Sinds 7 oktober begeleidt de Israëlische regering haar oorlog tegen Gaza met een aanval op het recht van haar eigen burgers op vrijheid van meningsuiting en afwijkende meningen, waarbij vooral Palestijnse burgers van Israël worden aangevallen. De regering wordt geholpen door extreemrechtse burgerwachten en bottom-up verklikkerscampagnes, aangemoedigd van bovenaf. Velen die zich hebben uitgesproken, zijn gearresteerd, protesten zijn afgebroken, universiteitsstudenten zijn uitgezet, een linkse parlementariër is geschorst en bijeenkomsten van activisten binnenshuis zijn verboden.

Terwijl Amerikaanse media en politici Israël vaak aankondigen als een baken van democratie in het Midden-Oosten, belicht de voortdurende onderdrukking het fundamenteel ondemocratische karakter van de Israëlische staat. Het is gebaseerd op en wordt in stand gehouden door de onderwerping en onteigening van Palestijnen – of dat nu in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem of Israël zelf is.

Sinds 7 oktober heeft de extreemrechtse coalitie van Benjamin Netanyahu de repressie tegen Palestijnse burgers binnen de Israëlische grenzen van 1948 opgevoerd, waarbij zij de oorlog tegen Gaza als voorwendsel gebruikt om burgerlijke vrijheden in te trekken in het belang van de ‘veiligheid’. Hoewel dit vooral de Palestijnse Israëli’s heeft getroffen, beginnen hun Joods-Israëlische bondgenoten ook de greep te voelen verstevigen.

De Israëlische regering probeert degenen die hebben geprotesteerd tegen het bloedbad in Gaza of hun medeleven hebben betuigd met de aangevallen Palestijnen het zwijgen op te leggen. Op 18 oktober zette Yaakov “Kobi” Shabtai, de nationale politiecommissaris van Israël, op nogal dystopische wijze de gevolgen van afwijkende meningen uiteen via een video die op het TikTok-account van de Israëlische politie werd geplaatst. In de video verkondigde Shabtai in het Arabisch: “Iedereen die zich wil identificeren met Gaza is welkom. Ik zal hem nu in de bussen zetten die daarheen gaan.’

Hoewel er geen bevestigde gevallen zijn van Palestijnen die naar Gaza zijn verscheept, waren de woorden van de politiechef geen loze bedreiging. Twee weken geleden heeft een populaire linkse Israëlische commentator, die anoniem wil blijven, een video opgenomen en gedeeld waarin hij zijn volgers opriep niet te veel te posten over de aanhoudende oorlog in Gaza, waarbij hij hen waarschuwde dat ze vervolgd zouden kunnen worden omdat ze zich verzetten tegen het oorlogsbeleid van de regering. . Voor de misdaad van het plaatsen van deze video heeft de politie zowel hem als zijn vader geslagen en hem enkele dagen vastgehouden. De regering sloot ook zijn bankrekening en beweerde dat hij een “aanhanger van terrorisme” was.

Dit is de afgelopen twee weken de realiteit geweest voor veel moedige Israëli’s die bereid zijn zich uit te spreken tegen de Netanyahu-regering en haar vernietigende oorlog. Onder degenen die zijn gearresteerd bevindt zich Dalal Abu Amneh, een populaire Palestijns-Israëlische zanger, die door de Israëlische politie twee dagen in eenzame opsluiting is gezet omdat hij een foto van de Palestijnse vlag had geplaatst. Andere arrestaties zijn niet gemeld uit angst voor toekomstige represailles.

Het interne optreden tegen afwijkende meningen is niet beperkt gebleven tot Palestijnse Israëli’s. Aan het begin van de oorlog werd Ofer Cassif, het enige joodse socialistische lid van de Israëlische Knesset, vijfenveertig dagen geschorst vanwege zijn publieke kritiek op het Israëlische oorlogsbeleid, zijn oproep tot een einde aan de Israëlische bezetting en zijn vergelijking met de slachting van Gazanen. voor de ‘Endlösung’ van de nazi’s. Linkse activisten zijn dat zelfs geweest gearresteerd voor het ophangen van posters met de tekst “Joden en Arabieren, samen komen we hier doorheen.”

Het handjevol anti-oorlogsprotesten werd beantwoord met staatsgeweld. De dag na het bloedbad in het Al-Ahli Arab Hospital riep de Herak Haifa-beweging, een brede sociale beweging van Palestijnen in Haifa, een demonstratie bijeen in de stad. Ze werden opgewacht door een bende agenten, die in elkaar geslagen en gearresteerd de organisatoren voordat het protest begon en arresteerden een journalist die video’s maakte van de arrestaties.

Er heeft slechts één openbare demonstratie plaatsgevonden in Israël, in de Palestijnse stad Umm al-Fahm. Een activist die anoniem wilde blijven, vertelde ons: “In tegenstelling tot de meeste demonstraties [the protesters] verplaatsten zich in de kleine steegjes en niet in de hoofdstraten, om botsingen met de politie te voorkomen. Net toen ze dachten dat de demonstratie vreedzaam eindigde, werden ze zeer gewelddadig aangevallen door de politie en werden twaalf mensen gearresteerd.” Twee centrale activisten zitten nog steeds in de gevangenis, aangeklaagd wegens ‘steun aan terrorisme’.

De regering heeft ook een Arabisch-Joodse anti-oorlogsconferentie stopgezet, georganiseerd door het Hoge Follow-Up Comité (een coalitie van elke politieke partij die Palestijnse burgers van Israël vertegenwoordigt) door te dreigen met permanente sluiting van de locatie. De politie viel ook de langdurige anti-bezettingsprotesten onder leiding van de “Women in Black” lastig en nam al hun spandoeken in beslag. Dit heeft allemaal plaatsgevonden in een context van zelfcensuur, waarbij veel organisaties “niet-aanstootgevende” slogans proberen te kiezen (de Women in Black verzochten om geen verwijzingen naar een staakt-het-vuren); de staat valt de demonstraties hoe dan ook lastig.

En eerder deze week meldde het Israëlische netwerk Kan News dat de Israëlische regering “het gebruik van scherp vuur op demonstranten die kruispunten blokkeren zal goedkeuren.” De wetgeving, waarvan de Israëlische procureur-generaal Gali Baharav-Miara heeft beloofd dat deze versneld zal worden doorgevoerd, werd eerder dit jaar voorgesteld, verdedigd door de fascistische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir. Naarmate de oorlog van Israël tegen Gaza heviger wordt en meer onschuldige levens kost, kan dit soort beleid het moorden uitbreiden naar Israëlische burgers.

De repressie komt niet alleen van de top; de regering moedigt massale verklikkingscampagnes en gepeupelgeweld tegen de Palestijnen aan en versterkt deze. De Israëlische studentenvakbond heeft studenten opgeroepen om elke “aansporing tot terrorisme of steun voor terrorisme” die zij zien, te melden via een anoniem Google-formulier.

In heel Israël geven Joodse Israëli’s gehoor aan deze oproep en rapporteren collega’s, klasgenoten en vrienden voor hun berichten op sociale media ter ondersteuning van Palestina. Tot de voorbeelden van deze “steun aan terrorisme” behoorden een foto van kinderen uit Gaza met het onderschrift “Israëls doelwittenbank” en een bericht met de tekst: “Verwijder mij alstublieft als u plezier beleeft aan de dood van onschuldigen.”

Alon-Lee Green, nationaal directeur van de Joods-Arabische vredesbeweging Standing Together, verzamelde en deelde anonieme getuigenissen van deze uitzettingen. Een Palestijnse student wiens vriend zijn bericht op sociale media rapporteerde, schreef: “Ik was erg gekwetst en het maakte me bang om nog meer met Joodse mensen te praten. Dit komt allemaal omdat ik een foto heb geplaatst van onschuldige mensen die zijn vermoord en hun huizen zijn verwoest. . . . Ik was verrast dat het van vrienden kwam.” In een ander bericht werd simpelweg gevraagd: “Kan ik een bericht publiceren over de pijn van wat er aan de andere kant gebeurt [Gaza] zonder dat ze me naar het station komen brengen?’

Naast politiegeweld en verklikkers zijn fascistische bendes de straat op gegaan om Palestijnen en hun bondgenoten te intimideren en aan te vallen. Twee weken geleden omsingelde een lynchbende van Joodse supremacisten een studentenhuis waar Palestijnse studenten woonden en probeerde door de poorten te breken terwijl ze ‘Dood aan de Arabieren’ scandeerden. De studenten werden vervolgens geëvacueerd, a gestelde doel van de extreemrechtse leider van de maffia.

Fascistische bendes hebben ook journalisten als Israel Frey achtervolgd, die moesten onderduiken nadat een bende zijn huis binnenkwam en dreigde hem en zijn kinderen te lynchen. En op de Westelijke Jordaanoever hebben gewapende kolonisten op Joodse Israëliërs geschoten omdat ze hun aanvallen op Palestijnen documenteerden.

De afgelopen twee jaar werd Israël opgeschrikt door massale wekelijkse demonstraties tegen zijn extreemrechtse regering. De demonstranten scandeerden “de-mo-kra-ti-ya” – democratie in het Hebreeuws – uit protest tegen de gerechtelijke herziening van de regering.

Maar de democratie waar de demonstranten het over hadden, omvatte nooit de Palestijnen, en dat gold ook voor hun protesten. Orly Noy, een oud anti-apartheidsactivist, noemde de protesten een eis “om de klok ver genoeg terug te draaien, zodat het apartheidsregime in Israël opnieuw op de markt kan worden gebracht als een functionerende democratie.”

Tegelijkertijd voerde de Israëlische staat de repressie op, van de rivier tot de zee. In 2021 riep de Israëlische politie, als reactie op massale Palestijnse protesten, ‘Operatie Law and Order’ uit, waarbij duizenden mensen in heel Israël werden gearresteerd (van wie slechts 10 procent joods was). Gedurende deze tijd werden zionisten die openlijk een Palestijn in Lod lynchten door de politie vrijgelaten op grond van ‘zelfverdediging’. De staat weigerde honderden gevallen van intimidatie en mishandeling tegen Palestijnen te onderzoeken, en het digitale toezicht nam toe. Wat een anonieme activist ons omschreef als ‘fascisatie van de politie’ van bovenaf en toenemend kolonistengeweld van onderaf maakte de weg vrij voor het nog intensere optreden van de afgelopen weken.

Nu, na de aanval van 7 oktober en de daaropvolgende aanval van Israël op Gaza, zijn voormalige critici van de regering tot de coalitie toegetreden, in een verenigd front dat zich inzet voor willekeurige bombardementen op Palestijnen. In een land dat de laatste tijd bol staat van protest, is eenheid gevonden in een totale oorlog en het harde optreden tegen afwijkende meningen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter