Werknemers sorteren gebruikte plastic flessen in een recyclingfabriek in Dhaka, BangladeshVreugde Saha/Zuma

Dit verhaal is oorspronkelijk gepubliceerd door Binnenklimaatnieuws en wordt hier weergegeven als onderdeel van de Klimaatbureau samenwerking.

Fossiele brandstof en de belangen van chemische bedrijven zijn duidelijk van kracht tijdens de bijeenkomst van de Verenigde Naties in Nairobi, waar afgevaardigden uit ongeveer 170 landen onderhandelen over de mogelijke voorwaarden van een mondiaal verdrag om de plasticvervuiling terug te dringen.

Het Centrum voor Internationaal Milieurecht heeft, na het doornemen van de officiële deelnemerslijst, geïdentificeerd wat het beschrijft als 143 lobbyisten voor de fossiele brandstoffen- en chemische industrie die zich hadden aangemeld om de bijeenkomst bij te wonen, vermoedelijk om de uitkomst te beïnvloeden.

Ze zijn afkomstig van enkele van de grootste namen in de fossiele brandstoffen- en chemische industrie, waaronder het in de VS gevestigde ExxonMobil en Dow Chemical, die deelnemen via handels- of lobbyorganisaties zoals de American Fuel and Petrochemical Manufacturers of de Chemical and Allied Industries Association.

Andere industriegroepen, zoals de American Chemistry Council en de Plastics Industry Association, zijn vertegenwoordigd, samen met hun tegenhangers die soortgelijke belangen in andere landen vertegenwoordigen. Volgens de CIEL-analyse hebben sommige landen, zoals China en Iran, vertegenwoordigers van de petrochemische industrie in hun officiële staatsdelegaties.

Bijna alle kunststoffen worden gemaakt van fossiele brandstoffen, dus de petrochemische bedrijven die deze kunststoffen maken, zullen rechtstreeks getroffen worden door de gesprekken, die zondag worden afgerond. Een van de neteligste kwesties waar afgevaardigden zich mee bezig moeten houden is bijvoorbeeld de vraag of de plasticproductie moet worden beperkt of beperkt, iets wat milieugroeperingen, wetenschappers en tientallen landen steunen.

De sector verzet zich echter krachtig tegen dergelijke beperkingen. “Ze zijn er”, zei Bethanie Carney Almroth, wetenschapper en waarnemer bij verdragsbesprekingen, over de vertegenwoordigers van de industrie. “Ze pushen hun agenda. Ze beschermen hun zakelijke belangen”, ondanks onderzoek dat aantoont dat de huidige en verwachte niveaus van plasticproductie niet duurzaam zijn, zei ze.

“De modellen laten zien dat we de productie moeten verminderen”, zegt Almroth, hoogleraar ecotoxicologie aan de Zweedse Universiteit van Göteborg en actief bij de Wetenschapperscoalitie voor een Effectief Plasticverdrag. De groep van ruim 300 wetenschappers uit 50 landen streeft naar een formele rol voor onafhankelijke wetenschappers in de verdragsbesprekingen, bijvoorbeeld via officiële technische werkgroepen. “Het geproduceerde plastic veroorzaakt nu al zodanige impact dat het de planetaire functie destabiliseert,” zei Almroth.

Een vertegenwoordiger van Dow verdedigde de deelname van zijn werknemers aan de bijeenkomst in Nairobi. “Dow ondersteunt de creatie en acceptatie van een juridisch bindend mondiaal instrument om een ​​einde te maken aan de plasticvervuiling en de transitie naar een circulaire economie voor plastic te helpen versnellen”, zegt Rachelle Schikorra, directeur bedrijfscommunicatie van het in Midland, Michigan gevestigde bedrijf. “Als mondiaal materiaalwetenschappelijk bedrijf beschikken we over expertise en inzichten die waardevol zijn voor de discussie, nu de wereldgemeenschap ernaar streeft afvalbeheersystemen te verbeteren, plasticlekken in het milieu te elimineren en meer circulaire oplossingen mogelijk te maken.”

De mondiale jaarlijkse plasticproductie is de afgelopen jaren gestegen tot meer dan 400 miljoen ton, een hoeveelheid die tegen 2060 zou kunnen verdrievoudigen, volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een groep die ontwikkelde landen vertegenwoordigt. Wereldwijd wordt minder dan 10 procent van het plastic afval gerecycled.

Noch de American Chemistry Council, de Plastics Industry Association, noch de American Fuel and Petrochemical Manufacturers reageerden op verzoeken om commentaar op hun deelname aan de verdragsbesprekingen. Maar de American Chemistry Council heeft afgelopen december na de vorige onderhandelingsronde een verklaring afgegeven waarin zij regeringen specifiek had opgedragen geen beperkingen op te leggen aan de toekomstige plasticproductie door te bepleiten dat lichtgewicht, duurzame plastic producten noodzakelijk zijn voor een duurzame economie.

“ACC heeft regeringen krachtig gewaarschuwd tegen productieplafonds voor kunststoffen, zoals voorgesteld door sommige groepen”, zei de lobbygroep destijds. “Om de klimaatverandering te bestrijden en een groeiende wereldbevolking in stand te houden, zou een dergelijke misplaatste aanpak de vooruitgang naar een duurzamere toekomst met minder koolstof in de weg staan. Duurzame ontwikkeling is afhankelijk van kunststoffen voor windturbines, zonnepanelen, lichtgewicht elektrische voertuigen, isolatie van gebouwen, schoon water en het voorkomen van voedselverspilling.”

Terwijl plastic, gemaakt Omdat duizenden chemicaliën – waarvan er vele giftig zijn – essentieel zijn geworden voor het moderne leven, zijn ze ook een bedreiging geworden. Ongeveer 40 procent van het plastic gaat in consumentenverpakkingen, waar het één keer wordt gebruikt en vervolgens wordt weggegooid. Miljoenen tonnen plastic worden wereldwijd elk jaar weggegooid of als afval weggegooid. De kleinste plasticdeeltjes zijn nu ook alomtegenwoordig, zelfs in menselijke lichamen.

Vorig jaar kwamen 175 landen overeen om een ​​manier te vinden om te voorkomen dat plastic de oceanen en landecosystemen verstikt, en om de plasticvervuiling uit het verleden op te ruimen, met als doel eind volgend jaar een akkoord te bereiken.

In de aanloop naar de bijeenkomst in Nairobi riepen milieugroeperingen en wetenschappers het VN-milieuprogramma en het secretariaat van het Intergouvernementeel Onderhandelingscomité (INC), die de gesprekken voeren, op om een ​​krachtig belangenconflictbeleid te voeren om het onderhandelingsproces te beschermen tegen invloeden van de industrie.

Een woordvoerder van het INC-secretariaat, dat de dagelijkse werkzaamheden ter ondersteuning van de onderhandelingen uitvoert, reageerde niet direct op de kritiek. Maar de woordvoerder zei dat het huidige beleid deelnemers van geaccrediteerde VN-entiteiten, intergouvernementele organisaties en niet-gouvernementele organisaties toestaat om als waarnemers deel te nemen.

“Dit betekent dat elke deelnemende vertegenwoordiger van de industrie zich moet registreren via deze organisaties, of als onderdeel van de delegatie van de lidstaten. Het is aan elke lidstaat of geaccrediteerde organisatie om hun delegatie voor INC-sessies te selecteren en voor te dragen. Het registratieformulier… vereist dat deelnemers hun lidmaatschap bekendmaken.’

Soortgelijke klachten over belangenverstrengeling hebben de klimaatbesprekingen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering achtervolgd. De volgende Conferentie van Partijen begint op 30 november, georganiseerd door de olierijke Verenigde Arabische Emiraten en geleid door sultan Al Jaber, de leider van het VN-Klimaatverdrag. directeur van de Abu Dhabi National Oil Company.

Een toenemend aantal maatschappelijke groeperingen, evenals gekozen functionarissen in verschillende landen, hebben gezegd dat de groeiende invloed van fossielebrandstofbedrijven in de klimaatonderhandelingen de fundamentele geloofwaardigheid van het UNFCC bedreigt, evenals zijn vermogen om de uitstoot door het verbranden van olie te helpen beteugelen. gas en kolen. Dit jaar leek het klimaatsecretariaat van de Verenigde Naties voor het eerst open te staan ​​voor verandering en nam het de stap om van de deelnemers aan de bijeenkomst van de VAE te eisen dat zij hun banden openbaar zouden maken.

Maar die banden zijn niet altijd duidelijk tijdens de besprekingen over het plasticverdrag, dus zijn strengere regels voor belangenconflicten nodig, aldus CIEL, dat zijn analyse heeft uitgevoerd met hulp van Beyond Petrochemicals van Bloomberg Philanthropies en milieugroeperingen Greenpeace, International Pollutants Elimination Network (IPEN). ) en breek vrij van plastic.

Giulia Carlini van CIEL, die co-auteur was van een commentaar op de verdragsbesprekingen en de invloed van de industrie, gepubliceerd op 4 oktober door het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet, zei dat de industrie een grote prikkel heeft om afgevaardigden te misleiden vanwege haar economische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de groeiende bezorgdheid over de giftige aard van kunststoffen, die gemaakt zijn met duizenden chemicaliën.

Nu de plasticproductie naar verwachting zal stijgen zonder actie, is een plasticverdrag dat de plasticproductie vermindert en gevaarlijke chemicaliën in plastic verbiedt, volgens Carlina een duidelijke bedreiging voor hun business-as-usual-model.

In het artikel in Lancet werd bepleit dat de onderhandelaars van het plasticverdrag van de Verenigde Naties het voortouw zouden moeten nemen bij de Wereldgezondheidsorganisatie, die de betrokkenheid van de tabaksindustrie heeft beperkt in haar Framework Convention on Tobacco Control, een mondiaal verdrag uit 2003 dat mensen wil beschermen tegen de gezondheidsproblemen. sociale, ecologische en economische effecten van tabak. Het beschreef het tabaksverdrag als het enige internationale verdrag dat expliciet ingaat op de mogelijkheid voor bedrijven om zijn doelstellingen te ondermijnen.

In Nairobi vinden lobbyisten voor fossiele brandstoffen empathie binnen de delegaties van sommige landen. Iran, Saoedi-Arabië, Rusland, Cuba, China en Bahrein hebben een Global Coalition for Plastics Sustainability gevormd om te pleiten voor een verdrag dat zich zou richten op afvalbeheer in plaats van op productiebeperkingen, meldde Reuters.

En de Verenigde Staten, de grootste olie- en gasproducent ter wereld in 2022, zijn voorzichtig geweest met wat er wordt gezegd over bezuinigingen op de plasticproductie. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd Binnenklimaatnieuws dat “een overeenkomst die uitsluitend afhankelijk is van productielimieten de deelname zou kunnen verminderen … evenals de ambitie van de overeenkomst zelf, waardoor de vooruitgang in de richting van ons gemeenschappelijke doel, het aanpakken van plasticvervuiling, in gevaar zou komen.”

Het openbaar maken van de banden met lobbyisten is niet voldoende, zei Carlina. “UNEP moet beginnen met het herkennen en identificeren van bedrijfsactoren wier belangen fundamenteel in strijd zijn met de onderhandelingen, zoals de petrochemische en fossiele brandstoffenindustrie. Er moet een screening van deelnemers plaatsvinden en een openbaarmaking van belangen over relaties en financiering met betrekking tot deze conflicterende sectoren.”

Ze zei dat de regels voor belangenconflicten van toepassing moeten zijn op alle waarnemers, inclusief degenen in de niet-gouvernementele categorie, waartoe ook milieugroeperingen behoren.

Deelnemers moeten op zijn minst openbaarmaking eisen als hun salaris of kosten die verband houden met het bijwonen van het INC geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van entiteiten met winstoogmerk of staatsbedrijven met financiële belangen in welk segment van de plastic toeleveringsketen dan ook, zei ze.

Van haar kant, zo voegde Almroth eraan toe, zou de VN ook “ruimtes rond de onderhandelingen moeten beschermen tegen invloeden van de industrie, en zetels moeten garanderen voor inheemse kennishouders en onafhankelijke wetenschappers. Alleen dan kunnen we een proces garanderen dat de basis legt voor het best mogelijke beleidsresultaat.”
Bron: www.motherjones.comLaat een antwoord achter