Drie dagen later Na de aanval van Hamas op Israël stuurde Ryna Workman, voorzitter van de studentenorganisatie van de New York University Law School, een nieuwsbrief naar klasgenoten waarin zij uitdrukking gaf aan “onwrikbare en absolute solidariteit met de Palestijnen in hun verzet tegen de onderdrukking in de richting van bevrijding en zelfbeschikking.” Workman legde de schuld voor “dit enorme verlies aan mensenlevens” toe aan het Israëlische apartheidsregime over de Palestijnen, zonder daarbij Hamas te noemen, wiens aanval zo’n 1.300 Israëli’s doodde.

Workman vertelde The Intercept dat het de bedoeling was een boodschap binnen de gemeenschap te brengen die sprak tot het 75 jaar durende gewelddadige regime van Israël over Palestina en steun uitsprak voor de fundamentele mensenrechten van de Palestijnen.

Toch kreeg de nieuwsbrief veel kritiek omdat het de moord op Israëlische burgers door Hamas niet rechtstreeks veroordeelde – en de reactie kwam snel. Workman werd afgezet als voorzitter van de studentenraad; een baanaanbieding werd ingetrokken door een bedrijf waar ze eerder stage liepen, Winston & Strawn; en ontving online een litanie van bedreigingen.

Workman vertelde The Intercept dat ze vasthouden aan hun vastberadenheid omwille van twee doelen: dat mensen niet gestraft mogen worden voor het bepleiten van de Palestijnse mensenrechten; en dat iedereen die om het menselijk leven geeft, moet doen wat hij kan om op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza.

“Wat mij drijft is de veerkracht van de Palestijnen op dit moment”, vertelde Workman aan The Intercept in hun eerste interview met de nieuwsmedia. “Het feit dat ze nog steeds hun stem gebruiken, dat ze nog steeds sterk staan, dat ze er nog steeds zijn, en dat ze ons vragen om ons hierdoor te blijven uitspreken en voor hen op te komen en dit niet hun einde te laten zijn .”

“En dus zal ik mij voor hen blijven uitspreken en vragen om deze eisen van een onmiddellijk staakt-het-vuren en deze humanitaire hulp op een veilige, zekere en tijdige manier aan de bevolking van Gaza.”

“Ik zal mij voor hen blijven uitspreken en vragen om deze eisen van een onmiddellijk staakt-het-vuren en deze humanitaire hulp.”

Workman is niet de enige die te maken krijgt met tegenreacties: studenten in het hele land, vooral aan Harvard, worden geconfronteerd met veroordeling voor soortgelijke uitspraken en protesteren zelfs in grote lijnen tegen de Israëlische behandeling van Palestijnen. De aanvallen op universiteiten en hogescholen maken deel uit van een langere geschiedenis van mensen die het doelwit zijn van het betuigen van steun aan de Palestijnen of het bekritiseren van het beleid van Israël. Palestine Legal, een belangenorganisatie die bedreigde pro-Palestijnse activisten steunt, zegt alleen al tussen 2014 en 2020 op 1.707 incidenten te hebben gereageerd, waaronder gevallen van discriminatie, disciplinaire onderzoeken en censuur.

“Dit is een ongekend moment van ongerustheid en angst voor iedereen die zich publiekelijk uitspreekt ter ondersteuning van de Palestijnen, die daartoe gedwongen zijn om een ​​zich ontvouwende genocide in Gaza te stoppen”, vertelde Dima Khalidi, juridisch directeur van Palestina, aan The Intercept. “Er is altijd een gezamenlijke inspanning geweest om de beweging voor Palestijnse rechten stop te zetten door middel van censuur, legaal pesten, doxxing en meer, zoals Palestine Legal al jaren documenteert. Nu is die aanval met 100 vergroot.”

Zwarte lijsten en Harvard

De meest beruchte anti-Palestijnse campusoperatie is Canary Mission, die dossiers verzamelt over studenten, docenten, professionals of organisaties die, volgens de website, “haat bevorderen tegen de VS, Israël en Joden op Noord-Amerikaanse universiteitscampussen en daarbuiten.” De zwarte lijst is gericht tegen aanhangers van BDS, de beweging om Israël en Israëlische bedrijven te boycotten, af te stoten en te bestraffen, om druk uit te oefenen op Israël om de Palestijnse rechten te respecteren en de bezetting te staken.

De aanval van Canary Mission op BDS-activisten kwam doordat veel staatswetgevers aandrong op het verbieden en, in sommige gevallen, criminaliseren van boycots van Israël. De zwarte lijst creëerde een omgeving waarin studenten zich uitspraken ter ondersteuning van de Palestijnen of tegen het beleid van Israël, kwetsbaar werden voor gerichte intimidatie en discipline, zowel op de academie als op de arbeidsmarkt. De FBI heeft zich zelfs gericht tegen activisten wier namen op de website van Canary Mission verschenen.

Dergelijke inspanningen zijn geïntensiveerd in de nasleep van de aanval van Hamas op Israël en de vergeldingsoorlog tegen Gaza. Aan de Harvard Universiteit ondertekenden 34 studentengroepen een verklaring vergelijkbaar met die van Workman, waarin Israël de schuld werd gegeven voor zijn dodelijke aanvallen, het land werd veroordeeld voor het in stand houden van een openluchtgevangenis voor Palestijnen, en een beroep werd gedaan op Harvard om “actie te ondernemen om de voortdurende vernietiging te stoppen”. van Palestijnen.”

Vervolgens riepen talloze CEO’s, van de miljardair hedgefondsmanager Bill Ackman tot de CEO van Sweetgreen, Jonathan Newman, op om de lijsten met ondertekenaars openbaar te maken, zodat hun bedrijven, zoals Ackman het uitdrukte, hen niet ‘per ongeluk in dienst zouden nemen’. Afgelopen woensdag reed een vrachtwagen met mobiele billboards rond op de Ivy League-campus, waarbij de namen en gezichten van de ondertekenaars werden beschoten en hen werd omschreven als ‘Harvards grootste antisemieten’. The Guardian onthulde dat de financiers van de truck verbonden zijn met een complex netwerk van rechtse organisaties, gesteund door miljoenen dollars.

Verschillende studenten en groepen verwijderden hun handtekeningen na de reactie, waarbij sommige mensen zeiden dat ze niet wisten dat hun groep de ondertekenaar was of niet op de hoogte waren van de exacte inhoud van de verklaring.

De aanvallen op de studentenactivisten op Harvard stuiten op enige weerstand – zelfs onder degenen die het niet eens zijn met de aanvankelijke verklaring.

Hoewel de Joodse Harvard College-studente Maya Bodnick het niet eens was met de verklaring van de Harvard-studenten, was ze ongelovig dat Ackman geen rekening hield met de potentiële gevaren van dergelijke doxxing. In de Forward schreef Bodnick: “Ackmans acties maken dit pijnlijke moment niet veiliger voor mijn Palestijnse, Joodse en Israëlische collega’s.”

De Harvard-afdeling van Hillel, een joodse studentenorganisatie, veroordeelde de vrachtwagen op dezelfde manier. Hoewel de afdeling van Hillel zei dat het de verklaring van de studentengroepen verwierp en verantwoordelijkheid eiste voor de ondertekenaars, “mag die verantwoordelijkheid zich onder geen enkele omstandigheid uitstrekken tot publieke intimidatie van individuen.”

Vorige week verspreidden minstens vier websites de persoonlijke informatie van Harvard-studenten die verbonden waren aan groepen die de verklaring ondertekenden, inclusief hun volledige naam, vroegere banen en woonplaats.

De negatieve aandacht heeft zich uitgebreid naar campussen in het hele land, terwijl studenten van de Arizona State University, Butler University, Ohio State University en de University of North Carolina hebben geprotesteerd ter ondersteuning van de Palestijnse rechten.

Baanverlies – en ondersteuning

Voor sommigen waren de gevolgen van de aanslagen onmiddellijk. In het geval van Workman heeft de toekomstige werkgever, het advocatenkantoor Winston & Strawn, niet alleen afgezet als studentenleider, maar ook hun aanbod vorige week in een post op LinkedIn ingetrokken, waarin hij schreef dat de opmerkingen van Workman “diepgaand in strijd zijn met de waarden van Winston & Strawn als bedrijf. ”

In een verklaring maandag beschreef Workman de verschillende reacties op hun nieuwsbrief als afwijkend van wat er werkelijk op het spel staat. “Ongeacht hoe verschrikkelijk mijn week ook is geweest, deze aandacht in de e-mail van een student aan zijn mede-rechtenstudenten is volkomen misplaatst en een gevaarlijke afleiding”, zei Workman, daarbij verwijzend naar Israël dat een extreem 24-uurs evacuatiebevel uitvaardigde aan mensen in het noorden van Gaza, en zijn pogingen om voedsel, water en elektriciteit af te sluiten.

“Mijn bedoeling was om de aandacht te vestigen op het gebrek aan berichtgeving over de Palestijnen en op de humanitaire crisis in Gaza.”

Afgezien van hun eigen gevolgen zei Workman tegen The Intercept: “Ik ben bezorgd dat dit verzet tegen mij en andere mensen die zich ook hebben uitgesproken, dit huiveringwekkende effect zal hebben dat het mogelijk maakt dat dit onevenwichtige en gevaarlijke mediaverhaal voortduurt, waarin geweld tegen Palestijnse burgers is genormaliseerd.”

Verschillende groepen hebben hun steun voor Workman en Palestijnse solidariteit in bredere zin aangekondigd, waaronder meer dan 100 rechtenalumni van NYU, en 51 studenten en alumni van NYU Law Joden voor een Vrij Palestina. Beide groepen stuurden brieven rechtstreeks naar decaan Troy McKenzie, die zichzelf en de universiteit had gedistantieerd van Workmans nieuwsbrief.

“Mijn boodschap kwam ongevoelig over voor het lijden van Israëli’s in tijden van crisis en dat was niet wat ik bedoelde”, zei Workman in hun persbericht. “Het doden van kinderen en andere onschuldige burgers is gruwelijk.”

“Wat ik schreef was geïnspireerd door en in lijn met wat veel Joodse vredesactivisten en Israëliërs, waaronder de redactie van Israëls grootste krant, de afgelopen week hebben geuit in reactie op het geweld.”

“Mijn bedoeling was om de aandacht te vestigen op het gebrek aan berichtgeving over de Palestijnen en op de humanitaire crisis in Gaza,” zei Workman, “een crisis die alleen maar exponentieel is geëscaleerd sinds ik die e-mail dinsdag stuurde.”
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter