Volgens een onderzoek van Resolve Strategic dat op 12 juni is gepubliceerd, is de steun voor de voorgestelde inheemse stem in het parlement gedaald tot onder de 50 procent. Uit de peilingen bleek dat de steun voor The Voice de afgelopen drie maanden afnam van 58 naar 49 procent. De oppositie is gegroeid van 42 naar 51 procent. Drie staten – Queensland, Zuid-Australië en West-Australië – hadden geen meerderheid.

Als de resultaten zouden worden gerepliceerd bij het referendum, waarvoor een nationale meerderheid en een meerderheid in de meeste staten nodig is om te slagen, zou een vernederende nederlaag voor de Ja-campagne het resultaat zijn.

Wat nog belangrijker is, het zou een belangrijke overwinning zijn voor conservatief rechts en zijn racistische campagne tegen The Voice. Liberaal leider Peter Dutton heeft ten onrechte beweerd dat The Voice een “radicaal” voorstel is dat “onze natie opnieuw zal racialiseren” en de democratie zal ondermijnen. En elke rechtse zonderling, van Andrew Bolt tot Pauline Hanson, is op de kar gesprongen om een ​​hysterische kruistocht tegen de “waanzin van identiteitspolitiek” op gang te brengen.

Terwijl een kleine minderheid van linkse activisten kritisch staat tegenover The Voice, zijn hun stemmen overstemd door de rechtse racisten die de Nee-campagne en de debatten eromheen domineren in reguliere discussies. Een overwinning voor de Nee-campagne in deze context zou rechts versterken en de bestaande brede steun voor inheemse rechten ondermijnen.

De scherpe daling van de steun voor The Voice heeft de aanhangers van de Yes-campagne geschokt. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat ze de richting van de campagne zullen veranderen om het racisme in het hart van het Nee-kamp het hoofd te bieden. In plaats daarvan lijkt de situatie het idee te hebben versterkt dat het Ja-kamp naar rechts moet opschuiven om het referendum te winnen.

Noel Pearson is, ondanks zijn lange geschiedenis als vrij conservatieve inheemse leider, meer dan andere Yes-campagnevoerders bereid geweest om Duttons racisme aan de kaak te stellen. Hij heeft ook degenen aan de Ja-kant bekritiseerd die conservatieven probeerden aan te spreken door het toch al waterige Voice-voorstel af te zwakken. In een interview met negen media dat reageerde op de recente peiling, stelde Pearson echter voor dat de Yes-campagne zich zou heroriënteren op het idee van grondwettelijke erkenning, dat een bredere steun heeft, in plaats van op de kwestie van de stem zelf. Dit is een strategie waar hij een paar weken geleden de spot mee dreef.

De Ja-campagne kenmerkt zich al door een gemakkelijke, gematigde en gedepolitiseerde aanpak die gevaarlijk flirt met falen. Dit was te zien in de eerste grote televisiereclame, waarin de stem pas op de laatste seconde van de video in kleine lettertjes werd genoemd. Het concentreerde zich in plaats daarvan op een reeks feelgood-clips van mensen die zeiden dat ze constitutionele erkenning een goed idee vonden. Dit is herhaald in een advertentie op sociale media, waarin wordt beweerd dat 83 procent van de mensen het voorstel steunt.

Dit is zelfbedrog. De steun van 83 procent is voor grondwettelijke erkenning in het algemeen, die zelfs Dutton beweert te steunen, niet voor het voorstel van Voice, waarover in het referendum zal worden gestemd.

Wat nog belangrijker is, de hele berichtgeving van de Yes-campagne vermijdt elke discussie over het racisme waarmee inheemse volkeren worden geconfronteerd, de geschiedenis van discriminatie en onteigening of kwesties zoals zwarte sterfgevallen in hechtenis, landrechten en de viering van Australia Day, ondanks dat deze kwesties tot leven hebben geleid massale steun voor inheemse rechten in de afgelopen jaren. De Ja-campagne heeft ook grotendeels de racistische tirades van de liberalen en de Nee-campagne genegeerd.

Vaak wordt deze ontwijkende aanpak gerechtvaardigd met verwijzing naar de succesvolle ja-campagne die leidde tot de volksraadpleging over huwelijksgelijkheid in 2017. Het is waar dat de gelijkheidscampagne grotendeels voorbijging aan de argumenten van de nee-kant. De vergelijking gaat echter voorbij aan cruciale verschillen.

Het verbod op het homohuwelijk was een duidelijk voorbeeld van discriminatie dat de meeste mensen gemakkelijk konden begrijpen. Het werd door een meerderheid gezien als een uiting van de domheid en wreedheid van verouderde anti-LHBTI+-houdingen. Tienduizenden waren al meer dan tien jaar betrokken bij protesten rond de kwestie, en de vraag was in verschillende overzeese landen gewonnen voordat de volksraadpleging in Australië werd aangekondigd.

Als het om de stem gaat, bleek uit de Resolve-enquête dat slechts 30 procent van de kiezers zegt dat ze zelfverzekerd kunnen uitleggen wat het voorstel is. Hoewel The Voice aanvankelijk werd voorgesteld tijdens een bijeenkomst van inheemse leiders in 2017, werd het niet gesteund door een basiscampagne.

Het is geen organische eis die voortkomt uit de strijd van een onderdrukt volk. En het referendum zal geen lang uitgestelde laatste daad zijn van een campagne die het grootste deel van de bevolking al beslissend heeft gewonnen, zoals het geval was met de gelijkheid van het huwelijk. Integendeel, de stem is de constructie van een klein aantal inheemse en niet-inheemse advocaten, academici en NGO-leiders. Ze zijn zo blind geworden in de overtuiging dat niemand een bescheiden voorstel om de natie te verzoenen rond zwakke symboliek zou kunnen afwijzen, dat ze de potentiële ramp aan het einde van de weg die ze aflegden pas zagen toen het te laat was.

Hopelijk kan een overwinning voor de Nee-campagne – die een overwinning zal zijn voor racisme en politiek rechts – worden vermeden. Maar de Nee-campagne wordt versterkt door de vastberadenheid van de Ja-campagne om te voorkomen dat de bevolking zich verzet tegen het racisme van Dutton, in het streven naar een krimpende middenweg. Tot nu toe hebben de zachtmoedige en inschikkelijke tonen de No-campagne alleen maar aangemoedigd om nog meer harde aanvallen op de Voice los te laten, met succes.

Dit plaatst progressief links in een moeilijke positie. We zouden een ja-stem moeten steunen in het komende referendum om een ​​overwinning voor rechts te stoppen, zonder de illusie te hebben dat de stem een ​​stap voorwaarts is voor de inheemse bevolking. De problemen van de Ja-campagne zijn immers geen puur tactische fouten of een kwestie van incompetentie. Ze komen voort uit de flagrante problemen met het Voice-voorstel zelf, dat een adviesorgaan zal zijn zonder echte macht om het structurele racisme waaronder inheemse volkeren lijden aan te vechten. In plaats daarvan zal het door de Albanese regering worden gebruikt om institutioneel racisme te vergoelijken en om antiracistische gevoelens te verspreiden. Het is dan ook geen wonder dat de campagne ten gunste van de Voice zo weinig inhoud heeft.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter