Het Israëlische kernwapenprogramma is al meer dan vijftig jaar een publiek geheim. Vrijgegeven documenten en de ruimere beschikbaarheid van satellietbeelden zijn grotendeels verantwoordelijk geweest voor het onthullen van de omvang van het nucleaire programma van het land. Dat geldt ook voor de moed van klokkenluiders als Mordechai Vanunu, een Israëlische kerntechnicus die het geheime programma van zijn land aan het licht bracht en vervolgens werd gedrogeerd en ontvoerd door Mossad-agenten in Italië voordat hij in het geheim werd berecht en in 1986 tot achttien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Toch blijven de Verenigde Staten en andere kernwapenstaten, evenals een breed scala aan instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de wapenproliferatie, een beleid handhaven waarin zij het bestaan ​​van de kernwapens van Israël niet publiekelijk erkennen.

Deze normen van institutionele geheimhouding zijn verrassend krachtig en verreikend. Amerikaanse overheidsfunctionarissen zijn ontslagen omdat ze verwezen naar Israëlische kernwapens. Zelfs Wikipedia’s pagina over dit onderwerp gebruikt omslachtige taal om naar hun bestaan ​​te verwijzen. (De pagina is vergrendeld voor bewerkingen van bijna alle bijdragers.) Deze aanpak is effectief: een peiling uit 2021 suggereerde dat meer Amerikanen geloofden dat Iran kernwapens heeft dan Israël, terwijl de realiteit het tegenovergestelde is.

Deze muur van stilte is opmerkelijk poreus gebleken. Tijdens de begindagen van Israëls oorlog tegen Gaza hebben regeringsfunctionarissen openlijk de mogelijkheid geopperd om kernwapens op het slagveld te gebruiken, en figuren binnen het Amerikaanse militaire denktankcircuit hebben zich afgevraagd of Israëls geheimhouding het land meer kwaad dan goed doet.

Conventionele wijsheid over het strategische belang van het bezitten van kernwapens is dat er geen reden is om er een te hebben als je het aan niemand vertelt. Intimidatie is net zo goed een onderdeel van afschrikking als gebruik. Als niemand vermoedt dat je op een aanval kunt reageren met de overweldigende kracht van een nucleaire tegenaanval, waarom zullen ze dan nog twee keer nadenken?

Maar de voortdurende aanval van Hezbollah op Noord-Israël, die tot nu toe heeft geleid tot de evacuatie van ruim negentigduizend mensen, liegt tegen het idee dat het bezit van kernwapens volledige bescherming biedt. In een recente toespraak maakte Hassan Nasrallah, de secretaris-generaal van Hezbollah, duidelijk dat als Israël de zogenaamde rode lijnen zou overschrijden, er geen enkel doelwit in het land veilig zou zijn voor een vergeldingsreactie. Het is daarom niet duidelijk dat de kernwapens van Israël op zichzelf voorkomen dat het land wordt aangevallen op een manier die zijn voortbestaan ​​bedreigt. De relatie van Israël met de Verenigde Staten heeft het land echter een reeks indrukwekkende offensieve en defensieve niet-nucleaire capaciteiten opgeleverd, ondersteund door de nog grotere dreigende dreiging van Amerikaanse militaire betrokkenheid, waarvan het land actief gebruik maakt.

Als de VS hun eigen beleid consequent zouden handhaven, zou de status van Israël als staat in het bezit van kernwapens een directe bedreiging vormen voor de toegang van Israël tot hulp. Het Glenn-amendement op de Amerikaanse Arms Export Control Act verbiedt expliciet wapenhulp aan en schrijft sancties voor aan landen die, zoals Israël in 1979 deed, na 1977 een kernwapen hebben getest. Maar het feit dat zijn kernwapenprogramma dit soort wapens blijft bevelen bizarre eerbied belicht de krachten die de nucleaire proliferatie over de hele wereld aandrijven.

Het nauwgezet niet erkennen van Israëlische kernwapens in de huidige tijd maakt deel uit van het algemene standpunt van de Verenigde Staten om Israëlische militaire inspanningen te steunen, ongeacht de financiële of strategische kosten. Maar de reden dat Israël überhaupt kernwapens heeft, heeft minder te maken met zijn relatie met de Verenigde Staten en meer met de geopolitieke krachten die de proliferatie hebben aangestuurd sinds Amerika voor het eerst de bom op Japan liet vallen.

Het programma dat de kernwapens van Israël voortbracht is zo oud als de staat zelf. Zoals Avner Cohen beschrijft in Israël en de bomwerd een nucleair programma vrijwel vanaf de oprichting van de Israëlische staat in 1948 door de Israëlische leiders besproken. David Ben-Gurion, de eerste premier van het land, had een intense persoonlijke belangstelling voor nucleaire technologieën in het bijzonder en voor wetenschap en technologie als fundamenten van de moderne staat. macht in het algemeen.

Al in 1949 deed Israël verkennend onderzoek naar mogelijke uraniumafzettingen in de Negev, een woestijngebied in het zuiden van het land. Toen deze ontoereikend bleken, ontwikkelde het land technieken om bruikbaar nucleair materiaal te produceren uit de relatief schaarse hulpbronnen waarover het beschikte, voordat het zich tot de Verenigde Staten wendde als de potentiële bron van de grondstoffen die nodig zijn om een ​​nucleair programma een vliegende start te geven.

Maar in de jaren direct na de oorlog waren de Verenigde Staten niet bereid het noodzakelijke materiaal te leveren zonder garanties van Israël die de leiders van het land als ongewenst belemmerend beschouwden. Israël wendde zich in plaats daarvan tot andere kleine landen met nucleaire programma’s in verschillende ontwikkelingsstadia: Frankrijk en Noorwegen, twee van de slechts drie Europese landen die begin jaren vijftig kernreactoren exploiteerden.

Israël en Frankrijk deelden een reeks geopolitieke belangen. Beiden waren tegen de regering van de Egyptische president Gamal Abdel Nasser. De Fransen, gemotiveerd door het neokoloniale idealisme, gingen in opstand tegen Nasser vanwege de nationalisatie van het Suezkanaal, en Israël voelde zich uiteraard bedreigd door Nassers Arabische nationalisme.

Scepsis over de mogelijkheid dat de Amerikaanse nucleaire paraplu daadwerkelijk veiligheidsgaranties zou kunnen bieden, motiveerde landen als Frankrijk ook om een ​​gaullistisch beleid van strategische autonomie te bevorderen. Dit betekende het aanmoedigen van nucleaire proliferatie, waar dit de bredere geopolitieke belangen van afnemende machten zou veiligstellen.

Momenteel werken de Verenigde Staten actief aan het beschermen van het Israëlische kernwapenprogramma tegen zowel kritiek als publieke kennis. Net als de vijandigheid van Frankrijk tegenover een door Nasser geleide antiwesterse orde, wordt de Israëlisch-Amerikaanse alliantie sterk gemotiveerd door de angst dat Iran, of welke andere anti-Amerikaanse staat dan ook, zijn eigen nucleaire programma zal ontwikkelen. Toch zijn de kernwapens van Israël, samen met de substantiële, langdurige steun onder een bepaald segment van de Amerikaanse politieke klasse voor oorlog met Iran, twee zeer krachtige factoren die Iran ertoe aanzetten zijn eigen kernwapen te ontwikkelen.

Momenteel beschikt Iran niet over kernwapens, hoewel deskundigen menen dat het land momenteel nog in staat is deze snel te ontwikkelen. De nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015 van president Barack Obama beperkte het vermogen van Iran om een ​​kernwapen te ontwikkelen en legde een regime van inspecties en toezicht op dat andere landen de zekerheid bood dat het geen kernwapens aan het ontwikkelen was. Maar Israël verzette zich tegen het akkoord omdat het niet ver genoeg ging om de mogelijkheid uit te sluiten dat Iran op een dag een kernwapen zou kunnen ontwikkelen – een soortgelijke alles-of-niets-benadering als degene die ten grondslag lag aan het besluit van de regering Donald Trump om in 2018 de overeenkomst beëindigen.

Terwijl de Israëlische oorlog tegen Gaza voortduurt en zich naar de wijdere regio uitbreidt, lijkt het erop dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Iran eindelijk een kernwapen ontwikkelt. Na zijn recente grootschalige raketaanvallen op Israël heeft Iran aangekondigd dat het zijn huidige vrijwillige toezegging om geen kernwapens te ontwikkelen zou kunnen terugdraaien als Israël wraak zou nemen door zijn nucleaire installaties te raken. Het spreekt voor zich dat dit het aanhoudende conflict tussen Israël en Iran veel gevaarlijker zou maken, waardoor zelfs incidenten op laag niveau de potentie zouden krijgen om te escaleren naar dramatische en destructieve nieuwe hoogten.

In feite heeft de onwil om zich in te zetten voor nucleaire non-proliferatie geleid tot nucleaire proliferatie. Dit verklaart waarom Saoedi-Arabië de afgelopen jaren de nucleaire ambities heeft verraden. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft in Amerikaanse perskanalen verklaard dat Saoedi-Arabië een kernwapen zou ontwikkelen als Iran dat zou doen. Maar in plaats van deze openlijke veronachtzaming van het Amerikaanse beleid te behandelen als een serieuze beperking van de betrekkingen tussen de VS en Saoedi-Arabië, hebben de Verenigde Staten aangedrongen op een zogenaamde ‘normalisatie’-overeenkomst tussen Saoedi-Arabië en Israël – inclusief een bepaling van een ‘geloofwaardig pad’. naar een Palestijnse staat.” Saoedi-Arabië wil op zijn beurt dat de Verenigde Staten het land voorzien van nucleaire technologie – ogenschijnlijk uiteraard voor een energieprogramma.

Het dilemma voor Amerika is dat welk belang het ook heeft bij nucleaire non-proliferatie, moet worden afgewogen tegen zijn bredere inzet voor de mondiale hegemonie. Dit laatste zou worden ondermijnd als China, dat het nu als zijn belangrijkste concurrent beschouwt, zou ingrijpen om technische steun te verlenen aan jonge nucleaire programma’s, zoals het heeft gedaan met Saoedi-Arabië. Vorig jaar stuurde China een van zijn ingenieursbedrijven om onderzoeken uit te voeren naar de uraniumvoorraden van de Golfmonarchie, hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat deze voorraden een nucleair programma van welke omvang dan ook zouden kunnen ondersteunen.

Kernwapenexperts hebben opgeroepen tot waarborgen die de ontwikkeling van een Saoedisch kernwapenprogramma zouden kunnen verhinderen. Maar anders dan bij Israëls zoektocht naar nucleair materiaal lijkt de dreiging van veiligheidscontroles de openlijk uitgesproken nucleaire ambities van het koninkrijk niet af te schrikken. Het lijkt er soms op dat het Amerikaanse kernwapenbeleid in 2024 gebaseerd is op een stilzwijgende aanvaarding van zijn machteloosheid over de mondiale kernwapenpolitiek. In plaats van te proberen proliferatie te voorkomen, is Amerika gedwongen genoegen te nemen met de rol van de belangrijkste nucleaire beschermheer waar het kan.

Het Israëlische bezit van kernwapens is grotendeels irrelevant geweest voor de aanhoudende oorlog in Gaza. De overweldigende conventionele capaciteiten van het land hebben het land superioriteit op het slagveld bezorgd, ten koste van de levens van tienduizenden burgers. Maar het bezit van kernwapens versterkt het wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan de politieke berekeningen van Israël (en tot op zekere hoogte aan die van elk kernwapenland): dat zijn voortbestaan ​​voortdurend wordt bedreigd, en dat het alleen maar rationeel is als het land over de middelen beschikt om op dergelijke problemen te reageren. bedreigingen met onbeperkte kracht.

Het zijn de staten met de meeste kernwapens, Rusland en de Verenigde Staten, die het meest ijverig vasthouden aan de logica dat massavernietigingswapens de enige bescherming zijn tegen existentiële bedreigingen. Beiden hebben consequent de mogelijkheden omzeild om de zeer reële, onmiddellijke risico’s voor de menselijke veiligheid en beschaving die het voortbestaan ​​van kernwapens met zich meebrengt, te de-escaleren. Door dit te doen hebben ze een krachtig precedent geschapen voor elk ander land in de wereld om kernwapens als de enige echte garantie voor veiligheid te handhaven.

Zonder een echte inzet voor het terugdringen van de rol van kernwapens in de mondiale politiek door de staten die zich dat zeker kunnen veroorloven, moedigt dit de facto beleid de nucleaire proliferatie aan. De goed verdedigde status van Israël als kernmacht, die zichzelf niet eens hoeft aan te kondigen, is geen uitzondering, maar een voorbeeld voor andere staten die overwegen om kernenergie te gaan gebruiken.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter