Singapore heeft onlangs de introductie aangekondigd van regelgeving voor de cryptocurrency-sector die strenger lijkt te zijn. De nieuwe regels zijn gericht op bedrijven die zich bezighouden met cryptocurrency-diensten of digitale betalingstoken (DPT)-diensten.

In een verklaring van 2 april kondigde de Monetary Authority of Singapore (MAS) de uitbreiding aan van de reikwijdte van gereguleerde betalingsdiensten, met de introductie van wijzigingen in de Payment Services Act, naast de subsidiaire wetgeving.

“De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft vandaag wijzigingen geïntroduceerd in de Payment Services Act (PS Act) en de bijbehorende wetgeving om de reikwijdte van de door MAS gereguleerde betalingsdiensten uit te breiden en om gebruikersbescherming en financiële stabiliteitsvereisten met betrekking tot digitale betalingstokens af te dwingen (DPT) dienstverleners. Deze wijzigingen zullen vanaf 4 april 2024 geleidelijk in werking treden”, aldus een deel van de verklaring.

Volgens de toezichthouder omvatten de wijzigingen de volgende activiteiten binnen het toepassingsgebied van de PS Law-regelgeving: het verlenen van bewaardiensten voor DPT; Het faciliteren van de overdracht van DPT’s tussen rekeningen en het faciliteren van de uitwisseling van DPT’s, zelfs wanneer de dienstverlener niet in het bezit blijft van het geld of de DPT’s; Faciliteren van grensoverschrijdende geldoverdrachten tussen verschillende landen, zelfs als er in Singapore geen geld wordt geaccepteerd of ontvangen.

“De wijzigingen zullen MAS de bevoegdheid geven om eisen op te leggen met betrekking tot het bestrijden van het witwassen van geld en het bestrijden van terrorismefinanciering, gebruikersbescherming en financiële stabiliteit aan DPT-dienstverleners.”

MAS benadrukte ook dat er overgangsbepalingen zullen komen voor entiteiten die momenteel activiteiten uitvoeren binnen het uitgebreide toepassingsgebied van de PS-wet. “Dergelijke entiteiten moeten de MAS binnen 30 dagen op de hoogte stellen en binnen zes maanden vanaf 4 april 2024 een vergunningsaanvraag indienen als zij hun activiteiten op tijdelijke basis willen voortzetten terwijl de MAS hun vergunningsaanvragen beoordeelt.” De toezichthouder voegde hieraan toe door te benadrukken: “Entiteiten die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, zullen gedwongen worden hun activiteiten te sluiten wanneer de veranderingen van kracht worden.”

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Het beleggen of verhandelen van cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/singapura-anuncia-ampliacao-de-regulamentacao-cripto-detalhes/Laat een antwoord achter