In 2015 en begin 2016 sprongen de leiders van enkele van de grootste vakbonden in de Verenigde Staten praktisch over zichzelf heen om Hillary Clinton als president te steunen. Belangrijker dan het feit van deze steunbetuigingen was hun timing: in veel gevallen vonden ze plaats voordat er ook maar één primaire stem was uitgebracht, en voordat de kandidaat zelf iets inhoudelijks in ruil daarvoor had aangeboden.

Achteraf gezien is het moeilijk te beweren dat dergelijke steunbetuigingen veel van alles hebben bereikt. Clinton zou uiteindelijk de Democratische nominatie winnen en een van de meest inhoudelijke verkiezingscampagnes in de moderne geschiedenis gaan voeren – waarbij talloze miljoenen in persoonlijkheidsthema-advertenties zouden worden gepompt, terwijl hij zou nalaten een arbeidsvriendelijk beleid te verdedigen of evenementen op arbeidsgebied te organiseren. In Michigan bezocht ze, ondanks de inspanningen van de regering-Obama om de automobielsector te redden, geen enkele UAW-hal.

Deze reeks gebeurtenissen was zeker een voorbeeld van de centristische incompetentie, maar het was ook een onderzoek naar de tactische ineffectiviteit van de eerbied van veel vakbondsleiders jegens de democratische elites. In plaats van garanties of concessies aan de Clinton-campagne te ontlenen, moedigden vroege steunbetuigingen van de vakbonden de campagne aan om de steun van de arbeiders als vanzelfsprekend te beschouwen.

De aanhoudende staking van de United Auto Workers vormde een welkom contrast – een bewijs van de strategische superioriteit van de strijdbaarheid van de arbeiders, in plaats van respect, bij het verkrijgen van de goederen. Zelfs voordat de staking begon, maakte de nieuw gekozen hervormingsleiding van de UAW duidelijk dat zij verwachtte dat de zelfbenoemde “meest pro-labour-president in de geschiedenis” een kant zou kiezen.

“Ik denk dat onze staking dit kan bevestigen [Biden] waar de arbeidersklasse in dit land staat. . . . Het is tijd dat politici in dit land een kant kiezen”, zei UAW-president Shawn Fain eerder deze maand tegen Brian Sullivan van CNBC. “Of je staat voor een klasse van miljardairs waarin alle anderen achterblijven, of je staat voor de arbeidersklasse.” En hoewel Fain openlijk kritisch was over de frauduleuze pogingen van Donald Trump om zich aan te sluiten bij de arbeiders, was hij ook duidelijk dat Biden de goedkeuring van zijn vakbond niet als vanzelfsprekend kon beschouwen. “Onze steunbetuigingen,” verklaarde Fain, “zullen verdiend worden, en niet vrijelijk gegeven, en de acties zullen bepalen wie we steunen.”

Gisteren werd de strategische wijsheid van die houding bevestigd door een historische primeur: een bezoek van een zittende president aan een piketlijn ter ondersteuning van stakende arbeiders. Biden had al ondersteunende verklaringen afgelegd die in sommige gevallen rechtstreeks de boodschap van de vakbond weerspiegelden. Maar de UAW hield voet bij stuk en, geconfronteerd met dalende peilingen, brede publieke steun voor de vakbond en een op handen zijnd bezoek van Donald Trump aan Michigan – hoewel hij vooral niet met autoarbeiders van vakbonden wilde spreken – werd Biden met succes tot actie aangezet. En hoewel hij dinsdag uiteindelijk minder dan twee minuten sprak, valt de macht of het effect niet te ontkennen van een Amerikaanse president die schouder aan schouder staat met stakende arbeiders en verklaart, zoals Biden deed:

Wall Street heeft dit land niet gebouwd, de middenklasse heeft dit land gebouwd, en vakbonden hebben de middenklasse gebouwd! Dat is een feit, dus laten we doorgaan. Je verdient wat je hebt verdiend, en je hebt veel meer verdiend dan je betaald krijgt.

Er schuilt hier een duidelijke les met implicaties die verder gaan dan de huidige stakingsactie. Het was tenslotte de strijdbaarheid van de arbeiders – en niet de berusting jegens de politieke elites – die een Democratische president naar de piketlinies bracht. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar moeten zowel vakbonden als progressieve groeperingen hier nota van nemen en de macht uitoefenen die zij tot hun beschikking hebben. Door precies dat te doen heeft de UAW het radicale potentieel aangetoond dat voortkomt uit het uitdagen van de politieke macht in plaats van ervoor te knielen – en heeft daarbij iets opmerkelijks bereikt ten behoeve van de gehele Amerikaanse arbeidersklasse.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter