In heel Latijns-Amerika aan het begin van de 21e eeuw zorgden massaprotesten en de onvrede onder de bevolking over de mislukkingen van het neoliberalisme voor decennia van eliteregering. Over het hele halfrond werden progressieve regeringen gekozen, variërend van bescheiden hervormers tot opruiende radicalen.

In een nieuw boek beoordeelt politiek socioloog Gabriel Hetland de kracht van de participatieve democratie in de twee meest linkse landen op het hoogtepunt van de zogenaamde Roze Tide: Bolivia en Venezuela. Zijn onverwachte bevindingen roepen belangrijke vragen op voor linkse mensen overal ter wereld die hopen ooit de staatsmacht uit te oefenen.

De linkse regeringen die over het hele continent aan de macht kwamen, waren net zo divers als de bevolkingsgroepen die zij regeerden. Venezuela en Bolivia hadden misschien wel de roodste van de Zuid-Amerikaanse Pink Tide-regeringen, maar de regeringen van Hugo Chávez en Evo Morales hadden beslist verschillende karakters, elk gevormd door verschillende historische contexten en sociale krachten.

Hetland categoriseert de regering van Chávez als ‘links-populistisch’. Chávez, een carrièremilitair, werd in 1998 tot president gekozen als afvallige hervormer. De cycli van anti-neoliberaal protest die zijn opkomst voorafschaduwden, waren grotendeels ongecoördineerd en gedecentraliseerd, waardoor de afslag naar links van Venezuela vanaf het begin een relatief top-down-aangelegenheid was.

Evo Morales was daarentegen een doorgewinterde bewegingsleider die in 2005 aan de macht kwam dankzij de steun van formidabele volksbewegingen. Hetland classificeert de regering van Morales als ‘beweging-links’, terwijl zijn partij Movement for Socialism (MAS) een militante, zelfs revolutionaire partij belichaamt. opzwellen.

In De analyse van Hetland bepaalden deze verschillen de uiteenlopende reacties van de regimes op de onvermijdelijke rechtse reactie. Waar Chávez het nodig vond om “een sterker bolwerk tegen rechts op te bouwen door de volkssectoren op grote schaal te organiseren en te mobiliseren”, werkte Morales, uit angst voor een burgeroorlog, “om de rechtse weerslag in te dammen door middel van beperkte mobilisatie en demobilisatie van volkskrachten.”

Tot aan zijn vroegtijdige dood in 2013 stimuleerde Chávez een levendige ‘participatieve en protagonistische democratie’ in Venezuela, waarbij hij een militante basis in de volksklasse stimuleerde om een ​​steeds radicaler wordend project te verdedigen tegen de binnenlandse elites en hun imperialistische bondgenoten. In Bolivia echter, zo betoogt Hetland, veranderde het opstandelingenproject van de MAS in wat Antonio Gramsci een ‘passieve revolutie’ noemde, met belangrijke sociale hervormingen die gepaard gingen met demobilisatie van het volk en het omgaan met elitebelangen.

Voor Hetland komt het neer op de constructie van een ‘linkse hegemonie’. In deze analyse wordt linkse hegemonie bereikt wanneer een linkse partij in staat is ‘moreel en intellectueel leiderschap’ te vestigen in die mate dat zelfs rechts gedwongen wordt om ‘het politieke spel te spelen’ op haar voorwaarden. Hij beweert dat de regering van Chávez erin is geslaagd de hegemonie in Venezuela te vestigen, terwijl Morales in Bolivia dat niet heeft gedaan.

Dit verschil verklaart de onverwachte bevindingen van Hetland op lokaal niveau. In beide landen vergelijkt Hetland twee gemeenten, waarvan de ene wordt bestuurd door regerend links en de andere door de rechtse oppositie. Hij anticipeerde, zoals de meesten Jacobijn lezers zouden een groter participatief bestuur kunnen krijgen onder de linkse steden in beide landen. In plaats daarvan ontdekte hij iets anders: zowel de linkse als de rechtse steden in Venezuela voerden robuuste participatieve begrotingsprogramma’s uit, terwijl beide Boliviaanse steden actief de inbreng van het volk leken te onderdrukken.

Hetland dateert de hoogtijdagen van de linkse hegemonie in Venezuela van 2005 tot 2013. De suprematie van het Chavismo in deze periode kende drie facetten: het ongeëvenaarde charisma van Chávez, de hoge olieprijzen en een gunstige regionale context.

Na de verkiezing van Chávez in 1998 luidde de Nationale Grondwetgevende Vergadering van 1999 een periode in van brede deelname en organisatie van het volk. De nieuwe regering mobiliseerde de volksklassen van Venezuela in vormen die begonnen met buurtgroepen die Bolivariaanse Kringen werden genoemd, en vervolgens op kwesties gebaseerde stedelijke comités, gemeenteraden en communes. In 2007 richtte Chávez de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV) op.

In deze onstuimige periode van volksopmars naar socialistische horizonten waren overvloedige olie-inkomsten van cruciaal belang, maar belangrijker was de bestemming ervan. De toegenomen sociale uitgaven van de staat namen de vorm aan van de belangrijkste sociale missies, die gratis openbare diensten en basisvoorzieningen leverden. De sociale uitgaven als percentage van het bbp stegen van 11,3 procent in 1998 naar 22,8 procent in 2011, terwijl de armoede daalde van 62 procent naar 32 procent. Van 2012 tot 2015 was Venezuela het meest gelijkwaardige land in Latijns-Amerika.

Tijdens dit hegemonistische hoogtepunt werden de hardliners van de oppositie gemarginaliseerd ten gunste van een zachtere strategie “bereid zich in te zetten op de voorwaarden van het Chavisme.” Als gevolg hiervan hebben zowel de links- als rechtsbestuurde steden die Hetland bestudeert een robuust beleid aangenomen om inwoners te betrekken bij belangrijke politieke besluitvorming.

Hetland schrijft dat de linkse plattelandsgemeente Torres tussen 2005 en 2016 “misschien wel de meest democratische stad ter wereld was”. Onder trouwe socialistische Chavistische burgemeesters voerde Torres radicale hervormingen door in de richting van het collectiviseren van lokaal bestuur en begon hij te experimenteren met gesocialiseerde productie. Maar zelfs in de stad Sucre, een centrumrechtse gemeente in het grootstedelijk gebied van Caracas, vond Hetland wat hij karakteriseert als ‘bestuurde democratie’, of een ‘door de staat gecontroleerd democratisch regime’, waarbij de inwoners ‘reële, zij het beperkte Controle over de budgettering.

Na 2013 stortten de pijlers die de links-populistische hegemonie van Chávez schraagden echter in elkaar. Na zijn dood in 2013 volgde de daling van de olieprijzen in 2014, die zich pas in 2021 zou herstellen. In deze periode van economische omkeringen en achteruitgang verslechterde de regionale context dienovereenkomstig, met een felle rechtse heropleving over het hele continent.

De economische depressie in Venezuela die daarop volgde is ongekend, dankzij de economische oorlogvoering van de Amerikaanse regering in de vorm van verwoestende sancties en de destabilisatie van hun bondgenoten in de oppositie, verergerd door een ‘disfunctioneel valutabeleid’ dat Nicolás Maduro niet heeft opgegeven tot 2019. Zoals Hetland opmerkt, staan ​​deze externe en interne factoren echter niet op zichzelf: het inflatoire valutabeleid werd ingevoerd als reactie op de dreiging van kapitaalvlucht in 2003, en Amerikaanse sancties zijn grotendeels verantwoordelijk voor de daling van de Venezolaanse olieproductie. waardoor de overheid geen inkomsten meer heeft.

Maduro’s steeds repressievere reactie op de verslechterende politieke situatie kwam overeen met de escalerende tactieken van de oppositie, die culmineerden in Juan Guaidó’s “tragikomische” door de VS gesteunde escapades. Tegen die tijd hadden de spiraalvormige economische crisis en de daarmee samenhangende politieke crisis feitelijk de voorwaarden voor de linkse hegemonie in Venezuela geëlimineerd.

Hetland verdeelt de regering van Morales in drie perioden: hervormingen van de opstandelingen tussen 2006 en 2009, passieve revolutie van 2009 tot 2016, en crisis van 2016 tot 2019. In dit veelzeggende verhaal kwam Morales aan de macht met een transformatief programma, maar begon al snel naar rechts te bewegen.

De verkiezing van Morales in 2006 was het triomfantelijke hoogtepunt van een aantal jaren van militante, door inheemsen geleide, anti-neoliberale protesten. In deze periode ontstonden twee conflicterende blokken, verdeeld over ideologische, etnische en geografische lijnen: een “revolutionair-links-inheems blok” in de hooglanden en een “reactionair ‘oostelijk-burgerlijk’ blok” in Santa Cruz en de laaglanden.

Tijdens de eerste ambtstermijn van Morales genereerde de regering aanzienlijke nieuwe inkomsten door het gedeeltelijk nationaliseren van aardgas, riep een grondwetgevende vergadering bijeen en voerde landhervormingen door. Deze periode van opstandige hervormingen was er een van intense links-rechts conflicten. Terwijl de druk van oppositie-elites toenam in de vorm van politieke sabotage en straatgeweld, beschrijft Hetland dat MAS ‘als scheidsrechter fungeert tussen links-populaire en rechtse krachten’.

Tijdens de tweede ambtstermijn van Morales, waarbij de MAS de volledige controle over de regering had, koos de regering voor matiging in plaats van voor radicalisering. Als reactie op het groeiende rechtse verzet sloot de regering zich aan bij de agrarische elites uit de laaglanden, en de betrekkingen met volksbewegingen raakten gespannen. Deze dubbelzinnige periode van ‘passieve revolutie’ verliep niet zonder aanzienlijke sociale winsten, maar bewegingen kregen te maken met ‘escalerende repressie en coöptatie’, terwijl de heersende structuren van klassenmacht grotendeels behouden bleven.

De derde termijn van Morales was zelfs nog beladener, met zijn controversiële besluit om de termijnlimieten af ​​te schaffen, ondanks een nationale referendumstemming die het tegendeel beweerde. De oppositie greep de gelegenheid aan om de staatsgreep van oktober 2019 te organiseren, en de daaropvolgende dictatuur van extreemrechts Jeanine Áñez veroorzaakte ‘echt en symbolisch geweld’ tegen de inheemse meerderheden, wat leidde tot massaprotesten. Toen Áñez uiteindelijk toegaf en in oktober 2020 verkiezingen hield, won MAS-kandidaat Luis Arce met een comfortabele marge.

Deze complexe en tegenstrijdige wisselwerking tussen transformatie en herstel, revolutie en reactie was bepalend voor de teleurstellende democratische resultaten die Hetland tegenkwam in zijn Boliviaanse veldwerk. In het rechts geregeerde Santa Cruz, het hart van de racistische oppositie, beschrijft Hetland een reactionair regime van ‘technocratisch cliëntelisme’, welig tierende corruptie en geen schijn van participatieve programmering.

Zorgwekkender was echter het cliëntelisme en de vijandigheid tegenover participatief bestuur dat hij aantrof in El Alto, de door de MAS bestuurde stad die bekend staat om zijn militante mobilisaties en formidabele volksorganisaties. Er bestonden wel participatieve begrotingsprocessen, en maatschappelijke organisaties voerden regelmatig dramatische directe acties uit om hun wil op te leggen, maar het stadsbestuur kwam steeds meer op gespannen voet te staan ​​met lokale bewegingen, als weerspiegeling van een nationale strategie van demobilisatie en containment.

In veel opzichten is het onderzoek van Hetland een welkome berisping van de strenge veroordelingen van het autoritarisme van Chávez, die nog steeds maar al te vaak voorkomen onder liberalen, om maar te zwijgen over rechts. In Venezuela, waar de burgerlijke checks and balances grotendeels waren afgeschaft en de partij van de president alle takken van de regering domineerde, hadden de werkende mensen meer controle over de omstandigheden van hun leven dan misschien ergens anders op het continent in die tijd. Dit verslag van de democratische revolutie die zich tussen 2005 en 2013 afspeelde, weerlegt ook de beweringen van linkse critici als Franck Gaudichaud, Massimo Modonesi en Jeffrey R. Webber, voor wie de hele Roze Tide een oefening in ‘passieve revolutie’ was.

Maar Democratie ter plaatse is ook een waarschuwend verhaal. In het links bestuurde bastion van de gevierde inheemse bewegingen van Bolivia werd Hetland geconfronteerd met een beladen proces van volksconflicten. Deze spanningen helpen verklaren waarom, ondanks de gedenkwaardige democratische ommekeer van de staatsgreep van 2019, het interne conflict de MAS en haar georganiseerde sociale basis blijft teisteren. De daaropvolgende omkeringen in Venezuela laten zien hoe contingent de winsten van welk revolutionair project dan ook altijd zijn.

In wezen gaat het boek over de betekenis en reikwijdte van de democratie onder het kapitalisme. Hetland vertelt hoe de Latijns-Amerikaanse strijd voor democratie van haar gesocialiseerde belofte werd beroofd met de triomf van de neoliberale contrarevolutie over opstandige nationale bevrijdingsbewegingen. Nu de politieke economie van de regio stevig ondergeschikt is aan door de VS geleide financiële en commerciële belangen, werd de definitie van democratie aanzienlijk afgezwakt om de dictatuur van het kapitaal op de werkvloer en het mandaat van het imperialisme over de mondiale periferie te verzekeren.

De opkomst van initiatieven op het gebied van participatief lokaal bestuur in de regio dateert precies uit deze periode, in de jaren tachtig en negentig. Zoals uit het onderzoek van Hetland blijkt, kan rechts onder bepaalde omstandigheden tijdelijk een zekere mate van democratisering van de gemeentelijke begrotingen ondergaan. Maar het land zal een dergelijke aantasting van de economie niet lang tolereren.

Vandaag bevestigt Latijns-Amerikaans rechts opnieuw zijn historische antipathie tegen democratie op welk gebied dan ook. Deze vijandigheid is volop zichtbaar in Guatemala, waar zelfs de formele liberale democratie slechts korte perioden met tegenzin is getolereerd.

Liberalen, die toegewijd blijven aan de uitgeputte instellingen van de (neo)liberale democratie, kunnen geen onderscheid maken tussen de antidemocratische aanvallen van rechts en linkse projecten om liberale instellingen te overwinnen met radicalere collectieve formaties. Democratie ter plaatse legt dat onderscheid bloot en onthult de diepgaande democratische verplichtingen van socialistisch links en de uitdagingen bij het in stand houden van die belofte.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter