Tien dagen van demonstraties en rellen in Kanaky (door de Franse kolonisten Nieuw-Caledonië genoemd) hebben een enorme overwinning behaald op de Macron-regering en haar poging om de Franse overheersing te verankeren over de kolonie die zij sinds het midden van de negentiende eeuw regeert.

De Macron-regering heeft onlangs een nieuwe wet voorgesteld om het electorale orgaan uit te breiden en tienduizenden Franse kolonisten die voorheen niet in aanmerking kwamen, te laten stemmen bij lokale verkiezingen. De Kanaks, die nu slechts 41 procent van de bevolking uitmaken vanwege de aanhoudende toestroom van Franse kolonisten, zouden dus in alle provincies tot een duidelijke minderheid zijn teruggebracht.

Als reactie daarop hebben de Kanak-partijen – de CCAT (Coördinatie-eenheid voor Landacties), die reformisten (FLNKS) verenigt [Kanak and Socialist Liberation Front[, Palika, UC [Caledonian Union]) en meer radicale organisaties zoals de Labour Party en de USTKE (Unie van Kanak en Uitgebuite Arbeiders) – zogenaamde demonstraties. Er kwamen ruim 80.000 Kanaks, een kwart van de bevolking, naar buiten. De reformistische partijen riepen Parijs op om de wet in te trekken en verklaarden dat ze niet in staat zouden zijn “de jongeren vast te houden” als de wet werd aangenomen. De Franse Nationale Vergadering hield geen rekening met hun oproep en nam de tekst aan.

Dit bracht een massale beweging van Kanak-jongeren op straat, waarbij winkels van kolonisten werden geplunderd, bepaalde rijke koloniale huizen en talloze bedrijven die door kolonisten werden gerund, wegen werden geblokkeerd en de luchthaven werd gesloten. De kolonisten, gevormd tot gewapende milities, vochten terug om hun eigendommen te beschermen, waarbij ze drie Kanaks doodden, wat mogelijk een situatie van opstandelingencrisis en het begin van een burgeroorlog opleverde.

De Franse staat gebruikt, zoals gewoonlijk, brute repressie. Het heeft de noodtoestand uitgeroepen, onafhankelijkheidsleiders onder huisarrest geplaatst en honderden jonge Kanaks gevangengezet in het Oostkamp, ​​een bijzonder barbaarse gevangenis waar alleen Kanaks worden opgesloten. De Macron-regering heeft gepantserde vrachtwagens en 3.000 soldaten en gendarmes naar het eiland gestuurd om de rellen neer te slaan. Het heeft de relschoppers bestempeld als “terroristen” en “maffiosi” (wat het toppunt van hypocrisie is gezien de overheersing van het land door een handvol kolonistenfamilies). Deze woordenschat doet denken aan de houding van de Franse kolonisten in Algerije. In Kanaky circuleren tienduizenden wapens en de koloniale politie werkt hand in hand met de gewapende kolonisten.

Jarenlang, en met de recentere opkomst van extreemrechts dat zijn wortels vindt in de organisaties van de meest gewelddadige en racistische kolonisten van Frans Algerije, hebben de dominante media en burgerlijke of reformistische politici geweigerd zich te verontschuldigen of zelfs maar de lange en bloedige situatie van Frankrijk opnieuw te beoordelen. geschiedenis van het kolonialisme. Erger nog, de stemmen die deze kolonisatie verheerlijken hebben nu een nationaal publiek met hun eigen grote tv-nieuwskanalen, radiokanalen en enkele van de meest gelezen dag- en weekbladen.

De Franse kolonisatie in Kanaky gaat bijna twee eeuwen terug.

Toen keizer Napoleon III van Frankrijk in 1853 admiraal Auguste Febvrier-Despointes stuurde om Kanaky in bezit te nemen, was het vooral een kwestie van het tegengaan van de invloed van de Engelsen, die Australië en Nieuw-Zeeland al bezetten. Het eiland, slechts 18.500 vierkante kilometer groot, werd het enige Franse bezit in dit deel van de Stille Oceaan.

Frankrijk stichtte een stad van bestuur en marinegarnizoen in Nouméa, de huidige hoofdstad van Kanaky, waar nu tweederde van de bevolking woont.

Napoleon III besloot van Nieuw-Caledonië een Franse strafkolonie te maken om common law-gevangenen vast te houden, samen met duizenden politieke tegenstanders, waaronder de republikeinen die werden gearresteerd na de verslagen revolutie van 1848 en de staatsgreep van de keizer in 1851, strijders van de Commune van Parijs in 1871 , waaronder een van de leiders, Louise Michel, en Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders. In 1877 telde Nieuw-Caledonië 11.000 veroordeelden, tweederde van de Franse bevolking op het eiland.

Veroordeelden die voor lange gevangenisstraffen naar de strafkolonie in de Stille Oceaan werden gestuurd, kregen een strafvermindering aangeboden op voorwaarde dat ze het land zouden cultiveren zodra ze werden vrijgelaten. Dit was land waar de Kanaks waren verdreven. De inheemse bevolking werd in bittere armoede geworpen en werd gedwongen haar brood te verdienen met onbebouwbaar land.

In 1878 leidde Chief Ataï een opstand tegen de kolonisatie en landonteigening. De autoriteiten hebben het wreed verpletterd. Ataï werd onthoofd en zijn hoofd werd tot 2014 in Parijs bewaard.

In 1894 maakte Frankrijk van Nieuw-Caledonië een ‘vrije’ nederzettingskolonie en bood het de Fransen die zich in de archipel wilden vestigen het beste land. Deze eerste kolonisten, de Caldoches genaamd, concentreerden de rijkdom die van de inheemse bevolking was geplunderd.

De Kanak-bevolking, die al van land was beroofd, werd verder naar de marge geduwd. In 1901 bezaten de Kanaks slechts 13 procent van het land.

In 1917 kwamen de Kanaks in opstand tegen gedwongen rekrutering in het Franse leger en onteigening. Nieuwe bloedige repressie volgde. De inheemse code werd vervolgens wet in alle Franse koloniën, waardoor de kolonisten zonder proces het recht in eigen handen konden nemen en een onmenselijke status voor de Kanaks werd verzekerd. Het was in deze tijd dat onder de Franse burgerij het idee werd geboren om een ​​geassimileerde Kanak-elite te creëren.

Tijdens de koloniale tentoonstelling van 1931 in Parijs, ongetwijfeld het hoogtepunt van de Franse kolonisatie, werden de Kanaks in een menselijke dierentuin geplaatst, in het Bois de Vincennes, waar de Fransen uit de ‘metropool’ (de ‘moeder aarde’ die haar ‘kinderen’ leidt) , de koloniën) konden een ‘opnieuw samengestelde’ Kanak-stam komen bewonderen. Het 12e arrondissement van Parijs, waar deze tentoonstelling plaatsvindt, is nauwelijks veranderd – noch de namen van de beulen die aan de straten en boulevards zijn gegeven, noch de beelden en bas-reliëfs ter ere van koloniale expedities of met afbeeldingen van ‘de wilden’.

Tot de Tweede Wereldoorlog heette Nouméa “Witte Nouméa”; de Kanaks hadden niet het recht om daar te wonen. Het was een apartheidsstad. De aanwezigheid tijdens de oorlog van een Amerikaanse basis van meer dan 100.000 man bracht Afro-Amerikanen naar Nouméa, maar ook veel Kanaks die in dienst waren van het Amerikaanse leger, zozeer zelfs dat het na de oorlog voor blanke racisten onmogelijk werd om Kanaks te blijven weren van Nouméa.

Toch had dit weinig impact op de stad. Zelfs vandaag de dag wordt het zuiden van Nouméa gedomineerd door de kolonistenbevolking en lijkt het op een grote Franse kuststad met zijn jetski-verhuurbedrijven, zijn Franse regionale brasseries en de vrijwel totale afwezigheid van Kanaks, die verbannen zijn uit de bars en clubs. Terwijl de rellen slechts enkele kilometers verderop woedden, bleven Europeanen cocktails drinken in de chique strandbars in het zuiden van de stad.

Ten noorden van Nouméa, achter een gevaarlijke vierbaansweg, domineren de sloppenwijken van Kanak. Verder weg zijn de minder precaire Kanak-wijken niet minder plaatsen van armoede en discriminatie, op alle niveaus. Zelfs jonge Kanaks die in Frankrijk hebben gestudeerd, worden geconfronteerd met hoge werkloosheid.

De Caldoches bezitten de grond, de gebouwen, de winkels (de producten zijn 72 procent duurder dan in Frankrijk), de apparaten voor de productie en extractie van nikkel, prachtige huizen en zwembaden. Vóór de Tweede Wereldoorlog beheersten enkele handelshuizen vrijwel het gehele economische weefsel. Deze huizen vormen vandaag de dag nog steeds het fundament van de bourgeoisie van Nouméa.

De inheemse bevolking is verarmd, ondanks de opkomst van een kleine Kanak-kleinburgerij.

In de jaren zestig organiseerde Frankrijk een nieuwe golf van nederzettingen na het verlies van Algerije en de ontsluiting van zeer winstgevende nikkelvoorraden op het eiland. In 1972 riep de Franse premier op tot een enorme versnelling van de kolonisatie van Kanaky. Dit duwde de Kanaks in een minderheid in hun eigen land. Deze neokolonisten, vaak mensen die het moeilijk hadden of beroepsmatig in ongenade waren gevallen, of gewoon jonge werklozen die op zoek waren naar avontuur, verhuisden naar Kanaky om te profiteren van het koloniale voorrecht dat aan de kolonisten werd verleend.

De rellen die zijn uitgebroken komen veertig jaar na de laatste opleving van het Kanak-verzet. In de jaren 1984 tot 1988 was er een Kanak-opstand in volle gang, met wegversperringen, rellen en massademonstraties. De Kanaks eisten onafhankelijkheid, een einde aan de uitbuiting en een socialistische samenleving. De FLNKS, opgericht in 1984, bracht de meeste Kanak-organisaties van die tijd samen.

De opstand was zo groot dat de Franse en Caldoche-bourgeoisie vreesden voor een verlies van controle over het gebied. De repressie was opnieuw verschrikkelijk. Het culmineerde in de moord op 19 Kanak-militanten die Franse gendarmes hadden gegijzeld en vastgehouden in een grot op het eiland Ouvéa. De laatste onafhankelijkheidsactivist die door het Franse leger werd meegenomen, werd vanuit een helikopter levend in de oceaan gegooid.

De repressie werd gevolgd door het zogenaamde ‘gemeenschappelijke lot’, een poging van kolonisten en Kanak-hervormers om de veiligheid en duurzaamheid van de koloniale situatie te garanderen. Het Matignon-akkoord uit 1988, in 1998 gevolgd door het Nouméa-akkoord, had tot doel de politiek in de kolonie opnieuw in evenwicht te brengen. De autoriteiten breidden de toegang tot water en elektriciteit uit en legden wegen aan in de Kanak-gebieden. Een bescheiden politieke decentralisatie maakte een zekere mate van autonomie mogelijk voor de drie provincies, die van het Noorden, het Zuiden en de Loyaliteitseilanden, waardoor de meest zichtbare vormen van discriminatie werden verminderd.

De provincie Noord, voornamelijk Kanak en de armste van de provincies, wordt bestuurd door een kleine rand van de Kanak-bourgeoisie die medebeheerder van de archipel is geworden en aandelen neemt in de Noord-nikkelfabriek. De zuidelijke provincie, met Nouméa, concentreert het grootste deel van de rijkdom, de bevolking en de productie, terwijl de Caldoches ook een nikkelverwerkingsfabriek hebben ontwikkeld die rechtstreeks concurreert met die van het noorden.

Vanuit politiek oogpunt voorzagen de Nouméa-akkoorden tegelijkertijd in een validatie van de koloniale situatie met het idee van een ‘gemeenschappelijke bestemming’ die onteigende en gediscrimineerde inheemse volkeren en eigenaren van kolonisten samenbrengt, evenals de andere gemeenschappen die aanwezig zijn op het eiland. het eiland: de Aziaten die lange tijd als arbeidskrachten voor de kolonisten hebben gediend, en de Wallisiërs (uit Wallis en Futuna) die als politiehulpverleners voor de kolonisten dienden.

De overeenkomst voorzag verder in een proces van ‘onafhankelijkheid’, waardoor ‘Nieuw-Caledonië’ zichzelf kon besturen en een speciale status voor deze Franse kolonie werd gevestigd ten opzichte van anderen die minder autonomie kregen.

De succesvolle weddenschap van de Caldoche-bourgeoisie was erop te rekenen dat de Kanaks een minderheid zouden worden, wat ze nu zijn. De eerste twee referenda waarin de overeenkomst voorziet, gaven een meerderheid van ‘nee’ tegen onafhankelijkheid, terwijl de derde werd geboycot door de separatisten. Veel Kanaks zijn van de kieslijsten verwijderd, terwijl de loyalistische regering toestemming heeft gegeven voor de aankoop en het bezit van wapens in het gebied.

Macron’s agressieve poging om de Kanak-bevolking te marginaliseren door het electoraat op te vullen met extra kolonisten trok deze pseudo-assimilatie in twijfel en maakte een einde aan de leugen van het “gemeenschappelijke lot” met zijn belofte om “Caledonië” te verenigen en de eigenaren van de kolonisten samen te brengen met hun Kanak-medewerkers.

De rellen hebben Macron echter tot een vernederende terugtocht gedwongen. Politici in Parijs die het wetsvoorstel in een gezamenlijke parlementaire vergadering zouden goedkeuren, kregen koude voeten vanwege de explosie van woede onder jonge Kanaks en de verbranding van Franse eigendommen. Macron werd gedwongen zich naar Kanaky te haasten om loyalistische en separatistische leiders te raadplegen en met eigen ogen de gevolgen van de rellen te zien. Macron heeft nu zijn pogingen opgegeven om zijn electorale veranderingen onmiddellijk door te voeren.

Hoewel Macron verklaarde dat de noodtoestand niet zal worden opgeheven voordat de “rust” is teruggekeerd in Nouméa, is het duidelijk dat dit een prachtige overwinning is voor de separatisten. Het was een echte demonstratie dat terugvechten werkt, in tegenstelling tot de compromissen van de hervormingsgezinde Kanak-partijen die de relschoppers verloochenden. En het is een signaal voor iedereen die door Frankrijk is gekoloniseerd, maar ook voor alle arbeiders.

De Kanak-separatisten die deze strijd moedig en krachtig propageerden, door zich rechtstreeks op economische belangen te richten, door het vermogen van de koloniale macht om winst te maken permanent te bedreigen, door de uitbuitende kolonisten in angst te storten, wezen de weg.

Ondertussen gaan kolonistenmilities ter plaatse ongestraft door met het wapenbewaken van hun buurten. Maar veel nieuw aangekomen kolonisten hebben al besloten terug te keren naar Frankrijk.

De strijd is nog niet voorbij. Maar de hier behaalde overwinningen betekenen dat de situatie nooit meer hetzelfde zal zijn.

Armand Zvenigorodsk is een Franse socialist die in de jaren 2010 in Kanaky woonde en de onafhankelijkheidsbeweging steunde. Vertaald door Tom Bramble.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter