Israël heeft in Gaza zesendertigduizend mensen gedood, waaronder vijftienduizend kinderen, en tachtigduizend gewond. Er worden momenteel tienduizend Palestijnen vermist. Desondanks blijft de steun voor de oorlog sterk onder het Israëlische publiek, waarvan tweederde het aanhoudende conflict goedkeurt; een meerderheid wil dat de regering de strijd uitbreidt naar Hezbollah in het noorden van het land, waar uitwisselingen tussen strijdende partijen meer dan zestigduizend Israëli’s hebben gedwongen te evacueren.

Aan de grens met Gaza hebben extreemrechtse burgerwachten zich georganiseerd om te voorkomen dat de hulp meer dan twee miljoen Palestijnen zou bereiken, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie het risico lopen op hongersnood. Het belangrijkste aandachtspunt van de reguliere anti-regeringsprotesten die in heel Israël hebben plaatsgevonden, was het onvermogen van de regering-Benjamin Netanyahu om de gijzelaars terug te brengen die Hamas op 7 oktober had meegenomen. Deze bezwaren komen, voor zover ze als zodanig kunnen worden behandeld, bij lange na niet in de buurt. tot reflecties over de oorzaken van de aanhoudende oorlog, of tot een schuldbekentenis voor de genocide.

Binnen deze context Boycottheorie en de strijd om Palestina: universiteiten, intellectuelen en bevrijding, een onlangs gepubliceerd boek van de activist-academicus Nick Riemer, kon niet actueler zijn. Gebaseerd op een solide historische analyse van de specifieke kenmerken van de boycot van Israëlische academische instellingen, maakt Riemer’s boek overtuigend duidelijk dat wetenschappers, in plaats van Israëlische universiteiten als neutrale centra van onderwijs te behandelen, gehoor moeten geven aan de oproep van het Palestijnse maatschappelijk middenveld om ze te boycotten. Boycottheorie presenteert de gemeenschappelijke argumenten tegen de boycot en biedt overtuigende weerleggingen. Het boek wapent de lezer met de instrumenten om niet alleen te pleiten voor de boycot tegen de conservatieve en liberale critici, maar ook voor de Palestijnse bevrijding.

De argumenten tegen het boycotten van Israëlische universiteiten komen allemaal voort, zo betoogt Riemer, uit een eenzijdig geloof in het belang van onderwijsinstellingen dat zelden op Palestijnen wordt toegepast. Door deze argumenten wordt genegeerd de mate waarin Israëlische universiteiten het Palestijnse onderwijs ondermijnen. Riemer begint zijn studie met het uiteenzetten van de opzettelijke verlamming of ontmanteling van alle vormen van Palestijns onderwijs. Op de Westelijke Jordaanoever worden de levens en rechten van leraren, bestuurders en studenten verstoord door controleposten die hun dagelijkse routines veranderen in hindernisbanen.

Het is, vertelt Riemer, gebruikelijk dat een student zo lang op deze controleposten wordt vastgehouden dat hij de lessen of examens mist waarop hij zich heeft voorbereid. Leraren hebben vaak te maken met autoriteiten die willekeurig de elektriciteit afsluiten. Palestijnse professoren krijgen vaak geen visum om te reizen voor onderzoek of om conferenties bij te wonen. Geleerden van buiten Israël-Palestina wordt het recht op bezoek ontzegd. Scholen zelf worden routinematig binnengevallen door het Israëlische leger, de politie en de Palestijnse Autoriteit. Bezuinigingen, een gevolg van de bezetting, zorgen ervoor dat school- en universiteitsgebouwen vaak in verval raken. De litanie van misbruik van het recht op onderwijs lijkt eindeloos.

“Palestijnse scholen en universiteiten vormen een cruciale link tussen onderwijs en emancipatie”: dit is volgens Riemer de belangrijkste reden dat Israël ze zo graag wil onderdrukken. Deze instellingen zouden potentieel een uitdaging kunnen vormen voor een koloniale macht die zich ertoe verbindt de geschiedenis van haar eigen stichting opnieuw te vertellen. Maar in 2011 keurde de Israëlische Knesset een wet goed die de minister van Financiën van het land de macht gaf om financiering in te houden aan instellingen die de mythe van Israëls stichting als democratische staat in twijfel trekken. In feite betekende dit het verbieden van alle pogingen om de oprichting van Israël in 1948 te beschouwen als een daad van massale etnische zuivering, evenals de criminalisering van Nakba-dag (15 mei), waarop Palestijnen rouwen om hun doden en ontheemden.

Anti-Palestijnsisme is geen toevallig kenmerk van het Israëlische onderwijsbeleid, maar het is een ‘centrale plank’. Niet alleen worden campussen routinematig overvallen en docenten en studenten vastgehouden door het leger, maar het leger plaatst vaak schietbanen naast campussen. Israëlische universiteiten maken, zo stelt Riemer, deel uit van een zwaar gemilitariseerd staatsapparaat – hun onderzoek draagt ​​zelfs rechtstreeks bij aan de uitvinding van wapens en militaire tactieken.

Een veelgehoorde kritiek op het boycotten van Israëlische instellingen is dat dit een ‘dialoog’ uitsluit die op de een of andere manier deze ongelijkheden en onrechtvaardigheden zou oplossen. Maar er is iets heel onsmakelijks aan dit idee, betoogt Riemer. Een dergelijke focus op dialoog creëert een politiek die het uiteindelijke doel ervan ziet als het bevorderen van wederzijds begrip, in plaats van het beëindigen van de onderdrukking.

Critici van de culturele boycot zeggen vaak: “Waarom Israël eruit pikken?” Deze vraag leidt de aandacht af van de acties van Israël, die terecht om afkeuring vragen. De boycot van Israël is niet simpelweg een moreel standpunt, maar het antwoord op een georganiseerde beweging binnen Palestina die dergelijke inspanningen ziet als een essentieel onderdeel van een bredere strijd voor bevrijding. “De Palestijnen zelf vragen de wereld rechtstreeks om solidariteit”, schrijft Reimer; de “energieke en groeiende campagne is ontstaan ​​als reactie” op deze oproepen.

In de slotsecties van Riemers boek schrijft hij dat universiteiten over de hele wereld steeds meer worden gekenmerkt door

normen van fysieke en ideologische opsluiting, ondersteund door autoritaire en repressieve praktijken die hen steeds meer tot kleine Israëliërs maken. Universitaire autoriteiten, en de financiële en commerciële belangen die zij grotendeels dienen, zijn doorgaans ofwel openlijke voorstanders van het Israëlische zionisme, ofwel zwijgen ze volledig in het licht van de Israëlische apartheid.

Deze woorden, geschreven vóór de golf van kampementen door de Verenigde Staten, klinken meer waar dan ooit.

Het effect van deze censuur is niet alleen het beperken van de vrijheid van meningsuiting, maar ook het depolitiseren van universiteiten. Dit is vooral schadelijk omdat het hoger onderwijs, ondanks zijn neoliberale tendens, een van de weinige instellingen in de samenleving blijft die een uitdaging biedt aan de dominante opvattingen van rechts. Het centrale inzicht van Boycottheorie is dat het van cruciaal belang is om de politieke functie van onderwijs niet uit het oog te verliezen. Het kan dienen als een middel om een ​​regime te legitimeren dat uit is op etnische zuivering, zoals het geval is in Israël, of als een ruimte waarin deze vormen van onderdrukking kunnen worden bekritiseerd, zoals het geval zou zijn in Palestina als de onderwijsinstellingen zouden kunnen functioneren. vrij. Boycotten blijft de meest effectieve manier om deze tegenstrijdigheid duidelijk te maken, waarin de Israëlische vrijheid gebaseerd is op de onderdrukking van de Palestijnse vrijheid.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter