Paus Franciscus heeft gulzigheid bestempeld als mogelijk de ernstigste zonde van allemaal, daarbij verwijzend naar de vernietigende impact ervan op de planeet. De katholieke leider zei dat, hoewel er niets mis is met het genieten van maaltijden, mensen een kwestie van onmatigheid hebben ontwikkeld als het om eten gaat.

De paus heeft eerder gewaarschuwd dat de wereld zoals wij die kennen “aan het instorten is en het breekpunt nadertte midden van de snel versnellende klimaatverandering en de passiviteit van de wereldleiders. Afgelopen oktober noemde hij de ontwikkelde westerse landen als de belangrijkste boosdoeners achter de crisis.

Tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op woensdag betoogde de paus dat vanuit sociaal oogpunt gulzigheid “misschien wel de gevaarlijkste ondeugd die de planeet doodt.“Hij hekelde de”de vraatzucht waarmee we de afgelopen eeuwen hebben uitgehaald naar de goederen van de planeet.

Omdat mensen steeds meer een roofzuchtige houding hebben aangenomen ten opzichte van voedsel en hulpbronnen in de bredere zin van het woord, hebben mensen “de naam van mensen afgezworen‘om in plaats daarvan’ te wordenconsumenten,’ beweerde paus Franciscus.


Paus plant zijn begrafenis

Hij merkte op dat een groeiend aantal mensen een onevenwichtige relatie met voedsel lijkt te hebben, wat zich uit in eetstoornissen. Volgens de paus zijn deze aandoeningen “meestal gerelateerd aan de kwellingen van de psyche en de ziel.

Voedsel is de manifestatie van iets innerlijks: de neiging tot evenwicht of mateloosheid… de empathie van degenen die weten hoe ze voedsel moeten delen met de behoeftigen, of het egoïsme van degenen die alles voor zichzelf oppotten,” hij zei.

In zijn apostolische exhortatie van oktober schreef de katholieke leider dat de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van “extreme weersverschijnselen‘ worden steeds moeilijker te negeren.

Vervolgens verwierp hij het idee dat armere landen het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde dragen, en wees erop dat “De uitstoot per individu in de Verenigde Staten is ongeveer twee keer groter dan die van individuen die in China wonen, en ongeveer zeven keer groter dan het gemiddelde van de armste landen.

De paus betreurde ook een schijnbaar gebrek aan belangstelling bij de aanpak van de situatie bij de grote economische machten.

Je kunt dit verhaal delen op sociale media:
Bron: www.rt.comLaat een antwoord achter