Eind juni 2022, met de eerste nationale spoorwegstakingen van de Britse ‘zomer van solidariteit’, kwam er een nieuwe opvallende nationale politieke figuur naar voren. Deze man was noch een links Labour-parlementslid zoals Jeremy Corbyn, noch een radicaal-linkse leider zoals George Galloway, maar een vakbondsman. Binnen slechts een paar weken veranderde hij van vrijwel onbekend bij het grote publiek naar onmiddellijk herkenbaar, allemaal dankzij een handvol tv-interviews. Zijn vernietiging van gevestigde media-exploitanten – degenen die verondersteld werden over de professioneel aangescherpte vaardigheden te beschikken om hun onbeschaamde geïnterviewden neer te halen – was voor talloze duizenden een genot om vele malen naar te kijken. In wat bekend werd als de ‘hete stakingszomer’ van 2022, werd deze vakbondsleider de man van het moment voor iedereen die boos en verongelijkt was over de Tories en de ongelijke economische en sociale status quo in het ‘gebroken’ Groot-Brittannië. Voor het eerst in vele decennia bracht een stakingsgolf wijdverspreide vakbondsacties terug naar Groot-Brittannië – en Mick Lynch volgde die golf.

Lynch is algemeen secretaris van de National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT): een vakbond met nog geen honderdduizend leden, en in die zin een minnow vergeleken met de vakbonden Unison en Unite, die elk ruim een ​​miljoen leden tellen. Maar bij het verdedigen van het stakingsrecht van RMT-leden in de zomer van 2022 verbaasde Lynch de experts, simpelweg door de basisprincipes van de organisatie van werknemers te verkondigen. Zoals hij het in een interview verwoordde: “Wat moeten we anders doen? Moeten wij pleiten? Moeten we bedelen? Wij willen onderhandelen over onze toekomst. Wij willen onderhandelen. . . . Ik wil niet dat mensen uit de arbeidersklasse in dit land bij hun werkgevers moeten smeken om een ​​fatsoenlijk inkomen.”

Hoewel er tegenstanders waren in de rechtse pers, toonden velen zelfs in de reguliere media geen verlegenheid door Lynch een ‘held van de arbeidersklasse’ te noemen. Op sociale media werden Twitter/X en Facebook overspoeld met verwijzingen naar Lynch onder deze titel. Binnen enkele weken na zijn eerste optredens in de media konden er ‘Mick Lynch arbeidersheld’-mokken, draagtassen en T-shirts worden gekocht. Zelfs de Financiële tijden, orgaan van de kapiteins van het kapitalisme in Groot-Brittannië, noemde Lynch ‘een nieuwe volksheld voor de Britse arbeidersklasse’ en ‘een linkse held’. Londen Keer stemde toe, waarbij Lynch niemand minder dan ‘een volksheld – een Robin Hood voor het socialemediatijdperk’ werd genoemd.

Lynch was welbespraakt en assertief, openhartig en openhartig. Hij werd een stem voor de stemlozen; een tribune voor degenen wier belangen niet werden vertegenwoordigd, laat staan ​​gediend, door het politieke proces. Lynch was in staat om niet alleen de grieven van zijn leden effectief te omarmen, maar ook die van een veel groter aantal werknemers. Hij was in staat de specifieke eisen van spoorwegarbeiders om te vormen tot een populairder fenomeen, waarin de stakingen de symbolen werden van ‘zwaarden van gerechtigheid’, die door een groep arbeiders namens vele anderen werden gehanteerd. Opmerkelijk voor een vakbondsleider die te maken kreeg met meedogenloze media-aanvallen, bleek uit opiniepeilingen van onder meer YouGov dat evenveel mensen een positieve als een ongunstige mening over Lynch hadden.

Dit was veel meer te danken aan wat Lynch zei dan aan wat hij deed. Maar bij gebrek aan effectieve tegenstand van de Labour-partij van Keir Starmer, zowel binnen als buiten het Parlement, deed dit er niet toe. Er was onder de bevolking vraag naar geloofwaardige en duidelijke oppositie tegen de Conservatieven. En al snel werd duidelijk dat het establishment in Groot-Brittannië Lynch niet kon negeren. Net als zijn voorganger als RMT-leider, Bob Crow, verscheen hij op de steunpilaren van de BBC-politieke berichtgeving Tijd voor vragen En Nieuwsnacht – evenals een komische panelshow Heb ik nieuws voor je – wat bijdraagt ​​aan zijn reputatie en populaire profiel.

Lynch bereikte deze prestatie vanwege zijn scherpzinnige, openhartige, no-nonsense en vaak sardonische – zo niet soms ook sarcastische – reacties op journalisten die dachten dat ze hem terug konden slaan naar waar hij vandaan kwam met hun vaak reactionaire, rechtse verhalen.

De Britse media spreken vaak over stakingen in termen van seizoenen ‘van ontevredenheid’ – waarbij ze teruggrijpen op het gemeenschappelijke negatieve verhaal van de ‘winter van ontevredenheid’ van 1978-1979, voorgesteld als een periode van overmachtige vakbonden, die uiteindelijk tot stilstand werd gebracht. door de komst van Margaret Thatcher in de regering. Dit stereotiepe verhaal is afgeleid van dat van William Shakespeare Richard III, waar het titelpersonage zijn ontevredenheid over een wereld tegen hem uitte door te zeggen: “Nu is de winter van onze ontevredenheid.” Er wordt zelden veel aandacht besteed aan de volgende regel in zijn toespraak over de ‘glorieuze zomer’ die daarop volgde. Maar dat was precies wat Lynch in de zomer van 2022 personifieerde en leidde. En de onvrede hield niet op toen de zomer in de herfst veranderde, de herfst in de winter, de winter in de lente – en de lente in de zomer.

Mijn boek Mick Lynch: The Making of een held uit de arbeidersklasse vertelt het verhaal van hoe en waarom dit allemaal gebeurde en welk voorteken het heeft voor de radicale, progressieve politiek in Groot-Brittannië. Het vertelt het verhaal van wat Lynch deed en hoe anderen – mensen, politici en de pers – reageerden en reageerden, waardoor hij voor velen een ‘held van de arbeidersklasse’ werd en voor anderen een boeman. Het legt uit hoe Lynch’ persoonlijkheid en politiek de helft vormden van de vergelijking die tot dit fenomeen leidde. Maar het verklaart ook hoe de andere helft van het verhaal uit een bepaalde politieke periode bestond, samen met de potentiële macht van de spoorwegarbeiders. Daarbij worden een aantal contrafeitelijke vragen gesteld en beantwoord. De belangrijkste daarvan zijn: Waarom Mick Lynch en de RMT in plaats van een andere algemeen secretaris en een andere vakbond; waarom een ​​vakbondsleider en geen politicus; en waarom nu en niet eerder?

Dienovereenkomstig is mijn studie zowel een viering als een kritiek op Lynch. Een feest omdat de politiek, de economie en de samenleving in Groot-Brittannië al te lang authentieke en invloedrijke vertegenwoordigers van de arbeidersklasse hebben ontbeerd, terwijl de greep van het neoliberalisme de macht, de materiële belangen en de ideologie van de heersende klasse heeft verstevigd en versterkt. Thatcher begon dit project om de naoorlogse vooruitgang van de arbeidersklasse terug te dringen, om zo de crisis op te lossen waarmee het kapitalisme destijds werd geconfronteerd. Het werd voortgezet door daaropvolgende regeringen waarbij Tories, Labour en liberalen betrokken waren. In deze context kan worden gezien dat ‘helden uit de arbeidersklasse’ – en ‘heldinnen’ – hard nodig zijn om effectief gelijkheid, eerlijkheid en fatsoen te kunnen omarmen en campagne te kunnen voeren, ongeacht of dit in termen van sociaal-democratie of socialisme wordt verwoord. . Helaas zijn die er maar heel weinig geweest. Er kan worden gesteld dat ze vooral nodig zijn omdat niet alleen de vakbonden helaas nog steeds zwak zijn, maar ook het georganiseerde radicaal-links er niet in is geslaagd zich uit zijn marginalisering te bevrijden.

Maar dit is geen rooskleurig onderzoek. Bijgevolg romantiseert het niet het proces waardoor Lynch een ‘held van de arbeidersklasse’ werd, wat volgens John Lennon ‘iets is wat er moet zijn’. Als we willen begrijpen hoe populaire linkse leiders ontstaan ​​en bloeien en, kritisch gezien, hoe ze een rol kunnen spelen in het bevorderen van een bredere collectieve strijd, moeten we koppig genoeg zijn om alle invalshoeken te onderzoeken – en moeilijke kwesties niet uit de weg gaan door te verdoezelen. over hen. In die zin is deze studie ook kritiek.

In het bijzonder moeten we ook begrijpen hoe werknemers hun ‘macht om’ ontwrichting te veroorzaken kunnen omzetten in ‘macht over’ onderhandelingstegenstanders, en hoe leiders op alle niveaus – van de werkvloer tot het hoofdkwartier van de nationale vakbonden – zich sociaal en politiek ontwikkelen. Zelfs de overeenkomst die de RMT in april 2023 met Network Rail bereikte naar aanleiding van de bovengenoemde stakingen, werd immers door Lynch zelf nadrukkelijk beschreven in de BBC-documentaire: Staking: Binnen de vakbondenals “niet veel”, waardoor een loonsverhoging onder de inflatie wordt bereikt.

In de wereld van vakbondsleiderschap kunnen sommige vaardigheden en eigenschappen worden aangeleerd, maar andere niet, en ontstaan ​​ze organisch. Klassikale lessen en mentorschap kunnen de verharding in het heetst van de strijd niet vervangen. Het is de moeite waard om te beseffen dat een van de belangrijkste taken van een leider het geven van vertrouwen en zekerheid aan zijn volgelingen is – het vertrouwen om collectief te strijden en de zekerheid dat de veldslagen kunnen worden gewonnen – zodat inzicht kan worden verkregen in hoe dit gebeurt. Maar dit moet gebeuren op een manier die realistisch is en niet vol bombast, gebrul en bravoure.

Deze studie gaat dus over leiderschap, maar ook over volgerschap. Als de stelling dat ‘we allemaal leiders zijn’ meer is dan een loze platitude, moet worden erkend dat leiderschap verschillende vormen kan aannemen op verschillende niveaus en op verschillende tijdstippen. Maar dit ontkomt niet aan de duidelijke realiteit dat het zijn van een nationale leider van een vakbond met een massale aantrekkingskracht buiten de eigen vakbond bepaalde vaardigheden en eigenschappen vereist – evenals kansen.

Met het verstrijken van de tijd en de oplossing van de twee nationale spoorwegconflicten die Lynch onder de bredere publieke aandacht brachten, is het nu ook het juiste moment om te vragen of de benaming ‘held van de arbeidersklasse’ nog steeds standvastig en waar is. De regeling van die twee geschillen was minder dan de RMT wilde. Dit suggereert dat de strategie en tactiek herzien moeten worden voor toekomstige gevechten – vooral in termen van het omzetten van de “macht van de arbeiders om te ontwrichten” in echte “macht over” de onderhandelingstegenstander.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter