Sinds de inflatie in 2021 de kop opstak, zijn werknemers en consumenten op meerdere fronten aangevallen. Gemiddeld gezien hebben werknemers hun reële koopkracht zien eroderen doordat de prijzen de loongroei overtroffen. Ondertussen heeft de reactie van de Bank of Canada op de inflatie de crisis op het gebied van de kosten van levensonderhoud in veel opzichten verergerd. Hoewel renteverhogingen niet de werkloosheidscijfers hebben opgeleverd waar velen op hadden gerekend, hebben ze niettemin de kostendruk vergroot in de vorm van hogere aflossingen op schulden, waaronder hypotheken.

Regeringen zijn er grotendeels niet in geslaagd zinvol op te treden om de klap van de stijgende prijzen op te vangen, laat staan ​​de oorzaken van het probleem aan te pakken. Deze passiviteit is des te gekmakender geworden in het licht van wat velen hebben gekarakteriseerd als “winst-push” of “kosten-push” inflatie. Simpel gezegd: critici van links hebben tijdens de inflatiecrisis aangetoond dat bedrijven hogere prijzen oplegden aan werknemers en consumenten. Sommige bedrijven gebruikten de inflatie bovendien als een kans om hun winsten te vergroten.

De afgelopen paar jaar is dit argument van de marge naar het centrum van het reguliere commentaar gereisd. In juli ontvingen we aanvullende bevestiging dat de verklaring van “inflatoire winsten” grotendeels juist was.

Aan het einde van de maand publiceerden onderzoekers van Statistics Canada (StatCan) een rapport over de winstgevendheid van “belangrijke Canadese industrieën” van 2017 tot 2022. Tussen het tweede kwartaal van 2021 en 2022 overschreed de inflatie de bovenste bandbreedte van de Bank of Canada. 3 procent, met een gemiddelde van 6,8 procent in 2022 en een piek van 8,1 procent in de zomer van dat jaar. Het nieuwe StatCan-rapport biedt een uitgebreid overzicht van de winstgevendheid van niet-financiële bedrijven in Canada, van de jaren vóór de pandemie tot en met de post-COVID-inflatie.

Het rapport bevestigt wat veel analisten en commentatoren al hebben betoogd: energie- en mijnbouwbedrijven registreerden de grootste groei van hun winstmarges tijdens de inflatiegolf. Omdat energie in de hele economie een belangrijke inputkosten is, hebben deze overtollige winsten waarschijnlijk een aanzienlijke rol gespeeld in de totale inflatie. Zoals het rapport samenvat:

Tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan het tweede kwartaal van 2022 werd de stijging van de marges in de hele sector aangevoerd door de energie- en mijnbouwsector, waar stijgende prijzen een stijging van de marges aanwakkerden. De aanzienlijke impact van hogere grondstoffenprijzen, met name energie, en verstoringen van de toeleveringsketen die al vanaf het begin begonnen [of] De pandemie houdt aan in de Canadese industrieën, wat resulteert in de huidige inflatiecijfers.

Maar afgezien daarvan laat het rapport ook zien dat veel bedrijfstakken feitelijk lager dan gemiddelde winstmarges boekten naarmate hun inputkosten stegen, maar dat ze er niet in slaagden de prijsstijgingen door te berekenen aan de consumenten. Zoals het rapport opmerkt:

Hogere inputkosten die in een inflatoire context worden doorberekend aan consumenten zouden moeten leiden tot lagere marges, terwijl al het andere gelijk blijft. Daarom zouden in de afgelopen jaren lagere marges in alle sectoren worden verwacht. Tussen het tweede kwartaal van 2021 en 2022 49 [percent] van de sectoren die onder de [Quarterly Survey of Financial Statements] meldde een daling van de marges.

Wat dit ons vertelt is dat de inflatiedruk relatief geconcentreerd was in de energie- en grondstoffensectoren, en niet zozeer een verhaal was van een algemene winststijging of een breder probleem van ‘overcapaciteit’ of een overmatige vraag. Met andere woorden: een paar geselecteerde industrieën, vooral in de energiesector, dreven de prijzen op.

Toch handelde de Bank of Canada alsof een buitensporige vraag, vooral in de vorm van een te krappe arbeidsmarkt, de boosdoener was. In plaats van dat de overheid een inflatiereactie richt op de bron van het probleem – bijvoorbeeld door strategische prijscontroles op energie, voedsel en andere belangrijke grondstoffen of, op zijn minst, door de overtollige winsten van energiebedrijven weg te belasten – hebben we een beleid van de centrale bank. van renteverhogingen die erop gericht zijn de vraag weg te trekken en de onderhandelingsmacht van de arbeid te ondermijnen.

We kunnen nu naar de nieuwe cijfers van StatCan kijken om de impact van excessieve winstmarges te illustreren. De onderstaande figuur volgt de economiebrede winstmarges van niet-financiële bedrijven tussen het eerste kwartaal van 2017 en het vierde kwartaal van 2022. Het toont ook de winstmarges van de vijf meest en de vijf minst winstgevende bedrijfstakken.

De totale niet-financiële winstgevendheid daalde na het uitbreken van de pandemie, maar herstelde zich daarna gestaag, deels dankzij de aanzienlijke steun van de overheid. De totale winstmarges in de sector stegen tijdens de inflatie van 2021-2022 met een half procentpunt, wat een stijging van het netto inkomen met ongeveer 22 procent weerspiegelt.

Toch is het vergelijken van de meest en minst winstgevende bedrijfstakken onthullend. De marges van de vijf meest winstgevende industrieën (olie- en gaswinning; mijnbouw en steengroeven; productie van aardolie- en steenkoolproducten; transport, post- en koeriersdiensten; en pijpleidingen) stegen met 7,6 procentpunten, wat neerkwam op een verbazingwekkende groei van 185 procent in de sector. netto inkomen. Daarentegen is de gemiddelde marge van de onderste vijf bedrijfstakken (productie van alcohol-, tabaks- en cannabisproducten; landbouw, bosbouw, visserij en jacht; uitgeverij, film- en geluidsopname, omroep en informatiediensten; productie van motorvoertuigen en aanhangwagens en de basischemische productie) daalde met 9 procentpunten, een verlies van 88,4 procent aan netto-inkomen.

De winsten van bedrijven uit de energiesector kunnen volatiel zijn, zoals blijkt uit de aanzienlijke daling van de winstmarges toen de economische activiteit tijdens de beginfase van de pandemie vertraagde. Maar zoals uit de bevindingen van het onderzoek blijkt, stonden bepaalde industrieën (aardolie en steenkool bijvoorbeeld) vóór en na de pandemie in de top vijf. Over de hele linie stegen de winstmarges van energiebedrijven toen de lockdowns ten einde kwamen, maar bleven hoog, waardoor prijsdruk in de hele economie ontstond. “Deze stijging van het winstniveau is aanzienlijk voor de top 5-groep, die tijdens de lockdowns te maken kreeg met nettoverliezen, gevolgd door een snelle stijging van de winstgevendheid die leidde tot een stijging van de totale marges in de niet-financiële sector na de lockdowns”, concluderen de auteurs.

De winstmarges van bedrijven in de voedingsindustrie lagen gedurende een groot deel van de post-pandemische periode ook opmerkelijk boven het gemiddelde, hoewel ze niet zo buitensporig waren als de winsten in de energiesector. Uit het onderzoek blijkt dat “in het vierde kwartaal van 2022 de marges voor voedingswinkels twee keer zo groot waren als vóór de pandemie (vierde kwartaal van 2019). Deze stijging weerspiegelt een 23 [percent] stijging van de totale inkomsten en een 21 [percent] stijging van de totale uitgaven en een 155 [percent] stijging van het netto inkomen.”

Het was echter in de energiesector waar de winsten echt een vlucht namen. Het is de moeite waard om de auteurs op dit punt uitvoerig te citeren:

De hoge energieprijzen die tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2022 werden gedocumenteerd, werden voor het laatst gezien in 2008. De prijsniveaus tijdens deze twee perioden waren historisch gezien het hoogst gemeten in Canada. Omdat energiegrondstoffen een belangrijke input vormen voor de productie in alle sectoren, hebben de stijgende energieniveaus geleid tot stijgende kosten over de hele linie. Van juli 2021 tot 2022 werd meer dan de helft van de stijging van de prijzen van de belangrijkste grondstoffen die door fabrikanten in Canada werden verkocht, toegeschreven aan de stijging van de energieprijzen. De stijgingen van de totale marges in de niet-financiële sector en de verlaging van de kostenratio tussen de tweede kwartalen van 2021 en 2022 werden aangevoerd door bepaalde sleutelsectoren, waaronder energie en mijnbouw, die deel uitmaken van de top 5 van meest winstgevende industrieën tijdens deze periode. Exclusief deze bedrijfstakken daalde de totale marge van de niet-financiële sector met 0,2 procentpunt. Hoewel een combinatie van mondiale factoren een rol speelt en tot hoge energieprijzen leidt, is het resultaat een aanhoudende stijging van de winstcijfers in de energiesector, naast hogere kosten voor consumenten en andere producenten die actief zijn in de niet-energiesectoren.

Daar hebben we het in een notendop. Energiebedrijven hebben in feite superwinsten kunnen oogsten, omdat de overgrote meerderheid van de Canadezen de kosten van levensonderhoud moet beheersen.

En wat is de reactie van beleidsmakers geweest? Het sleutelen aan zeer doelgerichte belastingverminderingen en lachwekkende huursubsidies, terwijl de Bank of Canada de rente opschroeft, wat de zaken nog veel erger heeft gemaakt door de kosten van huisvesting te verhogen door middel van hogere hypotheekrentebetalingen (die ook kunnen worden overgedragen aan huurders in de vorm van hogere huren van verhuurders).

We mogen niet toestaan ​​dat de economische gevolgen van dit beleidsfalen worden vergeten. Miljoenen werknemers werden geconfronteerd – en worden nog steeds geconfronteerd met – een steeds groter wordende crisis op het gebied van de kosten van levensonderhoud. Hoewel er enig bewijs is dat er sinds 2022 een terugvechting aan de gang is, hebben werknemers en vakbonden nog een lange weg te gaan voordat ze kunnen herwinnen wat verloren is gegaan tijdens de inflatie na de lockdown.





Bron: jacobin.com



Laat een antwoord achter