Het Witte Huis, onder het bewind van president Joe Biden, heeft zich krachtig verzet tegen het wetsvoorstel HJ Res 109. Dit wetgevingsvoorstel zou sterk gereguleerde financiële bedrijven in staat stellen op te treden als bewaarders van cryptocurrencies, waaronder Bitcoin. De regering beweert dat een dergelijke stap de inspanningen van de Securities and Exchange Commission (SEC) om investeerders te beschermen en de veiligheid van het bredere financiële systeem te waarborgen in gevaar zou brengen. “Als president Biden HJ Res. 109 zou krijgen, zou hij zijn veto uitspreken over het project”, kondigde het uitvoerend bureau van de president aan.

De voorgestelde wetgeving heeft tot doel het Staff Accounting Bulletin (SAB) nr. 121 van de SEC in te trekken, waarin beperkende richtlijnen zijn vastgelegd voor financiële instellingen met betrekking tot de bewaring van digitale activa. De intrekking, die door beide partijen wordt onderschreven, heeft tot doel de barrières weg te nemen die dergelijke instellingen momenteel verhinderen op te treden als bewaarders van activa zoals Bitcoin.

De voorzitter van de House Financial Services Committee, congreslid Patrick McHenry, is een van de voorstanders van de intrekking en bekritiseert de regelgeving als een voorbeeld van “regulatory overreach” onder Gary Gensler’s ambtstermijn bij de SEC. “SAB 121 probeert te dicteren hoe instellingen de digitale activa van Amerikanen beschermen, wat aanzienlijke kosten voor de banken met zich meebrengt, waardoor het onbetaalbaar wordt om de bewaring van deze activa te financieren”, aldus McHenry.

Naast McHenry sprak congreslid French Hill ook zijn steun uit voor HJ Res 109, waarbij hij benadrukte dat “het geen standaardpraktijk in de financiële dienstverlening is om reserves aan te houden voor activa in bewaring. SAB 121 is een vergissing en moet vernietigd worden.”

Integendeel, Cody Carbone, beleidsdirecteur bij de Kamer van Digitale Handel, uitte zijn teleurstelling over het standpunt van de president en benadrukte dat “SAB 121 vertrouwde bewaarders effectief verbiedt om digitale activa te beheren.”

Deze ontwikkeling komt in een context waarin het debat over de regulering van cryptocurrencies intensiveert, wat de groeiende behoefte aan verduidelijking van de regelgeving benadrukt die een veilige ontwikkeling van de industrie mogelijk maakt. Congresleden Mike Flood en Wiley Nickel bekritiseerden bijvoorbeeld de SAB 121-richtlijn als gebrekkig, waarbij ze het belang benadrukten van gereguleerde instellingen die spot-Bitcoin ETF’s in bewaring houden en concentratierisico’s vermijden.

Op het moment van publicatie stond de prijs van BTC op $61.235,58, met een daling van 3% in de afgelopen 24 uur.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/joe-biden-pronto-para-vetar-lei-que-permite-a-custodia-de-bitcoin-por-empresas-financeiras/Laat een antwoord achter