Toen vice-president Kamala Harris toerde deze week door de Marjory Stoneman Douglas High School, de locatie van de beruchte massaschietpartij in Parkland, Florida in 2018. Ze drong aan op meer wapenbeheersing en riep gemeenschappen op om meer federale hulp te accepteren bij het stoppen van schietpartijen op scholen. “Ik zal blijven pleiten voor wat we moeten doen op het gebied van universele antecedentenonderzoek en een verbod op aanvalswapens”, zei Harris.

Maar in een land waar wapenbeheersing politiek onmogelijk is, is de enige tastbare hulp die de regering-Biden scholen biedt middelen om een ​​betere gedragsprofilering van studenten uit te voeren, via een centrum van de geheime dienst dat is opgericht om de psychologie van presidentiële moordenaars te bestuderen. Deze druk, ondersteund door een tweeledig wetsvoorstel dat de rol van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bij geweld op scholen zou versterken, zou de Amerikaanse scholen veranderen in een nieuwe aanvulling op het nationale veiligheidsapparaat, een echte school voor spionnen.

Schietpartijen op scholen zijn inderdaad een epidemie in Amerika, en Nikolas Cruz, die zeventien mensen doodde en zeventien anderen verwondde in Parkland, is een tragisch voorbeeld van de zoveelste jongere die door elk sociaal vangnet van de Amerikaanse samenleving heen viel. Hij is een voorbeeld van het gemak waarmee geesteszieke Amerikanen aan wapens kunnen komen. Maar kan de geheime dienst werkelijk helpen de plaag het hoofd te bieden, en is zij daarvoor wel de juiste instantie?

Het National Threat Assessment Center (NTAC) van de geheime dienst werd in 1998 opgericht om bedreigingen voor de president en de veiligheid op complexe openbare bijeenkomsten te onderzoeken. Een jaar later werd de focus uitgebreid naar de psychologie van schietpartijen op scholen, nadat de schietpartij in Columbine vijftien doden tot gevolg had en de natie met afschuw vervulde. Tegenwoordig is NTAC “een multidisciplinair team van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers” dat “wetshandhavingsinstanties, scholen, de overheid en andere organisaties uit de publieke en private sector helpt bij het bestrijden van de steeds evoluerende dreiging van gericht geweld”, aldus de website.

In de afgelopen tientallen jaren heeft de NTAC bureaus ingericht in ruim een ​​half dozijn veldkantoren van de geheime dienst, bemand door binnenlandse veiligheidsstrategen die schoolbezoeken afleggen en personeelstrainingen geven die zich vooral richten op het herkennen van ‘gedragskenmerken’ die hun onderzoek associeert met massaal geweld. Alleen al vorig jaar heeft de NTAC zo’n 331 trainingssessies aangeprezen, en zij schept op dat zij de afgelopen vijf jaar honderdduizenden schoolbestuurders en leraren heeft opgeleid. De vraag naar hulp is volgens de geheime dienst deels te danken aan NTAC-publicaties over bedreigingen tegen scholen. In haar meest recente rapport, ‘Improving School Safety Through Bystander Reporting’, suggereert de NTAC dat scholen programma’s voor leerlingen aanmoedigen om verdacht gedrag te melden, waardoor barrières worden weggenomen die dergelijke melding van geruchten zouden kunnen belemmeren.

“Willen dat rapportageprogramma’s een nuttig instrument zijn voor interventie en preventie op basisscholen, dan moeten leerlingen en andere leden van een rapportagegemeenschap zich bewust zijn van het belang van rapportage, hun rol bij de rapportage, wat ze moeten melden en alle bronnen die daarvoor nodig zijn. zijn beschikbaar als het gaat om het melden van bedreigingen en andere zorgen”, aldus het NTAC-rapport. “Uit onderzoek blijkt dat de angst om buitengesloten te worden of andere vormen van vergelding te ervaren een aanzienlijke belemmering vormt voor het melden. Wanneer studenten verslaggeving als ‘snitten’ beschouwen, worden ze ontmoedigd om hun zorgen naar voren te brengen.”

Een ander NTAC-onderzoek, ‘Averting Targeted School Violence: A US Secret Service Analysis of Plots Against Schools’, bestudeerde bijna zeventig afgewende aanvallen op scholen, waarbij gebruik werd gemaakt van demografische informatie om schutters op scholen te identificeren. Kenmerken die door NTAC worden bijgehouden, zijn onder meer de geschiedenis van de schooldiscipline, contact met wetshandhavers, ervaringen met gepest worden, geestelijke gezondheidsproblemen, alcohol- en drugsgebruik en het breed gedefinieerde psychologische trauma ‘beïnvloed door ongunstige ervaringen uit de kindertijd’.

NTAC benadrukt dat het doel van schoolmonitoring van leerlingen en de voorgestelde ‘iets zien, iets zeggen’-praktijk een succesvolle interventie is. Het is hetzelfde raamwerk dat oorspronkelijk werd gecreëerd om het internationale terrorisme aan te pakken en dat nu wordt uitgebreid om binnenlandse ‘extremisten’ en ‘insiderdreigingen’ van de overheid te dwarsbomen.

Maar zijn dergelijke overheidsprogramma’s die in het leven zijn geroepen om bedreigingen voor de nationale veiligheid het hoofd te bieden, geschikt als ze worden toegepast op basis- en middelbaar onderwijs? Niet alleen is NTAC’s lijst met gedragsbedreigingen net zo van toepassing op skateboarders als op potentiële schutters, maar het onderbrengen van het schoolveiligheidsprogramma bij de geheime dienst en de Protective Intelligence Division (waar NTAC aan is toegewezen), dwingt schoolsystemen er twijfelachtig ook toe om een curriculum voor nationale en binnenlandse veiligheid.

“Eén ding dat ik heb geleerd is dat dreigingsevaluatie niet in een vacuüm plaatsvindt”, zei Bev Baligad, voorzitter van Threat Team Hawai’i, na de Hawai’i Threat Assessment Conference vorig jaar, waar NTAC en het Department of Homeland Security’s National Threat Evaluation and Reporting kantoor presentaties gemaakt. NTER huisvest de nationale ‘zie iets, zeg iets’-campagne en een eigen programmabureau voor het beoordelen en beheersen van gedragsdreigingen. “Er is over de hele staat een drang om op alle eilanden capaciteit voor dreigingsevaluatie op te bouwen”, vertelde Baligad op de conferentie.

Tijdens een NTAC-training vorige maand in Arizona zei hoofdinspecteur Jacqui Clay van Cochise County School: “Als hoofdinspecteur van de provinciale school is de reden dat we dit doen dat we een leergemeenschap moeten worden en niet in silo’s moeten zitten, vooral als het gaat om de veiligheid op school.”

“Als we samenkomen, de sheriffafdeling, de politiediensten, de (Arizona) Rangers, de grenspolitie, de toezichthouders, de gemeenschap, is dat een afschrikmiddel. Het werkt meer afschrikwekkend omdat ze zien dat we samenwerken,’ voegde Clay eraan toe. “Als we allemaal de woorden van het lied leren, kunnen we het lied beter samen zingen. Dit is een deel van het lied.” Sommigen van degenen die het lied zingen zijn wetshandhavingsinstanties zonder voorafgaand mandaat op Amerikaanse scholen.

“Berichten moeten leerlingen laten zien dat er een groot verschil is tussen ‘verraden’, ‘ratten’ of ‘kletsen’ en hulp zoeken”, zegt een gids van de geheime dienst.

Vorig jaar introduceerde een tweeledige groep wetgevers de EAGLES Act om daden van massaal geweld te voorkomen, een wetsvoorstel dat de NTAC zou versterken door een nationaal programma op te zetten voor gerichte preventie van geweld op scholen, terwijl het onderzoek en de training van de NTAC naar geweld op school en de daarmee samenhangende gevolgen ervan zouden worden uitgebreid. verspreiding van informatie over initiatieven ter preventie van geweld op scholen.”

“Nauwkeurige beoordelingen van gedragsdreigingen en vroegtijdige interventies zijn essentieel voor het handhaven van een veilige omgeving in onze scholen en gemeenschappen en het voorkomen van een nieuwe tragedie”, zei senator Chuck Grassley, R-Iowa, bij het opnieuw invoeren van de wetgeving. “De Amerikaanse geheime dienst is op een unieke manier uitgerust om deze bedreigingen te helpen evalueren, en ons wetsvoorstel zou hen in staat stellen hun instrumenten en expertise te delen met veiligheidspartners op scholen in het hele land.”

Niet iedereen die geschokt is door de toename van wapengeweld op scholen heeft de missie ondertekend om de NTAC opnieuw te autoriseren en uit te breiden, zoals voorgesteld in de EAGLES Act.

De Leadership Conference on Civil and Human Rights schreef over het wetsvoorstel dat “dreigingsevaluatie, inclusief zoals voorgesteld in deze wetgeving, grote risico’s met zich meebrengt voor en voor studenten, waaronder meer en vroegtijdig contact met wetshandhavers, overidentificatie van studenten … wegens ‘bedreigend’ gedrag. , afleiding van de rol van gemakkelijke toegang tot wapens bij het mogelijk maken van massale schietpartijen op scholen en elders, en ondermijning van de rechten van studenten onder burgerrechtenwetten, waaronder de Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) en Sectie 504. De veiligheid op school hoort in de handen van onderwijzers, en van degenen die zijn opgeleid in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten – en niet van wetshandhaving, en we mogen nooit uitgaan van een uitgangspunt waarin we sommige kinderen als bedreigingen beschouwen.”

Het Consortium voor kiezers met een handicap volgde dit voorbeeld en voegde eraan toe: “De Amerikaanse geheime dienst maakt deel uit van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid – een agentschap voor grensbeveiliging en terrorismebestrijding. Dit bureau heeft geen expertise op het gebied van het gedrag van studenten of de ontwikkeling van kinderen. Niettemin zouden ze best practices ontwikkelen en schoolpersoneel trainen in het inschatten van dreigingen, waarbij kinderen als potentiële terroristen zouden worden behandeld.”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter