Tijdens een Senaat In de briefing van vorige week haalde een federale functionaris voor terrorismebestrijding de Hamas-aanval van 7 oktober aan, terwijl hij er bij het Congres op aandrong opnieuw toestemming te geven voor een uitgebreid en controversieel surveillanceprogramma dat herhaaldelijk wordt gebruikt om Amerikaanse burgers op Amerikaans grondgebied te bespioneren.

“Zoals blijkt uit de gebeurtenissen van de afgelopen maand is het landschap van de terroristische dreiging zeer dynamisch en moet ons land behouden blijven [counterterrorism] basisbeginselen om constante waakzaamheid te garanderen”, zei Christine Abizaid, directeur van het Nationaal Centrum voor Terrorismebestrijding, tegen de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid, nadat zij herhaaldelijk had verwezen naar de aanval van Hamas op Israël.

Ze wees op Sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act, die de Amerikaanse regering in staat stelt enorme hoeveelheden inlichtingen te verzamelen – ook over Amerikaanse burgers – onder de brede categorie van buitenlandse inlichtingeninformatie, zonder eerst een bevelschrift aan te vragen.

Sectie 702 “biedt belangrijke aanwijzingen en waarschuwingen over terroristische plannen en bedoelingen, ondersteunt internationale terroristische verstoringen, maakt kritische inlichtingenondersteuning mogelijk voor bijvoorbeeld de grensbeveiliging, en geeft ons strategisch inzicht in buitenlandse terroristen en hun netwerken in het buitenland”, zei Abizaid. “Ik dring er respectvol bij het Congres op aan om deze vitale autoriteit opnieuw te autoriseren.”

Het controversiële programma loopt eind dit jaar af, en wetgevers die sympathiseren met de inlichtingengemeenschap doen hun uiterste best om het te beschermen, terwijl sommige leden van het Congres, zoals senator Ron Wyden, aandringen op hervormingen die de toezichtcapaciteiten van de regering beperken. Volgens vertegenwoordiger Jim Himes, de belangrijkste democraat in de House Intelligence Committee, zijn er plannen in voorbereiding om een ​​noodmaatregel voor te bereiden om Sectie 702 van de FISA te behouden, nu een herautorisatie voor de lange termijn met daarin hervormingen wordt doorgevoerd.

Sean Vitka, senior beleidsadviseur bij de burgerlijke vrijhedengroep Demand Progress, vertelde The Intercept dat dit het moment is om blijvend en dramatisch toezicht uit te oefenen op de 702-autoriteit. “De regering is er totaal niet in geslaagd aan te tonen dat welke privacybeschermingshervormers dan ook hebben opgeroepen de nationale veiligheid zou schaden, terwijl de surveillancehaviken in het Congres een reeks tegenslagen hebben geleden, dus nu zien we mensen naar strohalmen grijpen in een poging alles om te keren tot een excuus voor herautorisatie”, zei Vitka.

“We zien dat mensen naar strootjes grijpen en proberen alles om te zetten in een excuus voor herautorisatie.”

Hij voegde eraan toe dat “de weigering van instanties om dit te omarmen als een unieke kans om de Amerikaanse burgerlijke vrijheden te beschermen en ons kapotte surveillanceapparaat te hervormen” 702 op de lange termijn tot de ondergang zou kunnen leiden.

FISA werd in 1978 opgericht en werd in de nasleep van 11 september enorm uitgebreid om de federale wetshandhavings- en inlichtingendiensten betere toezichtsbevoegdheden te geven. Hoewel het oorspronkelijk werd beschreven als een manier om informatie over buitenlandse entiteiten te verzamelen, maakt de wet het mogelijk om Amerikaanse burgers te targeten die in contact staan ​​met buitenlandse staatsburgers.

Deze maas in de wet maakt het gemakkelijk voor federale agentschappen om grote delen van de Amerikaanse bevolking te bereiken, en wordt al jaren veroordeeld door voorstanders van burgerlijke vrijheden die het beschouwen als een duidelijk voorbeeld van overmacht van de overheid. De 702-autoriteit is in zo’n grote mate misbruikt dat de eigen inlichtingenadviesraad van president Joe Biden heeft aanbevolen het vermogen van de FBI om de autoriteit om Amerikanen te onderzoeken en te vervolgen te beperken, te beperken.

Het Brennan Center for Justice heeft vorige maand een document uitgegeven waarin wordt opgemerkt dat de FBI de 702-autoriteit heeft gebruikt om Amerikaanse vertegenwoordigers, senatoren, organisaties voor burgerlijke vrijheden, politieke campagnes en activisten te bespioneren. Civiele libertariërs hebben verschillende hervormingen aan de autoriteit voorgesteld, waaronder beperkingen op de soorten communicatie die de FBI kan doorzoeken, de implementatie van strenge bevelsvereisten om FISA-onderzoeken te beperken, en een einde aan de maas in de wet die federale agentschappen in staat stelt Amerikanen in de gaten te houden door gegevens te kopen van makelaars uit de particuliere sector.

De verklaringen van Abizaid aan de Homeland Security Committee van de Senaat volgden op soortgelijke oproepen van FBI-directeur Christopher Wray en minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas, die ook tijdens de hoorzitting spraken. De druk om de toezichtsbevoegdheden van de regering uit te breiden komt op een moment dat gekozen functionarissen oproepen tot onderzoek naar pro-Palestijnse groeperingen – wat veroordeling oproept van talrijke burgerrechtengroepen, waaronder de American Civil Liberties Union.

Reeds in Virginia heeft de procureur-generaal een onderzoek ingesteld naar de fondsenwervende activiteiten van de non-profitorganisatie American Muslims for Palestine, inclusief beschuldigingen dat zij Hamas steunen, een aangewezen terreurgroep. De organisatie omschreef het onderzoek als een gevaarlijke en ongegronde laster.

Ondertussen heeft de Senaat in het Congres een unanieme resolutie aangenomen waarin studenten die Palestina steunen op universiteitscampussen worden veroordeeld. Senator Josh Hawley, R-Mo., schreef aan het ministerie van Justitie om een ​​onderzoek aan te vragen naar studentengroepen aan verschillende universiteiten die grote bijeenkomsten hebben gezien die protesteerden tegen de oorlog in Gaza. “Er is een lange en smerige geschiedenis van zogenaamd onafhankelijke ‘mensenrechten’-groepen die opereren binnen de Amerikaanse grenzen, die langdurige banden hebben met buitenlandse terroristische organisaties,” schreef Hawley. “Het is heel goed mogelijk dat veel van deze studentenorganisaties, op een of ander niveau, verstrikt zijn in soortgelijke netwerken – hetzij als ontvangers van financiering van deze kwaadaardige actoren, hetzij als kanaal daarvoor.”

De ACLU hekelde de inspanningen van Hawley en anderen in een open brief. “Een algemene oproep om elk hoofdstuk van een pro-Palestijnse studentengroep te onderzoeken op ‘materiële steun aan terroristen’ – zonder zelfs maar een poging om bewijsmateriaal aan te halen – is ongegrond, verkeerd en gevaarlijk. Het weerspiegelt de fouten van Amerika tijdens het McCarthy-tijdperk en is contraproductief. Wij dringen er bij de leiders van hogescholen en universiteiten op aan vast te houden aan de beste tradities van ons land en voorstellen af ​​te wijzen om grondwettelijk beschermde meningsuiting te beperken.”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter