Als sector die geplaagd wordt door onderbetaling, schijncontracten en hypercasualisatie, heeft de fitnessindustrie geen tekort aan problemen om zich omheen te mobiliseren. Het is gebruikelijk – zoals fitnessinstructeurs uitleggen in bijeenkomsten en forums van de United Workers Union (UWU) – dat werkgevers van hen verwachten dat ze de kosten dragen die verband houden met reizen, de tijd die wordt besteed aan het leren van choreografieën en het behalen van “optionele” trainingen en certificaten.

Volgens sommige groepsfitnessinstructeurs (GFI’s) zijn deze financiële overheadkosten zo belastend dat de kosten voor het geven van een les soms de beloning volledig kunnen overstijgen. “De enige reden dat dit het geval is,” legde een fitnessmedewerker en UWU-lid uit, “is omdat mensen het al zoveel jaren in stand houden. Maar er is geen reden of excuus voor onbetaald werk.”

Degenen die in de branche blijven, doen dat omdat ze veel van hun werk houden. En fitnesswerkers maken dit zelf duidelijk tijdens vakbondsbijeenkomsten, waar het duidelijk wordt dat ze unaniem gepassioneerd zijn over hun gemeenschap en toegewijd zijn aan het opleiden en aanmoedigen van clubleden. Maar dankzij de crisis op het gebied van de kosten van levensonderhoud, gecombineerd met werkgevers die wanhopig de winsten willen opdrijven ten koste van de werknemers, zijn veel docenten zich serieus gaan afvragen of hun liefdeswerk wel duurzaam is.

Een recent arbeidsconflict bij de Fitness and Lifestyle Group (FLG) geeft echter hoop. Onder leiding van UWU-leden hebben fitnessinstructeurs bij FLG onlangs aanzienlijke loonsverhogingen gewonnen. En het allerbelangrijkste: ze ontwikkelden strategieën die konden helpen de macht van werknemers in de industrie en daarbuiten op te bouwen.

Fitness and Lifestyle Group is eigenaar van Fitness First en Goodlife Health Clubs, met meer dan 150 clubs in heel Australië. Eind 2023 kondigde het FLG-management een enorme organisatieverandering aan. De herstructurering van het management omvatte nieuwe klassenlimieten en planningsregelingen, wat voor veel instructeurs lagere lonen betekende. Het legde ook een nieuw roosterregime op dat minder flexibele uren betekende, waardoor de balans tussen werk en privéleven van docenten werd geschaad en hun vermogen om voor hun studenten te zorgen verder werd beperkt.

Als reactie daarop golfde er een trilling door FLG-clubs. De arbeiders hadden al genoeg van onzekere banen, en dit was de druppel. Zoals een werknemer destijds schreef:

Er is geen duidelijker manier voor een bedrijf om de boodschap naar zijn personeel te sturen dat het zich niets om hen bekommert, dan door het algemeen opleggen van beperkingen waartoe vooraf is besloten zonder overleg en zorgvuldige afweging.

In de zes maanden die volgden sluimerde de verontwaardiging. FLG-werknemers in het hele land kwamen bijeen in onlineruimtes en nodigden hun collega’s uit om deel te nemen aan het gesprek, wat leidde tot een toename van het lidmaatschap van een vakbond.

Tegelijkertijd begonnen FLG-werknemers onderzoek te doen naar hun rechten. Gevoed door woede over het gebrek aan respect van het management, gingen instructeurs op jacht naar de ondernemingsovereenkomsten (EA’s) die Fitness First en Goodlife regelen, evenals de Fitness Award, die de branche als geheel bestrijkt. Ze vergeleken ook hun arbeidsvoorwaarden met de Nationale Arbeidsnormen, waarin minimumrechten en voorwaarden voor alle werknemers zijn vastgelegd.

Ze ontdekten dat Goodlife Health Clubs al jaren niet meer over een nieuwe EA hadden onderhandeld. Dankzij de nieuwe industriële wetgeving zou de archaïsche “zombie-overeenkomst” die nog steeds van kracht was, echter in december 2023 aflopen. Dit gaf werknemers een kans – en ze besloten dat ze collectief wilden onderhandelen over betere omstandigheden.

Het bedrijf weigerde echter aan tafel te komen. Bijgevolg voldeden Goodlife Health Clubs niet meer aan de minimumnormen die in de fitnessprijs waren vastgelegd. De werknemers van Fitness First gingen ondertussen verder onder hun bestaande EA, waardoor hun loon en arbeidsvoorwaarden al jaren verslechterden.

In plaats van een definitieve nederlaag toe te brengen, stimuleerden deze tegenslagen echter de instructeurs die het slechts als een teken van gebrek aan respect beschouwden.

Een groeiend aantal werknemers begon verhalen en ervaringen te vergelijken en al snel ontstond er een beeld van wijdverbreide loonstagnatie. Het werd duidelijk dat de lonen laag werden gehouden door een wirwar van oude tarieven die al jaren niet waren veranderd, een inconsistente administratie van prestatiebeoordelingen en het gebrek aan transparantie van het management rond boetes en toelagen. Het belangrijkste was dat veel instructeurs onthulden dat hun loon voor één klas hetzelfde was gebleven sinds de datum van hun aanstelling. Velen beweerden dat hun loon in de ruim vijftien jaar dat ze voor FLG werkten, niet één keer was gestegen.

Vakbondsafgevaardigden organiseerden enquêtes onder FLG-werknemers om de omvang en ernst van de loonstagnatie vast te stellen. Ze ontdekten dat het inderdaad endemisch was – en in reële termen betekende dit dat werknemers heimelijk loonsverlagingen moesten doorstaan, soms tot wel 30 procent. Neem bijvoorbeeld een cohort werknemers die sinds 2009 een vast tarief van AU$42,50 per klas ontvingen. Gecorrigeerd voor inflatie zou het huidige equivalent ruim AU$61,50 per klasse bedragen.

Eén medewerker vatte het samen: “Waarvoor stoppen we onze hart en ziel in de clubs? Loyaliteit en toewijding worden bij FLG uiteraard niet beloond.” “Het aantal lidmaatschappen van sportscholen neemt toe,” merkte een ander op, “en we zien dat geld niet meer op onze bankrekeningen staan.” In plaats daarvan zette FLG de hogere inkomsten uit klantenvergoedingen om in pure winst.

UWU-leden kwamen bijeen en formuleerden een plan. Als het bedrijf niet te goeder trouw zou onderhandelen, zouden ze een publiekscampagne lanceren. Ze gingen door en lanceerden op 23 februari van dit jaar een megafoonpetitie waarin loonrechtvaardigheid werd geëist.

De petitie had twee belangrijke vragen. In de eerste plaats eiste het management dat “elke beloningsverschillen binnen hun bestaande beloningsstructuur onmiddellijk gecorrigeerd zouden worden.” Ten tweede eiste het FLG “zich te engageren voor een herziening van de loonstructuur die de bijdrage van werknemers waardeert, ontwikkeld in overleg met vakbondsleden”

De petitie kreeg momentum onder arbeiders, aanhangers van de gemeenschap en activistische bondgenoten, en trok snel meer dan zesendertigduizend handtekeningen binnen. De commentaren die naast de handtekeningen werden achtergelaten, waren unaniem. Zoals iemand las: “Ik ben het beu dat mensen worden uitgebuit door grote bedrijven die niet willen zorgen voor hun meest waardevolle bezit, hun menselijke werknemers.” Een ander stelde een rebranding van het bedrijf voor, van ‘Fitness First’ naar ‘Fat Profits First’.

Het duurde minder dan twee weken voordat het management toegaf aan de druk. FLG heeft mededelingen gedaan aan personeelsleden waarin het bedrijf zich verplichtte het minimum lestarief op te trekken naar $ 45 en een jaarlijkse loonherziening te garanderen met een mogelijke verhoging van 2 procent voor alle instructeurs. Voor de laagstbetaalde instructeurs betekent een minimum lestarief van $ 45 een loonsverhoging van 8 procent. Voor een ander groot cohort van laagbetaalde instructeurs betekende dit een stijging van 6 procent.

Hoewel ze verspreid waren over het hele land en nieuw waren in de vakbondsbeweging, behaalde een militante minderheid van groepsfitnessinstructeurs na zes maanden organiseren een belangrijke overwinning op een groot bedrijf.

Zoals bij de meeste vakbondsstrijd is deze uitkomst echter verre van definitief. “Ik denk dat we feest moeten vieren,” zei een UWU-lid, “en dan meer olie op het vuur moeten blijven gooien en dit vuur van de revolutie feller moeten laten branden.” Een ander merkte op dat er “nog tien jaar een inhaalslag te maken valt.”

Hun inspanningen kunnen echter al inzichten opleveren. En sommige hiervan dagen de conventionele wijsheid van de vakbondsbeweging uit.

Historisch gezien hebben vakbonden de neiging om sectoren over het hoofd te zien waar informele en onzekere vormen van werkgelegenheid wijdverspreid zijn, zoals fitness, horeca, werk op de boerderij en andere. Dit wordt vaak gerechtvaardigd door de bewering dat het te moeilijk is om bedrijfstakken te organiseren waar werk onzeker en vergankelijk is, of waar de beroepsbevolking onevenredig jong is, dicht bij de migrantendichtheid of geatomiseerd is.

Maar deze hindernissen zijn niet onoverkomelijk, en als je je daarop concentreert, kan dit het herkennen van sterke punten die kunnen helpen compenseren, in de weg staan. Industrieën als fitness of horeca zitten bijvoorbeeld boordevol mensen die van hun werk houden, maar vreselijk worden uitgebuit. Het werk geeft genoeg voldoening om te blijven, terwijl de omstandigheden slecht genoeg zijn om de werknemers te motiveren terug te vechten – het is een licht ontvlambare combinatie.

Bovendien verbinden organische solidariteitsnetwerken in veel van dergelijke bedrijfstakken werknemers op verschillende werkplekken en met hun lokale gemeenschappen. Dit is een gevolg dat vaak over het hoofd wordt gezien in de hypergecasualiseerde bedrijfstakken, waar het gebruikelijk is om tussen meerdere werkgevers te wisselen – niet alleen in de loop van een carrière, maar vaak binnen één werkweek. Industrieën waarin iedereen iedereen al kent, vormen een vruchtbare voedingsbodem voor organisatie.

Uiteindelijk is de belangrijkste les echter dat de vakbondsbeweging alleen kan slagen als zij haar vertrouwen stelt in groepen arbeiders, in het besef dat zij de ultieme autoriteit zijn over hun vermogen om te organiseren, te vechten en te winnen. De FLG-campagne voor loonrechtvaardigheid werd geleid door autonome en eigenzinnige instructeurs die vastbesloten waren om tastbare verandering door te voeren na meer dan een decennium van gebrek aan respect en hyperuitbuiting.

Het helpt ook dat kracht- en duurtraining letterlijk bij hun werk hoort. En zoals een UWU-functionaris het verwoordde: ‘Ik heb er nog nooit eerder over nagedacht, maar zij Zijn organisatoren.” Naast atleten zijn fitnesswerkers ook docenten. Ze gedijen op collectief succes en goede resultaten, en een groot deel van hun werk bestaat uit het motiveren van anderen om hun doelen te bereiken. Het is geen wonder dat ze geboren vakbondsleden zijn.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter