Op 29 augustus maakte de regering-Biden de lijst bekend van tien medicijnen over wiens prijs Medicare voor het eerst zou onderhandelen, onder nieuwe bevoegdheid die vorig jaar werd verleend door de Inflation Reduction Act. Volgens de regering betaalden mensen op Medicare die de tien medicijnen gebruikten alleen al in 2022 in totaal 3,4 miljard dollar aan eigen kosten, terwijl de kosten voor Medicare in totaal 50 miljard dollar bedroegen.

De nieuwe prijzen zullen in september 2024 worden aangekondigd, maar zullen pas in 2026 van kracht worden. In zijn aankondiging verklaarde Biden: “We zullen ons blijven verzetten tegen Big Pharma en we zullen niet terugdeinzen.” De nieuwe retoriek staat in schril contrast met de meer toegeeflijke houding van de regering-Obama tegenover de farmaceutische industrie. Uit angst voor de formidabele lobbykracht van de industrie liet de kenmerkende gezondheidszorghervorming van de regering, de Affordable Care Act, de machtige farmaceutische industrie volledig ongedeerd. Het zal geen verrassing zijn dat de farmaceutische kosten in de daaropvolgende jaren de snelst groeiende component van de gezondheidszorgkosten zijn geworden.

Het is niet verwonderlijk dat Big Pharma vecht tegen de inspanningen van de regering-Biden en start rechtszaken om de nieuwe regels te blokkeren. Ondertussen schrijven schrijvers van de Econoom – ook niet verrassend – zijn Big Pharma te hulp gekomen in deze tijd van nood. Hoewel de ‘krant’ toegeeft dat Amerikanen te veel uitgeven aan drugs, klaagt ze niettemin dat de nieuwe ‘hardhandige’ regels ‘van het ene uiterste in het andere zijn overgegaan’.

Wat is precies zo extreem? De Econoom stelt dat, omdat de straf voor het weigeren om te onderhandelen een accijnsbelasting is van maximaal 95 procent van de verkoop van een product, Medicare-ambtenaren niet zozeer over prijzen onderhandelen als wel deze vaststellen via fiat. Bovendien zullen dergelijke strenge prijscontroles ons uiteindelijk allemaal schade berokkenen, omdat het betalen van hoge prijzen voor door patenten beschermde geneesmiddelen de manier is waarop we farmaceutische innovatie financieren. Omdat het ontwikkelen van nieuwe medicijnen riskant en duur is, zullen farmaceutische bedrijven dit alleen doen als hen aan de andere kant grote winsten worden beloofd. Zonder deze grote uitbetalingen mist de industrie de prikkels om onderzoek en ontwikkeling (R&D) te ondernemen en nieuwe behandelingen op de markt te brengen. Dat is tenminste de theorie.

Hebben ze gelijk?

Laten we even de tamelijk hyperbolische bewering onderschrijven dat de onderhandelingsregels in werkelijkheid neerkomen op prijscontrole door de overheid. Is Big Pharma werkelijk een gans die gouden eieren legt, en zouden prijscontroles deze gans de das om doen? De kern van het argument is dat we, door opzettelijk te veel te betalen voor medicijnen, innovatie financieren. Als dat waar zou zijn, zouden we verwachten dat Big Pharma de ingehouden winsten op agressieve wijze zou herinvesteren in R&D-uitgaven.

Vorig jaar gaven de drie grootste Amerikaanse beursgenoteerde farmaceutische bedrijven, gemeten naar omzet, Pfizer, Johnson & Johnson en Merck, samen $39,6 miljard uit aan R&D. Dat is, toegegeven, veel geld. Maar Medicare zal minder besparen dan door te onderhandelen over slechts tien medicijnen – besparingen die eenvoudigweg aan de National Institutes of Health (NIH) zouden kunnen worden overgedragen om R&D rechtstreeks te financieren. Bovendien sluisden diezelfde bedrijven bijna evenveel geld naar Wall Street, via dividenden en aandeleninkoop, voor een bedrag van 35,7 miljard dollar. En ze vonden ook 40,1 miljard dollar om – alleen maar in contanten – te besteden aan de overname van andere, reeds bestaande farmaceutische bedrijven. Dan hebben we het nog niet eens over de opgeblazen marketingbudgetten die worden besteed aan het overtuigen van zowel artsen als patiënten om hun producten te kopen. Als de boeken van de bedrijven daar enige indicatie voor geven, is het uitgeven van geld aan R&D voor nieuwe medicijnen niet bepaald de topprioriteit voor Big Pharma.

De waarheid is dat de grootste farmaceutische bedrijven helemaal geen bedrijven voor de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn: het zijn marketing-, lobby- en procesbedrijven met patentportfolio’s. Terwijl Big Pharma over enorme portefeuilles bestaande patenten voor geneesmiddelen op recept beschikt, is de innovatiepijplijn voor nieuw Drugs hebben eigenlijk heel weinig met Big Pharma te maken. In werkelijkheid financieren publieke bronnen – vooral de NIH – het fundamentele onderzoek dat wetenschappelijke doorbraken oplevert. Vervolgens gebruiken kleine biotech- en farmaceutische bedrijven die publiekelijk gegenereerde kennis en doen de laatste fasen van het onderzoek, zoals het uitvoeren van klinische proeven, om de medicijnen op de markt te brengen. Het aandeel van kleine bedrijven in het aanbod van nieuwe medicijnen is enorm en groeit nog steeds. Ruim tweederde van de nieuwe medicijnen is nu afkomstig van deze kleine bedrijven, vergeleken met een derde twintig jaar geleden. Het zijn niet de onderzoekslaboratoria van Pfizer die nieuwe medicijnen ontwikkelen.

Sterker nog, het is doorgaans pas op het punt dat er al een bewezen medicijn bestaat dat Big Pharma in beeld komt. Met de diepe zakken van deze bedrijven die voortkomen uit de verkoop van bestaande medicijnen met patentbescherming, kopen ze de bedrijven die de bewezen winnaars hebben ontwikkeld – en hun patentrechten. Met andere woorden: Big Pharma investeert niet vooraf in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen; het komt helemaal op het einde tussenbeide en helpt vroege, speculatieve investeerders in boetiekbedrijven om geld te verdienen. Zoals de Financiële tijden stelde het onlangs: “grote farmaceutische bedrijven hebben geen andere keuze dan fusies en overnames na te streven [mergers and acquisitions]omdat ze de innovatielacunes in hun geneesmiddelenpijplijnen moeten opvullen.”

Zodra het de vernieuwers heeft uitgekocht, komen de echte concurrentiekrachten van Big Pharma in beeld: marketing, relaties met de overheid en rechtszaken. Het was tenslotte de angstaanjagende lobbykracht van Big Pharma die Obamacare weghield van de winsten van de sector. En wat de rechtszaken betreft, heeft Big Pharma veel succes gehad door de rechtbanken te gebruiken voor tactieken als ‘betalen voor uitstel’, waarbij bedrijven fabrikanten van generieke geneesmiddelen aanklagen wegens inbreuk op patenten, en ze vervolgens afbetalen om de medicijnen in de toekomst langer van de markt te houden. uiteindelijke afwikkeling. Big Pharma blinkt ook op andere manieren uit in gamingoctrooien en andere regelgevende exclusiviteiten – door middel van het steeds groener maken van oude medicijnen (bijvoorbeeld het veranderen van een medicijn van een capsule in een tablet) en willekeurige patentering, waarbij dit laatste in de loop van de tijd vaak langzaam verloopt om de kansen te maximaliseren. de duur van de octrooibescherming.

Op dit punt kunnen we de contouren zien van de Rube Goldberg-machine, waarbij te veel betalen voor medicijnen tot medische innovatie zou leiden. We betalen Big Pharma met opzet massaal te veel voor gepatenteerde medicijnen. Terwijl een groot deel van die monopoliewinsten naar Wall Street wordt overgeheveld, sijpelt een deel ervan naar beneden om Big Pharma te helpen kleinere, innovatieve farmaceutische bedrijven op te kopen – waarbij de banken en advocatenkantoren van Wall Street uiteraard een bezuiniging op dit overnameproces nemen. Ten slotte, zo luidt het argument, zijn de kleine vernieuwers afhankelijk van de verwachting van juist zulke overnames om zichzelf te motiveren om moeilijke en kostbare klinische onderzoeken uit te voeren. Ergo, als Medicare de winsten van Big Pharma onder druk zet, zullen alle prikkels om te innoveren verloren gaan.

Nu is het waar dat het ontwikkelen van nieuwe medicijnen riskant en kostbaar is. Het vereist beslist een of andere vorm van overheidssubsidies, die de Verenigde Staten verstrekken aan zowel de aanbodzijde (NIH-onderzoek) als aan de vraagzijde (octrooibescherming, alle prijzen waar Medicare niet over onderhandelt). Als we de farmaceutische sector niet zouden subsidiëren door te veel te betalen voor medicijnen, zouden we innovatie op een andere manier moeten financieren.

Zijn er alternatieve modellen voor de financiering van innovatie? Econoom Dean Baker wijst al lang op één voor de hand liggend alternatief: in plaats van de Rube Goldberg-monopoliemachine die we nu hebben, zouden we R&D gewoon zelf kunnen betalen, van fundamenteel onderzoek tot en met commercialisering – rechtstreeks. Zoals Baker opmerkt, zijn farmaceutische bedrijven de grootste voorstanders van publieke financiering voor farmaceutisch onderzoek van de NIH, waar zij op vertrouwen en die zij sterk waarderen. Maar ze dringen ook aan op privatisering van de fase van klinische proeven – schijnbaar met het argument dat diezelfde briljante NIH-onderzoekers op dat moment plotseling in incompetente hackers veranderen.

Zelfs als we zouden geloven dat de particuliere sector effectiever is op het gebied van innovatie, is het teveel betalen voor drugs verre van de meest voor de hand liggende manier om de particuliere sector in te zetten voor het algemeen belang. In plaats van patentmonopolies en Medicare-subsidies zou de overheid eenvoudigweg contracten kunnen sluiten met dezelfde kleine bedrijven waar Big Pharma zich momenteel op richt voor overnames, en de tussenpersoon uitsluiten – hen betalen om medicijnen te ontwikkelen. Het militair-industriële complex is nauwelijks gehinderd in zijn vermogen om levensvernietigende innovaties te ontwikkelen via een soortgelijk aanbestedingsproces; Waarom zouden levensreddende innovaties anders zijn?

Ten slotte zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat marktprikkels die de ontwikkeling van geneesmiddelen stimuleren meer kwaad dan goed kunnen doen in de gezondheidszorg, omdat de marktprijzen de sociale voordelen drastisch onderprijzen. De huidige prikkels voor farmaceutische bedrijven zijn bijvoorbeeld om medicijnen te ontwikkelen die chronische aandoeningen behandelen, zelfs relatief niet-ernstige aandoeningen zoals erectiestoornissen, in plaats van levensbedreigende ziekten te genezen, die tenslotte maar één keer hoeven te worden genezen. Tijdens een recente ernstige ebola-uitbraak werd de publieke aandacht kortstondig gericht op het onvermogen van de farmaceutische industrie om effectieve vaccins of behandelingen voor de ziekte te ontwikkelen. De toenmalige directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Margaret Chan, hekelde de farmaceutische industrie en beschuldigde het winstoogmerk van de industrie van het onvermogen om te investeren in behandelingen voor levensbedreigende ziekten. “De R&D-stimulans bestaat vrijwel niet”, zegt ze. “Een winstgedreven industrie investeert niet in producten voor markten die niet kunnen betalen.”

We betalen momenteel voor innovatie in de geneeskunde door enorme sommen geld te gooien naar gigantische bedrijfsmonopolies, en dan te hopen dat er genoeg geld doorsijpelt naar de biotech-onderzoekers die daadwerkelijk de innovatie uitvoeren om voortgezette R&D te stimuleren. Als we een innovatief ecosysteem vanaf het begin zouden ontwerpen, is het zeer onwaarschijnlijk dat we zo’n ecosysteem zouden creëren. Toen we snel een vaccin nodig hadden om de uitbraak van COVID-19 te bestrijden, gebruikten we een heel ander model, gebaseerd op directe financiering. We hebben haalbare alternatieven voor de monopoliemachine van Rube Goldberg. In dat licht is het grote risico van de nieuwe regels van de regering-Biden dat het te lang duurt voordat ze van kracht worden, of niet ver genoeg gaan.

Het huidige systeem is duidelijk een uitstekend systeem om de macht van Big Pharma te benutten: door gebruik te maken van de monopolieopbrengsten uit bestaande patentportfolio’s kunnen bedrijven de patenten blijven kopen die de volgende generatie monopolieopbrengsten zullen opleveren. Het is echter veel minder duidelijk dat het systeem feitelijk de beste manier is om innovatie op het gebied van levensreddende medicijnen te financieren.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter