Terwijl de anti-schurftwetgeving van de Canadese regering door het parlement dringt, blijven de usual suspects klagen over de bescherming van de rechten van werknemers. Recentelijk bezocht Robin Guy, vice-president van de Canadese Kamer van Koophandel en plaatsvervangend leider van overheidsrelaties, de pagina’s van de Financiële post om het wetsvoorstel C-58 aan te vechten en te waarschuwen dat als het aangenomen wordt, de Canadese economie en het zakenleven zoals wij die kennen, zouden afbrokkelen onder de kracht van het nieuwe gewicht van de arbeid.

Guy betoogt dat het verbieden van onderkruipers – of ‘vervangende werknemers’ zoals hij en de wetgeving ze noemen – op federaal gereguleerde werkplekken de werkgelegenheidsactie zou verergeren, wat zou leiden tot meer stakingen die de toch al trage Canadese economie zullen ondermijnen. Hij maakt zich zorgen over de infrastructuur in het bijzonder – treinen, havens, vliegtuigen – en schrijft: “Hoewel politici beweren de uitdagingen op het gebied van de productiviteit van Canada aan te pakken, bevorderen zij anti-vervangingswetgeving die de productiviteit zal verlagen, onze mondiale reputatie verder zal uithollen en Canada ervan zal weerhouden om eenvoudigweg te bezuinigen. Dingen gedaan.”

Er zit ontzettend veel verborgen in de woorden ‘gewoon dingen gedaan krijgen’. Guy’s klaagzang over de toestand van de Canadese economie bevat een argument dat weerspiegelt wat zoveel kapitalisten en hun handlangers als een geloofsartikel beschouwen: arbeiders zijn koren op de molen. Wat de soepele aanvoer van arbeid en grondstoffen naar winstgenererende producten vertraagt ​​of tegenhoudt, moet op zijn best als verdacht en bedreigend worden beschouwd.

Het argument van Guy zal ongetwijfeld weerklank vinden bij velen die arbeidsacties zien als ontwrichtend (wat ook de bedoeling is), kostbaar (wat niet hoeft te zijn, als werkgevers te goeder trouw onderhandelen) en onnodig (wat niet verder van de lijn ligt). waarheid). We leven in een economisch systeem dat wordt ondersteund door het ‘gezonde verstand’ van marketeers die nooit stoppen in hun pogingen om de arbeidsrechten te ondermijnen.

Velen die het valse, anti-arbeidersverhaal geloven, nemen als vanzelfsprekend aan wat de vakbonden hebben bereikt: betere werktijden, betere arbeidsomstandigheden en betere lonen. Dit soort mensen verbrandden de schepen die hen veilig in de haven brachten, zonder te denken dat ze ze ooit nog nodig zouden hebben om naar huis terug te keren. Dat is een serieus probleem en dit is een goed moment om opnieuw te bekijken waarom stakingen – en collectieve onderhandelingen – zo belangrijk zijn, en hoe deze rechten worden ondermijnd door ondermijnwerkers.

De antischurftwet van de liberale regering verbiedt vervangende werknemers in federaal gereguleerde industrieën tijdens stakingen en uitsluitingen. Deze industrieën omvatten luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, havens, telecombedrijven en bepaalde subsectoren van de landbouwsector. Zoals geschreven voorziet het in uitzonderingen voor urgente gezondheids- en veiligheidsproblemen die verband houden met fysieke schade, materiële schade en milieuschade. Het heeft ook een behoorlijk lange aanlooptijd, achttien maanden na de afkondiging, waar sommige Canadese vakbonden zich zorgen over maken. Maar de wet, die ook van toepassing is op sommige kroonbedrijven, is verder zeer welkom. Het is zelfs zo welkom dat zelfs de Conservatieve Partij er in tweede lezing voor heeft gestemd.

Pogingen om een ​​dergelijke wet federaal in te voeren, zijn in het verleden mislukt. Terwijl Quebec en British Columbia korsten in hun jurisdicties verbieden – en dat al tientallen jaren doen – is een federale wet ongrijpbaar gebleven, ondanks tientallen jaren van pogingen om er een in te voeren. Het huidige wetsontwerp is een product van de leverings- en vertrouwensovereenkomst tussen de Liberaal en de Nieuwe Democratische Partij, dat wil zeggen dat het het product is van een minderheidsparlement waarin de regeringspartij ertoe wordt aangezet samen te werken met haar politieke rivalen.

Guy maakt zich zorgen over het effect van de anti-schurftwet, maar feit is dat zulke wetten werkgevers aanmoedigen om arbeidsconflicten aan de onderhandelingstafel op te lossen en te voorkomen dat ze de collectieve onderhandelingsrechten ondermijnen door vervangende werknemers aan te trekken. Deze aanpak leidt tot minder en kortere stakingen, op voorwaarde dat bazen en eigenaren in goed vertrouwen onderhandelen en het machtsevenwicht eerlijk verdeeld blijft tussen de partijen.

Historisch gezien hebben arbeiders hun macht lange tijd zien uitgehold door steeds machtiger kapitaal, vooral sinds de jaren tachtig. Willen arbeidsrechten betekenisvol zijn – dat wil zeggen dat ze in de praktijk bestaan ​​in plaats van alleen maar in theorie – dan moeten deze rechten impact hebben en moeilijk, zo niet onmogelijk, ondermijnd kunnen worden door de bestaansreden ervan te omzeilen.

Antischurftwetgeving verkleint ook de kans op geweld binnen en buiten de piketlijn.

Stakingen bestaan ​​al heel lang. Het Guinness Book of World Records vermeldt zelfs de eerste georganiseerde werkonderbreking in Egypte in 1152 vGT, toen ambachtslieden in de koninklijke necropolis gereedschap neerhaalden. Het optreden en de rechten van de Unie zoals wij die nu kennen, ontstonden veel later, aan het einde van de negentiende eeuw. Ze ontwikkelden zich na de Industriële Revolutie, die leidde tot de opkomst van loonarbeid en een uitgesproken klassenverdeling tussen arbeiders en kapitalisten.

Canada heeft een robuuste geschiedenis van stakingen. In 1872 kwamen de drukkers in Toronto onder meer in actie voor een negenurige werkdag en boekten ze grote vooruitgang in de strijd voor betere arbeidsomstandigheden. De algemene staking van 1919 in Winnipeg, die gewelddadig werd onderdrukt door de staat, kwam voort uit de wijdverbreide onvrede over sociale en economische ongelijkheid en blijft tot op de dag van vandaag een iconisch moment voor de arbeid.

De asbeststaking van 1949 in Quebec, die de carrière van de toekomstige premier Pierre Elliott Trudeau op gang bracht, vormde een tegenwicht tegen de provinciale repressie – en vijfenzeventig jaar later leeft die geest voort in de provincie. De Actiedagen van 1995 tot 1998 in Ontario markeerden ook een cruciaal moment van verzet in de Canadese arbeidsgeschiedenis. Gemobiliseerd tegen het ‘Common Sense Revolution’-beleid van de regering van Mike Harris, omvatten de acties elf regionale en stadsbrede doorlopende stakingen. Meer recentelijk dwong een staking van CUPE-arbeiders in 2022 de premier van Ontario, Doug Ford, om anti-arbeiderswetgeving in te trekken die de collectieve onderhandelingsrechten bedreigde, terwijl vorig jaar ongeveer 160.000 werknemers van de federale overheidsdienst betere lonen eisten tijdens een van de grootste stakingen in de geschiedenis van het land.

Het duurde echter tot 2015 voordat het Hooggerechtshof van Canada de grondwettelijke bescherming van het recht op collectieve onderhandelingen en het daarmee samenhangende stakingsrecht erkende – of beter gezegd bevestigde. In een 5-2-uitspraak koos de rechtbank de kant van de arbeiders ten opzichte van de regering van Saskatchewan, die vrijheden nam en de stakende arbeiders weer aan het werk zette.

In haar antwoord aan twee afwijkende rechters, waaronder nu de opperrechter van het Hooggerechtshof, Richard Wagner – die betoogde dat de uitspraak het machtsevenwicht zou doen kantelen ten gunste van de arbeid – schreef rechter Rosalie Silberman Abella:

Door in wezen gelijkwaardigheid toe te kennen tussen de macht van werknemers en werkgevers, zet deze redenering, met respect, de arbeidsverhoudingen op zijn kop en negeert ze de fundamentele machtsongelijkheid die de hele geschiedenis van de moderne arbeidswetgeving nauwgezet heeft proberen recht te zetten.

Wat Abella in 2015 verwoordde, wat sommige mensen vandaag de dag vergeten, is de cruciale aard van het recht op collectieve onderhandelingen en het daarmee gepaard gaande recht om te staken als onderdeel van essentiële werknemersrechten. Ze zijn van cruciaal belang bij het aanpakken van de inherente machtsongelijkheid tussen arbeid en kapitaal. Bovendien onderstreept haar oordeel een cruciaal punt: deze rechten verliezen hun kracht als ze worden ondermijnd door het vermogen van het kapitaal om een ​​doel te bereiken. Het inzetten van schurftarbeid is zo’n omzeiling en daarom is het verbieden van deze praktijk zo belangrijk.

Uiteraard zullen stakingen ontwrichtend werken. Ze zullen het bedrijfsleven ontwrichten. Ze zullen de werkgelegenheid ontwrichten. Ze zullen de economische productie verstoren. Ze zullen de toegang tot goederen en diensten verstoren. Dat is het punt. Stakingen zijn dat bedoelde ontwrichtend te zijn, omdat ze bedoeld zijn om te induceren beide partijen om een ​​oplossing te vinden aan de onderhandelingstafel. Werknemers houden er niet van om hun tijd en levensonderhoud op te offeren voor sport; stakingslonen zijn niet bepaald lucratief. Ze nemen hun toevlucht tot staken en piketten als een strategische reactie op hun relatieve gebrek aan macht bij onderhandelingen, met als doel een gelijk speelveld te creëren en een eerlijk akkoord veilig te stellen wanneer onderhandelingen aan de tafel van de bestuurskamer resultaten lijken of waarschijnlijk niet zullen opleveren.

Stakingen gaan over het benutten van solidariteit om de winst op de werkplek voor velen veilig te stellen. Voor de rijken en welgestelden zijn stakingen meestal een onbeduidende ontwrichting. Ze kunnen echter ook op de lange termijn een bedreiging vormen voor de elites, omdat ze een middel zijn waarmee werknemers de macht kunnen laten gelden en kunnen terugwinnen wat voor hen verloren is gegaan als loonarbeiders op werkplekken die zich verzetten tegen democratische controle.

Voor werknemers zijn stakingen noodzakelijke instrumenten die op de lange termijn betere arbeidsomstandigheden en lonen zullen garanderen, ook al kunnen ze op de korte termijn pijn veroorzaken voor henzelf en anderen. De inspanningen van de vakbonden zorgen niet alleen voor voordelen voor hun leden, maar ook voor de bredere beroepsbevolking in het algemeen, die daardoor vaak hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden genieten. De kortetermijnoffers, hoe pijnlijk ze ook mogen zijn, zijn meer dan een redelijke prijs voor winst op de lange termijn.

Schurft daarentegen zijn parasieten. Het zijn kapitaalinstrumenten die ervoor zorgen dat werknemers op korte termijn slechter af zijn En langetermijn. Ze vormen zand in de versnelling van de arbeidersmacht en belemmeren de vooruitgang die stakingen willen bereiken door arbeidstekorten op te vullen tijdens werkonderbrekingen. Schurftarbeid ondermijnt de solidariteit en de onderhandelingsmacht van werknemers. Elk bestuursniveau met wetgevende macht over deze kwestie zou dit in alle sectoren moeten verbieden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter