Dagen nadat een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza tientallen burgers doodde, riepen Palestijnse campagnevoerders op tot “Alle ogen op Rafah.” Maar de extreemrechtse podcaster Yair Netanyahu riep in plaats daarvan op tot “Alle ogen op Koerdistan.” De in Miami wonende 32-jarige, de mislukkeling van de Israëlische premier, probeerde hier een typische vorm van “Koerdisch wassen.” De truc is herhaaldelijk ingezet tijdens de oorlog door zijn vader Benjamin Netanyahu en andere prominente Israëlische lobbyisten en leiders, met name minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz — meest recent in een woordenstrijd over de beoogde Israëlische operatie in Libanon. Het lijden van de Koerden wordt opgevoerd als een simpele list om kritiek op een oorlog af te wenden, waardoor het Internationaal Gerechtshof Israël heeft gewaarschuwd voor daden van genocide.

Op zijn beurt profileert een van de grootste vijanden van de Koerdische zaak — de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan — zich als verdediger van de Palestijnse strijd. Gezien het historische en hedendaagse staatsgeweld dat door veel van Israëls vijanden, van Iran tot Irak en Syrië, tegen de Koerden wordt gepleegd, lijkt het voor de hand liggend dat Israël en de Koerden een gemeenschappelijke zaak vinden.

Maar in werkelijkheid zijn de verschillen niet zo eenvoudig. Erdoğan blijft profiteren van de olieverkoop die de slachting van Israël aanwakkert, en hij vindt een diplomatiek evenwicht tussen uitgesproken verzet tegen en pragmatische betrokkenheid bij Israël om regionale invloed te behouden en contracten voor wederopbouw na het conflict veilig te stellen. Op dezelfde manier kan Israëls nominale steun voor de Koerdische zaak de zakken vullen van de door de VS geallieerde Iraakse Koerdische elites, maar het helpt miljoenen gewone Koerden niet. In plaats daarvan stelt het onschuldige Koerden bloot aan vergeldend geweld van Iran, helpt het Erdoğan steun te vergaren voor zijn aanvallen op de Koerden en brengt het de recente winsten van de transnationale linkse Koerdische beweging in gevaar, met name in Rojava (Syrisch Koerdistan).

Israël probeert “winst te maken uit de instrumentalisering van de Koerdische strijd voor vrijheid,” zegt Nilüfer Koç, woordvoerster van de Commissie Buitenlands Beleid van het overkoepelende Koerdische Nationale Congres.[But] “Het Koerdische volk organiseert zich en vecht voor vrijheid zonder de noodzaak van steun van welke staat dan ook.”

Benjamin Netanyahu, tegen wie onlangs een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof werd uitgevaardigd voor misdaden tegen de menselijkheid, hield eind vorig jaar vol dat “Erdoğan, die genocide pleegt op de Koerden… de laatste persoon is die ons moraliteit kan prediken.”

Dit typische stukje Koerd-wassing, afgevuurd toen de Israëlische oorlog in Gaza al goed op gang was, heeft drie implicaties. Ten eerste, dat buurlanden die Koerden afslachten geen recht hebben om Israëls afslachting van de Palestijnen te veroordelen; ten tweede, dat kritiek op Israëls oorlog in Gaza een kwestie is van regionale concurrentie tussen grotendeels gelijkwaardige staten, altijd gedreven door cynisch eigenbelang in plaats van oprechte humanitaire bezorgdheid; en ten derde, dat de Israëli’s verwant zijn aan de Koerden, de enige democratische volkeren in een Midden-Oosten dat verder een kale woestijn is, geregeerd door wrede wilden die niet te onderscheiden zijn van wat Netanyahu “Hamas-ISIS” noemt.

Het zijn niet alleen Netanyahu en Katz. De pro-overheid tabloid Jeruzalem Post spreekt regelmatig zijn steun uit voor de Koerden, waardoor het scherpe onderscheid tussen de koloniale vestiging van de Israëlische staat en de langdurige kolonisatie die de Koerden hebben ondergaan, vervaagt, om de (soennitische moslim-)Koerden op bizarre wijze voor te stellen als de “Evangelicals van de moslimwereld.” Na trompettert een “sterke en speciale relatie”, terwijl het toegeeft dat Israël “geen substantiële steun” heeft gegeven om de etnische zuivering van Syrische Koerden door Turkije in 2019 te voorkomen, gewoon meer tweets van Netanyahu. Gemeenschapsvertegenwoordigers voor de naar schatting driehonderdduizend etnische Koerden van Israël sluiten zich aan bij de nationale regering. Een delegatie van de Koerdische diaspora in Duitsland bezocht onlangs Israël om zijn solidariteit te betuigen. En een Koerdische arts die in een ziekenhuis in Gaza werkte, werd onlangs in de pers opgevoerd om te beweren dat de meeste mensen daar “Koerden haten”.

In al deze verslagen worden we aan de Israëliërs voorgesteld, door een gunstige vergelijking die hen met de Koerden verbindt, als feministisch, seculier, de “goede jongens” die ronddobberen in een oceaan van islamistisch kwaad. Maar afgezien van de krantenkoppen is niets zo duidelijk.

De propaganda van Israël verhult opzettelijk het feit dat “Koerdisch” geen liberale, pro-westerse politieke affiliatie is, maar een etnische identiteit, die een extreem breed scala aan politiek omvat. Ghassan Kanafani, de beroemde Palestijnse intellectuele en communistische militant, had een Koerdische afkomst; maar dat geldt ook voor Itamar Ben-Gvir, de hardliner van de Israëlische minister van nationale veiligheid, die onlangs in botsing kwam met Palestijnen die ook een Koerdische afkomst hadden in Oost-Jeruzalem. Het loutere feit van de Koerdische etniciteit vertelt ons politiek gezien niets. De meeste gewone Koerden uiten oprechte sympathie voor hun mede-soennitische moslims in Palestina.

Westerse beleidsmakers hebben al lang een beroemd, politiek handig onderscheid gemaakt tussen “goede” en “slechte” Koerden. De “goede” zijn de met de VS geallieerde autoriteiten in de semi-autonome Koerdische regio van Irak (KRI), die in de jaren na de Amerikaanse invasie tot driekwart van Israëls oliebehoefte dekte. De “slechte” Koerden zijn de militante Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de daaraan verbonden troepen, die in feite hun strijd voor zelfbeschikking van Koerden, vrouwen en minderheden begonnen door tegen Israël te vechten en te sterven naast Kanafani’s Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. (Dit onderscheid, grotendeels bedoeld om de belangrijkste NAVO-bondgenoot van de Verenigde Staten, Turkije, te sussen, is sindsdien in twijfel getrokken door de leidende rol van dezelfde “slechte” Koerdische beweging in de strijd tegen ISIS, waardoor haar revolutionaire zaak onverwacht wereldwijd bekend werd.)

Als zodanig reikt Israëls nominale steun alleen tot de “goede” Koerden. Israëlische olie-aankopen en diplomatieke steun komen de “goede” Iraaks-Koerdische elites ten goede. De Duits-Koerdische delegatie naar Israël werd bijvoorbeeld geleid door de Kurdische Gemeinde Deutschland, een institutioneel orgaan dat nauwe banden onderhoudt met de Duitse regering en de dominante Iraaks-Koerdische partij. Het heeft niets te maken met de linkse Koerdische beweging die wordt gesteund door veel Duitse Koerden van Turkse afkomst.

Op dezelfde manier is de Koerdische dokter in Gaza’s geval representatief. Aangezien “al-Kurd” een veelvoorkomende achternaam is in Palestina, is er reden om te twijfelen aan de bewering van de dokter dat de inwoners van Gaza hem verguisden vanwege zijn Koerdische naam; en nogmaals, zijn mediaoptredens werden gefilterd via institutionele KRI-gelieerde media.

Reagerend op de beweringen van de dokter zei een woordvoerder van Hamas: “Wij beschouwen de rol van het Koerdische volk bij de verdediging van Palestina… als een authentieke, historische en permanente rol. Wij zijn het Koerdische volk dank verschuldigd voor alle offers die zij door de eeuwen heen voor Palestina hebben gebracht.” Hij sprak over de militante, “slechte” Koerdische beweging.

Israëls geopolitieke interesse in de Koerdische zaak is beperkt tot de “goede”, pro-westerse KRI, waarmee het hoopt een pro-westerse as in het Midden-Oosten te vestigen als onderdeel van zijn zogenaamde periferiedoctrine. Dit streeft naar nauwere relaties met andere niet-Arabische of islamitische groepen in de bredere regio om Israël uit zijn isolement te halen. Voor de Israëlische Koerdische leider Yehuda Ben-Yosef, bijvoorbeeld, als de (Iraakse) Koerden staatssoevereiniteit zouden krijgen, “zou het Israëls volgende Azerbeidzjan kunnen zijn… onze ambassadeurs in de islamitische wereld.” Dat wil zeggen, Israëlische elites geloven dat Iraakse Koerdische elites gemakkelijk omgekocht kunnen worden.

De analogie met Turkije’s militaire cliënt Azerbeidzjan is veelzeggend. Israël heeft al lang een strategische driewegrelatie met Turkije en Azerbeidzjan. Hoewel Netanyahu Turkije heeft verguisd voor zijn historische daden van genocide, weigert Israël in feite de Turkse genocide op maximaal 1,5 miljoen Armeniërs te erkennen. De Israëlische Aerostar en Heron UAV-technologie was naar verluidt cruciaal om Turkije in staat te stellen zijn eigen drones te ontwikkelen, wat de etnische zuivering van Syrische Koerden mogelijk maakte; ongeveer tweeënnegentig vluchten met Israëlische wapens landden in Azerbeidzjan voorafgaand aan de etnische zuivering van die staat in 2023 van honderdduizend Armeniërs.

Het is duidelijk dat de Israëlische veroordeling van Turkije’s genocidale beleid zelfzuchtig is. Maar wat te denken van Turkije’s even luide veroordeling van de Israëlische genocide in Gaza?

De publieke relaties tussen de twee landen zijn de laatste jaren moeizaam geweest, waarbij Erdoğans behoefte om een ​​beroep te doen op zijn soennitische moslimbasis, een motivatie was voor aanzienlijke steun voor Hamas. Niettemin had de handel tussen de twee landen in 2023 $ 7 miljard bereikt, waarmee Turkije de op vier na grootste exporteur van Israël werd. Zoals Turkije-expert Soner Cagaptay heeft betoogd, probeerde Turkije zowel vóór als na 7 oktober op een koord te lopen, door zich publiekelijk te verzetten tegen het Israëlische beleid, maar pragmatisch open te blijven voor handel, waardoor Turkije vrij was om een ​​strategische rol te spelen als ‘bemiddelaar’ tussen Israël en zijn tegenstanders, terwijl het wederopbouwcontracten in Gaza binnenhaalde.

Israël en Turkije “zullen elkaar op een gegeven moment weer de hand schudden,” voorspelt Koç, de Koerdische woordvoerster. Ze stelt dat “het lot van het Palestijnse volk onbelangrijk is voor Erdoğan, de meester van de hypocrisie,” en ze stelt Turkije voor als een land dat een “verzwakte en verdeelde” Palestijnse beweging uitbuit om zijn eigen positie te versterken.

Erdoğan voelde zich onlangs onder druk gezet om een ​​handelsembargo op te leggen aan Israël, wat resulteerde in enkele concrete handelsverminderingen. Maar 40 procent van de Israëlische olie stroomt naar verluidt nog steeds van Azerbeidzjan, via Turkije, naar Israël — via pijpleidingen die worden beheerd door het Turkse staatsinvesteringsfonds, eigendom van Erdoğan zelf.

In feite was diezelfde Bakoe-Tbilisi-Ceyhan-pijpleiding lange tijd een kanaal voor de Koerdische autoriteiten om olie te verkopen aan Israël, in volledige samenwerking met Turkije. Deze verkopen waren in 2023 nog steeds goed voor 16 procent van de export van de KRI, op welk moment de verkoop werd opgeschort vanwege de interne politieke crisis in Irak. Het KRI-regime van Masoud Barzani heeft zijn kaarten sinds 7 oktober dicht tegen de borst gehouden en diplomatiek de hoop uitgesproken dat Irak niet in het conflict zou worden meegezogen. Als een zwakke quasi-staat die afhankelijk is van de VS, maar die ook nauw handelt met Irak en Iran terwijl het handelt met Turkije en Israël, zit de KRI in de problemen. Toch heeft zelfs zijn poging tot neutraliteit Iran er niet van weerhouden om doelen in de KRI aan te vallen in een vermeende reactie op Israëlische aanvallen, wetende dat Israël in feite geen vinger zal uitsteken om zijn nominale Koerdische cliënten in de “periferie” van het Midden-Oosten te verdedigen.

Het contrast met de militante Koerdische beweging is groot. De PKK heeft de genocide van Israël in Gaza ondubbelzinnig veroordeeld en benadrukte haar eigen historische banden met de Palestijnse zaak. Ze beschuldigt Turkije van pure hypocrisie door Israël te veroordelen terwijl ze haar eigen Israëlische bombardementen op Koerdische regio’s uitvoert, en ze roept op tot een socialistische, gedecentraliseerde oplossing in het Midden-Oosten. Ze heeft dit alles gedaan zonder te aarzelen Hamas te bekritiseren. De erkenning dat de Palestijnse zaak historisch gezien gedeeltelijk is gecoöpteerd door verschillende actoren (Saddam Hussein, Turkije, Iran) die graag onschuldige Koerden afslachten, delegitimeert de toewijding van de PKK aan socialistische, internationalistische solidariteit met Palestina niet. Het maakt het juist des te indrukwekkender.

Met zijn analogieën over het wassen van de Koerden hoopt Netanyahu Israël en de Koerden met elkaar te verbinden. Maar in feite heeft hij veel meer gemeen met de Turkse leiders. Door elkaar van genocide te beschuldigen, projecteren Erdoğan en Netanyahu onbewust hun eigen genocidale politiek op elkaar. Israël en Turkije zijn “historische en strategische bondgenoten”, merkt Koç op, waarbij beide nu streven naar macht te midden van een regionale “verdelingsoorlog”. Hun tit-for-tat-beschuldigingen maskeren een soortgelijke statistische logica – en een pragmatisch verlangen om door te gaan met de handel in olie, wapens en bouwcontracten die beide autocraten zeker zullen overleven. Elke staat zal Koerdische, Armeense en Palestijnse levens blijven gebruiken als politieke gespreksonderwerpen, waardoor de voortzetting van hun genocidale beleid mogelijk wordt.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter