Het lijkt bijna een leven geleden. Bij de Franse verkiezingen in het voorjaar van 2022 zag de opkomst van een eenheidslinkse partij, de Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie (NUPES), die niet alleen herhaaldelijk bovenaan de peilingen stond, maar Emmanuel Macron ook een meerderheid in de Nationale Vergadering ontzegde. Vorig jaar leek zijn regering in de problemen te zitten, geconfronteerd met een massabeweging tegen een verhoging van de pensioenleeftijd. Maar nu Frankrijk opnieuw naar de stembus gaat voor de Europese verkiezingen op 9 juni, bevindt links zich in een precaire toestand.

Ten eerste lijkt het NUPES-experiment – ​​de alliantie van alle linkse formaties van de Parti Socialiste via de Communisten, de Groenen en France Insoumise – te verdwijnen. Deze partijen hanteren allemaal aparte lijsten voor de EU-verkiezingen. Erger nog, deze verdeeldheid vindt plaats in een tijd waarin we in Frankrijk, net als in heel Europa, een ongebreidelde inflatie, groeiende sociale grieven en – bovenal – een enorme extreemrechtse doorbraak zien. De vraag hoe we een gemeenschappelijk front kunnen vormen tegenover deze dringende eisen is dus een terugkerende zorg voor Frans links.

Zeker, de waarde van linkse eenheid en NUPES meer specifiek kan onderhevig zijn aan een aantal kanttekeningen. De grenzen van NUPES werden al zichtbaar de dag na de parlementsverkiezingen (de enige verkiezingen waarbij deze partijen daadwerkelijk allemaal samen deelnamen). Een vaak geuite kritiek was de sterke concentratie van het electoraat in bepaalde sociale categorieën – aanwezig in grote stedelijke gebieden, maar veel minder onder andere delen van de arbeidersklasse in de steden en op het Franse platteland. Deze kwestie is vooral belangrijk gezien het feit dat de extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen een echte impuls heeft genoten in deze gebieden en onder dezelfde groepen; in juni 2022 werden negenentachtig parlementsleden gekozen, een ongekend niveau van lokale vertegenwoordiging. Op deze kloof werd specifiek gewezen door verschillende figuren, zoals het Franse Insoumise-parlementslid François Ruffin, zelf gekozen in een semi-landelijk noordelijk kiesdistrict rond de stad Amiens.

Toch heeft de linkse eenheid echte deugden, waarvan er twee bijzonder in het oog springen. De eerste is heel duidelijk de mogelijkheid om een ​​electoraal blok samen te brengen, dat, ongeacht de verschillen, de kans heeft om daadwerkelijk te wedijveren met het Rassemblement National en het Macron-kamp in een race van drie paarden. Ten tweede dwong het NUPES-project, hoewel het de (volledig legitieme en zelfs noodzakelijke) debatten tussen de verschillende linkse formaties nauwelijks uitwist, hen om een ​​bepaalde houding aan te nemen ten aanzien van zowel de agenda van Macron als extreemrechts. Dit betekende niet een identiek standpunt, maar op zijn minst een ‘samenhangend’ standpunt. De krachten van links vermeden onnodige conflicten onderling, maar concentreerden hun inspanningen in plaats daarvan op extreemrechts en de gevaren die de regering van Macron met zich meebracht voor het Franse sociale model.

Ten slotte maakte NUPES – dat tenslotte niet bedoeld was om voor altijd onveranderlijk te blijven – het mogelijk om een ​​basis te leggen, een gedeelde programmatische basis voor de breuk met het neoliberalisme, die verdere ontwikkelingen in de toekomst mogelijk zou maken. Toch is de stemming vandaag heel anders. De verschillende linkse formaties uiten nu openlijk hun vijandigheid jegens elkaar – wat een soms weinig opbouwend spektakel oplevert.

Deze nieuwe periode van beschuldigingen is zichtbaar geworden in verschillende recente botsingen. Voor veel spelers aan de linkerkant (zij het niet allemaal) zijn deze geschillen pas echt op volle kracht gekomen na de door Hamas geleide aanvallen op 7 oktober en de Israëlische oorlog in Gaza in de maanden daarna.

In wezen zijn er tegengestelde partijen. Eén daarvan, vertegenwoordigd in de Parti Socialiste en de Groenen, spreekt bijna volledige steun uit voor de reactie van Israël op 7 oktober, ook al veroordeelt het de misdaden van Benjamin Netanyahu zelf. De France Insoumise-lijn richt zich daarentegen op de uiteindelijke oorzaken van dit conflict, namelijk de Israëlische kolonisatie. France Insoumise biedt ook een eigen lezing van de nieuwste gebeurtenissen. Het verwijst bijvoorbeeld naar de aanslagen van 7 oktober als ‘oorlogsmisdaden’ in plaats van ‘terrorisme’, om het publiek eraan te herinneren dat deze gebeurtenissen deel uitmaken van een lang koloniaal conflict, dat de context vormde waarin Hamas helaas opkwam. Het is duidelijk dat dergelijke benaderingen vatbaar zijn voor debat: maar wat volgde was geen debat, maar scheldwoorden over de ‘dubbelzinnigheden’ van France Insoumise en zelfs het vermeende ‘antisemitisme’ ervan.

In het middelpunt van deze debatten zijn France Insoumise en zijn leider, Jean-Luc Mélenchon, door verschillende andere formaties beschuldigd van allerlei soorten kwaad, te beginnen met de Parti Socialiste. Te midden van een breder McCarthyisme rond deze kwestie – aangewakkerd door Macron en zijn voorlopers in de politieke media – vlogen de aanvallen dik en snel, inclusief alomtegenwoordige beschuldigingen van antisemitisme.

Rima Hassan, activiste voor de Palestijnse zaak en kandidaat op de France Insoumise-lijst voor het Europees Parlement, was een van de meest prominente gezichten van de afgelopen maanden. Ze heeft te maken gehad met talloze aanvallen van alle kanten, inclusief delen van links. Het meest emblematische, maar ook zorgwekkende, was een oproep van de politie wegens vermeende ‘verheerlijking van terrorisme’, ook gericht aan Mathilde Panot, voorzitter van de France Insoumise-groep in de Nationale Assemblee. Deze aanvallen maken deel uit van een demoniseringscampagne die France Insoumise probeert te besmeuren met het antisemitisme.

Het kamp van Macron is erin geslaagd een giftig debat op gang te brengen dat de inhoudelijke debatten over de gebeurtenissen in de Gazastrook heeft uitgewist, en heeft nauwelijks bijgedragen aan het aanwakkeren van de belangstelling van het volk voor de Europese verkiezingen zelf.

Het geweld van de huidige uitwisselingen tussen de linkse partijen is een recente ontwikkeling. Maar we mogen niet vergeten dat verdeeldheid altijd heeft bestaan, zelfs tijdens de onderhandelingen die aanleiding gaven tot NUPES. Hoewel het grootste deel van het linkse electoraat (zo’n 25 procent van de Franse kiezers) zich in de aanloop naar de parlementsverkiezingen verenigde, is het de moeite waard eraan te denken dat deze basis zelf door tegenstellingen wordt verscheurd.

De parlementsverkiezingen vormen de kern van het Franse partijfinancieringssysteem, dat jaarlijks ongeveer 66 miljoen euro onder de politieke partijen verdeelt. Dit dwingt kleinere outfits om met elkaar te praten om enige kans te maken op het winnen van zetels, aangezien de verkiezingen gebaseerd zijn op kiesdistricten met één lid. Maar zodra deze hindernis overwonnen is, lijken de diepgewortelde tegenstellingen tussen deze partijen, en zelfs binnen het electoraat, de overhand te krijgen. Het proportionele systeem dat wordt gebruikt voor de EU-verkiezingen biedt elk van de linkse partijen de mogelijkheid om zetels te winnen zonder zich te verenigen, en zorgt er zelfs voor dat ze rechtstreeks met elkaar concurreren.

Toch is de opkomst van de Parti Socialiste-lijst onder leiding van Raphaël Glucksmann misschien wel het beste een illustratie van de verschuiving in de breed-linkse ruimte. Hij is lid van het Europees Parlement (MEP) sinds de verkiezingen van 2019, toen hij ook de lijst van de partij aanvoerde. Hij maakte naam in die wedstrijd met een onverwachte score van 6 procent (zeker een laag cijfer, maar beter dan verwacht gezien de grote impopulariteit van de partij na de ambtstermijn van François Hollande als president in 2012-2017). Sindsdien loopt Glucksmann voorop in internationale kwesties zoals militaire hulp aan Oekraïne en de behandeling van Oeigoeren in China.

Glucksmann vertegenwoordigt een zachtlinkse, zelfs centristische lijn, die zowel een havikachtig Atlanticisme over internationale kwesties combineert als een lauw ‘sociaal’ discours. Glucksmanns huidige centrale rol in de EU-verkiezingsdebatten maakt hem tot een van de belangrijkste instrumenten waarmee de rechtervleugel van de Parti Socialiste – onder leiding van voormalig president Hollande, ex-premier Bernard Cazeneuve en de regionale president van Occitanië Carole Delga – links hervormt. Het doel is met name om de leidende positie te doorbreken die France Insoumise ten opzichte van NUPES heeft kunnen uitoefenen, en in plaats daarvan een centrumlinkse ruimte terug te winnen die Macron sinds 2017 op zijn minst gedeeltelijk heeft bezet. Volgens opiniepeilingen wedijvert de lijst van Glucksmann nu met die onder leiding van Macrons eigen kandidaat, Valérie Hayer.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2027, waarin Macron zich niet opnieuw kandidaat kan stellen, is de herbevestiging van de rechtervleugel van de Parti Socialiste als mededinger in de centristische politieke ruimte ook afhankelijk van het feit dat zij zich hard opstelt tegen andere, verder linkse krachten. We zien dus een nieuw leven ingeblazen discours van ‘onoverbrugbare’ meningsverschillen met het project van Mélenchon – al naar voren gebracht door tegenstanders van NUPES zoals Hollande – en de opbouw van een meer gematigd, zo niet openlijk neoliberaal links. Dit kwam tot uiting in een geschil op 1 mei, toen Glucksmann werd uitgejouwd tijdens een bijeenkomst in Saint-Étienne ter ere van de Internationale Arbeidersdag en de strijd van arbeiders bij supermarktketen Casino. Glucksmann koos ervoor om France Insoumise de schuld te geven van dergelijk ongewenst gedrag, ook al was deze er totaal niet bij betrokken.

Deze polemiek roept bovendien de vraag op of dit alles onvermijdelijk was, na de korte idylle van eenheid die links tijdens de verkiezingscyclus van 2022 zag. We zouden ons inderdaad kunnen afvragen of deze debatten in feite niet onverzoenbaar zijn, vooral als we zien hoe gemakkelijk de verschillende linkse krachten elkaar aanvallen, zelfs als ze geconfronteerd worden met de imposante opkomst van extreemrechts.

De partij van Le Pen is inderdaad de kracht die het meest lijkt te profiteren van het huidige klimaat van onvrede en verdeeldheid. De Nationale Rassemblement-lijst onder leiding van EP-lid Jordan Bardella staat momenteel ver voorop in de peilingen voor de stemming van 9 juni. Na een indrukwekkende doorbraak tijdens de parlementsverkiezingen van 2022 blijkt uit peiling na peiling dat deze partij in opkomst is.

Er wordt algemeen gezegd dat het electoraat van het Rassemblement National zijn oorsprong vindt in de arbeidersklasse, met aanzienlijke steun van de arbeiders in vooral de kleine steden in Frankrijk. Toch lijkt de jongste sociologische verschuiving haar strategie om de macht te winnen te verfijnen. De verkiezingen van 2022 en diverse opiniepeilingen laten zien dat bepaalde categorieën uit de middenklasse zich meer openstellen voor de charmes van Le Pen. Dit is zeker zorgwekkend in een tijd waarin extreemrechts koste wat kost zijn imago probeert te demoniseren.

Deze zuivering van het imago is gebaseerd op verschillende factoren. Eén daarvan is de brede polarisatie van het Franse politieke debat rond de door extreemrechts gekozen gespreksonderwerpen van de afgelopen jaren, mede dankzij de regering zelf. Sinds het begin van Macrons tweede ambtstermijn in 2022, en zelfs daarvoor, zijn de debatten die door de media worden doorgegeven grotendeels gericht op kwesties als immigratie en identiteit. Hierdoor heeft de nationale retoriek van het Rassemblement wijd en zijd weerklank gevonden – en is er ruimte ontstaan ​​die bevorderlijk is voor een steeds rechtsere herschikking van de Franse politiek.

De opkomst van de extreem-rechtse kandidaat Éric Zemmour bij de presidentsverkiezingen heeft deze culturele strijd ook bevorderd. Zemmour, een mislukte concurrent van Le Pen’s Rassemblement National, heeft het idee van de “Grote Vervanging” in de politieke mainstream gebracht. Hoewel deze bewering van een grote samenzwering om blanken door moslims en Afrikanen te vervangen door academici als bedrog wordt bestempeld, heeft dit een brede impact gehad op de strijd om de publieke opinie. De “normalisatie”-strategie van Le Pen is dus verontrustend eenvoudig uit te voeren, waarbij de slogans vrijwel moeiteloos worden uitgezonden.

Geconfronteerd met de opkomst van Le Pen is in verschillende recente werken voorgesteld haar basis te analyseren. Dit omvat een groot onderzoek uit 2023 van de economen Thomas Piketty en Julia Cagé, waarin het idee wordt getheoretiseerd dat de verdeeldheid in ‘sociaal-ruimtelijke klassen’ (vandaar de grote extreemrechtse stemmen in kleine steden met lage inkomens) doorslaggevender is dan simpelweg racisme. Het werk van Thibault Lhonneur en Axel Bruneau herinnert ons aan het belang van sociale vraagstukken op de terreinen waar het Rassemblement National het beste scoort. Toch wijzen andere studies – met name die welke voortkomen uit de stelling van Félicien Faury, die de centrale rol van immigratie in het electoraat van Le Pen benadrukt – op de culturele strijd die moet worden gevoerd.

Linkse eenheid mag geen doel op zich zijn. Toch helpt het huidige klimaat van intense verwijten en polemiek gericht op het demoniseren van andere linkse partijen zeker niet. Terwijl extreemrechts zijn opmars naar de macht voortzet, is iedereen ter linkerzijde het erover eens dat het inperken van zijn opkomst dringend noodzakelijk is. Wat ze niet doen, is manieren vinden om dat snel te laten gebeuren.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter