In 1968 werd Lyndon Johnson president. Hij voerde een meedogenloze oorlog in Vietnam die, tegen de tijd dat deze enkele jaren later eindigde, het leven zou eisen van miljoenen Vietnamese burgers. Aan de Columbia University kregen zes studenten een disciplinaire proeftijd opgelegd omdat ze protesteerden tegen de betrokkenheid van Columbia bij het Institute for Defense Analyses (IDA), een denktank voor militair onderzoek.

Veel Columbia-studenten waren al verontwaardigd over de betrokkenheid van hun universiteit bij militair onderzoek in een tijd dat het Amerikaanse leger grootschalige wreedheden beging in Zuidoost-Azië. De poging om de vrijheid van meningsuiting van de studenten te onderdrukken mislukte ernstig, waarbij “Amnestie voor de IDA Six” een belangrijke eis was van de daaropvolgende protesten. Anti-oorlogswoede ging samen met controverse over een de facto gescheiden universiteitsbouwproject, en de campus explodeerde. Vijf campusgebouwen werden bezet door demonstranten. Er was een gewelddadig optreden van de politie van New York City (NYPD) voor nodig om ze op te ruimen.

Tegenwoordig kun je alles wat je maar wilt weten over deze evenementen te weten komen op een handige bronnenpagina uit 1968, gehost door de universiteit zelf. Als je het leest, zou je de indruk kunnen krijgen dat de regering anti-oorlogsstudenten niet langer beschouwde als gevaarlijke vijanden die het zwijgen opgelegd moesten worden – dat de universiteit misschien daadwerkelijk iets had geleerd.

Als dat zo is, heb je het mis. Columbia University keert terug naar vrijwel hetzelfde speelboek met een fel optreden tegen studenten die vreedzaam protesteren tegen Israëls massamoord op Palestijnen in Gaza, gerechtvaardigd door absurde beweringen dat de demonstranten gevaarlijke antisemieten zijn.

Vorige week, toen de massamoorddadige aanval van Israël op de burgerbevolking van Gaza voortduurde en de Colombiaanse president Nemat Shafik naar het Congres ging om haar studenten als antisemieten te bestempelen omdat ze tegen deze wreedheden protesteerden, begon een protestkamp delen van de campus te bezetten. De studenten eisten dat Columbia zich uit Israël zou afstoten en amnestie zou verlenen aan voorheen gedisciplineerde demonstranten.

Vanuit een ‘oorlogskamer’ in een advocatenkantoor in de buurt van het Witte Huis zette dr. Shafik ‘wat ze later toegaf een ‘buitengewone stap’ was.’ Tegen de protesten van de senaat van de faculteit in, schorste ze massaal studentendemonstranten en schakelde de NYPD in. honderd van hen te arresteren.

Deze groteske heropvoering van de sterke-armtactieken van haar voorgangers uit 1968 werd voor een groot deel gerechtvaardigd door vermeende zorgen over antisemitisme en de veiligheid van Joodse studenten. Zowel de rechtse als de reguliere bedrijfsmedia hebben meedogenloos alle beweringen over antisemitisme uitgespeeld bij Palestijnse protesten op campussen in het hele land, met totale minachting voor de meest elementaire bewijsnormen.

Bij Yale bijvoorbeeld, Sahar Tartak – dezelfde bekende rechtse provocateur die enkele maanden geleden een onzinnige cultuuroorlog-controverse op gang bracht toen degene die beslist wat er op de etiketten van de dienbladen met eten in de Yale-cafetaria staat, kortstondig de ‘Israëlische couscoussalade met spinazie en tomaten’ tot ‘couscoussalade met spinazie en tomaten’ – trok opnieuw de nationale schijnwerpers toen ze beweerde met de stok van een Palestijnse vlag ‘in het oog te zijn gestoken’ door een demonstrant in de greep van antisemitische woede. Ze schreef het verhaal voor Bari Weiss Vrije persen het werd goedgelovig gerund door iedereen van de New York Post naar Fox News naar CBS naar de Jeruzalem Post.

Toen de video uiteindelijk uitkwam, was het overweldigend duidelijk dat ze in het ergste geval heel licht en vrijwel zeker onbedoeld werd gepord door een demonstrant die langs haar liep en niet duidelijk aandacht schonk aan haar capriolen. Ze zegt dat ze de volgende dag hoofdpijn had, wat ze toeschrijft aan de ‘steekpartij’, maar naar eigen zeggen had ze geen andere verwondingen.

Ondertussen werden in Gaza ten minste 1,9 miljoen van de 2,3 miljoen inwoners van het gebied door het Israëlische leger uit hun huizen verwijderd in een flagrante daad van etnische zuivering. Minstens veertienduizend Palestijnse kinderen zijn daar de afgelopen zes maanden vermoord. Oh, en elke universiteit in Gaza is vernietigd. De laatste die nog overeind stond, werd een paar maanden geleden door het Israëlische leger vernietigd, niet eens door luchtbombardementen, maar door gecontroleerde sloop.

Terwijl de universiteiten van Gaza in puin liggen, verwoest door wapens van Amerikaanse makelij, terwijl president Joe Biden meedogenloze diplomatieke dekking biedt voor de genocide van Israël bij de Verenigde Naties, moeten we doodsbang zijn voor de mensen die oproepen tot een staakt-het-vuren, zodat de overlevenden kunnen beginnen om hun leven weer op te bouwen. Dit zijn, zo wordt ons steeds verteld, ‘menigtes’ van ‘gewelddadige’ ‘antisemieten’.

Niemand hoeft mij ervan te overtuigen dat antisemitisme iets is dat bestaat in de Amerikaanse samenleving. Ik ben deels joods, ik zie er heel erg zo uit, en ik heb in de loop van mijn leven op zijn minst een paar antisemitische opmerkingen tegen mij gekregen. Nu er overal in het land ongekende massaprotesten uitbreken, zou het een klein wonder zijn als dat zou gebeuren niemand die bij iemand kwam opdagen, zei iets antisemitisch.

Het is ook waar dat sommige pro-Palestijnse demonstranten, vol terechte verontwaardiging over de genocide in Gaza en niet bereid om toe te geven elk wijzen naar hun ideologische vijanden, doen domme dingen zoals het verdedigen van het geweld van Hamas tegen burgers. Dit is, zoals ik heb betoogd veel maal een ernstige fout. Hoewel ik vermoed dat het werkelijke aantal demonstranten dat werkelijk heeft gescandeerd ‘Brand Tel Aviv plat’ bijvoorbeeld kleiner is dan het aantal journalisten dat artikelen heeft geschreven waarin ademloos het nieuws wordt herhaald dat iemand dat ergens heeft gezegd, blijft het een heel dom zeg. Het is in principe verkeerd, en wat hun motivatie ook is, de kleine minderheid van demonstranten die zulke dingen zegt, maakt het alleen maar makkelijker voor de media om de grote meerderheid te belasteren.

Maar in een omgeving die zo verstoken is van echte incidenten van antisemitisme van demonstranten dat we gereduceerd zijn tot landelijke, door verontwaardiging aangewakkerde nieuwscycli over Sahar Tartak die lichtjes wordt begraasd door een verdwaalde vlaggenmast of The Day the Couscous Label Changed, het idee dat Columbia’s hardhandige Het harde optreden tegen studenten die protesteren voor een staakt-het-vuren wordt ingegeven door oprechte bezorgdheid over de ‘veiligheid’ van Joodse studenten en is een enorme belediging voor onze collectieve intelligentie. Vooral omdat iedereen die ook maar enigszins bekend is met de Palestijnse solidariteitsbeweging weet dat vrijwel altijd een enorm onevenredig groot aantal deelnemers aan deze campusprotesten zelf Joods is.

Al in 2021 vertelde ruim één op de drie jonge Amerikaanse joden aan opiniepeilers dat zij denken dat Israël een ‘apartheidsstaat’ is, en het gezonde verstand zou suggereren dat alles wat sindsdien is gebeurd dat aantal vrijwel zeker aanzienlijk heeft doen toenemen. Joodse studenten zijn vaak degenen voor wie de kwestie het meest persoonlijk aanvoelt, gezien hun gevoel dat Israël deze misdaden begaat ‘in naam’ van het Joodse volk als geheel, en in mijn ervaring is de kans veel groter dat ze opdagen bij zulke protesten dan studenten die zijn opgevoed als mormonen, hindoes of episcopalen – hoewel al deze groepen vertegenwoordigd zijn.

Veel van degenen die deze studentendemonstranten belasteren, waren zeer recentelijk luide voorstanders van de vrijheid van meningsuiting op de campus en critici van de identiteitspolitiek. Zeker, dat was de Vrije pers‘s versloeg zes maanden geleden. Nu lijken ze zich te concentreren op het inzetten van bewijsvrije beschuldigingen van onverdraagzaamheid om degenen met wie ze het niet eens zijn over Israël/Palestina te belasteren. Ik heb meer dan een paar vrijheidsstrijders gezien die ‘veiligheidsstrijders’ zijn geworden en die de Nationale Garde hebben opgeroepen om de (onevenredig joodse!) studenten die pleiten voor vrede en gelijkheid met geweld te verpletteren.

Ondertussen willen veel pratende hoofden op televisie en commentatoren in de gedrukte media de golf van protesten op universiteitscampussen tot voer maken voor het verscherpen van verschillende cultuuroorlog-aspecten over bevoorrechte Ivy League-studenten – laat staan ​​natuurlijk al die protesten op niet-bevoorrechte campussen – of “ wakkerheid’, of een zogenaamd gloednieuwe vorm van linkse waanzin. De realiteit is dat studenten op campussen in het hele land protesteren om dezelfde redenen waarom studenten die gebouwen in Columbia in 1968 overnamen, en om dezelfde reden dat er een enorme golf van studentenstakingen door het hele land was toen Richard Nixons illegale invasie van Cambodja openbaar werd. twee jaar later. Ze zijn geschokt als ze zien dat hun land en hun universiteiten deelnemen aan misdaden tegen de menselijkheid.

Veel Amerikanen van alle rangen en standen denken er hetzelfde over. De publieke opinie hierover is grimmig. De overgrote meerderheid van de kiezers die Joe Biden in 2020 steunden, zegt bijvoorbeeld tegen opiniepeilers dat ze óf denken dat de Israëlische oorlogsmisdaden die Biden faciliteert met geld, wapens en diplomatieke dekking neerkomen op een ‘genocide’, óf dat ze het niet zeker weten. . Slechts 20 procent zegt dat het geen genocide is. Maar om verschillende redenen behoren universiteitsstudenten vaak tot de eersten die protesteren tegen ernstige onrechtvaardigheden. De studententijd is een periode waarin veel mensen voor het eerst worden blootgesteld aan een verscheidenheid aan verschillende standpunten en kritischer gaan nadenken over hun aannames over de wereld. En hoewel sommige studenten eruit worden gezet omdat ze opkomen voor wat juist is, maken studenten zich over het algemeen minder zorgen over die uitkomst dan werknemers over ontslag – vooral gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de Amerikaanse werknemers ‘naar eigen goeddunken’ in dienst wordt genomen. op werkplekken waar geen vakbonden zijn aangesloten, waar ze op elk moment en om vrijwel elke reden kunnen worden ontslagen.

Natuurlijk heeft niet iedereen het geluk om naar de universiteit te kunnen gaan, en elke succesvolle beweging om de imperiale militaire aanwezigheid van Amerika over de hele wereld terug te dringen – inclusief haar rol in proxy-oorlogen zoals die welke Israël voert tegen de burgerbevolking van Gaza – zal veel verder moeten gaan dan de universiteitscampussen. Het is bijvoorbeeld een heel goede kleine stap in de goede richting dat de United Auto Workers (UAW) hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza. Het is veel moeilijker voor genocide-verdedigers om de UAW af te doen als een verzameling paarsharige ontevredenen. Daarom praten ze liever over ‘Ivy League-studenten’.

Op de lange termijn hebben we een echte strategie nodig om de meerderheid van de arbeidersklasse in onze samenleving te mobiliseren achter een agenda om middelen van oorlog en geweld in het buitenland te heroriënteren naar het creëren van een meer gelijkwaardige samenleving hier in eigen land. Dat is een moeilijke taak, en ik kan niet beweren dat ik alle antwoorden heb over hoe we zo’n beweging kunnen opbouwen.

Maar over één punt ben ik absoluut zeker. Toekomstige generaties zullen walgen van de houding van degenen die zagen hoe miljoenen Palestijnen uit hun huizen werden verdreven en tienduizenden Palestijnse burgers werden vermoord met Amerikaanse wapens – en besloten zich niet aan te sluiten bij de demonstranten tegen het staakt-het-vuren die zich op en buiten de campussen verzamelden, maar hen te besmeuren. als ‘mobs’. Veel mensen die nu op deze manier praten, zullen er later spijt van krijgen, net zoals velen die ooit de oorlog in Irak toejuichten nu wensen dat ze dat deel van hun politieke verleden konden uitwissen. Maar er is geen resetknop voor de geschiedenis. Als je je tegen deze misdaden wilt verzetten, is het nu de tijd om dat te doen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter