Vóór de Door actie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de aanvraag van de Palestijnse Autoriteit om volwaardig lid van het internationale orgaan te worden in overweging te nemen, lobbyen de Verenigde Staten bij landen om een ​​dergelijk lidmaatschap af te wijzen, in de hoop een openlijk “veto” van Washington te vermijden. De lobbyinspanning, die blijkt uit kopieën van niet-geclassificeerde telegrammen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verkregen door The Intercept, staat op gespannen voet met de belofte van de regering-Biden om een ​​tweestatenoplossing volledig te steunen.

In 2012 nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan die Palestina de status van waarnemersstaat die geen lid was, verleende.

De diplomatieke telegrammen beschrijven gedetailleerd de druk die wordt uitgeoefend op leden van de Veiligheidsraad, waaronder Malta, de roterende voorzitter van de raad deze maand. Met name Ecuador wordt gevraagd te lobbyen bij Malta en andere landen, waaronder Frankrijk, om zich te verzetten tegen erkenning door de VN. De rechtvaardiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat het normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische staten de snelste en meest effectieve manier is om een ​​duurzame en productieve staat te bereiken.

Terwijl wordt verduidelijkt dat president Joe Biden zich krachtig heeft ingezet om de ‘Palestijnse aspiraties voor een staat’ te ondersteunen binnen de context ‘van een alomvattende vrede die het Israëlisch-Palestijnse conflict zou oplossen’, beschrijft een diplomatiek telegram van 12 april de Amerikaanse gesprekspunten tegen een stemming in de VN voor Palestijnse staat. De kabel zegt dat de leden van de Veiligheidsraad ervan moeten worden overtuigd om elk voorstel voor een Palestijnse staat – en daarmee de erkenning ervan als een soevereine natie – te verwerpen vóór het open debat van de raad over het Midden-Oosten, gepland voor 18 april.

“Het blijft de Amerikaanse opvatting dat de snelste weg naar een politieke horizon voor het Palestijnse volk de context is van een normalisatieovereenkomst tussen Israël en zijn buurlanden”, luidt het telegram. “Wij geloven dat deze aanpak de Palestijnse doelstellingen op een betekenisvolle en duurzame manier tastbaar kan bevorderen.”

“Wij dringen er daarom bij u op aan om geen enkele mogelijke resolutie van de Veiligheidsraad te steunen waarin de toelating van ‘Palestina’ als VN-lidstaat wordt aanbevolen, mocht een dergelijke resolutie de komende dagen en weken ter besluitvorming aan de Veiligheidsraad worden voorgelegd.”

Deskundigen zeggen dat zonder een unanieme stemming van de Veiligheidsraad elke stem van de Algemene Vergadering van de VN grotendeels symbolisch is.

“Of je het nu leuk vindt of niet, een stemming van de Algemene Vergadering over deze kwestie heeft eerder politiek dan juridisch gewicht”, vertelde Richard Gowan, VN-directeur van de International Crisis Group, aan The Intercept. “De Vergadering kan een nieuwe staat alleen aanvaarden ‘op aanbeveling’ van de Veiligheidsraad.”

Het diplomatieke telegram bevat een reden voor het verzet van de regering tegen de stemming, waarbij het risico wordt aangehaald van het aanwakkeren van spanningen en politieke weerslag, en dat dit er mogelijk toe kan leiden dat het Amerikaanse Congres de VN-financiering bezuinigt.

“Voortijdige acties bij de VN-Veiligheidsraad, zelfs met de beste bedoelingen, zullen noch een staat, noch zelfbeschikking voor het Palestijnse volk bewerkstelligen. Dergelijke initiatieven zullen in plaats daarvan de normalisatie-inspanningen in gevaar brengen en de partijen verder uit elkaar drijven, het risico vergroten van geweld ter plaatse dat aan beide kanten onschuldige levens zou kunnen eisen, en het risico lopen dat de nieuwe, hervormingsregering wordt aangekondigd door president Abbas”, aldus de telegraaf.

Gevraagd naar de kabel en of het verzet tegen de erkenning door de VN van de Palestijnse staat in tegenspraak is met het standpunt van de regering-Biden ter ondersteuning van een tweestatenoplossing, reageerde het ministerie van Buitenlandse Zaken op het moment van publicatie niet.

“Het standpunt van de VS is dat de Palestijnse staat gebaseerd moet zijn op bilaterale overeenkomsten tussen de Israëli’s en de Palestijnen”, zei Gowan. “Het gelooft niet dat de VN de staat door fiat kunnen creëren.”

Een tweede telegram, gedateerd 13 april, verzonden vanuit de Amerikaanse ambassade in Quito, Ecuador, geeft de overeenkomst weer van de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken Gabriela Sommerfeld met de Verenigde Staten dat Palestina niet erkend mag worden als staat. Volgens het telegram gaf Sommerfeld in samenwerking met de Verenigde Staten de permanente vertegenwoordiger van Ecuador bij de Verenigde Naties José De La Gasca de opdracht om bij Japan, Korea en Malta (allemaal roterende leden van de Veiligheidsraad) te lobbyen om het voorstel af te wijzen. Ook lobbyen bij permanent lid Frankrijk wordt genoemd.

Sommerfeld was het er volgens de kabel mee eens dat “het belangrijk was dat elke voorgestelde resolutie er niet in zou slagen de nodige stemmen te halen zonder een Amerikaans veto.” In de kabel staat: “Ecuador zou niet geïsoleerd willen lijken (alleen met de Verenigde Staten) in zijn afwijzing van een ‘Palestina’-resolutie (vooral in een tijd waarin de meeste VN-lidstaten Ecuador bekritiseren vanwege zijn inval op 5 april in de Mexicaanse ambassade in Quito).” Ecuador bevindt zich in een escalerend conflict met Mexico over het besluit om de voormalige Ecuadoraanse vice-president in de Mexicaanse ambassade te arresteren.

Gevraagd naar de tweede kabel, reageerden het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ecuadoraanse ambassade in Washington niet op verzoeken om commentaar.

Met zijn jarenlange zetel in de machtige 15 leden tellende Veiligheidsraad heeft Ecuador een buitensporige invloed om tegen het Palestijnse voorstel voor erkenning te stemmen.

“Dit laat echt zien in welke mate de [Ecuadorian President Daniel] De regering van Noboa is verplicht aan de Verenigde Staten”, vertelde Guillaume Long, senior fellow bij het in DC gevestigde Center for Economic and Policy Research en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Ecuador, aan The Intercept toen hij de telegram werd getoond. “Bovendien is het behoorlijk schokkend om te zien hoe de Verenigde Staten, die de bestorming van de Mexicaanse ambassade op 5 april door Ecuador en de schending van het internationaal recht hebben veroordeeld, het beste uit Ecuador’s isolement op het halfrond halen om het land zijn zin te laten doen. Ecuador koopt zich alleen maar een weg uit zijn misdaden door nog meer misdaden te plegen. Werkelijk schokkend”, zei Long, verwijzend naar de afwijzing door Ecuador van het Palestijnse lidmaatschap van de VN

Sinds 2011 heeft de VN-Veiligheidsraad het verzoek van de Palestijnse Autoriteit om de status van volwaardig lid afgewezen. Op 2 april verzocht de Palestijnse Waarnemersmissie bij de VN de raad opnieuw de behandeling van zijn lidmaatschapsaanvraag in overweging te nemen. Volgens het eerste telegram van het ministerie van Buitenlandse Zaken suggereren VN-bijeenkomsten sinds begin april dat Algerije, China, Guyana, Mozambique, Rusland, Slovenië, Sierra Leone en Malta steun verlenen aan het verlenen van Palestina volledig lidmaatschap van de VN. en Korea zijn nog onbeslist, terwijl Groot-Brittannië zich waarschijnlijk zal onthouden van een stemming.

“Het is belangrijk dat alle leden van de Veiligheidsraad in deze fase van het proces te horen krijgen dat een aantal leden vragen hebben die verder onderzoek vereisen over het formele verzoek van de Palestijnse Autoriteit om lidmaatschap van de VN via de Raad, en dat als een stemming over de kwestie wordt gedwongen ,,u zult zich bij de Verenigde Staten aansluiten en de goedkeuring van de aanvraag niet steunen”, luidt de kabel.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter