Tareq Baconi

Dat is eigenlijk heel belangrijk, om die context te begrijpen en te begrijpen hoe Hamas zich op dit transitiemoment in 1987 onderscheidde van het pan-Arabisme en van de islamisering, en probeerde af te stappen van het idee dat een van deze dingen zich zou kunnen ontvouwen en ontrafelen voordat de Palestijnen het hoofd begonnen te bieden aan de onmiddellijke crisis waarmee ze werden geconfronteerd, namelijk de bezetting en de kolonisatie van hun land.

En dus wat Hamas in 1987 deed, was zich losmaken van die stromingen. Maar, zoals u zegt, die breuk had al eerder plaatsgevonden onder het seculiere nationalisme, specifiek onder Fatah, dat toen opstond om de PLO over te nemen. En Fatah begon eigenlijk als een organisatie die geworteld was in de vluchtelingengemeenschappen. Deze mensen, de Palestijnen die in 1948 etnisch uit Palestina werden verdreven, kwamen terecht in vluchtelingenkampen rond hun thuisland: in Jordanië, Libanon, Syrië en Egypte, maar ook natuurlijk in de Gazastrook en het Westen. Bank.

Deze beweging werd sterk gedreven door het idee dat andere antikoloniale bewegingen de bevrijding van hun land nastreefden. Het verschil is, en dit is een cruciaal verschil, dat zij zich buiten hun thuisland bevonden. Dus in tegenstelling tot andere antikoloniale bewegingen die tegen hun kolonisten in hun thuisland vochten, was het Palestijnse volk verspreid en voerden zij deze aanvallen tegen Israël vanuit vluchtelingenkampen. En toen versterkte Israël actief zijn grenzen en begon het hard op te treden tegen vluchtelingen die probeerden terug te keren naar hun huizen door te dreigen hen neer te schieten of opnieuw te verdrijven.

Dit creëerde een situatie waarin Fatah steeds meer bekendheid verwierf als een beweging die kon aanvallen vanuit verspreide vluchtelingengemeenschappen – een aanval op wat een gevestigde staat was geworden. En dat plaatste het land al in een zeer moeilijke positie, omdat het zijn aanvallen begon te lanceren vanuit gastlanden als Jordanië en Libanon, die vervolgens die gastlanden bedreigden met Israëlische represailles.

Het was een moment waarop Fatah – en niet alleen Fatah, maar ook andere facties, zoals het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) – revolutionair gewapend verzet tegen Israël voerden. van buiten de grenzen van de staat. En ik denk dat we ons allemaal de momenten van de vliegtuigkapingen herinneren, het moment van de gevechten die in Jordanië en elders zouden plaatsvinden tussen Palestijnen die hun leven zouden opofferen voor de strijd en de Israëlische strijdkrachten.

Dit was een periode waarin het antikolonialisme in opkomst was, en veel antikoloniale bewegingen kwamen als overwinnaars tevoorschijn. Maar tegen het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig begonnen er twee dingen te gebeuren. De eerste is dat de beperkingen van een engagement tot gewapend verzet steeds duidelijker werden – dat wil zeggen gewapend verzet in de vorm die de PLO kon voeren.

De tweede kwestie was dat de diplomatieke en de internationale gemeenschap voorwaarden aan de PLO hadden gesteld. Deze bepaalden dat het land mocht toetreden tot de diplomatieke gemeenschap, op voorwaarde dat het de staat Israël zou erkennen en afstand zou doen van gewapend verzet. En dus werd de druk op de PLO en op het Palestijnse leiderschap steeds groter. En gedurende de jaren ’80 zien we interne discussies waarin de PLO de mogelijkheid onderzoekt om aan deze eisen toe te geven.

In 1988 komt de PLO met een verklaring waarin de onafhankelijkheid van de staat Palestina wordt verhaald, wat in wezen neerkwam op een historische concessie namens de Palestijnen. In wezen accepteerde de PLO het verlies van 78 procent van het historische thuisland van de Palestijnen aan Israël en accepteerde de vorming van een Palestijnse staat op 22 procent van het land. Deze concessie is een concessie die Hamas vervolgens ter discussie stelt.

Hamas – terwijl de PLO uit dit moment van revolutionaire opwinding komt en min of meer de wapens neerlegt en toegeeft dat diplomatie nu een weg vooruit is – komt naar voren als een beweging die dat compromis ter discussie stelt. In plaats van diplomatie, zo stellen zij, moeten we ons blijven inzetten voor gewapend verzet voor volledige bevrijding, tenzij we dat doen in een ideologie die islamitisch is en niet seculier.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter