraties tegen de Israëlische oorlog in Gaza een koortsachtig hoogtepunt bereikten.

Universiteitscampussen in de VS zijn lange tijd bastions van academische vrijheid en politiek protest geweest, en de Universiteit van Indiana was daarop geen uitzondering. 55 jaar lang was Dunn Meadow de aangewezen ‘verzamelplaats’, een gebied dat de universiteit zelf omschreef als een ‘openbaar forum voor meningsuiting over alle onderwerpen’.

Maar dat veranderde op 24 april, toen universiteitsbestuurders snel het beleid herzagen dat al sinds 1969 in de boeken stond.

Terwijl de universiteit eerder ‘het gebruik van tekens, symbolen of constructies’ had toegestaan ​​voor protesten op de weide, verbood de wijziging tijdelijke constructies zonder voorafgaande goedkeuring. De volgende dag leek de politie het kampement te ontmantelen en studenten te arresteren.

Deze stap katapulteerde de Universiteit van Indiana naar de voorgrond van een verhit debat: worden degenen die protesteren tegen de oorlog in Gaza geconfronteerd met onevenredige uitdagingen op het gebied van hun recht op vrije meningsuiting en meningsuiting?

“Studenten, docenten en leden van de gemeenschap verzamelen zich al tientallen jaren op deze weide, en dit is nog nooit eerder voorgekomen”, zegt Benjamin Robinson, hoogleraar Germaanse studies aan de universiteit, die zich op 25 april bij de demonstranten voegde.

Hij werd uiteindelijk gearresteerd, samen met ongeveer vijftig andere demonstranten, die allemaal onmiddellijk een jaar lang een verbod op de campus kregen.

“Nu zie ik dit gemilitariseerde, overweldigende, onevenredige machtsvertoon”, vertelde Robinson aan Al Jazeera. “Je vraagt ​​je af: waarom deze keer? Waarom is het deze keer anders?”

Mogelijke ‘viewpoint bias’

Het recht op vrije meningsuiting is een gekoesterd cultureel ideaal in de VS en prominent vastgelegd in het Eerste Amendement van de Grondwet.

Maar de oorlog in Gaza – en de protestbeweging die erdoor is geïnspireerd – heeft de vraag naar voren gebracht waar die vrijheid eindigt. Studentendemonstranten hebben hun pijlen gericht op de banden van hun scholen met Israël, en zelfs op de Amerikaanse regering vanwege haar voortdurende materiële en politieke steun aan de oorlog.

De manier waarop die protesten zich op universiteitscampussen ontvouwen, is bijzonder netelig gebleken. Verschillende vooraanstaande bestuurders hebben betoogd dat bepaalde studenten, vooral die met een Israëlische en Joodse achtergrond, zich mogelijk het doelwit voelen van de anti-oorlogsprotesten. Zij beweerden dat het ontmantelen van de kampementen essentieel is voor het creëren van een veilige leeromgeving.

Maar sommige studenten, docenten en belangenbehartigers zeggen dat de pogingen om de kampen te ontmantelen vooroordelen onthullen over wiens stemmen prioriteit krijgen op de campus – en welke worden geblokkeerd.

Alex Morey, de vice-president van campusadvocacy bij de Foundation for Individuals Rights and Expression (FIRE), zei dat een snelle beleidsverandering zoals die aan de Universiteit van Indiana – in een duidelijke reactie op een bepaald protest – ‘alle waarschuwingssignalen opwerpt en schreeuwt standpuntdiscriminatie”.

Ze vertelde Al Jazeera dat FIRE momenteel ongeveer tien gevallen monitort waarin scholen hun beleid sinds het begin van de oorlog hebben gewijzigd op een manier die mogelijk discriminerend is.

De American Civil Liberties Union (ACLU) uitte ook haar zorgen over de beleidswijziging van de Universiteit van Indiana in de nasleep van de arrestaties van vorige week.

De president van de staatsafdeling van de ACLU, Chris Daley, noemde het “alarmerend” dat decennia oud “beleid specifiek zou worden gewijzigd op de ochtend van en als reactie op een gepland protest tegen de behandeling van Palestijnen door de staat Israël”.

Minstens 34.568 Palestijnen zijn gedood tijdens het Israëlische offensief in Gaza, en rechtengroepen hebben gezegd dat de Palestijnse enclave op de rand van hongersnood staat, nu de Israëlische belegering de negende maand nadert.

Gewelddadige arrestaties

De manier waarop bestuurders ervoor kiezen om te reageren op protesten en gevallen van burgerlijke ongehoorzaamheid – gedefinieerd als geweldloze handelingen waarbij opzettelijk een wet of beleid wordt overtreden – kan verstrekkende gevolgen hebben.

Beelden van gewelddadige arrestaties zijn gemeengoed geworden sinds de jongste golf van protesten en kampementen op universiteiten begon. Volgens CNN zijn tot nu toe meer dan duizend arrestaties geregistreerd op 25 Amerikaanse campussen.

Columbia University in New York City wordt vaak gezien als het epicentrum van de huidige kampementsbeweging: de studenten begonnen op 17 april met het opzetten van tenten, als onderdeel van een campagne om de school ertoe aan te zetten zich uit Israël af te stoten.

Maar de reactie van de universiteit heeft de toon gezet voor repressie in het hele land. De volgende dag schakelde Columbia de politie van New York (NYPD) in en arresteerde meer dan 100 demonstranten.

Critici zeiden dat het besluit de toch al gespannen situatie deed escaleren. Sindsdien zijn de arrestaties voortgezet, waarbij woensdagochtend ruim 282 extra studenten zijn gearresteerd in Columbia en het City College van New York.

Scènes van politiegeweld tegen docenten en studenten van de Emory University in Atlanta, Georgia, en de Universiteit van Texas in Austin hebben de woede nog verder aangewakkerd.

De campus in Austin is een staatsschool – en critici hebben erop gewezen dat beperkingen van de vrijheid van meningsuiting daar zouden kunnen leiden tot censuur door de overheid.

Niettemin besloot de gouverneur van Texas, Greg Abbott, een zelfbenoemde kruisvaarder voor de vrijheid van meningsuiting en een prominente Republikein, op 24 april staatstroepen naar de campus van de Universiteit van Texas te sturen, wat resulteerde in meer dan 50 arrestaties.

Morey van FIRE merkte op dat Abbott in maart een uitvoerend bevel uitvaardigde waarin universiteiten werden verplicht hun beleid inzake vrijheid van meningsuiting bij te werken om te reageren op wat hij typeerde als “de scherpe toename van antisemitische uitlatingen en handelingen op universiteitscampussen”.

Dat, zei ze, zou gezien kunnen worden als een ander voorbeeld van “perspectiefdiscriminatie” – het bevoordelen van het ene standpunt boven het andere. Zelfs rechtse libertariërs hebben het besluit aan de kaak gesteld als een vorm van hypocrisie.

Voormalig Congreslid Justin Amash schreef bijvoorbeeld op het sociale mediaplatform X: “If [Abbott’s] Als hij ze arresteert voor hun toespraak, overtreedt hij de wet, en zijn daden bedreigen iedereen in de staat, inclusief iedereen die hij beweert te beschermen.”

De politie is ook op haar hoede voor gewelddadig optreden tegen de grotendeels vreedzame demonstranten.

In een bijzonder opvallend geval meldde The Washington Post dat de Metropolitan Police in Washington, DC, een verzoek van de George Washington University om een ​​protestkamp op de school te ontruimen, had afgewezen.

Een politiefunctionaris merkte eerder deze week op dat de protestactiviteit “vreedzaam is gebleven”.

Rechten op campussen

De Amerikaanse grondwet biedt verregaande bescherming voor politieke uitingen. Dat geldt ook voor taalgebruik dat als haatzaaiende uitlatingen kan worden beschouwd, omdat dat etiket potentieel kan worden gebruikt om controversiële of tegengestelde standpunten te onderdrukken.

De grondwettelijke bescherming is zo breed dat zij discussies of zelfs het bepleiten van geweld kan omvatten. De Grondwet beschermt echter niet tegen uitspraken die de grens overschrijden van ‘echte bedreigingen’ met geweld of opruiing.

Studenten aan staatsuniversiteiten krijgen deze bescherming automatisch. Daarentegen sluiten studenten aan particuliere universiteiten doorgaans bij inschrijving een contract met beheerders, waarin wordt vastgelegd welke spraak acceptabel is.

Toch hebben groepen voor burgerlijke vrijheden betoogd dat particuliere instellingen inherent de vrijheid van meningsuiting en meningsuiting moeten respecteren. In een brief van 26 april aan campusvoorzitters schreven ACLU-functionarissen bijvoorbeeld dat “academische vrijheid en vrij onderzoek vereisen dat soortgelijke [free speech] principes begeleiden particuliere universiteiten”.

Maar universiteiten moeten zorgen over de vrijheid van meningsuiting in evenwicht brengen met de veiligheid van studenten en het recht op toegang tot onderwijs. Sommige groepen hebben pro-Palestijnse demonstranten ervan beschuldigd in grote lijnen antisemitisch te zijn.

Protestorganisatoren hebben deze bewering echter verworpen en zeggen dat kritiek op het Israëlische beleid wordt verward met antisemitisme. Zij hebben op hun beurt bestuurders en krachten van buitenaf, waaronder invloedrijke donoren, ervan beschuldigd geïsoleerde incidenten van geweld en intimidatie aan te grijpen om de onderdrukking van hun vrijheid van meningsuiting te rechtvaardigen.

“Onder het Eerste Amendement zeggen we dat we alleen spraak gaan stoppen die in beperkte categorieën valt, zoals een echte bedreiging, opruiing of discriminerende intimidatie”, legt Morey van FIRE uit. “Dat is niet iemand die ‘intifada’ of ‘van de rivier naar de zee’ roept tijdens een vreedzaam protest.”

Ze voegde er echter aan toe dat het Hooggerechtshof een specifieke norm heeft vastgesteld voor discriminerende intimidatie in een onderwijscontext.

Ze legde uit dat de rechtbank het definieert “als onwelkom gedrag dat uitlatingen kan omvatten die zo ernstig, alomtegenwoordig en objectief beledigend zijn dat er een gedragspatroon ontstaat dat het slachtoffer of de student verbiedt een onderwijskans of voordeel te krijgen”.

Zelfs op universiteiten waar studenten hun rechten op het Eerste Amendement zijn gegarandeerd, kunnen beheerders “tijd-, plaats- en manierbeperkingen” opleggen aan protesten om ervoor te zorgen dat de school kan blijven functioneren, aldus Tom Ginsburg, hoogleraar rechten en faculteitsdirecteur van de Universiteit van New York. Chicago’s Forum voor gratis onderzoek en meningsuiting.

“Deze beperkingen moeten, naar mijn mening, redelijk accommoderend zijn voor de spraak van studenten”, zei Ginsburg. “Dan is de tweede vraag: worden ze neutraal toegepast? En dit is een plek waar beheerders heel voorzichtig moeten zijn.”

De manier waarop bestuurders reageren is vaak onderhevig aan de invloed van politieke rugwind, voegde Ginsburg eraan toe.

In de VS wordt steun voor Israël bijvoorbeeld door veel politici in Washington als heilig beschouwd. Dat maakt op zijn beurt elke twijfel aan de Israëlische oorlog in Gaza mogelijk tot een politieke derde spoorlijn.

“Het Congres is erbij gekomen en heeft de kwestie behandeld als een politiek voetbal”, zei Ginsburg tegen Al Jazeera. “En dat is altijd slecht vanuit het perspectief van het hoger onderwijs.”

Sinds december heeft een door de Republikeinen geleide commissie in het Huis van Afgevaardigden de presidenten van vier spraakmakende particuliere universiteiten opgeroepen om te verschijnen voor openbare ondervraging over beschuldigingen van antisemitisme op de campus.

Nemat ‘Minouche’ Shafik, president van Columbia University, was een van hen. Op 17 april verdedigde ze zichzelf voor de commissie, hoewel critici haar beschuldigden van onderdanigheid jegens de wetgevers. Het harde optreden tegen de demonstranten op haar campus vond plaats kort na haar optreden.

“Als wetgevers zich ermee bemoeien, kunnen ze de reacties verdraaien [of administrators]”, vertelde Ginsburg aan Al Jazeera. “Ik denk dat dit deel uitmaakt van het Columbia-verhaal: de president dacht aan haar getuigenis voor het Congres in plaats van aan haar eigen campuscultuur.”

‘Dring aan op onze basisrechten’

Op de staatsschool van Indiana University blijft de verontwaardiging groeien over de abrupte beleidswijziging van de regering naar aanleiding van de Dunn Meadow-protesten.

In een brief riep de voorzitter van de faculteit van de school, Colin Johnson, universiteitsvoorzitter Pamela Whitten op om af te treden. Lokale functionarissen en andere faculteitsgroepen hebben de nieuwe protestbeperkingen ook veroordeeld.

In een tweet zei Steve Sanders, een professor aan de rechtenfaculteit van de universiteit, dat het “moeilijk was om het beleid te beargumenteren [change] was standpuntneutraal, zoals het Eerste Amendement vereist”.

Whitten van haar kant verdedigde de beleidswijziging in een verklaring aan de faculteit, verkregen door de publicatie Inside Higher Ed. Ze merkte op dat de wijzigingen online en in Dunn Meadow waren geplaatst voordat er arrestaties werden verricht.

“Deelnemers kregen herhaaldelijk te horen dat ze vrij waren om te blijven en te protesteren, maar dat elke tent moest worden afgebroken”, schreef ze. Ze noemde ook het risico dat ‘externe deelnemers’ zich bij het kamp zouden aansluiten.

Maar Robinson, de hoogleraar Germaanse studies die op de weide werd gearresteerd, zei dat er bij de beleidsverandering een hoger ideaal op het spel stond. Op foto’s van zijn arrestatie is te zien hoe hij tussen de politie en studenten staat, terwijl hij een T-shirt draagt ​​met de tekst: “Joden zeggen nu een staakt-het-vuren.”

“We probeerden te laten zien dat we vastbesloten waren onze fundamentele rechten te handhaven”, vertelde hij na zijn vrijlating aan Al Jazeera.

Bron: www.aljazeera.comLaat een antwoord achter