Vele jaren geleden sprak documentairemaker Adam Curtis over het fenomeen ‘Oh dearism’: waarin de beelden van horror en lijden over de hele wereld waarmee we worden overspoeld worden ontdaan van hun politieke context, waardoor we een machteloze uitspraak kunnen doen: ‘ Ojee,’ als antwoord. Wat kun je tenslotte nog meer zeggen over de zoveelste parade van zinloze en onverklaarbare verschrikkingen waar niemand iets aan lijkt te kunnen doen?

De verwoestende overstromingen in Libië, die het centrum van de stad Dern in modder hebben veranderd, waarbij duizenden en mogelijk zelfs tienduizenden mensen omkwamen, zijn een bijna perfect voorbeeld van dit fenomeen. Hoewel het geworteld is in specifieke politieke beslissingen die meer dan tien jaar geleden zijn genomen – namelijk het rampzalige besluit van de Amerikaanse, Franse en Britse regeringen om militair in te grijpen in Libië en vervolgens dictator Muammar Gaddafi omver te werpen – is dat deel van het verhaal gebagatelliseerd of zelfs gebagatelliseerd. volledig weggelaten in de Engelssprekende nieuwsverslaggeving, waardoor deze zich ontvouwende ramp slechts een ongelukkige gebeurtenis is die zonder goede reden plaatsvindt in een verafgelegen, disfunctioneel land.

In alle opzichten is de totale ineenstorting van de regering in Libië van fundamenteel belang voor de reden waarom hevige regen uiteindelijk een paar dammen deed barsten en duizenden mensen het leven kostte.

Het hoofd van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN, Petteri Taalas, heeft veelvuldig geciteerd en gezegd dat als er “een normaal functionerende meteorologische dienst was geweest, zij waarschuwingen hadden kunnen geven” en “de autoriteiten voor noodbeheer in staat zouden zijn geweest om evacuatie van de mensen. En we hadden de meeste menselijke slachtoffers kunnen vermijden.” Waarschuwingen dat de dammen in verval waren en dringend onderhoud nodig hadden, werden jarenlang in de wind geslagen. En dat is alles voordat we bij de wanordelijke reactie van de regering op de catastrofe komen, met een BBC-rapport waarin wordt beweerd dat “het hebben van twee ruziënde regeringen het moeilijk maakt om op een snelle, gecoördineerde manier op rampen te reageren.”

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er in sommige berichtgeving in de media is gezinspeeld op de verantwoordelijkheid van de NAVO voor deze staat van wanorde. Gaddafi’s verdrijving door rebellen, geholpen door een militaire interventie onder leiding van de NAVO, leidde niet tot de verandering waar veel Libiërs in 2011 op hadden gehoopt, maar luidde in plaats daarvan meer dan een decennium van conflicten, disfunctioneren en lijden in, schrijft de krant. New York Times. Soortgelijke taal vind je in rapporten van de Associated Press, de BBC, ABC News en CBS.

Maar ook dit is een grove understatement. De interventie van de NAVO was geen klein, incidenteel feit. Zoals een rapport van de commissie Buitenlandse Zaken van het Britse Lagerhuis uit 2016 het stelde: “de inzet van luchtmacht van de coalitie” – dat wil zeggen, de no-fly zone waarvoor de alliantie goedkeuring van de VN heeft gekregen om deze af te dwingen, ogenschijnlijk om burgers te beschermen tegen een bloedbad door de regering – “Het militaire evenwicht in de Libische burgeroorlog is verschoven ten gunste van de rebellen.” Zoals verschillende postmortems van de interventie hebben aangetoond, had Gaddafi tegen de tijd dat de NAVO zich in maart 2011 in de strijd mengde, de controle over het grootste deel van het land heroverd en waren de rebellen vrijwel verslagen.

Westerse interventie stond, om het duidelijk te zeggen, centraal in de verdrijving van Gaddafi en de meer dan tien jaar van chaos die daarop volgde, en in feite is het zeer onwaarschijnlijk dat dit allemaal zou zijn gebeurd zonder de acties van de NAVO. Je hoeft Gaddafi’s autoritarisme niet te bagatelliseren om te concluderen dat de door de VS gesteunde interventie een catastrofe op Pandora-niveau was.

De interventie van de NAVO ging verder dan luchtsteun. Zoals het rapport van het House of Commons stelt: “De gevechtsprestaties van de rebellengrondtroepen werden verbeterd door personeel en inlichtingen geleverd door staten als Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten”, terwijl de wereld de wapenbewapening gezamenlijk negeerde. embargo tegen Libië dat was ingesteld door een eerdere VN-resolutie om de rebellen van wapens te voorzien. Uiteindelijk was de NAVO zelfs rechtstreeks betrokken bij de dood van Gaddafi, toen een NAVO-luchtaanval het konvooi waarin hij reisde vernietigde, waardoor hij werd gevangengenomen en gedood.

Er zijn aanwijzingen dat regimeverandering vanaf het begin op het menu stond. Uit e-mails bleek dat toen hij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton overhaalde om aan te dringen op interventie – wat ze al snel deed, en een leidende rol speelde bij het verkrijgen van de VN-vergunning die de weg vrijmaakte voor westerse deelname aan het conflict – Sidney Blumenthal, een oud-Clinton-vertrouweling, openlijk sprak over Het helpen van de rebellen om Gaddafi omver te werpen. Senator John McCain, een van de luidste en meest prominente stemmen die Amerikaanse interventie eiste, beschreef de dagen van de dictator als ‘geteld’ en zei: ‘De vraag is: kunnen we dat aantal dagen inkorten om levens te redden?’

Terwijl sommige functionarissen volhielden dat het wegwerken van Gaddafi geen doel was, merkten anderen, zoals de Britse premier David Cameron, op dat de autocraat ‘moet vertrekken’. Het is niet verrassend dat het slechts een maand duurde voordat alle betrokkenen begonnen te praten over de verwijdering van Gaddafi als doel. Met andere woorden, er is voldoende indirect bewijs dat wijst op het idee dat regimeverandering niet slechts een bijeffect van de interventie was, maar een fundamenteel doel, althans onder enkele van de leidende actoren.

Hoewel de operatie destijds bijna universeel werd geprezen als een triomf, zijn de tragische taferelen die we vandaag de dag in het door overstromingen geteisterde Libië zien een bittere herinnering aan de kosten van dat ‘succes’ van het buitenlands beleid. De huidige verwoesting is slechts de jongste ramp die het land overkomt in de nasleep van de NAVO-interventie: de ranglijst van de Libische Human Development Index is ingestort sinds de val van Gaddafi, toen het land in een tien jaar durende burgeroorlog verwikkeld raakte en een petrischaaltje werd voor gewelddadig extremisme en zelfs een bruggenhoofd voor de moderne slavenhandel.

Ongelooflijk genoeg, ondanks deze overvloedig goed gedocumenteerde geschiedenis, ging een aanzienlijk deel van de media verder dan het bagatelliseren van de verantwoordelijkheid van de NAVO en koos er eenvoudigweg voor om haar rol, noch het machtsvacuüm dat in het kielzog van Gaddafi was achtergebleven, te vermelden. Dit was het geval bij CNN, Bloomberg en NBC, en, in mindere mate, de Wall Street Journal, waarin kort melding werd gemaakt van de omverwerping van Gaddafi, maar het werd uitgelegd als simpelweg een dominosteen die zou vallen in de reeks volksopstanden van de Arabische Lente dat jaar. Ook de rol van het Amerikaanse buitenlandse beleid was opvallend afwezig Buitenlands beleiddat eveneens geen melding maakte van de interventie, maar alleen zinspeelde op het machtsvacuüm na Kadhafi (misschien omdat de auteur een analist is bij de NAVO-stichting).

Maar speciale vermelding verdient de liberaal Voogd, waarvan de verslaggeving deze twee centrale stukjes context serieel heeft weggelaten in wat soms leest als een masterclass van subtiele verduistering. “Libië laat de rampzalige gevolgen zien als regeringen er niet alleen niet in slagen hun burgers te beschermen, maar hen ook in groter gevaar brengen. Het corrupte regime van Muammar Gaddafi is gevolgd door meer dan een decennium van revolutie, burgeroorlog en politieke impasse”, zegt een stuk dat met de vinger wijst naar de klimaatverandering, waarbij netjes de noodzaak wordt omzeild om de lezers uit te leggen Waarom En Hoe Gaddafi werd “gevolgd door” een dergelijke wanorde. Een ander vermeldt de val van Gaddafi, maar zegt niets over de NAVO. Het staat parallel aan een soortgelijke New York Times stuk dat, hoewel er maar één keer melding wordt gemaakt van de operatie van 2011, op overweldigende wijze de nadruk wordt gelegd op “wanbeheer en verwaarlozing door de overheid” als de hoofdoorzaak van de huidige problemen van het land.

Het totaal van deze berichtgeving is dat lezers die niet bekend zijn met de interventie van 2011 en de bloedige erfenis ervan in het land en daarbuiten, er niets wijzer van zullen blijven. Het is een goochelarij die de schuld volledig afschuift op de huidige autoriteiten in Libië, die ongetwijfeld hebben bewezen dat ze crimineel incompetent zijn, maar wier criminele incompetentie schijnbaar geen verklaring heeft behalve het feit dat het gewoon is – geen andere verklaring dan het feit dat Libië er één van is die landen binnen Dat deel van de wereld waar verarming, instabiliteit en geweld eenvoudigweg endemisch zijn, om welke reden dan ook. Zoals Adam Curtis zou zeggen: oh jee.

Het is een perfect voorbeeld van hoe nieuwsverslaggeving op subtiele wijze een vertekend beeld van wereldgebeurtenissen kan creëren, eenvoudigweg door de details en feiten die degenen die erover rapporteren verkiezen te benadrukken, te bagatelliseren of weg te laten. Op de lange termijn is het verderfelijke effect ervan dat we de risico’s en de realiteit van onze militaire interventies voor het publiek verbergen, hen een stralende berichtgeving op de voorpagina’s geven als ze goed lijken te gaan, en ze vrijwel buiten beschouwing laten als ze zich voordoen. minder dan succesvol uit.

En dus slagen we er niet alleen niet in om de lessen uit de recente geschiedenis te leren, maar moeten we ook kijken naar het perverse schouwspel van voormalig president Barack Obama – onderdeel van de exclusieve club van mensen die het meest verantwoordelijk zijn voor de ondergang die we in Libië zien – aandringen mensen om te doneren aan organisaties die noodhulp bieden, en wijzend op de ‘onvoorstelbare’ tol van ‘deze natuurramp’. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in de huidige berichtgeving in de media, lijkt wat er gebeurt ongetwijfeld ‘natuurlijk’. Maar als je tot hier hebt gelezen, weet je dat dit allesbehalve het geval is.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter