Rogier Lancaster

Sociale theoretici sinds Max Weber hebben gedacht dat klasseomstandigheden onvermijdelijk sociaal conservatieve disposities cultiveren in de werkende en populaire klassen. Het is niet irrationeel om dit te denken, vooral als we begrijpen dat een gevoel voor traditie ingebed is in het soort klassendynamiek dat Karl Polanyi en anderen hebben getraceerd, waarbij de populaire klassen belang hebben bij traditionele, aloude manieren om dingen te doen, omdat deze werpen barrières op tegen economische innovaties die het tempo van de uitbuiting versnellen.

Moderne waarnemers, waaronder studenten van Pierre Bourdieu, hebben dit idee op verschillende manieren uitgebreid door te suggereren dat werknemers een natuurlijke affiniteit hebben met seksueel conservatisme, en vooral met homofobie. Dit wil nog niets zeggen over de heersende wijsheid van de goed opgeleide middenklasse, die de arbeidersklasse steevast als ‘achterlijk’ beschouwt, zeker op het gebied van seksuele tolerantie, zeker in het tijdperk van Donald Trump en andere rechtse demagogen.

Maar er is simpelweg te veel historische en geografische variatie om te kunnen zeggen dat de arbeidersklasse, of, zo je wilt, de volksklassen in brede zin, homofoob zijn vanwege iets dat inherent is aan de klassenstructuur. Historisch gezien zijn er lange periodes waarin de lagere klassen onverschillig leken te staan ​​tegenover het verbod op homoseksuele activiteiten: ze keken de andere kant op; ze oefenden activiteiten van hetzelfde geslacht uit op een manier die niet erg discreet of verborgen was.

Carlos Monsiváis merkt op dat in het negentiende-eeuwse Mexico verhalen over mannen (vooral mannen uit de arbeidersklasse) die samen naar bed gingen, verteld konden worden zonder een wenkbrauw op te trekken. En vandaag de dag variëren de ideeën over seksualiteit sterk van de ene arbeiderssector tot de andere, van de ene regio tot de andere, en, in Mexico, van het ene dorp tot het andere. Hier vind je relatieve acceptatie, daar gewelddadige afwijzing; hier een publieke viering van seksuele en genderdiversiteit, daar veroordeling en mijden.

Georganiseerde religie is vaak een sterke aanjager van homofobie, maar in de praktijk betekent religieuze traditie verschillende dingen voor verschillende mensen. Wat de priesters ook beweren, er is geen duidelijk verband tussen bijvoorbeeld de verering van de Maagd van Guadalupe en homofobie. Velen ontkennen een verband. (Zelfs homobars en badhuizen hebben soms populaire heiligenheiligdommen of altaren bij de ingang.)

Toch lijken jongeren uit de arbeidersklasse en de volksklasse in Mexico (en andere plaatsen) vandaag de dag in het algemeen bijzonder kwetsbaar te zijn voor de ergste vormen van homofobie, waaronder hartverscheurende afwijzing door gezinnen en daden van gruwelijk geweld. Ik stel voor dat we, in plaats van deze kwetsbaarheid te naturaliseren of in een statische kijk op de klassencultuur op te schrijven, erover nadenken op het punt waarop politiek-economische en sociale trends samenkomen.

Ten eerste hebben veertig jaar neoliberalisme het leven in arbeiderswijken en pueblos met lage inkomens onzekerder en onstabieler gemaakt. Het werd nog veel erger toen Felipe Calderón na een twijfelachtige verkiezing in 2006 zijn presidentschap probeerde te schragen door de oorlog te verklaren aan drugshandelaren, waardoor golven van geweld ontstonden die nog steeds niet zijn afgenomen. Nieuwere vormen van religieus enthousiasme – evangelisch protestantisme, duizendjarige sekten als Jehova’s Getuigen, charismatische bewegingen, het katholicisme met gezinswaarden – zijn in de sociale breuk gestapt en hebben een schijn van stabiliteit gebracht in gedestabiliseerde levens, maar ze hebben ook geleid tot toegenomen homofobie en onverdraagzaamheid.

Bovendien wordt hoger onderwijs geassocieerd met sociaal liberale wereldbeelden, en deze bieden enige bescherming tegen de ergste vormen van homofobie, maar mensen uit de arbeidersklasse uit de barrios en pueblos hebben op zijn best beperkte toegang tot universiteiten. Bij mijn poging om deze factoren samen te brengen, steun ik op dingen die andere wetenschappers, misschien vooral Vivek Chibber, hebben gesuggereerd: met de vernietiging van sterke instellingen van de arbeidersklasse, zoals militante vakbonden en een overkoepelend sociaal-democratisch-populistisch verdrag, dat de Om de arbeidersklasse te beschermen tegen de ergste stormen van de kapitalistische ontwikkeling, hebben arbeiders de neiging terug te vallen op conservatieve, stabiliserende instituties zoals familie, verwantschap en religie. Dit is niet mysterieus, maar ook niet onvermijdelijk.

Om alle redenen die ik heb uiteengezet, moeten we de intolerantie van de arbeidersklasse beschouwen als een tendens, niet als een regel, een probleem dat onder bepaalde omstandigheden verschijnt en onder andere verdwijnt.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter