Max Keizer

De laster tegen de pro-Palestijnse beweging – dat kritiek hebben op Israël op zichzelf antisemitisch is – is iets waar de JCA voor is opgericht om deze te betwisten.

Het valt niet te ontkennen dat er sprake is van enig antisemitisme aan de linkerkant, hoewel dit geen uniek probleem is. Uit een onderzoek uit 2021 naar de Australische houding ten opzichte van Joden bleek dat het antisemitisme en racisme tegen Joden relatief laag was in vergelijking met andere vormen van racisme en vergeleken met de cijfers van antisemitisme in andere landen.

Toch bleek uit hetzelfde onderzoek dat meer dan 20 procent van de Australiërs het eens was met uitspraken als ‘Joden zijn bijzonder goed met geld’. Er is dus zeker sprake van een hardnekkig racistisch denken. In het onderzoek werden deze attitudes ook gemeten aan de hand van de stemintenties van mensen. Interessant is dat de groene kiezers aanzienlijk vaker dan liberale kiezers deze stereotiepe antisemitische uitspraken verwierpen. Zoals je zou verwachten, zullen mensen die bewuster antiracistisch zijn, eerder geneigd zijn antisemitisme af te wijzen.

Wanneer we antisemitisme aan de linkerkant zien, herhaalt dit vaak de zionistische samensmelting tussen Australische joden en Israël. Groenen-parlementslid Jenny Leong sprak bijvoorbeeld publiekelijk over ‘de verderfelijke invloed van de Joodse lobby’ en gebruikte de term ‘Joodse lobby’ door elkaar met ‘zionistische organisaties’. Maar dit is precies hetzelfde idee dat door zionistische organisaties wordt gepromoot – alleen schilderen zij het in een positief daglicht. Gelukkig, wanneer antisemitische stijlfiguren of symbolen af ​​en toe in anti-Israëlische berichten terechtkomen, zullen de Palestijnen in de beweging dit zeer snel uiten.

Wat betreft de bewering dat we nuttige idioten zijn, denken we dat onze strategie de beste manier is om antisemitisme te bestrijden. We hebben een gemeenschappelijk belang met andere raciale groepen, namelijk de strijd tegen het samenzwerings-raciale denken. Joden mogen niet inspelen op racistische verhalen die zich richten op specifieke raciale groepen of deze denigreren – omdat we heel gemakkelijk het slachtoffer kunnen worden van hetzelfde soort verhalen.

Voorbeelden zijn gemakkelijk te vinden. Neem bijvoorbeeld de ‘grote vervangingstheorie’, die beweert dat er een islamitische of migrantenovername van Europa en de Verenigde Staten plaatsvindt. Deze paranoïde complottheorie portretteert joden vaak als de poppenspelers achter de grote vervanging. Dat is de reden waarom demonstranten bij de beruchte “Unite the Right”-bijeenkomst in Charlottesville scandeerden: “Joden zullen ons niet vervangen.”

Of, meer recentelijk, na de steekpartijen in het Bondi Junction Shopping Centre, deden islamofobe geruchten de ronde waarin werd beweerd dat de moordenaar moslim was. Tegelijkertijd verspreidden zich verhalen waarin werd beweerd dat de moordenaar Joods was, waarbij sommige mensen extreme antisemitische beweringen deden, zoals ‘alleen een Jood zou een baby neersteken’.

Het punt is dat we het antisemitisme niet gaan bestrijden door samen te werken met rechts, islamofoben en fascisten. De gevestigde organisaties zullen hun rechtse, pro-Israëlische belangenbehartiging zeker niet snel opgeven. Maar de extremiteit van Israëls genocide heeft de zaken opgeschud en de gedachten van de mensen veranderd. Het doel van de JCA is om de politieke ruimte nog meer open te stellen, zodat het hebben van een pro-Palestijnse positie waar dan ook in de Joodse gemeenschap een geaccepteerd onderdeel van de mainstream wordt. En er is nu een vloedgolf aan steun voor deze alternatieve strategie: samen met de Palestijnen vechten voor bevrijding en een einde aan racisme en antisemitisme.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter