In november, Colombia Universiteitsstudenten protesteerden tegen de Israëlische oorlog tegen Gaza. Er was een ‘die-in’, een kunstinstallatie en een lijst met eisen, waaronder dat het schoolbestuur publiekelijk zou oproepen tot een staakt-het-vuren en het afstoten van bedrijven die betrokken zijn bij het geweld in Israël. Het protest werd afgesloten met het zingen van ‘We Shall Overcome’ door studenten.

Een dag later schorste Columbia twee van de studentengroepen die de demonstratie mede hadden gesponsord. Senior Executive Vice President Gerald Rosberg noemde het een “ongeoorloofde gebeurtenis” die “ondanks waarschuwingen doorging en bedreigende retoriek en intimidatie omvatte.”

Nu hebben deze groepen de school aangeklaagd. Dinsdag hebben de New York Civil Liberties Union en Palestine Legal een rechtszaak aangespannen tegen Columbia University, “wegens de onwettige opschorting van haar hoofdstukken Students for Justice in Palestine (SJP) en Jewish Voice for Peace (JVP) wegens deelname aan vreedzaam protest. ” De groepen eisen herplaatsing en een verklaring dat de school de staatswet heeft overtreden door de schorsingen uit te voeren.

De rechtszaak – aangespannen namens de SJP- en JVP-afdelingen, evenals een Palestijnse en een Joodse student – ​​merkt op dat het protest van 9 november ‘gesponsord werd door een coalitie bestaande uit meer dan twintig groepen’, en dat niettemin de ‘twee groepen werden niet op de hoogte gesteld van de geplande schorsingen en kregen geen gelegenheid om op de beschuldigingen te reageren of deze te betwisten. Geen van de andere bij het evenement betrokken groepen kreeg te maken met disciplinaire maatregelen.”

De aanklagers vestigen de aandacht op een “Speciaal Comité voor Campusveiligheid”, opgericht in de nasleep van de aanval van Hamas op 7 oktober, die de schorsingen uitvoerde (Rosberg is de voorzitter). Ze zeggen dat de geschorste studentengroepen, de senaat van de universiteit en de bredere schoolgemeenschap pas van het bestaan ​​van de commissie hoorden nadat deze actie had ondernomen. De rechtszaak voegt eraan toe dat “de studenten van indiener eerder door hun studieadviseur waren gewaarschuwd voor een zogenaamde ‘protest-shutting-down commissie’ die regelmatig bijeenkwam en zogenaamd wachtte tot vooral SJP een verkeerde zet zou doen.”

In de rechtszaak wordt opgemerkt dat Rosberg tijdens een bijeenkomst van 30 november aan SJP en JVP – ook bijgewoond door andere bestuurders, senatoren van de universiteit en faculteitsleden – vertelde dat ze niet waren geschorst wegens schending van de gedragscode van de universiteit. Volgens de studenten heeft hij niet aangegeven wat precies de aanleiding was voor de beslissing, of waarom deze zo publiekelijk werd genomen. “Toen er druk werd uitgeoefend om te specificeren welke acties van de studentengroepen ‘bedreigende retoriek en intimidatie’ inhielden, bracht VP Rosberg naar voren dat de beschuldigingen van demonstranten dat Israël ‘een racistische staat is die genocide pleegt’ en ‘een apartheidsstaat’ sommige mensen van streek zouden kunnen maken. lijkt… een aanzet tot geweld”, luidt de aanklacht. (In december studenten geconfronteerd Rosberg, en vroeg hem: “Zijn Palestijnen menselijk?” Hij antwoordde: ‘Ik weiger me te laten intimideren.’)

“Het is duidelijk dat Columbia het vermogen heeft om snel te handelen om unilaterale beleidsveranderingen door te voeren en extreme acties te ondernemen, maar alleen voor zover ze de belangen van hun investeringen in Israël en hun donoren kunnen vrijwaren.”

Columbia weigerde commentaar te geven op de lopende rechtszaak. De universiteit heeft nog steeds een onderzoek lopen naar een protest in januari op de campus waar pro-Palestijnse studenten werden aangevallen met chemicaliën. Studenten beweerden tegenover The Intercept dat de universiteit hun klachten over de aanval op het protest had genegeerd. De demonstratie werd ook bestempeld als ‘niet-goedgekeurd’.

“Het was ongelooflijk frustrerend om te zien hoe een ‘Speciaal Comité voor Campusveiligheid’ het idee van veiligheid als wapen gebruikte om afwijkende meningen te beperken, terwijl ze daarmee in feite de veiligheid van Palestijnse en pro-Palestijnse studenten in gevaar brachten”, aldus een van de aanklagers, Maryam. Alwan, vertelde The Intercept. “Het is duidelijk dat Columbia het vermogen heeft om snel te handelen om unilaterale beleidsveranderingen door te voeren en extreme acties te ondernemen, maar alleen voor zover zij de belangen van hun investeringen in Israël en hun donoren kunnen beschermen – niet als het gaat om de fysieke veiligheid van pro-Palestijnse studenten.”

Penn aangeklaagd om heksenjacht te blokkeren

Aan de Universiteit van Pennsylvania dagen intussen ook campusfilialen hun school voor de rechter. Penn Faculteit voor Justitie in Palestina – bestaande uit professoren, medewerkers en afgestudeerde studenten – heeft zaterdag een juridische klacht ingediend en er bij de universiteit op aangedrongen om geen onderwijsbestanden, e-mails en andere documenten over te dragen aan de House Committee on Education and the Workforce. (Penn reageerde niet op een verzoek om commentaar op de klacht.)

De commissie onderzoekt wat volgens haar ‘ongebreideld antisemitisme’ is op universiteitscampussen, met name Ivy League-scholen zoals Penn en Harvard University, evenals het Massachusetts Institute of Technology. Het is dezelfde commissie – met vertegenwoordiger Virginia Foxx, RN.C. aan het roer – die in december hoorzittingen hield die leidden tot het aftreden van Penn-president Elizabeth Magill en Claudine Gay van Harvard.

De faculteitsgroep van Penn zei: “De commissie is betrokken bij een partijdige heksenjacht door te zoeken naar syllabi, academische papers en ander materiaal van de Penn-faculteit van alle rangen, waarbij de zoekopdracht trefwoorden benadrukt als Jood, Israël, antisemitisme, Palestina, Gaza, verzet , kolonistenkolonialisme en diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, om de meeste van hun criteria te noemen.”

Het ‘zogenaamde McCarthy-achtige Huis van Afgevaardigden gedraagt ​​zich alsof het nog nooit van het Eerste Amendement heeft gehoord’, vervolgt de klacht. De faculteitsleden haalden de passage aan van Huisresolutie 894 – die antizionisme gelijkstelt aan antisemitisme – en het feit dat de commissie studenteninformatie probeert te verkrijgen die als vertrouwelijk wordt beschouwd op grond van de Family Educational Rights and Privacy Act.

Eiser Eve Troutt Powell, hoogleraar geschiedenis van het Midden-Oosten aan Penn, vertelde The Intercept dat de universiteit zich in een moeilijke positie bevond, omdat ze werd aangevallen door het Congres en de druk van donoren, maar dat de school stand had moeten houden. ‘We zijn bedrogen en lastiggevallen en de universiteit heeft beloofd dat ze ons zou beschermen,’ zei ze, ‘maar we begrijpen nu dat de universiteit documenten heeft overhandigd, misschien in de hoop dat deze congrescommissie de universiteit niet zal dagvaarden. , en wij accepteren het niet.”

Troutt Powell merkte op dat de docenten en studenten van Penn al druk voelen na het aftreden van Magill en door verklaringen van Marc Rowan, de miljardair-CEO van private equity firma Apollo Global Management, die voorzitter is van de raad van adviseurs van de Wharton School of Business van de universiteit.

Rowan heeft een aanval op de academische vrijheid bij Penn gelanceerd, terwijl hij zijn studenten beledigt vanwege hun opvattingen over Israël. Hij stelde voor dat de universiteit bepaalde afdelingen schrapt – waaronder de kunst- en wetenschappenschool – en het beleid rond aanwerving en campustoespraak herziet. Hij heeft studenten bespot als antisemitisch omdat ze de uitdrukking ‘van de rivier naar de zee’ gebruikten, terwijl hij ze tegelijkertijd onwetend noemde: ‘Als je deze kinderen vraagt ​​welke rivier en welke zee, weten ze het niet. Wie woont er tussen de rivier en de zee? Ze weten het niet. Hoe zijn zij daar gekomen? Ze weten het niet”, zei hij vorige maand in de Economic Club of Washington.

Rowan behoort ook tot de ‘kritische Penn-donoren’ die in januari tienduizenden dollars uitdeelden aan Foxx, het lid van het Virginia House, nadat haar kruistocht tegen hogescholen, waaronder Penn, was begonnen.

“We horen niet genoeg reacties” van het schoolbestuur, zei Troutt Powell. ‘Ik heb het gevoel dat ik een afgestudeerde student niet zou vertellen hierheen te komen als je aan zaken over het Midden-Oosten gaat werken. Ik maak me grote zorgen om mijn junior collega’s en ik heb nog nooit een universiteit zo snel van veilig naar onveilig zien gaan.”

Een week na het aftreden van Magill in december, en in reactie op opmerkingen van Rowan, ondertekenden meer dan 900 schooldocenten een brief waarin ze zich uitten tegen “pogingen van beheerders, donoren en andere externe actoren om zich te bemoeien met ons academisch beleid en om de academische vrijheid te ondermijnen.”

De rechtszaak gaat nog een stap verder en vraagt ​​een rechter om een ​​bevel uit te vaardigen om de universiteit te verbieden mee te werken aan het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden.

De Faculteit voor Justitie in Palestina zei: “Penn FJP hoopt dat deze rechtszaak Penn zal aanmoedigen om … zijn faculteit te beschermen tegen een commissie die het aftreden van voormalig president M. Liz Magill heeft afgedwongen – voor de eerste keer in de geschiedenis van de House Congressional Committee en dat van de Universiteit.”

Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter