Twee weken lang belegerden Israëlische troepen en tanks het al-Shifa-ziekenhuiscomplex in Gaza, waar duizenden Palestijnse burgers onderdak zochten en medische behandeling kregen. Onder meedogenloze bombardementen rukten de Israëlische strijdkrachten op tot gruwelijke massaslachtingen.

Na twee weken van bloedbad trokken Israëlische strijdkrachten en tanks zich maandag terug uit het belegerde ziekenhuiscomplex. Tot nu toe zijn ruim vierhonderd lichamen ontdekt, waarvan de helft kinderen en vrouwen. Honderden lagen gewond met groteske misvormingen; vele anderen blijven vermist.

Het ziekenhuis lag in puin en de hoofdgebouwen waren tot uitgebrande kafjes gereduceerd. Het Israëlische leger bombardeerde en verbrandde alle gebouwen, inclusief het mortuarium, binnenplaatsen en gangen. Bewoners beschreven scènes van “totale vernietiging” op de plek en zeiden dat Israëlische troepen “elk gevoel van leven daar hadden vernietigd”. Volgens Ismail al-Thawabta, directeur van het mediabureau van Gaza, “vernietigde en verbrandde de bezetting alle gebouwen binnen het medische complex van Al-Shifa. Ze hebben de binnenplaatsen platgewalst, tientallen lichamen van martelaren in het puin begraven en de plek in een massakerkhof veranderd.’

Na de inval leek het ziekenhuis op een slachthuis. Honderden lichamen lagen verspreid in de modder, onherkenbaar verminkt. Lichamen waarvan het hoofd en de ledematen waren afgehakt, werden zowel in het ziekenhuis als in de omgeving ontdekt. Chirurgen waren vastgebonden en geëxecuteerd. Sommige lichamen werden begraven onder het puin, waarbij lichaamsdelen uit de grond staken; anderen waren verpletterd en platgedrukt door bulldozers, hun handen en benen op hun rug gebonden.

Op beelden is te zien hoe medische teams de stoffelijke resten verzamelen van kinderen wier lichamen in de grond waren ontbonden. Gezinnen hadden moeite om dierbaren te identificeren aan de hand van hun kleding. De skeletresten van een vrouw werden blootgelegd in een hoop afval, de schedel werd van het skelet gescheiden.

Het bloedbad eiste het leven van tientallen patiënten die in hun ziekenhuisbedden omkwamen. Anderen stierven als gevolg van Israëls opzettelijke ontneming van hun toegang tot voedsel, medische zorg en benodigdheden. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei zondag: “Onder de patiënten bevinden zich vier kinderen en 28 kritieke patiënten die de noodzakelijke zorgmiddelen ontberen – geen luiers, urinezakken, water om wonden schoon te maken. Velen hebben geïnfecteerde wonden en zijn uitgedroogd. Sinds gisteren is er nog maar één fles water per 15 personen over.”

Het Israëlische leger verhinderde ook dat hulpteams en internationale waarnemers het ziekenhuis binnengingen om humanitaire missies of evacuaties uit te voeren. Het ziekenhuis werd vrijgemaakt van medisch personeel – hetzij door arrestatie, hetzij door standrechtelijke executie. Veel medisch personeel wordt nog steeds vermist.

Een woordvoerder van de Palestijnse Rode Halve Maan zei tegen Al Jazeera: “De situatie is nijpend. De medische staf, sommigen van hen zijn gedood, anderen gemarteld, anderen vastgehouden, en bovenal zijn ze twee weken lang belegerd zonder enige medische benodigdheden of zelfs voedsel of water.” Hij voegde eraan toe: “Volgens ooggetuigenverslagen en officiële rapporten werden veel burgers geëxecuteerd. Ze werden gedood door de Israëlische bezettingsmacht, waaronder medisch personeel, artsen en verpleegsters.”

Terwijl het al-Shifa belegerde, dwong het Israëlische leger meer dan vijfentwintigduizend Palestijnse burgers hun huizen in de buurt van het ziekenhuis te evacueren. Israëlische tanks en bulldozers vernielden en staken meer dan 1.200 huizen in het gebied in brand, waarbij hele gezinnen levend verbrandden, terwijl Israëlische troepen ongewapende burgers met huiveringwekkende precisie bombardeerden. Tijdens de operatie in het al-Shifa-ziekenhuis gebruikten Israëlische soldaten naar verluidt Palestijnse burgers als menselijk schild.

Het Al-Shifa-ziekenhuis is de grootste medische faciliteit in Gaza. Het herbergt drie gespecialiseerde ziekenhuizen met een gecombineerde klinische capaciteit van achthonderd bedden: het Chirurgieziekenhuis, het Interne Geneeskundeziekenhuis en het Verloskunde- en Gynaecologieziekenhuis. Nu bestaat het niet meer.

Het Israëlische leger heeft het bloedbad beschreven als een van de meest succesvolle operaties in Gaza en beweert dat er tweehonderd Hamas-strijders in het ziekenhuis omkwamen. Ondertussen is Israël er niet in geslaagd enig bewijs te leveren om zijn oorlogsmisdaden bij al-Shifa te rechtvaardigen. In feite hebben Israëlische functionarissen geen geheim gemaakt van hun genocidale campagne tegen Palestijnse burgers. Een Israëlisch lid van de Knesset verklaarde onlangs: “De Ramadan is de beste tijd om hen te doden. Ze zijn zwak en moe.”

Tot dusver heeft Israël ruim drieëndertigduizend Palestijnen in Gaza gedood, voor het merendeel kinderen; het heeft meer dan twee miljoen anderen ontheemd. Het heeft hele delen van het grondgebied in puin gelegd. Het blijft de belegerde enclave beroven van voedsel en medicijnen.

Deze week is Israël doorgegaan met het afslachten van burgers in Gaza, waaronder het bombarderen van een hulpkonvooi van World Central Kitchen, een van de grootste verstrekkers van broodnodige humanitaire hulp aan de uitgehongerde Gazastrook. Bij de aanval kwamen zeven hulpverleners om het leven.

Ondertussen maakt de regering-Biden Israëls oorlogsmisdaden nog steeds mogelijk door het land te overladen met militaire hulppakketten en wapenleveranties. Kort nadat de VN-Veiligheidsraad de resolutie over een staakt-het-vuren had aangenomen, gaf Joe Biden toestemming voor een wapenoverdrachtspakket van 18 miljard dollar aan Israël, dat tientallen F-15-vliegtuigen en duizenden extra bommen van tweeduizend pond omvat, die volgens senator Bernie Sanders , “kan hele stadsblokken met de grond gelijk maken.”

De regering-Biden is medeplichtig aan de misdaden van Israël: zij heeft Israël tot het uiterste bewapend, een veto uitgesproken over verschillende resoluties over een staakt-het-vuren van de VN, Israël vrijgesproken van de uitvoering van de resoluties over het staakt-het-vuren van de VN-Veiligheidsraad, en het land carte blanche gegeven om ongestraft op te treden in Gaza , in flagrante schending van internationale wetten en humanitaire regels. En in een flagrante daad van collectieve bestraffing van Palestijnen blijft de Amerikaanse regering de hulp aan de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) stopzetten.

Het bloedbad van Al-Shifa is een tragisch product van de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten aan Israël. Gisteren heeft de Council on American-Islamic Relations (CAIR) Joe Biden verantwoordelijk gehouden voor de “massaslachting in het Al-Shifa Ziekenhuis” van Israël. Maar de gruwel bij Al-Shifa is slechts het laatste hoofdstuk in Israëls lange genocidale campagne tegen de Palestijnen in Gaza.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter