De Senaat van de Verenigde Staten heeft groen licht gegeven voor de vernieuwing van Sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), wat aanleiding gaf tot een intens debat tussen voorstanders van burgerlijke vrijheden en de cryptocurrency-ruimte. Dankzij deze regelgeving kan de Amerikaanse overheid informatie verkrijgen van grote technologiebedrijven, zoals Google en Facebook, zonder dat daarvoor rechterlijke bevelen nodig zijn. De maatregel, die met een marge van 60 tegen 34 stemmen is goedgekeurd, wacht nu op goedkeuring van president Joe Biden, die deze prerogatieven voor het verzamelen van gegevens met nog eens twee jaar zou verlengen.

Binnen de cryptocurrency-gemeenschap, die privacy en decentralisatie waardeert, groeit het ongemak over de uitbreiding van deze bevoegdheden. De uitgebreide toepassing van Sectie 702 en de mogelijke implicaties voor het verzamelen van onnodige gegevens over Amerikaanse burgers zijn zorgen die worden benadrukt door critici zoals senator Ron Wyden. “Dit zou kunnen worden misbruikt om onnodige gegevens over Amerikaanse burgers te verzamelen”, benadrukt Wyden, waarmee hij de bedreiging voor de privacy onderstreept.

Aan de andere kant beweren politieke figuren als senator Elizabeth Warren dat strikt toezicht op de cryptocurrency-sector essentieel is voor een goede regelgevingscontrole. Met de herautorisatie van Sectie 702 kunnen cryptocurrency-bedrijven te maken krijgen met verscherpt toezicht van instanties als de SEC, CFTC en DOJ, waardoor ze gedwongen worden om strikt te voldoen aan de voorschriften voor gegevensverzameling en -bescherming.

Ondanks zorgen over misbruik van deze mogelijkheden zijn er voorbeelden van effectieve samenwerking tussen cryptocurrency-bedrijven en veiligheidsautoriteiten. De CEO van Tether heeft bijvoorbeeld al samengewerkt met de FBI en de geheime dienst bij operaties om de financiering van terrorisme te bestrijden. “We werken samen met de FBI en de geheime dienst om de strijd tegen het terrorisme te financieren”, zei de CEO van Tether, waarmee hij aantoonde hoe productief het partnerschap kan zijn.

Terwijl de debatten over Sectie 702 voortduren, bevindt de cryptocurrency-industrie zich op een cruciaal punt. De vernieuwing van deze wetgeving vormt een uitdaging voor de principes van privacy en decentralisatie die zo worden gewaardeerd door de sector, en roept vragen op over de diepgang van overheidsingrijpen in opkomende technologieën.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/atualizacao-da-lei-de-espionagem-dos-eua-gera-alerta-no-mercado-de-criptomoedas/Laat een antwoord achter