Volgens bronnen gerelateerd aan Barrons heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een positief standpunt ingenomen ten aanzien van de goedkeuring van spot Ethereum ETF’s, met de mogelijkheid van een spoedige vrijgave. SEC-vertegenwoordigers hebben onlangs aan verschillende beurzen meegedeeld dat Ethereum-gerelateerde producten binnenkort zouden kunnen worden goedgekeurd en genoteerd, wat de verwachtingen op de cryptocurrency-markt wekt.

Ambtenaren van het Agentschap gaven constructieve feedback op de ontvangen verzoeken, wijzend op een oplossing en goedkeuring die al deze week zou kunnen plaatsvinden. Deze stap van de SEC wordt gezien als een positief teken, vooral omdat het agentschap richtlijnen blijft geven aan een reeks emittenten, waaronder bedrijven waarvan later dit jaar langere responstijden worden verwacht.

De goedkeuring van deze ETF’s zou een belangrijke ontwikkeling op de Ethereum-markt kunnen betekenen, waardoor deuren worden geopend voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en stichtingen, die vanwege operationele of regelgevingsproblemen liever niet rechtstreeks in cryptocurrencies investeren. De opname van Ethereum in ETF-fondsen verstevigt niet alleen zijn positie op de traditionele financiële markt, maar zou ook een toename van de belangstelling voor andere cryptocurrencies zoals Solana en Avalanche kunnen stimuleren.

Het is echter belangrijk op te merken dat zelfs met de goedkeuring van de initiële 19b-4-formulieren op Ethereum gebaseerde ETF’s niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig zullen worden gelanceerd. De SEC wacht nog op feedback over enkele S-1-aanvragen, die essentieel zijn voor het volledige ETF-lanceringsproces.

Deze ontwikkeling is een belangrijke mijlpaal, die een mogelijke verandering signaleert in de regelgevende aanpak van de SEC ten aanzien van cryptocurrencies, met name voor Ethereum, en mogelijk een precedent schept voor andere digitale valuta. Op het moment van publicatie stond de prijs van ETH op 3.742,82 dollar, een stijging van 19% in de afgelopen 24 uur.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/funcionarios-da-sec-sinaliza-potencial-aprovacao-de-etfs-ethereum-a-vista-em-breve/Laat een antwoord achter