Hoe zou een perfect Palestijns verzet eruit zien? Westerse liberalen zouden graag vormen van activisme zien die het individuele geweten en de eigendomsrechten respecteren: petities bijvoorbeeld en consumentenboycots. Socialisten zouden ongetwijfeld de voorkeur geven aan iets dat gebaseerd is op solidariteit van de arbeidersklasse, stakingen en de intersektarische mobilisatie van de massa’s. Wat zou Israël doen, geconfronteerd met zulke moreel onberispelijke en strategisch verantwoorde oppositie?

Wij hoeven ons dit niet af te vragen. Sinds vóór de stichting van Israël hebben zionisten systematisch gewerkt om de ontwikkeling van dergelijk verzet te onderdrukken. Ze hebben niet-gewelddadige activistische leiders gearresteerd en vermoord, de economie van Palestina hervormd om de arbeidersbeweging te desintegreren, democratische verkiezingsprocessen verstoord en de meeste Palestijnen naar politiestaten gedreven waar normale politieke organisatie vrijwel onmogelijk is. Opeenvolgende Israëlische regeringen hebben systematisch geprobeerd de grootschalige democratische oppositie tegen hun beleid van etnische zuivering en landdiefstal uit te roeien.

In de jaren dertig waren de Israëlische pioniers geobsedeerd door de kwestie van het vakbondsactivisme. Vakbonden zouden een natuurlijk punt van democratische solidariteit tussen Joden en Palestijnen kunnen zijn. Door collectieve organisatie op de werkvloer konden Joodse arbeiders de eisen en ambities van hun Palestijnse kameraden gaan begrijpen. De politieke leiders van de zionistische beweging begrepen deze mogelijkheid en de gevaren die dit voor hun project opleverde. Dus gingen ze er vandoor.

De zionistische leiders van de vakbonden die alleen voor joden bestemd waren, voerden campagne voor ‘Hebreeuwse arbeid’: het ontslaan van Arabische arbeiders en het vervangen ervan door uitsluitend joodse arbeidskrachten. De meeste Joodse arbeiders waren georganiseerd in deze racistische vakbondsstructuren, waardoor solidariteit op de werkvloer met de Palestijnen praktisch onmogelijk werd. Vanaf het allereerste begin probeerden de zionisten de ontwikkeling van solidariteit tussen Palestijnen en Joden te voorkomen, en Palestijnen uit te sluiten van economisch machtige sectoren van de economie van waaruit ze effectieve aanvallen tegen de zionistische onderdrukking konden organiseren. De etnische zuivering van de beroepsbevolking was de eerste stap in de etnische zuivering van Palestina zelf. Dus dankzij het raciale chauvinisme van de zionistische vakbonden werd grootschalige Joods-Palestijnse vakbondssolidariteit vrijwel onmogelijk.

Niettemin hebben generaties Palestijnen vakbonden opgebouwd en opnieuw opgebouwd die vochten om invasie en bezetting te weerstaan. Gedurende de jaren vijftig organiseerden de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever – toen nog onder Jordaans bewind – krachtige vakbonden, ondanks vervolging door de Jordaanse monarchie. Toen Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever en Gaza binnenviel, voerden de militaire bezetters de repressie tegen de vakbonden op. Het vakbondswerk werd in Jeruzalem vrijwel geëlimineerd toen vooraanstaande activisten als Michel Sindaha en Muhammad Jadallah werden gearresteerd of gedeporteerd, en de vakbondsfondsen werden bevroren. Het Israëlische leger verpletterde de vakbonden op de Westelijke Jordaanoever, en het aantal vakbonden dat actief was in Jeruzalem daalde van dertien naar drie.

“Er zijn geen aanwijzingen dat de militaire autoriteiten ooit de potentiële macht van de vakbondsbeweging hebben onderschat, en zij hebben daarom veel gedaan om het normale functioneren van de vakbonden te belemmeren”, schreef Joost R. Hiltermann in zijn boek over de wortels van de Eerste Intifada. “Unionisten werden gedurende de jaren zeventig vastgehouden en gedeporteerd, en het feitelijke en potentiële lidmaatschap van de vakbonden werd lastiggevallen en bedreigd in een kennelijke poging om te voorkomen dat vakbonden massale steun zouden verwerven”, merkte hij op.

De deportatie van Palestijnse activisten bleef niet beperkt tot vakbondsleiders. Met behulp van noodwetten die dateren uit de Britse koloniale bezetting van Palestina, deporteerden de Israëli’s ruim duizend Palestijnen uit de bezette gebieden in de tien jaar nadat ze deze in 1967 waren binnengevallen. In de eerste jaren van de bezetting, volgens een onderzoek van AM Lesch, gelederen van vreedzame activisten werden door deportatie ‘gedecimeerd’. “Organisatoren van protesten tegen de annexatie van Oost-Jeruzalem bij Israël en activisten in petities en stakingen tegen veranderingen in de religieuze, onderwijs- en juridische systemen werden uitgekozen voor verbanning”.

Zoals Rami Khouri in 1977 betoogde, was deportatie nuttig voor de Israëlische bezetter, juist omdat “het de groei afschrikt van een alternatief, natuurlijk en open politiek leiderschap dat de politieke rechten en aspiraties van de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-Arabische bevolking tot uitdrukking zou kunnen brengen”. Leraren werden het land uitgezet omdat ze samen met hun leerlingen demonstraties hadden georganiseerd. De burgemeester van Ramallah werd het land uitgezet omdat hij protesteerde tegen de sloop van een huis. Toen activisten op de Westelijke Jordaanoever een petitie organiseerden waarin ze de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie als hun vertegenwoordiger erkenden, werden de organisatoren van de petitie het land uitgezet. Hele stammen en families werden verbannen door middel van collectieve straffen.

Honderden gedeporteerden werden gedwongen zonder hulp door de woestijn te trekken. “We waren geboeid en geblinddoekt en onze voeten waren geketend”, herinnert een slachtoffer van deze praktijk zich. Na uren rijden werden de gevangenen uitgeladen in de desolate uitgestrektheid die Israël van Jordanië scheidde:

“We waren onderweg en om ons heen strekte zich de woestijn uit. Een officier kwam en beval ons met dreigende stem: ‘Nu lopen jullie naar het oosten’, en hij wees naar de duinen van de eindeloze woestijn. ‘Iedereen die terugkomt, wordt neergeschoten. Iedereen die over een maand, een jaar of op een ander tijdstip terugkomt, moet weten dat hem hier alleen de dood te wachten staat.’ In het oosten wachtte het brandende zand van de woestijn op ons … We begonnen te lopen in de verschrikkelijke hitte van de middag zonder te weten waar onze stappen ons naartoe zouden brengen … Onze voeten waren ontstoken toen we in Amman aankwamen. De huid van mijn geschoren hoofd was afgebladderd door de zon. De woestijn was een nachtmerrie.”

Activisten zoals Faisal-al-Husseini, die het rigoureus geweldloze Committee Confronting the Iron Fist oprichtte om het bewustzijn over de deportaties te vergroten, werden jarenlang zonder aanklacht gevangengezet op grond van het beleid van ‘administratieve detentie’. De wet van de bezetter staat de politie toe elke bijeenkomst van drie of meer mensen als een potentiële criminele daad te behandelen, en duizenden Palestijnen zijn gearresteerd en gevangengezet wegens het organiseren van dergelijke “illegale bijeenkomsten”.

Ondertussen heeft de Israëlische staat een moderne versie van het ‘Hebreeuwse arbeidsbeleid’ ontwikkeld: de schrijnende uitsluiting van Palestijnen van de productieve economie. Israël kon de Palestijnen niet volledig uitsluiten van de arbeidersklasse. Maar het kon – en deed dat ook – deze nieuw ‘verworven’ werknemers uitsluiten van zijn vakbonden en hen in laagbetaalde banen duwen. Maar laagbetaalde banen creëren nog steeds de mogelijkheid van arbeidersorganisatie. De meer recentelijk veroverde gebieden van Israël in Gaza en de Westelijke Jordaanoever waren dus letterlijk afgesloten van de omringende economie.

Sinds 2007 zijn de arbeiders in Gaza volledig uitgesloten van interactie met de Israëlische economie. De blokkade is zo destructief geweest dat ongeveer 50 procent van de werknemers in Gaza werkloos is. Onder de bezetting zijn de landbouw en de industrie op de Westelijke Jordaanoever vrijwel weggevaagd, en moeten de arbeiders hun weg vinden door een steeds veranderend netwerk van militaire controleposten en vergunningen, naast de semi-officiële aanvallen, vergiftigingen en vandalisme gepleegd door Israëlische kolonisten. Hun economische macht, en dus de kracht van hun vakbondsactie, wordt vrijwel tot niets gereduceerd, nu een parallelle Joods-supremacistische “kolonisten”-economie wordt geïnstalleerd op gestolen land overal om hen heen.

Onder de bezetting bestaat stemrecht niet. De laatste verkiezingen voor de zogenaamde Palestijnse Autoriteit vonden plaats in 2006. Tijdens de campagne werden kandidaten en campagnevoerders die de legitimiteit van Israël niet erkenden gearresteerd en in “administratieve detentie” geplaatst. De resultaten resulteerden in een sterke stijging van de steun voor de weinige Palestijnse partijen die weigerden de bezetting te aanvaarden – waaronder Hamas. Sindsdien hebben er geen echte verkiezingen meer plaatsgevonden.

Geconfronteerd met militaire repressie van alle normale vormen van politiek verzet – vakbondsactie, politieke organisatie, protest en zelfs petities – zijn de Palestijnen gedwongen internationale solidariteit te zoeken. Maar zelfs de meest milde en liberale uitingen van solidariteit met de Palestijnen worden geconfronteerd met repressie en zelfs verboden door Israël en zijn ‘democratische’ overzeese bondgenoten. De Israëlische wet zegt dat iedereen die oproept tot een boycot van Israël kan worden aangeklaagd voor civiele schadevergoeding: toen twee Nieuw-Zeelandse activisten Lorde ervan overtuigden een concert in Tel Aviv te annuleren, werden ze met succes door drie Israëlische tieners aangeklaagd wegens “emotionele schade”. De rechtszaak werd door Israëlische rechtbanken toegewezen en de Nieuw-Zeelanders werden aansprakelijk bevonden voor tienduizenden dollars.

Hoe absurd het ook mag lijken, de wetgeving betekent dat elke Palestijn in Israël die met succes pleit voor een vreedzame boycot, geheel binnen de grenzen van het liberale politieke discours, het risico loopt van financieel vernietigende boetes. De Israëlische wet verbiedt buitenlanders die een boycot steunen de toegang tot het land. Onder de westerse bondgenoten van Israël verspreiden zich anti-boycotwetten: 35 Amerikaanse staten hebben wetten om de boycots van Israël te beperken, en Groot-Brittannië overweegt een wet die instanties als lokale raden en universiteiten regelrecht zou verbieden deel te nemen.

De repressie heeft het beoogde effect gehad. Ondanks de intimidatie hebben te veel Palestijnse bureaucraten compromissen gesloten en gecapituleerd. De zogenaamde ‘leiders’ van de Palestijnse Autoriteit besturen hun getto dankzij een slechte deal met Israël, dus treden zij op als de onmiddellijke handhavers van de Israëlische bezetting, waarbij ze activisten intimideren en opsluiten die de ondraaglijke status quo bedreigen. Onder deze omstandigheden is het geen verrassing dat Hamas enige steun vindt, ondanks hun hopeloze methoden. Maar Hamas kwam pas op de voorgrond nadat de Israëlische regering systematisch had geprobeerd elke andere vorm van openlijk Palestijns verzet te wurgen.

Wat is verrassend is dat, ondanks de repressie die op natuurlijke wijze voortvloeit uit militaire bezetting en landdiefstal, de Palestijnen doorgegaan zijn met het organiseren van enkele van ‘s werelds meest buitengewone campagnes van massale burgerlijke ongehoorzaamheid. De algemene stakingen van de Palestijnse arbeidersbeweging, die haar moderne geschiedenis van 1976 tot en met 2021 accentueerden, hebben de staat van dienst van veel vakbonden die onder veel comfortabeler omstandigheden opereerden, te schande gemaakt. Palestijnse protestmarsen, van de kleinschaligere bijeenkomsten bij de scheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever tot de Grote Terugkeermarsen van 2018 en 2019 in Gaza, herinneren aan de heroïsche hoogtepunten van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging van de jaren zestig – alleen de Palestijnse demonstranten lopen richting militaire sluipschutternesten die routinematig het vuur openen op menigten.

De geduldige maar onverbiddelijke drang van de Palestijnse beweging om de realiteit van het leven onder de bezetting uit te leggen, hun rechten te doen gelden en nieuwe methoden te ontwikkelen voor het opbouwen van internationale solidariteit, kan alleen maar ontzag wekken. Degenen onder ons die niet geconfronteerd worden met de dagelijkse terreur van de IDF hebben de plicht om deze moed te evenaren en de beweging voor Palestijnse bevrijding te versterken.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter