De politie arresteert studenten van Columbia University in New York op 30 april. FOTO: Charly Tribelleau/AFP

Conservatieven in Australië en de rest van de wereld vallen graag universiteiten aan vanwege hun zogenaamde ‘wakkere’ cultuur en hun onvermogen om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. De coalitieregering onder leiding van Scott Morrison was zo bezorgd over de kwestie dat zij in 2018 opdracht gaf tot een formeel onderzoek ernaar. En in de jaren daarna zijn rechtse politici, commentatoren en instellingen als het Institute for Public Affairs (IPA) niet opgehouden met praten over wat zij beweren een “crisis van de vrijheid van meningsuiting” op campussen te zijn.

Vorig jaar bracht de IPA zijn rapport uit Vrije meningsuiting op Campusaudit 2023. Het constateerde (niet verrassend, gezien het feit dat deze oefening in propaganda weinig inhield dat leek op echt onderzoek) dat er in overvloed beperkingen op de vrijheid van meningsuiting bestonden. De IPA klaagde onder andere dat “de vrijheid van meningsuiting in gevaar wordt gebracht door universitair beleid dat een breed scala aan uitingen verbiedt, waaronder ‘beledigende’, ‘onwelkome’ en ‘aanstootgevende opmerkingen'”. Het waarschuwde ook tegen de goedkeuring van codes voor de vrijheid van meningsuiting die “de meningsuiting beperken die als ‘onveilig’ wordt beschouwd”.

Rechtsen zijn uitgesproken vijanden van het idee dat studenten op welke manier dan ook beschermd moeten worden tegen ideeën of uitlatingen die zij aanstootgevend vinden of die hen een onveilig gevoel geven. Gezien dit gegeven had je misschien verwacht dat toen studenten in de VS, Australië en de rest van de wereld hun recht op vrije meningsuiting zouden gaan uitoefenen door te protesteren ter ondersteuning van de Palestijnen, rechtsen hun recht daartoe zouden hebben verdedigd – ook al zouden sommige studenten waren erdoor van streek.

En toen de universiteitsbestuurders probeerden de studenten het zwijgen op te leggen, zoals ze in de VS op zo brute wijze hebben gedaan – waarbij ze geweld gebruikten om de politieke uitingen van de studenten te onderdrukken – had je verwacht dat de rechtse partijen in actie zouden komen. Is dit niet precies de repressieve, beledigende cultuur van universiteiten waar ze voortdurend over klagen? Is deze annulering niet op zijn slechtst en meest gewelddadig?

Blijkbaar niet. In plaats van de bloei van de vrijheid van meningsuiting te vieren die de pro-Palestijnse kampen op de campus vertegenwoordigen, is rechts verenigd in hun oproep tot harde repressie door de universiteitsautoriteiten en, waar dat niet lukt, door de politie.

Dit was het meest schrijnend in de VS. Daar hebben noch de liberalen, noch de conservatieven er enige moeite mee gehad om de volledige kracht van de wet op de hoofden van de studenten te leggen. Te beginnen met de Columbia Universiteit in New York, de locatie van het eerste solidariteitskamp voor Gaza, zijn grote aantallen politieagenten gemobiliseerd om de protesten neer te slaan. Op 9 mei waren ruim 2.000 demonstranten gearresteerd en velen raakten gewond.

Ook in Australië hebben rechtse politici zoals Peter Dutton universiteiten ertoe aangezet de campusprotesten hard aan te pakken. In een interview met radiostation 2GB op 9 mei stelde Dutton de Palestijnse aanhangers die ‘van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn’ scandeerden met ‘wat Hitler in de jaren dertig zong’, en hij heeft universiteiten en de regering herhaaldelijk opgeroepen om meer doen om de studentenkampen te onderdrukken.

De onderwijswoordvoerder van de liberalen, senator Sarah Henderson, omschreef de pro-Palestina-kampen aan universiteiten op dezelfde manier als “ondraaglijk”. In een gesprek met Sky News op 9 mei beweerde ze te geloven dat “vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid van fundamenteel belang zijn op universiteitscampussen”, maar vervolgens kwam ze ter rechtvaardiging voor hardhandig optreden naar voren met de volkomen belachelijke en ongefundeerde bewering dat andere studenten “ recht om over te gaan [their] vreedzaam studeren” werd bedreigd. De universiteiten zelf spreken deze bewering tegen. Een van de redenen waarom ze er niet in zijn geslaagd de protesten neer te slaan, is dat ze de gedragscodes van de universiteiten, waaronder een verbod op geweld tegen andere studenten, niet schenden.

Zelfs de voormalige strijders van de vrijheid van meningsuiting bij de IPA zijn van de ene op de andere dag overgestapt op het ‘bel de politie’-kamp met pareltjes. In een artikel van 2 mei voor de Financieel overzichtDe huidige IPA-senior fellow en voormalig uitvoerend directeur John Roskam zei dat het “wishful thinking” was om te beweren dat de Australische Palestijnse kampen vreedzaam zijn, en suggereerde dat er strafrechtelijke vervolging zou moeten worden ingesteld tegen studenten.

Deze hypocrisie wijst op de werkelijke reden voor de beweerde bezorgdheid van rechts over de “vrijheid van meningsuiting” op universiteiten. Het gaat niet echt om “vrijheid” of “vrijheid van meningsuiting” in het algemeen. In plaats daarvan gaat het uitsluitend om het vermogen van rechts om zijn ideeën effectief te promoten en te propageren op universiteitscampussen, maar ook in de reguliere media, scholen, kerken en alle andere plaatsen waar conservatieven gewend zijn dat hun opvattingen de boventoon voeren.

Rechts verafschuwt het feit dat in de zeer gedegradeerde, maar nog steeds relatief vrije sfeer van intellectuele betrokkenheid en uitwisseling die op universiteiten heerst, progressieve en linkse opvattingen de neiging hebben de overhand te krijgen, vooral in disciplines als de geesteswetenschappen. Zij hoopt dat zij, door voortdurend te klagen over de veronderstelde “crisis van de vrijheid van meningsuiting” op universiteiten druk zal uitoefenen om op de een of andere manier de balans van het debat naar rechts te laten kantelen, waardoor een “veilige ruimte” ontstaat voor fragiele en weinig zelfverzekerde rechtsen om hun mening te uiten en tegen de hegemonie die links op veel campussen geniet over het politieke leven. Dit zijn tenslotte de instellingen die de toekomstige politici, staatsbestuurders, commentatoren en CEO’s opleiden – de aanwezigen moeten gehard worden om het systeem te besturen, en niet leren om om dode Palestijnse kinderen te geven.

Rechts kan eenvoudigweg geen deel van de samenleving tolereren waar hun politiek niet als evangelie wordt geaccepteerd en uitdagingen tegen hun autoriteit worden afgedaan als randzaken. Dus als ze klagen over het onderdrukken van conservatieve uitingen op campussen, is het meer een kwestie van rechtse mensen die zich verontwaardigd voelen omdat ze geïsoleerd zijn en dat een grote meerderheid van hun medestudenten hun opvattingen waarschijnlijk weerzinwekkend zullen vinden. Dit is niet zozeer een kwestie van zogenaamde “annuleringscultuur” als wel van een “lafheidscultuur” van de kant van rechts – van het zich laten intimideren door bepaalde meningen te uiten door de waarschijnlijke sociaal gevolgen hiervan.

In dit licht bezien is het zonder pardon afwijzen door rechts van zijn uitgesproken inzet voor de vrijheid van meningsuiting in de context van pro-Palestijnse studentenprotesten volkomen logisch. Als het uw doel niet is om de vrijheid van meningsuiting als zodanig te bevorderen, maar alleen om een ​​sfeer waarin dat te bevorderen is rechtervleugel spraak kan floreren, dan is de situatie op campussen vandaag de dag inderdaad nijpend. In plaats van zich veiliger en zelfverzekerder te voelen om hun mening te uiten, worden de aanhangers van de Israëlische genocide in Gaza en andere rechtse studenten op de campus bang.

Wat Israël in Gaza doet is zo volkomen onverdedigbaar dat er geen hoop is dat iemand veel steun voor hen zal winnen door middel van open debat en discussie. Rechts kan dit probleem tot op zekere hoogte in de bredere samenleving aanpakken via een voortdurend spervuur ​​van pro-Israëlische propaganda van politici en de media. Het moedige standpunt van studenten aan universiteiten over de hele wereld betekent dat daar sterkere maatregelen nodig zijn.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter