In februari van dit jaar diende het in Delaware gevestigde bedrijf Próspera een internationale juridische claim in en eiste dat de regering van Honduras haar 11 miljard dollar zou betalen – een bedrag gelijk aan ongeveer tweederde van de nationale begroting voor 2022. Het misdrijf was volgens Próspera het recente verbod door de regering op het plan van het bedrijf om een ​​particuliere stad te exploiteren – met speciale economische zones en autonomie van de centrale overheid op het gebied van belastingen, administratie en veiligheid – op het eiland Roatán.

Gebaseerd op een idee van de voormalige hoofdeconoom van de Wereldbank, Paul Romer, om het succes van stadstaten als Hong Kong en Singapore te evenaren, werd Próspera in 2013 gelanceerd met de steun van de toenmalige Hondurese president Porfirio Lobo Sosa.

Toen de nieuwe president Xiomara Castro in 2021 het campagnepad opging, beloofde ze het wetgevingskader te herzien dat deze controversiële uitzonderingen mogelijk maakte, en hekelde ze deze als een bedreiging voor de soevereiniteit van het land. Toen ze begin 2022 aan de macht kwam, begon haar regering actie te ondernemen.

Hoe dystopisch Próspera’s eigen plannen ook waren, het mechanisme waarmee het bedrijf een soevereine natie kan aanklagen, is des te zorgwekkender. Dit mechanisme is het internationale systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS).

Het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) van de Wereldbank, opgericht halverwege de jaren zestig, is de belangrijkste instelling en locatie voor de behandeling van dergelijke zaken.

Dit systeem maakt het voor buitenlandse investeerders mogelijk om lokale rechtbanken te omzeilen en hun “rechten” te verdedigen bij internationale tribunalen die doorgaans bestaan ​​uit drie professionele arbiters (die mogelijk bijbanen hebben zoals advocaten en adviseurs voor bedrijven). Zij beoordelen of staten de bescherming van investeerders hebben geschonden op grond van internationale handelsverdragen en andere juridische documenten, zoals contracten, die deze bepalingen bevatten.

Tot de eerdere gevallen behoorden uitdagingen op het gebied van de milieubescherming; minimumloonwetgeving; en belastingen die bedrijven niet willen betalen. Zuid-Afrika werd zelfs aangeklaagd door Europese mijnbouwinvesteerders wegens postapartheidsbeleid voor zwarte economische empowerment, waarbij werd beweerd dat dergelijke maatregelen hun investeringen effectief hadden onteigend. (Door dat geval hebben de investeerders vrijstellingen van dat beleid verkregen).

Een van de meest huiveringwekkende dingen die we ontdekten tijdens het onderzoek naar ons recente boek, Stille staatsgreep: hoe bedrijven de democratie omverwierpenwas hoe ernstige vragen en zorgen over de ICSID van de Wereldbank en het internationale systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten generaties geleden werden gerezen en gewaarschuwd.

Honduras was een van de eenentwintig ontwikkelingslanden, voornamelijk uit Latijns-Amerika, die tegen de oprichting van ICSID stemden tijdens bijeenkomsten van de Wereldbank in Tokio in september 1964. De reden voor die stemming, soms herinnerd als ‘El No de Tokyo’, is opvallend vergelijkbaar met hedendaagse kritiek op dit systeem. In een verklaring van die bijeenkomsten in 1964 legde een Chileense vertegenwoordiger het verzet van de groep tegen het idee uit door te zeggen:

Het nieuwe systeem zou de buitenlandse investeerder, op grond van het feit dat hij een buitenlander is, het recht geven om een ​​soevereine staat buiten zijn nationale grondgebied aan te klagen, zonder tussenkomst van de rechtbanken. Deze bepaling is in strijd met de aanvaarde rechtsbeginselen van ons land en zou de buitenlandse investeerder de facto een voorrecht verlenen, waardoor de onderdanen van het betreffende land in een minderwaardigheidspositie zouden worden geplaatst.

Vóór die bijeenkomst had de Wereldbank ander regionaal overleg gehouden over haar geplande instelling om toezicht te houden op geschillen tussen investeerders en staten. We vonden gegevens hiervan in Washington, DC en brachten kopieën ervan mee terug naar Londen. Daartoe behoorden onthullende samenvattingen van bijeenkomsten in Latijns-Amerika en ook Azië.

Afgevaardigden uit twintig Latijns-Amerikaanse landen kwamen bijvoorbeeld in februari 1964 bijeen in Santiago, Chili, waar de vertegenwoordiger van Argentinië ‘grote moeite had met het aanvaarden van het beginsel dat ten grondslag ligt aan het ontwerpverdrag’ en ‘vond dat het afbreuk doen aan de nationale soevereiniteit geen aanvaardbare methode was om het verbeteren van het investeringsklimaat.” Ook de Braziliaanse afgevaardigde was niet overtuigd van het idee dat “buitenlandse investeerders een juridisch bevoorrechte positie zouden krijgen, in strijd met het beginsel van volledige gelijkheid”.

Ondertussen waarschuwde de vertegenwoordiger van India op een regionale bijeenkomst in Azië in april 1964 dat “de voorstellen in hun huidige vorm investeerders extra rechten van onbepaalde omvang gaven” zonder iets te zeggen over hun verplichtingen. Hij leek ook bezorgd over het beperkte debat. Ondanks aandringen op het tegendeel waren er geen nationale of internationale debatten die ten grondslag lagen aan de oprichting van het systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten.

Sommige ontwikkelingslanden gingen zelfs zo ver dat ze zich vanaf het begin tegen het nederzettingensysteem verzetten. Toch ging het vooruit. Andreas Lowenfeld, een Duits-Amerikaanse juridische academicus die betrokken was bij enkele discussies uit die periode, zei later: “Ik geloof dat dit de eerste keer was dat een grote resolutie van de Wereldbank met zoveel tegenstand naar voren werd gebracht.”

Tegenwoordig lijken landen, waaronder Honduras, weinig goede opties te hebben: transnationaal kapitaal faciliteren, onder meer door het afsplitsen van hun grondgebied, wetten en onafhankelijkheid, of erdoor gedisciplineerd worden. Dat de Wereldbank dit heeft gefaciliteerd, in het kader van een officiële missie om een ​​einde te maken aan de mondiale armoede, maakt het alleen maar erger.

De huidige zaak tegen Honduras is, hoewel extreem, geen verrassing. Er was voor gewaarschuwd en het is nu een van de vele gevallen op mondiaal niveau. Het is slechts een van de laatste in de inmiddels bijna duizend van deze geschillen die bij de Wereldbank tegen landen over de hele wereld zijn ingediend.

Een van de meest beangstigende functies van dit systeem is de manier waarop het landen vastlegt in beleid en paden die het internationale bedrijfsleven bevoorrechten, schijnbaar tegen elke prijs. Honduras is een van de laatste landen die zegt dat het overweegt zich uit het systeem terug te trekken, maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Dit komt omdat de toegang tot dit internationale rechtssysteem is vastgelegd in duizenden bilaterale en multilaterale handels- en investeringsovereenkomsten, die de hele wereld doorkruisen. Veel daarvan hebben zogenoemde ‘sunsetclausules’ – of, nog onheilspellender, ‘zombieclausules’ – die betekenen dat hun bepalingen jarenlang, zelfs tientallen jaren, van kracht kunnen blijven nadat de verdragen zelf zijn opgezegd of teruggetrokken.

Hoewel dit systeem weinig bekend is bij het publiek, zijn er hele subgebieden van de juridische en financiële sector die zich erop hebben geconcentreerd.

Een van de insiders uit de industrie waarmee we spraken was Luis Parada, die deel uitmaakte van het verdedigingsteam van de regering van El Salvador, terwijl deze te maken kreeg met een claim van een multinationaal mijnbouwbedrijf dat het recht opeiste om hoe dan ook te graven. Het land was er niet in geslaagd vergunningen te verkrijgen en ook niet te bewijzen dat het rechten had op al het land dat het nodig had om te ontginnen.

We hadden verwacht dat deze advocaat de zaak zou bepleiten van de regering die hij vertegenwoordigde. Maar hij ging veel verder en bekritiseerde de hele sector waarin hij ook werkte. ‘Laten we het zo zeggen’, vertelde hij ons in een strak kantoorgebouw op slechts korte loopafstand van het Witte Huis en de Wereldbank in Washington, DC: ‘ als ik de president van een land zou zijn, zou ik er niet blij mee zijn als mijn land deel zou uitmaken van dit systeem.”

Om het te ontmantelen zou volgens hem “een brede consensus van vastberaden staten” nodig zijn. Staten hebben het opgezet, en zij “zijn de enigen die het kunnen repareren”, maar het zou voor elk land moeilijk zijn om het alleen te doen. Er waren er veel tegelijk nodig. “Ik heb geen kritische massa van staten met de politieke wil gezien [to tackle it], laat staan ​​een brede consensus”, zei hij met spijt. “Maar ik hoop nog steeds dat het gebeurt.”

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter