Israël blijft Rafah bestoken met intensieve luchtaanvallen, waarbij het al meer dan honderd Palestijnen heeft gedood, de meesten van hen kinderen, en duizenden anderen heeft verdreven, die nergens veilig heen kunnen – behalve misschien ‘naar de maan’, om het hoofd van het buitenlands beleid van de Europese Unie te citeren. Josep Borrell.

De bloedbaden op zondag lijken slechts een opmaat te zijn voor de verschrikkingen die gaan komen, nu Israël zich nu opmaakt voor een invasie van het kleine vluchtelingenstadje, waardoor de angst voor genocide en etnische zuiveringen toeneemt. Er werd aangenomen dat Rafah de laatste “veilige zone” van Gaza was, waar 1,5 miljoen Palestijnen, bijna tweederde van de oorspronkelijke bevolking van Gaza, nu onderdak zoeken.

Rafah is een kleine en stoffige stad aan de zuidelijke grens van Gaza met Egypte. Aan de vooravond van Israëls genocidale oorlog tegen Gaza woonden in Rafah minder dan 300.000 Palestijnen; begin februari was de stad vrijwel van de ene op de andere dag uitgegroeid tot zo’n 1,5 miljoen inwoners. Het lijkt nu op een concentratiekamp vol ontheemde Palestijnse gezinnen, die in huizen en tenten zijn opeengepakt, meestal in tentenkampen, waarvan sommige zich op begraafplaatsen bevinden. Velen slapen op straat.

De stad staat op de rand van een humanitaire ramp. Hulpfunctionarissen hebben het Rafah-kamp omschreven als een ‘snelkookpan van wanhoop’. Hulpgroepen waarschuwen voor een dreigende hongersnood daar, omdat Israël humanitaire lucht naar Gaza blijft onthouden en zelfs de meeltransporten blokkeert. Israëlische soldaten filmen zichzelf terwijl ze voedselopslagplaatsen in Gaza vernietigen en in brand steken om de Palestijnen uit te hongeren.

De brutale aanvallen van Israël op Rafah hebben in feite een lange en aangrijpende geschiedenis. De afgelopen zeventig jaar is Rafah de tragische plaats geweest van herhaalde bloedbaden door Israël en massale ontheemding.

Rafah stond door de geschiedenis heen bekend als de zuidelijke poort naar Palestina. Vóór de jarenlange Israëlische blokkade diende het als Gaza’s enige verbinding met de buitenwereld. Na de “terugtrekking” van Israël uit Gaza in 2005 en de daaropvolgende verkiezing van Hamas werd de grensovergang bij Rafah door zowel Israël als Egypte gesloten, waardoor de Gazastrook aan alle kanten werd afgesloten.

Rafah had tijdens het Britse mandaat minder dan duizend inwoners. Toen de Nakba kwam – de massale ontheemding van Palestijnen bij de oprichting van Israël – stroomden duizenden ontheemde Palestijnen de kleine en afgelegen grensstad binnen, waardoor de bevolking in één nacht verdrievoudigde en er een groot vluchtelingenkamp van werd gemaakt.

Maar de Nakba was nog maar het begin. Na 1948 vielen Israëlische troepen regelmatig de Rafah-kampen binnen, waarbij tientallen vluchtelingen werden afgeslacht en hun huizen werden gesloopt.

Op 12 november 1956, tijdens Israëls eerste bezetting van Gaza, vielen Israëlische troepen de vluchtelingenkampen in Rafah binnen, pakten mannelijke inwoners op en doodden minstens 111 mensen in koelen bloede. Het bloedvergieten, bekend als het bloedbad in Rafah, werd door het Rode Kruis omschreven als ‘terreurscènes’.

Ongeveer 1.200 burgers, op een bevolking van 330.000, werden in de hele Gazastrook gedood; honderden gevangenen werden standrechtelijk geëxecuteerd. De lichamen van de slachtoffers werden gedumpt in het district Tell Zurab, ten westen van Rafah, waar families een avondklok moesten riskeren om de lichamen van dierbaren op te halen en te begraven, hoewel de meeste begrafenissen zonder identificatie werden uitgevoerd. De omvang van het bloedbad was zo gruwelijk dat het hoofd van het Observatorium van de Verenigde Naties de wreedheden van Israël interpreteerde als een poging om de vluchtelingen uit Gaza weg te vagen.

Tijdens de oorlog van 1967 veroverde het Israëlische leger (IDF) Rafah samen met het Sinaï-schiereiland en de Gazastrook, waarmee Israëls tweede en decennialange bezetting van Gaza begon. De bevolking van Rafah bedroeg bijna 55.000, van wie er slechts 11.000 in Rafah zelf woonden. Op 9 juni bombardeerde en blies het Israëlische leger ongeveer 144 huizen in het vluchtelingenkamp Rafah op, waarbij tientallen inwoners omkwamen. Dat markeerde het begin van een lange en gestage campagne van etnische zuivering.

In de zomer van 1971 verwoestte het Israëlische leger onder leiding van Ariel Sharon meer dan vijfhonderd huizen in Rafah terwijl bulldozers door de dichtbevolkte kampen ploegden om brede patrouillewegen voor de Israëlische strijdkrachten te creëren. Deze vernielingen, die deel uitmaakten van Israëls pogingen om de Gazastrook uit te dunnen, verdreven bijna vierduizend mensen uit Rafah, van wie velen naar de Sinaï verhuisden.

Om de permanente verdrijving van Palestijnen uit Rafah te verzekeren, heeft Israël de vluchtelingenkampen in Brazilië en Canada gecreëerd, één ten zuiden van Rafah en de andere over de grens in de Sinaï. De nieuwe kampen, waarvan de naam deed denken aan een pijnlijke ballingschap, werden zo genoemd naar de VN-vredestroepen uit de twee landen die daar gestationeerd waren. Om een ​​nieuw huis te krijgen, moesten vluchtelingen afstand doen van hun recht op terugkeer, staatsburgerschap en eigendom, hun eigendommen in het Rafah-kamp opgeven en militaire vergoedingen betalen.

Vrede bleek voor Rafah even tragisch te zijn. In 1979 ondertekenden Israël en Egypte het vredesverdrag van Camp David, waardoor de Sinaï weer onder Egyptische controle kwam. Er werd een nieuwe grens tussen Gaza en Egypte afgebakend over de stad Rafah, zodat toen Israël zich drie jaar later terugtrok uit de Sinaï, Rafah werd opgesplitst in Egyptische en Gazaanse delen, waardoor gezinnen en eigendommen werden gescheiden door prikkeldraadbarrières.

De kern van de stad werd door Israël en Egypte verwoest om een ​​uitgebreide bufferzone te creëren. Veel huizen en boomgaarden werden door de nieuwe grens met de grond gelijk gemaakt, om ‘veiligheidsredenen’ gesloopt en platgewalst. Rafah werd een van de drie grensovergangen tussen Egypte en Israël. (In afwachting van de ontheemding van vluchtelingen uit Rafah, bouwt Egypte nu een concentratiekamp in de oostelijke Sinaï-woestijn, een “geïsoleerde veiligheidszone” die zou dienen als een uitgebreide bufferzone met Gaza – omringd door muren van zeven meter hoog die zich uitstrekken van Rafah tot de Middellandse Zee.)

Tijdens de Palestijnse volksopstand, bekend als de Eerste Intifada, voerde Israël verschillende bloedbaden uit in het kamp van Rafah, waardoor het een moordveld werd. Volgens een bulletin van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie met de titel ‘Rafah Refugee Camp: Bastion van de Intifada’, gepubliceerd in 1990, ‘is er sinds de uitbraak van de Intifada in december 1987 nauwelijks een dag voorbijgegaan zonder dat iemand in het kamp werd gedood.’

Rafah werd ook het toneel van brute Israëlische aanvallen tijdens de Tweede Intifada. Begin 2002 vernietigden Israëlische tanks en bulldozers de internationale luchthaven Yasser Arafat in Rafah, de eerste en enige luchthaven van Gaza, die werd geprezen als een symbool van het Palestijnse streven naar vrijheid.

In mei 2004 keurde de Israëlische regering, onder leiding van Ariel Sharon, een nieuwe massale sloop van huizen in Rafah goed, wat hem de bijnaam ‘de bulldozer’ opleverde. Van de 2.500 Palestijnse huizen die in die periode in de bezette Gazastrook werden verwoest, stond bijna tweederde in Rafah. Door de vernielingen zijn 16.000 Palestijnen in Gaza ontheemd; een kwart van hen, ruim 10 procent van de bevolking, kwam uit Rafah.

De meeste slachtoffers waren vluchtelingen die minstens tweemaal ontheemd raakten. Mensenrechtenorganisaties merkten op dat gesloopte gebouwen met spuitverf waren gekrabbeld met de zin: ‘Sharon kwam hier doorheen.’ Human Rights Watch beschreef het kamp in Rafah in de nasleep van de vernielingen als een plaats “bezaaid met puin en zonder Palestijnen.”

In september 2005 trok Israël zich officieel terug uit Gaza, waardoor Rafah verdeeld bleef: het ene deel onder de Egyptische kant van de grens en het andere onder Palestijnse heerschappij. Al bijna twintig jaar lang leven de Palestijnse vluchtelingen in Rafah onder een gezamenlijke totale blokkade, zonder enige uitweg of uitgang. In werkelijkheid heeft de zogenaamde terugtrekking, of terugtrekking, Rafah alleen maar tot een gemakkelijk doelwit gemaakt voor Israëls eindeloze militaire aanvallen en invallen, bombardementen en grondinvasies.

Augustus 2014 was de bloedigste aanval tot nu toe. Bij het begin van Operatie Protective Edge bombardeerde Israël Rafah gedurende vier dagen, waarbij meer dan honderd mensen om het leven kwamen, honderden gewond raakten en duizenden anderen verdreven werden. Hele huizen en gezinnen werden weggevaagd, waaronder een gezin van drieëntwintig personen dat werd afgeslacht door een Israëlische F-16-raket. “Niemand is veilig; geen huis, geen ziekenhuis, geen onderdak”, vertelde een overlevende.

Terwijl ziekenhuizen intensief werden gebombardeerd, bewaarden mensen dode lichamen in voedselkoelkasten. In een huiveringwekkend beeldmateriaal opende een boer in Rafah een koelkast waarin hij groenten en fruit had bewaard, en onthulde lijken van kinderen en jonge mannen en vrouwen die op elkaar lagen – doordrenkt van bloed en onherkenbaar gebombardeerd, met slechts een enkelen gewikkeld in witte grafdoeken. Het dodental in de hele Gazastrook bedroeg minstens 1.680 burgers, en ruim 8.500 raakten gewond.

Een rapport van Amnesty International, “Black Friday: Carnage in Rafah”, concludeerde:

Er is overweldigend bewijs dat Israëlische strijdkrachten disproportionele of anderszins willekeurige aanvallen hebben gepleegd, waarbij tientallen burgers in hun huizen, op straat en in voertuigen omkwamen en nog veel meer gewond raakten. Dit omvat het herhaaldelijk afvuren van artillerie en andere onnauwkeurige explosieve wapens in dichtbevolkte burgergebieden tijdens de aanvallen op Rafah tussen 1 en 4 augustus. In sommige gevallen zijn er aanwijzingen dat zij burgers rechtstreeks hebben beschoten en gedood, ook op de vlucht.

De Israëlische bloedbaden in Rafah afgelopen weekend markeren het laatste hoofdstuk in de bloedige geschiedenis van het kleine grensstadje, waarvan de inwoners sinds de Nakba in een dodenkuil vastzitten en die nu worden geconfronteerd met een nieuwe ronde van etnische zuiveringen door Israël. Nu Rafah het dichtst geconcentreerde vluchtelingenkamp op aarde is geworden dankzij Israëls voortdurende ontheemding van Palestijnen in Gaza, en nu de IDF zich opmaakt voor het binnenvallen van Gaza’s laatste “veilige zone” voor burgers, is de omvang van de dreigende gruwel moeilijk te overzien.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter