Volg CryptoFacil op

De Amerikaanse dollar, lang beschouwd als de pijler van het mondiale financiële systeem, wordt nu geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen te midden van geopolitieke verschuivingen en groeiende tekorten in de Verenigde Staten. Dit is de recente analyse die is gepubliceerd door de Wall Street-giganten Morgan Stanley (MS) en het Foreign Policy Research Institute, in rapporten die vragen oproepen over de toekomst van de wereldreservevaluta.

Volgens het rapport komen cryptocurrencies naar voren als hoofdrolspelers in dit evoluerende scenario. Hoewel ze zich nog in de beginfase bevinden, hebben ze het potentieel om de dominantie van de dollar in de mondiale financiële wereld zowel uit te hollen als te versterken. Andrew Peel, afdelingshoofd bij Morgan Stanley, benadrukt dat de recente groei van de belangstelling voor digitale activa zoals Bitcoin (BTC), in combinatie met stijgende stablecoin-volumes en de belofte van digitale valuta’s van centrale banken (CBDC’s), aanzienlijke veranderingen in de economie zouden kunnen veroorzaken. mondiaal monetair panorama.

“De groeiende belangstelling voor digitale valuta weerspiegelt niet alleen een zoektocht naar alternatieven voor de dollar, maar ook een reactie op het Amerikaanse monetaire beleid en economische sancties”, merkt Peel op.

Deze verandering blijkt uit de zoektocht van sommige landen naar alternatieve vormen van financiële transacties en de groeiende adoptie van digitale activa als waardeopslag.

Het rapport benadrukt echter dat stablecoins, die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar, ook een cruciale rol spelen in het huidige financiële ecosysteem. Peel wijst erop dat deze stablecoins, in plaats van de dollar te ondermijnen, juist haar positie als dominante mondiale munt zouden kunnen versterken. Hun voortdurende evolutie en toenemende acceptatie door grote financiële instellingen benadrukken het potentieel van deze digitale valuta om de toekomst van de mondiale financiële wereld vorm te geven.

Bovendien merkt Peel op dat het Amerikaanse monetaire beleid, gecombineerd met het gebruik van economische sancties, sommige landen heeft gedwongen alternatieven voor de dollar te zoeken. Deze trend blijkt uit de toenemende acceptatie van digitale activa, zoals Bitcoin, als waardeopslagmiddel, wat wijst op een duidelijke verandering in het internationale monetaire scenario.

Stablecoins en CBDC’s vormen een uitdaging voor de economie

De opkomst van stablecoins heeft geleid tot hernieuwde belangstelling voor CBDC’s, de digitale valuta uitgegeven door centrale banken. Naarmate deze valuta’s op grotere schaal worden toegepast en technologisch geavanceerder worden, hebben ze het potentieel om een ​​nieuwe standaard te zetten voor grensoverschrijdende betalingen. Dit zou de afhankelijkheid van traditionele tussenpersonen zoals SWIFT kunnen verminderen en het gebruik van dominante valuta zoals de Amerikaanse dollar bij internationale transacties kunnen verminderen.

De analyse van Morgan Stanley benadrukt de complexiteit van het huidige financiële scenario en de noodzaak om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. De opkomst van cryptocurrencies en CBDC’s vormt een uitdaging voor zowel beleidsmakers als marktdeelnemers, en vereist een herbeoordeling van traditionele strategieën.

Bovendien benadrukt het rapport de risico’s en kansen die aan deze transformatie zijn verbonden. Terwijl sommige landen cryptocurrencies misschien zien als een kans om hun afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar en het Amerikaanse financiële systeem te verminderen, zijn anderen misschien bang voor het verlies van controle over hun monetaire beleid en financiële stabiliteit.

Ondanks de uitdagingen suggereert het rapport echter dat verandering onvermijdelijk is. De vooruitgang van de technologie en de toenemende mondialisering van de financiële markten maken het voor welk land dan ook steeds moeilijker om de absolute controle over het mondiale monetaire systeem te behouden.

Samenvattend benadrukt het rapport van Morgan Stanley een snel veranderend landschap waarin cryptocurrencies en CBDC’s opkomen als disruptieve agenten in het mondiale financiële systeem. Nu de Amerikaanse dollar voor steeds grotere uitdagingen staat, vormen digitale valuta zowel een bedreiging als een kans om de mondiale financiële orde te herdefiniëren. De toekomst van het geld staat op het spel, en beslissingen die vandaag worden genomen zullen het mondiale economische landschap de komende decennia vormgeven.

Cryptocurrencies en hun impact op de mondiale financiën

Het rapport van Morgan Stanley benadrukt dat cryptocurrencies, zoals Bitcoin, steeds meer acceptatie krijgen als een legitieme vorm van financieel bezit. Vooral Bitcoin is het onderwerp geweest van een groeiende belangstelling van institutionele en individuele beleggers, waardoor de marktwaarde ervan naar ongekende niveaus is gestegen.

De hernieuwde belangstelling voor cryptocurrencies beperkt zich niet alleen tot Bitcoin. Andere digitale valuta, zoals Ethereum, winnen ook aan bekendheid, gedreven door de belofte van slimme contracten en gedecentraliseerde toepassingen.

De groei van de stablecoin-volumes is ook een opmerkelijk fenomeen. Deze digitale valuta, die gekoppeld zijn aan traditionele activa zoals de Amerikaanse dollar, bieden waardestabiliteit en liquiditeit, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor investeerders en bedrijven over de hele wereld.

Aan de andere kant heeft de groeiende acceptatie van stablecoins geleid tot wijdverbreide belangstelling voor CBDC’s. Deze door centrale banken uitgegeven digitale valuta hebben het potentieel om de kenmerken van cryptocurrencies, zoals transactie-efficiëntie en veiligheid, te combineren met de stabiliteit van traditionele fiatvaluta’s.

FPRI waarschuwt voor digitale bedreiging voor de dollar

Het Foreign Policy Research Institute (FPRI), een denktank gespecialiseerd in buitenlands beleid, biedt ook inzichten in de digitale bedreiging voor de dominantie van de dollar. Volgens een recente analyse van het FPRI vormt de opkomst van cryptocurrencies en door centrale banken uitgegeven digitale valuta een aanzienlijke uitdaging voor de positie van de dollar als mondiale reservevaluta.

FPRI benadrukt dat cryptocurrencies zoals Bitcoin een aantrekkelijk alternatief bieden voor het traditionele financiële systeem, waardoor snelle en veilige mondiale transacties mogelijk zijn zonder de noodzaak van conventionele financiële tussenpersonen. Dit vermogen om de beperkingen van het door de VS geleide financiële systeem te omzeilen vormt een directe bedreiging voor de rol van de dollar als internationale reservevaluta.

Bovendien merkt de FPRI op dat CBDC’s door verschillende landen, waaronder China, worden ontwikkeld met als doel de afhankelijkheid van de dollar bij internationale transacties te verminderen. Door een door de staat uitgegeven digitaal alternatief aan te bieden, zouden deze valuta’s de positie van de dollar als dominante valuta in de wereldhandel verder kunnen ondermijnen.

Risico’s voor wie?

Hoewel verschillende rapporten van Noord-Amerikaanse instellingen wijzen op deze dreiging van de digitale economie, blijft de vraag bestaan: voor wie houdt de digitale economie risico’s in?

Het is niets nieuws dat verschillende landen op zoek zijn naar duurzamere alternatieven dan de dollar en het Amerikaanse economische protectionisme. Deze zoektocht naar alternatieven en oplossingen parallel aan de dollar maakt ook duidelijk dat de aankondigingen van het ministerie van Financiën en Noord-Amerikaanse entiteiten voor het grootste deel onnodige paniek zijn. Het is meer dan bewezen dat het niet invoeren van de dollar de wereldeconomie niet destabiliseert. In dit geval wordt de economie van de Verenigde Staten het meest getroffen.

Door de voorkeur voor de dollar bij de afwikkeling van internationale contracten konden de VS lange tijd alle landen van de wereld controleren. Dit vergemakkelijkte bijvoorbeeld economische blokkades op basis van het oordeel van één enkel land.

Landen als Frankrijk en de BRICS waarschuwen voor het machtsprivilege van Amerikanen en hebben de afgelopen vijftien jaar naar alternatieven gezocht. Het is niet alleen de bedoeling om niet langer afhankelijk te zijn van de Noord-Amerikaanse munt, maar ook om af te komen van het ‘snuffelen’ door derde partijen bij internationale transacties. Het enige dat hiervoor nodig was, was het bestaan ​​van blockchains en hun staatloze stablecoins of CBDC’s zonder enige vorm van tracking.

Deze overstap van het traditionele op dollars gebaseerde financiële systeem naar het digitale financiële systeem zou de dominantie van de dollar op de internationale markt kunnen ondermijnen en vooral de interne economie van het land kunnen treffen. Zonder de grote vraag naar de dollar voor transacties of conversies zou de munt zwakker worden, met steeds lagere waarden. Bovendien zou deze uitwisseling economische blokkades op de meest uiteenlopende plekken in de wereld, zoals Rusland, Cuba en Venezuela, kunnen voorkomen.

Kan de digitale economie terroristische groeperingen helpen financieren?

Een van de grootste mondiale zorgen bij de massale vervanging van dollartransacties door stablecoins zou de financiering van terroristische groeperingen over de hele wereld zijn. Een van de gevolgen van dit gebrek aan Amerikaans toezicht op transacties zou de schending zijn van twee Amerikaanse wetten die de basis vormen voor willekeurige sancties. Deze wetten creëren mazen in de wet voor “noodacties”, maar laten de mogelijkheid van politieke en economische blokkades open.

De digitale economie bemoeilijkt definancieringsacties van de VS, wat een waarschuwing vormt voor de autoriteiten. Binance is al beschuldigd van het witwassen van geld omdat het door dollar gesanctioneerde entiteiten toestaat in cryptocurrencies te opereren. Bovendien uiten de VS herhaalde beschuldigingen van het financieren van terroristische groeperingen, zoals Al Qaeda en Hamas, naast het financieren van Noord-Koreaanse programma’s.

Een andere constante klacht gaat over entiteiten die gevestigd zijn in de Chinese ruimte en die zogenaamd moeten rapporteren aan de Communistische Partij. De financiering van deze groepen vindt echter al parallel aan de dollar plaats en tot op heden hebben de VS geen werkelijk effectieve oplossing gepresenteerd.

De regering van de Verenigde Staten vreest ook dat China van Hong Kong een digitaal economisch centrum zal maken, waardoor de economische dominantie van de dollar ernstig wordt bedreigd. Indien gerealiseerd zou de internationale markt de vraag naar de dollar sterk doen afnemen en zouden de kracht, de stabiliteit, de multilaterale acceptatie, de soliditeit van de Amerikaanse toezichthouders en het vermogen om toezicht te houden op transacties in dollars definitief worden ondermijnd.

Is er een oplossing?

Er bestaat geen perfect recept voor de wereldeconomie, noch enige indicatie dat de Verenigde Staten dit nieuwe digitale tijdperk kunnen stoppen. Voorlopig profiteren slechts enkele economieën van dit nieuwe tijdperk en berichten proberen een oplossing te vinden voor het economisch protectionisme van één enkel land.

De groeiende acceptatie van cryptocurrencies en CBDC’s door verschillende landen weerspiegelt niet alleen een zoektocht naar alternatieven voor de dollar, maar ook een reactie op het Amerikaanse monetaire beleid en economische sancties. Deze paradigmaverschuiving vertegenwoordigt zowel een uitdaging als een kans om de mondiale financiële orde te herdefiniëren.

De transitie naar een digitale economie is echter niet zonder risico’s. De mogelijkheid om terroristische groeperingen te financieren en het gebrek aan adequate regelgeving doen zorgen rijzen over de veiligheid en stabiliteit van het mondiale financiële systeem.

Gegeven dit scenario is het van essentieel belang dat beleidsmakers en marktdeelnemers bereid zijn de uitdagingen het hoofd te bieden en de kansen te grijpen die de digitale economie biedt. Aanpassing aan deze nieuwe realiteit vereist internationale samenwerking en innovatie op regelgevingsgebied om de stabiliteit en veiligheid van het mondiale financiële systeem te waarborgen.

Volg CryptoFacil op
Google Nieuws CryptoFacil

Source: https://www.criptofacil.com/criptomoedas-podem-afetar-a-dominacao-do-dolar-no-mercado-internacional/Laat een antwoord achter