“We willen allemaal de wereld veranderen”, zong John Lennon, een gevoel waar de meesten van ons het mee eens konden zijn. Lennon werd geïnspireerd door de wijdverspreide politieke protesten van de late jaren zestig, waaronder massastakingen door Franse arbeiders die de regering bijna ten val brachten. Het leek er toen op dat radicale verandering op de agenda stond.

Maar het gebeurde niet, en vandaag is de noodzaak om de wereld te veranderen urgenter dan ooit. Klimaatverandering en de drang naar oorlog bedreigen de levens van honderden miljoenen. En dan is er nog de gewone gang van zaken in het kapitalisme. Elke dag sterven miljoenen mensen of wordt hun leven geruïneerd door oorlog, honger, ziekte, dakloosheid, industriële “ongelukken” – waarvan de meeste het directe product zijn van de onverzadigbare drang naar winst van onze heersers.

“Maar als je het over vernietiging hebt”, vervolgde Lennon, “weet je niet dat je me kunt tellen” – een ander gevoel waar velen het mee eens zouden zijn. Ook al gaat de wereld naar de klote in een handmand, het idee van revolutie – en het geweld dat ermee gepaard gaat – lijkt gewoon te extreem. Er is toch een vreedzamere manier?

Het is volkomen begrijpelijk dat mensen terugschrikken voor geweld. Maar helaas zijn pogingen om het systeem vreedzaam te hervormen jammerlijk mislukt – meestal omdat geweld wordt gebruikt door de rijken en machtigen om elke zinvolle verandering te voorkomen.

Geweld is diep verankerd in de kapitalistische samenleving. Zoals Karl Marx schreef: “Het kapitaal druipt van top tot teen, uit elke porie, met bloed en vuil”. Het oefent dagelijks zijn enorme vernietigende kracht uit. Dus revolutie gaat niet over vernietiging, het gaat over het stoppen van het vermogen van onze heersers om geweld tegen ons te gebruiken.

De behoefte aan revolutie komt voort uit de aard van de kapitalistische samenleving. Kapitalisten vormen een kleine minderheid die profiteert van het uitbuiten van de arbeid van de overgrote meerderheid. Ze vertrouwen op de staat – met zijn legers, politie, rechtbanken, gevangenissen enzovoort – om deze situatie in stand te houden. Verre van een neutrale instelling te zijn, is de staat er om de kapitalistische belangen te verdedigen, zowel tegen buitenlandse rivalen (vandaar de eindeloze oorlogen) als tegenstand van onderaf, vooral van de arbeidersklasse.

Dus in wezen gaat revolutie over het winnen van de strijd voor democratie – niet de schijnvertoning die we nu hebben, maar een echt gelijkwaardige samenleving. Dat betekent de rijkdom en de middelen om deze te produceren wegnemen van de kapitalisten en deze gebruiken om de menselijke behoeften te bevredigen. Dat is de basis van het socialisme.

Dat kan alleen de arbeidersklasse. Alleen zij kunnen de heerschappij van de kapitalisten uitdagen door de winststroom bij de bron te stoppen. Een georganiseerde arbeidersklasse is de enige macht die de macht van de kapitalistische staat kan evenaren en verslaan. Elke staking geeft ons een glimp van dit potentieel. Door samen op te trekken en hun arbeid terug te trekken, kunnen arbeiders concessies winnen zoals loonsverhogingen en betere arbeidsvoorwaarden.

Maar om de samenleving te transformeren, moet dit op massale schaal gebeuren. Een revolutie kan niet de daad zijn van een minderheid of een samenzwering. Het kan alleen slagen als de meerderheid van de arbeiders, uit elke sector, hun macht laat gelden, niet alleen om de winsten van de bazen af ​​te snijden, maar ook om de productie in eigen hand te nemen en volledig te reorganiseren.

Dat is iets wat de kapitalistische staat simpelweg niet toestaat. Het zal alle repressieve krachten waarover het beschikt gebruiken om te voorkomen dat zoiets gebeurt. Dat is de bron van het meeste geweld dat gepaard gaat met revoluties – of elke serieuze uitdaging voor kapitalistische heerschappij. Telkens wanneer de kapitalisten zich bedreigd voelen, reageren ze met het meest afschuwelijke geweld.

Zo werd de Parijse Commune van 1871, de eerste poging om een ​​democratische arbeidersstaat te creëren, meedogenloos de kop ingedrukt. Meer dan 30.000 werden afgeslacht en 15.000 gearresteerd. In Chili werd in 1973 de licht hervormingsgezinde regering van Salvador Allende omvergeworpen door een militaire staatsgreep, die leidde tot het bloedbad van tienduizenden arbeiders, terwijl talloze anderen in de gevangenissen van generaal Pinochet verdwenen.

Denk meer recentelijk aan de gewelddadige onderdrukking van arbeiders in het Midden-Oosten in de nasleep van de Arabische Lente, de marteling en executie van demonstranten in Myanmar en Iran.

In Chili vertrouwde Allende erop dat het leger niet zou ingrijpen en ontwapende hij arbeiders door hen te verzekeren dat het leger niet tegen hen zou optreden. Evenzo werden Egyptische arbeiders in 2011 misleid door te denken dat het leger hun opstand steunde, om vervolgens te leven onder nog ergere terreur dan onder dictator Mubarak.

We moeten bereid zijn ons te verdedigen tegen dergelijke represailles. Als onze kant helemaal afziet van geweld, betekent dit vanaf het begin toegeven aan de nederlaag en de mensheid veroordelen tot het voortdurende geweld van het kapitalisme. En we moeten duidelijk zijn dat de staat onze onverbiddelijke vijand is.

De staat heeft een virtueel monopolie op gewapend geweld. Maar een vastberaden massale revolutionaire beweging kan delen van het leger en de politie, waarvan velen uit de arbeidersklasse komen, ertoe aanzetten om van kant te wisselen – zoals bijvoorbeeld toen de vrouwen van Petrograd met succes een beroep deden op de Kozakkentroepen van de tsaar om niet op hen te schieten in de Russische Revolutie van 1917.

Terughouden van revolutie laat de strijdkrachten onder de controle van onze heersers. Zoals de Franse revolutionair Louis Saint-Just opmerkte: “Zij die halve revoluties maken, graven hun eigen graf”.

De realiteit is dat de strijd voor een betere wereld niet zal worden gewonnen zonder enig geweld. De beste manier om dat geweld tot een minimum te beperken, is door een zo groot mogelijke beweging op te bouwen, een beweging die de krachten die zich tegen ons verzetten kan ontwapenen en overweldigen. Dat was het geval in oktober 1917. De opstand in Petrograd was bijna bloedeloos omdat de meerderheid van de arbeiders, soldaten en boeren haar steunde.

Uiteindelijk is de keuze niet tussen geweld en geweldloosheid, maar, zoals Rosa Luxemburg meer dan 100 jaar geleden schreef, tussen socialisme en barbarij. En als we een wereld kunnen creëren waarin een kleine minderheid niet langer alle rijkdom beheerst, waar rijkdom wordt gebruikt om armoede en nood uit te roeien, dan zullen de grondoorzaken van geweld verdwijnen.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter